ROSTA ERZSÉBET

HINDU TENYÉRJÓSLÁS
Terebess Kiadó, Budapest, 2003TARTALOM

Az indiai fiziognómia és kiromantia eredete
A Kárttikeja fiziognómiai rendszer lényege
A tenyér általános geográfiája
A várható élettartamra utaló kézjelek
A tenyér vonalai
A hüvelykujj vonalai
A mutatóujj vonalai
A középső ujj vonalai
A gyűrűsujj vonalai
A kisujj vonalai

 E könyvet a dél-indiai Keralában,
a Kovalam-parton élő mester, Pandit Radzsu
magyarázatai alapján jegyeztem le.Az indiai fiziognómia és kiromantia eredete

Ellentétben a nyugati világgal, amely a tenyérjóslást babonának tartja, Indiában a kéz- és a testjelek vizsgálatát mindmáig komoly tudománynak tekintik. Az indiaiakat már jóval az időszámítás előtti időkben foglalkoztatta a tenyér vonalainak tanulmányozása, s noha a kézjóslás eredete tisztázatlan, feltételezhető, hogy a kiromantia szülőhazája India. A hinduk több ezer éves Védáiban utalás található a test- és kézjelek megfigyelésére. Az ősi szent írásokból kiderül, hogy az ember külső megjelenésének vizsgálatával foglalkozó fiziognómiai tudomány, a szamudrika sásztra részeként indult önálló fejlődésnek a tenyérolvasás, a háth szamudrika sásztra.

A fiziognómia megalapítójának Szamudrát, a tengerek istenét tekintik, aki egy óind legenda szerint, miközben az égi tengerekben az ezerfejű Sesa kígyóisten hátán Visnu isten hitvese, Laksmí társaságában a jóga-meditációt élvezte, lejegyezte az isteni pár testén lévő szerencsés jegyeket avégből, hogy azok útmutatásként szolgáljanak az emberiség számára. A kezdeti irányelveket később olyan bölcs risik rendszerezték és fejlesztették gyakorlati tudománnyá, mint Nárada, Laksaka, Varáha, Mandavja és Kárttikeja. A testen fellelhető kedvező jegyeket a szerencse előjeleként értelmezték, a hiányukból viszont baljóslatú történésekre, problémákra, nehézségekre következtettek.

A filozófiai rendszereket megalapító risik munkásságának köszönhetően alakult ki az indiai tradícióban a jó és a rossz előrejelzésének nyolcfajta módszere. Ezek az anga (végtagok), a szvapna (álmok), a szvara (hang), a bhumi (attitűd), a vjandzsana (a testen található jelek), a laksana (ómenek, rossz előjelek), az utpatha (a véletlenszerű természeti jelenségek, mint például a földrengések), valamint az anthariksha (tér) gondos tanulmányozása. Közülük azonban - amint azt a felsorolásban elfoglalt első helye is jelzi - az anga örvend a legnagyobb megbecsülésnek. A végtagok közül ugyanis a kezet tartják a legfontosabbnak, jelentősége még a fejen is túltesz. A régi indiai bölcsek a kézre vonatkozó ismereteket három eszköz segítségével: a megfigyelés vagy szemrevételezés (darsana), a tapintás (szparsana) és az elemzés (vimarsana) gyűjtötték össze.

Jóllehet e könyv a Kárttikeja rendszert követi, azonban kizárólag csak a kézre, mindenekelőtt a tenyérre vonatkozó ismereteket tárgyalja. Ez a fajta tenyérjóslás elsősorban Dél-Indiában terjedt el, különösen kedvelt a Malabár- és a Kovalam-parton, ahol ma is sokan gyakorolják. A Kárttikeja szisztéma szerint Isten a Dharma (erkölcs, hit, vallás) és az Adharma (erkölcstelenség, hitetlenség, vallástalanság) következményeit minden egyes ember esetében a testen található vonalak segítségével állítja reflektorfénybe. Mivel a kéz kitüntetett szerve a testnek, ezért a tenyér vonalai mint elsődleges indikátorok, speciális jelentősséggel bírnak. Ebből adódóan a hibátlan tenyérvonalak kedvező eseményeket, míg a hibásak az ellenkezőjét jelzik.


A Kárttikeja fiziognómiai rendszer lényege

Az évezredes hagyományokban gyökerező indiai hit szerint a jövőt nem lehet irányítani, de a jövendölt rosszat bizonyos fokig lehet enyhíteni. Az emberek ezért tartják fontosnak sorsdöntő események előtt kikérni az asztrológus, és/vagy a tenyérjós véleményét. Például, ha valakinek azt mondják, hogy 40 éves korában súlyos betegség vár rá, akkor az illető személy a 40. életévéhez közeledvén felkeresi a bráhmint, aki megmondja neki, mit kell tennie. Ez lehet böjt, vagy adomány a szegényeknek, lehet bizonyos ideig tartó meditáció, vagy valamilyen szakrális cselekedet. Ezek a cselekvések a hit szerint kielégítik vagy könyörületre késztetik a betegséget okozó bolygót.

Indiában az emberek mindig valamilyen speciális kérdéssel fordulnak a tenyérjóshoz; elsősorban a gazdaggá válás, házasság, gyerekszülés (nemzés), egészség stb. indokaira, okaira keresnek választ. Ám kizárólag a tenyérből ritkán lehet helyes választ adni, ezért a Kárttikeja rendszert követő tenyérjósnak egyéb követelménynek is eleget kell tennie, tanulmányoznia kell a jóga tudományában előírt szabályokat és vezérelveket; jártasnak kell lennie a lélegzet vizsgálatában; helyesen kell értelmeznie és magyaráznia a törekvéseket, a célokat; szakértőnek kell lennie az előjelek ismeretében; meg kell tanulnia a szokásokat és a történelmet; szigorúan követnie kell az igazságot; megnyerően kell viselkednie; egyaránt vizsgálnia kell a részt és az egészet; jó asztrológusi ismeretekkel kell bírnia; és jól kell alkalmaznia tiszteletreméltó mesterétől, a gurujától alaposan elsajátított háth szamudrika sásztrát.

A Kárttikeja irányelvek szerinti tenyérjósnak helyesen kell értékelnie a testen található külső jeleket is, ezért a komplex fiziognómiai vizsgálatban a kéz analizálásán túl az élettartam megállapítása; a test magasságának, egyes testrészek milyenségének vizsgálata; a bőr, a lélegzet megfigyelése is szerepel. E fiziognómiai rendszer alapján az emberi testrészek közül ötnek hosszúnak, négynek rövidnek, ötnek simának, hatnak magasnak, hétnek vörösnek, háromnak mélynek és háromnak szélesnek kell lennie. Úgy tartják ugyanis, hogyha ezek a testi feltételek megfelelnek a követelményeknek, akkor az adott ember jelei ideálisnak, sőt dicséretesnek mondhatók.

Néhány szempont a bonyolult Kárttikeja fiziognómiai rendszerből, ami szerint a különböző testrészeket és testjeleket a tökéletesnek tartott arányokhoz viszonyítják:

- az öt hosszú testrész: a kezek, a szemek fehérje, az arc, az orr és a mellek közötti távolság
- az öt sima testrész: az ujjpercek, a haj, a fogak, a körmök és a bőr, amelyek hosszú életűvé teszik a férfit
- a hat magas testrész: a derék, a has, a mell, az orr, a vállak, a homlok, amelyek akkor eszményiek, ha valamennyi kimagaslik
- a hét vörös színű testrész: a tenyér, a talp, a szemek, a körmök, az íny, a nyelv és az alsó ajkak
- a három mély jellemző: a lélegzet, a jellem és a köldök. Noha a nagy és mély lélegzet értékes, de a vitalitás, ami összefüggésben van az életerővel, az életrevalósággal, az elevenséggel, még a lélegzetnél is fontosabb
- a három széles testrész: a mellkas, a homlok és a csípő. A széles mellű férfi jómódra számíthat, a széles homlokú személy "király a királyok között", vagyis vezető egyéniség; a széles csípő vagy hátsórész pedig sok gyereket és feleséget feltételez
- a fej alapvető részei: az arc, az orr, de a szemek a leglényegesebbek. A csillogó szemek nagy családi boldogságot jeleznek
- a ragyogó fogak a különleges ételek élvezetét szimbolizálják.
- a vöröses bőrszín gazdagságra, a fehéres bőr szolgaságra utal. Az arcszín akkor a legkívánatosabb, ha a bőr olajosan csillogó
- a testen lévő szimpla szőrgyökerek magas méltóságú embert; a dupla szőrgyökerek tanult embert; a háromszoros vagy négyszeres szőrgyökerek rövid életű embert jelképeznek
- a puha, munkához nem szokott kezek, és a járáshoz túlságosan karcsú lábak gazdag személyre utalnak, a nagy lábak tartós kényelmet, a jóformájú lábak pedig valamilyen jármű birtoklását mutatják.


A tenyér általános geográfiája

A tenyér elemzése során alapvető szabály, hogy a nők bal kezét, a férfiak jobb kezét kell elsősorban vizsgálni, de lényeges mindkét kezüket megnézni, összehasonlítva egymással a jobb és a bal kezet. A sok vonalú tenyér aggodalmaskodó személyt, szenvedést szimbolizál, a kevés vonalú tenyér pedig pénztelenséget, vagyontalanságot jelez. Ha a tenyéren egy vonal keresztez egy másik vonalat, az súlyos betegséget, vagy balesetet jelöl.

Felső és alsó Bandha rékha, a két lezáró vonal
- a felső Bandha rékha a Hridaj rékha (szívvonal), az alsó Bandha rékha a Masztak rékha (fejvonal).

Hridaj rékha (14. old. 1.), a szívvonal
- a kisujj és a mutatóujj alatti domborulatokat összekötő vonal, a Hridaj rékha akkor ideális, ha töretlen, sima, rózsaszínű és csak egy-két elágazással végződik. Az ilyen minőségű vonal hűséges, gyengéd érzéseket igénylő és erős érzelmekkel bíró embert jelöl. Ha a Hridaj rékha duplán fut fel a mutatóujj alatti dombra, akkor az illetőnek egy szerencsés szerelem révén az ölébe hull a gazdagság.

Masztak rékha (14. old. 2.), a fejvonal
- a Hridaj rékha alatt futó lezáró vonal a mutatóujj és a kisujj alatt ível. Akkor ideális, ha hosszú, mélyen árkolt, egyenletes, jól formázott; ebben az esetben ravasz politikust, öreg bírót vagy rafinált kereskedőt szimbolizál. Az egyenetlen, elmosódott Masztak rékha zavaros gondolkodású emberre utal.

Rohiní vagy Atma rékha (14. old. 3.), az életvonal
- a Rohiní a hüvelykujjat veszi körül. Ideális a vonal, ha szabályosan hosszú, szépen ívelt, töretlen, sima és rózsaszínű. A Rohiní minőségéből a fajfenntartásra, az életbe való beilleszkedésre, a sikeres érvényesülésre vagy a kudarcokra lehet következtetni. A kisívű, lapos Rohiní csökkent szexuális érdeklődést, az utódlással kapcsolatban terméketlenséget jelképez.

Szandhi, a csukló, Manibandha rékha (14. old. 4.) a csuklóvonal
A csuklót, vagyis a testnek azt a részét ahol a kéz és az alkar találkozik, Szandhinak nevezik. A csuklót karperecként körülölelő vonalakat: Manibandha rékháknak hívják. Ezek a fizikai erőnlétet, a munkabíró képességet, a származást, az összetartozást, a tradíciót és a hagyománytiszteletet szimbolizálják. A normál csuklóvonalak egyenesek, töretlenek, jól kivehetők és csuklónként legalább két vagy három vonalból állnak.

Karabha, a tenyérél (14. old. 5.)
- a kisujj alatti és a csukló fölötti tenyérél neve: Karabha.

Szthána, ahol a dombok elhelyezkednek
- Szthánának vagyis helynek azt a domborulatokat (dombokat) tartalmazó tartományt nevezik, amelyet alul a Manibandha rékha (4) (csuklóvonal), felül az ujjtövek, kétoldalt pedig a Rohiní (3) (életvonal) és a Karabha (5) (tenyérél) határolnak.

Dharma szthána (14. old. a) a Hold-domb
- a Karabhán a kisujj alatti oldalon elhelyezkedő Dharma szthána, (a Hold-domb) körülbelül egy kisujjnyi kiterjedésű terület a tenyérélen. Ez a terület a vallásosság helye. Fejlettségétől függően hitet vagy hitetlenséget szimbolizál.

Dzsájá szthána (14. old. b) a Merkúr-domb
- a Karabha felső részén a kisujj alatti domborulat, a Dzsájá szthána (a Merkúr-domb). Ez a terület a feleség helye. Fejlettsége sokoldalúságot, mozgékonyságot, körültekintést, ötletességet jelképez.

Vidjá szthána (14. old. c) a Nap-domb
- a gyűrűsujj alatt és a Hridaj rékha (szívvonal) fölött található párna, melyet két oldalról a középső- és a kisujjak határolnak, a Vidjá szthána (a Nap-domb). Ez a terület a tudás, a tudományos érdeklődés helye. Fejlettsége a becsvágy, a küzdőképesség milyenségét jelzi.

Mathru szthána (14. old. d) a Szaturnusz-domb
- a középső ujj alatt és a Hridaj rékha (a szívvonal) fölött lévő párna, mely a mutatóujj és a gyűrűsujj között helyezkedik el, a Mathru szthána (a Szaturnusz-domb).
Ez a terület az anya helye. Fejlettségéből eltökéltségre, munkabírásra, kötelességtudatra lehet következtetni.

Pithru szthána (14. old. e) a Jupiter-domb
- a mutatóujj alatt és a Hridaj rékha fölött található domborulat a Pithru szthána (a Jupiter-domb). E terület az apa helye. Fejlettsége vezetési és szervezési készséget, kiegyensúlyozottságot, nagylelkűséget, igazságérzetet, törvénytiszteletet jelez.

Satru szthána (14. old. f.) a Mars-domb
- a Pithru szthána (Jupiter-domb) és a Rohiní (életvonal) alatt lévő, egészen a hüvelykujj tövéig húzódó depressziós medence neve Satru szthána (Mars-domb).
Az ellenség helye. Fejlettségéből jó stratégiai képességre, bátorságra, harci kedvre lehet következtetni.

Mandalakara (14. old. 6.)
- a hüvelykujj szélének a mutatóujj felőli oldalon a Pithru szthána magasságáig húzódó részét Mandalakarának nevezik.

Brathru szthána és Bandhu szthána (14. old. g és h) a Vénusz-domb középső és alsó része
- a hüvelykujjal, valamint a Manibandha rékha (csuklóvonallal) és Rohiníval (életvonallal) határolt párna, a Vénusz-domb, egy összetett hely. E tartomány felső részének a neve Brathru szthána, a barátok helye; míg az alsó rész neve Bandhu szthána, a rokonok helye. Fejlettsége a családszeretetet és a rokoni kapcsolatok erősségét jelzi.

Putra szthána (14. old. i) és a Brathru-puthra szthána a gyerekek és az unokák helye
- a kisujj középső percének bal fele a Putra szthána, amely a gyerekeket szimbolizálja, az ezzel párhuzamos helyet, a kisujj középső percének jobb felét Brathru-puthrának hívják, az unokákat jelképezi.

Putrasankhja szthána (14. old j) a gyerekszám-hely
- a középső ujj középső percének jobb oldala szimbolizálja a gyermekek számát. Mivel azt jelzi, hogy az embernek hány gyermeke lesz, ezért ennek a helynek a neve Putrasankhja szthána vagyis gyerekszám-hely.

Aszpahashtá bandha
- a négy ujj alatt, illetőleg a Hridaj rékha fölött lévő hosszú tartományt Aszpahashtá bandhának nevezik.

Parva, az ujjíz, ujjperc
- mind a tíz ujjon három Parva, ízperc van. A kézhez legközelebb eső ujjperc az első Parva, a középső a második Parva, és a legfelső a harmadik Parva. A hüvelykujj esetében szintén három különböző Parvát kell megkülönböztetni, mégpedig úgy, hogy az első Parva az, amelyik a Brathru- és a Bandhu szthánát képezi.


A várható élettartamra utaló kézjelek

A kisujj hosszából, a kisujj tövéből induló horizontális vonal milyenségéből, a Manibandha rékhák (csuklóvonalak) számából valamint a Rohiní (az életvonal) minőségéből következtetnek az élettartamra. A hindu tenyérjósok az életeseményeket egy-két év pontossággal képesek behatárolni.
A kisujj hossza:
- ha a kisujj feljebb nyúlik mint a gyűrűs ujj körömperce, az élettartam 100 év körül várható, ha pontosan a felső ízpercig nyúlik, akkor 90 év, ha kevéssel a felső ízperc alatt végződik, akkor 70 év, míg ha a második íz közepéig ér, akkor csak 60 év prognosztizálható.
A kisujj tövétől a mutatóujj felé tartó vonal:
- ha a kisujj tövéből kiinduló vonal horizontálisan haladva törés és színváltozás nélkül eléri a mutatóujj tövét, 100 éves életkor jelezhető előre, ha az előbbi vonal jó minőségű, végig rózsaszínű és a középső ujj tövéig ível, 90 éves élettartam valószínű, ha az előbbi vonal csak a gyűrűsujj tövéig ér, s ha nincs rajta törés, folytonossági hiány és a színe elejétől a végéig rózsaszín, az esetben az illető 60 éves élettartamra számíthat.
A csuklóvonalak száma:
- a két kézen összesen 6 ép, töretlen Manibandha rékha 80-90 évet jelöl. Egy-egy hibátlan Manibandha rékha 10-15 évet jelent, a fél vonal csak fele időt jelez. Minden vonal számit, a jobb és a bal kézen egyaránt.
Az életvonal milyensége:
- ha a Rohiní rékha a Manibandhából vagy közvetlen közeléből indul, áthalad a tenyér közepén a mutatóujj tövéhez kanyarodva, a színe vöröses, nincsen rajta folytonossági hiány, akkor az illető 100 éves életkort fog megélni. A Rohiní az élet során képes alakulni, vékonyodni vagy vastagodni, vagyis a jellem, és a vitalitás erejével az ember képes befolyásolni az élettartamát.
Indiában mind a mai napig a Rohiní rékhán elefánt farkából vett szőrszállal mérik az élet hosszát. A szőrszál szélessége általában egy évnek felel meg.


A tenyér vonalai

Rohiní

A Rohiní rékha a hüvelykujj körül ível. Férfiaknak a bal tenyerén, a nőknek a jobb tenyerén lévő Rohiní rékha a fontos, jelentése azonban ugyanaz. A normál méretű Rohiní szabályosan hosszú, szép ívű, egyenletesen sima, töretlen, nincs rajta semmiféle deformáció. Abban az esetben:
- ha a Rohiní vonalon világos, mustárszínű folt látszódik, az adott életkorban gyermek születése prognosztizálható
- ha sötét folt található rajta, a jelzett életkorra hírhedtté válik az illető
- ha folytonossági hiány található a vonalon, az súlyos betegséget vagy balesetet jelent
- ha mindkét kézen ugyanazon a helyen található a szakadás, abból a vonal viselőjének a halála prognosztizálható, mégpedig a szakadás helyének megfelelő életkorban
- ha a vonal színe nem megfelelő, szintén halált lehet előrejelezni. A Rohiníból lefelé irányuló vonalágak nyughatatlan életet reprezentálnak

Pásá

A Pásá vonal ellipszis alakú és a tenyér közepén lelhető fel. Aki ilyen szimbolikát birtokol, uralkodni képes a három világ fölött. A nevét az alakja után kapta.

Bálá

A Bálá rékha, melynek jelentése morális tartás, erkölcsi erő, a Rohiní tövétől, vagy attól kissé jobbra indul és egyenesen a Dharmá szthána felé tart. Akkor jó jelentésű, ha aranyszínű és olajos, puha tapintású, ebben az esetben tulajdonosának a legkiválóbb minőségű drágakővel felérő erőt adományoz. Elnevezése abból ered, hogy az, akinek ilyen vonala van, idős korában is fiatalos marad.

Mahí

A Mahí vonal a bal kézen a kisujj tövében jelenik meg, és a Karabhától (tenyéréltől) indul a tenyér felé. Ferdének és tisztának kell lennie, és nem szabad más vonalnak kereszteznie. Az a személy, aki ilyen vonalat tudhat a magáénak, valószínűleg nagy műveltségű, mert az összes sásztrát (tudomány) ismeri. E vonallal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, egyes risik szerint az előbbi állítást más jeleknek is meg kell erősíteniük.

Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá

A kisujj alatt, a Hridaj- és a Mahí rékhák között található rézsútosan futó vonalakat Hridgata-Szatvadának nevezik. A számuk az átmeneti vagy állandó feleségek számát jelzi. Egyes guruk ugyanezeket a vonalakat Dzsájá- vagyis feleség-vonalaknak nevezik. A család, a férj ellátása, a gyermekek születése, a gyönyör vagy az élvezet mind a feleségtől függ, innen ered a vonal elnevezése.

Indirá

Az Indirá vonal a Manibandhából (csuklóvonalból) indul és a Rohinítől jobbra halad felfelé a Hridaj rékháig, vagy a középső ujj alatt található Hára vonalig, esetleg felfut egészen a középső ujj tövéig. Sikeres karriert, mindenre kiterjedő jómódot szimbolizál. Ha az Indirá egy másik vonallal érintkezve halformát képez, az hosszú életet, vagyont, tudást és egészséget jelent. Nevét onnan kapta, hogy a jólét istennőjének áldását hordozza. Ez a vonal egyébként a sorsvonalnak felel meg.

Mehá

A Mehá, mely az Indirá (sorsvonal) másik tenyéren lévő hasonmása, a Manibandháról (csuklóvonaltól) induló, a középső ujj felé haladó hosszú töretlen vonal. Szerencsét, önismeretet, hírnevet és boldogságot jelképez. Az elnevezését onnan kapta, hogy akinek a tenyerén ilyen vonal van, az egész életét a hírnevének és boldogságának szenteli.

Pundzsiká

A Dharma szthána alatt található vonalhalmaz neve: Pundzsiká. Elnevezését a megjelenéséből kapta. E vonalkonfiguráció gazdája kamaszkorában, ifjúkora kezdetén gonoszlelkű, rossz szándékú. Egyes tanítók szerint ebben az esetben is a tenyér alsó felének középső részén szokott előfordulni, a hatása azonban azonos.

Kandhu

A Kandhu vonal a Karabhától (tenyéréltől) indul, a Dharma szthána közelében és a mutatóujj felé ível. Az a személy, akinek ilyen vonala van, állandóan betegségektől szenved, még ha a legkiválóbb orvosok is őrködnek az egészségén. Asszony esetében azt jelzi, hogy a környezete minden kívánságát teljesíti, maradéktalanul kiélheti a szeszélyeit. Elnevezése onnan származik, hogy a vonal a fej betegségét is jelzi. Egyes hozzáértők szerint ez a vonal rendes körülmények között a Dharma szthánán található. E vonalat a nyugati elemzők összetéveszthetik a májvonallal, azonban a Kandhu egy állandó vonal, míg a másik egy állandóan alakuló vonal.

Kamalá

A Kamalá az Indirá vonal közelében futó, gyakran azzal azonos hosszúságú vöröses vonal. A nevéből következően hosszú életet és jó egészséget jósol. Ez a vonal a nyugati szakértők Apolló- vagy Nap-vonalának felel meg. Hosszú élet esetén minimum 64 év jólétet jelent.

Korpará

A gyűrűsujj tövétől lefelé futó három, négy vagy öt vonalból álló konfiguráció a Korpará. Jelentése független a vonalak számától. A sikert, hírnevet, jószerencsét, költői vénát és személyi ragyogást szimbolizálja, de jelzi a védelmet a testi, lelki menedéket keresők támogatása révén szerzett hírnevet is. A bölcsekre, nagy tanítókra jellemző.

Kámahasztiká

Kámahasztikának a Hridaj rékha (szívvonal) fölött, a középső- és a gyűrűsujjak között húzódó vonalat nevezik. Akinek ilyen vonala van - kiváló gyermekeinek köszönhetően - boldog élete lesz. Asszony kezén jószerencsét és boldogságot jelent. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a birtokosa minden kívánságát képes valóra váltani.

Ratipradá

A kisujj alatti vékony vonalat, amely éjjel és nappal úgy ragyog mint az arany, Ratipradának nevezik. A név a házastárs örömére, a házasság élvezetére utal. A vonalat viselő kéz gazdája boldog családi életre számíthat.

Hemavalli

A gyűrűsujj tövénél található barnás, karcsú - kúszónövényre emlékeztető - vertikális vonalat Hemavallinak nevezik, és a szexuális élvezetre utal. Elnevezését a megjelenése után kapta.

Pat

A Pat a középső ujj töve alatt fellelhető, vastag, rövid vertikális vonal. Gazdáját testvérei jólétével, mindenféle kényelemmel és sok-sok tudással ajándékozza meg. A vonal neve onnan ered, hogy az ilyen személy végül képes Brahma tartózkodási helyére is eljutni.

Pavitra Tanu

A mutatóujj tövénél található, sápadtszínű, karcsú és vertikális vonal gazdájának intellektusáról, jó beszédkészségéről valamint jelleme és teste tisztaságáról árulkodik. Mivel e vonal tiszta testet jelent, innen kapta a nevét.

Rágadantiká

A Rágadantiká a mutatóujj tövétől indul, és lefelé halad a Rohinível (életvonal) szemben található terület (horpadás) irányába. Akinek a kezén a vonal vége egy halformát képez, az mind a három világ felett diadalmaskodik, mivel majd minden kívánsága teljesül, legyen az férfi vagy nő. Neve a bétellevél rágásának szenvedélyére utal.

Kariní

A Kariní a Pithru szthánáról (a Jupiter-dombról) induló és a mutatóujj töve felé futó csigavonalú formáció. Eltitkolt hibákat és leplezett hírnevet jelez. Azonban ha egy másik vonallal összekapcsolódva a többi ujj felé görbül, szenvedélyes alkoholizmust mutat. Elnevezése az istenek vérére - az elefántok templomaiból származó folyadékra - és egy bizonyos fajta mámoros állapotra utal.

Dugdhá

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.

Mugdhá

A Mugdhá a Dugdhá lábánál található kör, vagy a mutatóujj tövénél körbefutó vonal. Férfiak kezén a jelenléte nagy tiszteletet, megbecsülést jelképez, női kézen viszont éppen az ellenkezőjét, megvetést, elítélést jelent. Nevét a bölcsektől a bennefoglalt vonzerő miatt kapta.

Mahámati

A Mahámati hosszú, tiszta vonal, egyesek a Rohiníből, mások a kisujjtól eredeztetik. Ha a Rohiníből indul, akkor a kisujj és a gyűrűsujj töve között végződik; ha a kisujjtól, akkor a Rohiníbe fut. A Mahámati lehet egyedülálló, de állhat több vonalból is. Ha a kisujj alól indul, akkor tulajdonosa erőteljes intelligenciával bír, innen kapta az elnevezését. A nyugati tenyérjósok ezt a vonalat Merkúr-, máj- illetve egészségvonalként ismerik.

Pati

A kisujj és a középső ujj közül ívelő, lefelé haladó vonalak közül azt, amelyik széles, mély és csillogó, Patinak hívják. Az esetben, ha a gyűrűsujj alatt helyezkedik el, bőséges gyermekáldást jelent. Nevét a nagy szexuális erőtől kapta. E vonalak közül a hosszabbat Mahápatinak, a rövidebbet Alpapatinak nevezik. Ha a Mahápati rövid, akkor megegyezik a Patival.

Klesá

A mutató- és a középső ujjak közül induló lefelé futó vonalat Klesának nevezik. Ez a vonal sok aggodalmaskodásra, szorongásra utaló jel. A szorongás fokozottabb, ha a vonal kezdete a mutatóujj tövéhez van közelebb.

Hára

A növekvő holdhoz hasonló félkör alakú, ragyogó vonalat Hára rékhának nevezik. A vonal jelenléte azt szimbolizálja, hogy a férfiak magas pozíciójú emberek kegyencei lesznek, nők esetében pedig jómódú férjet találnak, akik drága ékszerekkel ajándékozzák meg őket. A hiánytalan Hára vonalformáció ráadásul állami tisztség elnyerését is jelezheti tulajdonosának. Egyes szerzők ezt a vonalat Csandra rékhának hívják. Elnevezése a ragyogásra, pompára utal.

Mandoshnádá

Ez a Hára rékha alatt (vagy a Hára rékha képzeletbeli helye alatt) helyezkedik el, azzal párhuzamosan fut a mutató- és a gyűrűsujjak között, körbefogva a középső ujj alatti dombot. Legyen bár férfi vagy nő, akinek ilyen vonal van a tenyerén, nehezen talál magának munkalehetőséget, nehéz felfogása, lassú észjárása miatt nem nagyon tud elhelyezkedni. Ezek az emberek az érintésre érzéketlenek, hidegek, innen kapta a nevét a vonal. Egyesek a Vénusz-övvel azonosítják, ez azonban nem bizonyított, ezért a jelentése eltérő.

Nishthá

A Nisthá a gyűrűsujj tövétől indul és a kisujj töve alá ível, a kézél mentén - keresztezve a Vidja és Dzsája helyeket - a Dharma szthána irányába fut. Elég vékony vonal, azonban a hosszával, megformáltságával utalhat a várható élettartamra. Nevét onnan kapta, hogy e vonalformáció viselője a Dharma követője.

Dhátri

A bal tenyéren a Manibandha és a Masztak rékha között tetszőleges helyen lehet. A Manibandha (csuklóvonal) közeléből a Dhátri a Rohinítől jobbra fut, más vonalakat is érintve a Masztak rékhát (fejvonalat) elérve, kagyló vagy hal formát képezhet. Közepén előfordulhat számos elágazás. Ahogy a neve is jelzi, mindenfajta erővel és sok földi vagyonnal ruházza fel a tulajdonosát.

Gopí

A Gopí a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul, keresztülmegy a kézen, s a kisujj és a gyűrűsujj közötti helyen végződik. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a tulajdonosa kimagasló jólétben él és nem tart a magas tisztségviselőktől vagy a hatalomtól.

Prijavratá

Az összes olyan vonalat, amely valamelyik kézélen található és a kisujj tövéig fut, Prijavratának nevezik. Ez a Dharma gyümölcseivel ajándékozza meg gazdáját. Egyes bölcsek ezt a vonalat Magadhinak hívják, ami azt jelzi, hogy az illető korábbi születései (reinkarnációi) során vezeklés révén nagy érdemeket szerzett.

Dhenuká

A Dhenuká a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul és az Indira (sorsvonal) közelében fut végig a tenyéren. Nagyon karcsú vonal és a középső ujj töve felé tart. Tulajdonosának - a vonal megformáltságával arányos mértékben - teljesülnek a vágyai.

Dharma

A tenyér közepén található Dharma úgy néz ki, mint egy kampó vagy olyan mint egy törött ág. Amennyiben e vonal tiszta rajzolatú, akkor az illetőnek, mivel a Dharma követője, az összes kívánsága teljesül. A Dharmától, a hitről kapta az elnevezését.

Dhanapradá

A Dhanapradá a Manibandhából indul és felfelé halad a középső ujj irányába az Indirá közvetlen közelében. Ha ez a vonal hosszú, és jól rajzolt, akkor - a nevének megfelelően - tulajdonosa pontosan annyi pénzt keres, amennyit szeretne.

Godá

A Godá többnyire a Rohiníből (életvonalból) indul és tisztán kivehetően, törés nélkül fut a kisujj tövéhez. Ez a vonal jelenlétével - minőségétől függően - sok pénzt és jó termést ajándékoz a kéz gazdájának.

Mádhaví

Ez az ívelt, ferde, vastag vonal a jobb kézen a kisujj alatt, az ujjtőhöz közel található. A bal kéz Mahi vonalának hasonmása. A Védikus ismeretek hasznosítását jelképezi. Elnevezése onnan ered, hogy a vonalat viselő személy tavasszal hal meg.

Rukmakantiká

Ez a vékony, a tenyérél felé ívelő vonal a kisujj alatt az ujjtőtől kissé távolabb található, mint a Mádhaví. Akinek ilyen vonal van a kezén, annak minden vágya teljesül. Az elnevezés aranyleletre vagy arany ékszerek viselésére utal.

Rohíshtá

A tenyérél közelében, a tenyér felől ívelő vonal a Rohíshtá. Gazdagságot és bőséges gabonatermést jelez.

Hantrí

A Hantrí a Dharma szthána (Hold-domb) felső részéről indul és a kéztől függően balra vagy jobbra futva útja során keresztezi az Indirá rékhát (sorsvonalat) valamint a Rohinít (életvonalat), és a hüvelykujj tövénél végződik. E vonal azt jelzi, hogy gazdája pazarlón bánik a pénzzel és értékeivel. Ha van neki, elherdálja pénzét és földjét. Ezt a könnyelműséget jelzi a vonal neve is.

Gomatí

A Gomatí a Rohiníből (életvonalból) indul, áthalad a tenyéren és felível a gyűrűsujj középső ízéig. Az a személy, akinek ilyen vonala van - ha eddig még nem tette - jártasságot szerez a művészetekben és a tudományokban. Elismertséget és gazdagságot is jelez. Egyes bölcsek ezt a vonalat Vidja rékhának, vagyis a tudás vonalának is nevezik. A nyugati palmisztriában a jelentése: Nap-vonal.

Dhanilá

A Dhanilá a Manibandhából (csuklóvonalból) ered és felfelé egészen a gyűrűsujj felső percéig fut. Nevét onnan kapta, hogy a tulajdonosának jólétét szimbolizálja. Egyes bölcsek Vidjadhará rékhának is nevezik.

Úrdhva rékha

Az Úrdhva rékha a bal tenyéren, egy lentről felfelé futó vonal. Ha ez a vonal eléri a középső ujjat, az jómódban eltöltött száz éves életet jelez. Ha azonban ez a vonal - töréssel, vagy törés nélkül - a Masztak rékhánál (fejvonalnál) végetér, a hatás ellentétes, a vonal jelentése ebben az esetben: rövid, szegény élet. Az elnevezés a legmagasabb célok elérésére vagy a vonal felfelé irányuló futására utal.

Kritá

A Kritá a hüvelykujj tövében húzódó vertikális vonal, anélkül, hogy érintené a Szandhit (csuklót). Vörös színű, és tisztán kivehető. Ha ez a vonal megtalálható a kézen, az kimeríthetetlen lelkesedést, buzgalmat jelez. Bármely kísérlet, próbálkozás sikeres teljesítését jelzi, innen a neve.

Amuká

Az Amuká egy ívelt vonalból leágazó vastag vonal a mutatóujj és a hüvelykujj közötti részen. Bátorságot és a szexuális gyönyör élvezetét jelzi. Elnevezése onnan ered, hogy minden asszonyi kívánságot kielégít. Ezt a vonalat csak férfiak esetében szokás értékelni.

Kandu

A Kandu a hüvelykujj tövén lévő vékony, nyíl alakú vonal. Mivel két másik vonal is indul a tövében, ezért a konfiguráció három vonalból áll. Ha ez a formáció esetenként és különböző alakban, formában jelenik meg, továbbá ha a mutatóujj felé hajlik, sok testvért jelez. Ha állandó a vonal, az a testvérekhez, szülőkhöz, rokonokhoz, gyerekekhez hasonló pártfogók és barátok létezését jelenti. Ezenkívül az illető kívánságai is teljesülnek. A vonal neve a viszketegségre, a pikkelysömörhöz hasonló bőrbetegségre utal.

Kanishthá

Azokat a vonalakat, amelyek a Brathru szthánáról, a hüvelykujjpárna középső részéről indulnak, és a mutatóujj felé kanyarodnak Kanishthának nevezik. E vonalak száma jelzi a fiú és a leány gyermekek számát. A vastagabb vonalak fiúgyermeket, a vékonyabbak lányokat szimbolizálnak. A hosszú, ép vonalak hosszú életű gyerekeket jeleznek. A Masztak rékha (fejvonal) tetején túlnyúló, a négy ujj felé haladó, de azokat el nem érő, ragyogó Kanishthá vonalak a fiúgyermekek számát mutatják. Ha az említett vonalak lefelé hajlanak, vagy ha a Bandha szthánán (a Vénusz-domb alsó részén) jól kirajzoltak, akkor ez esetben a rokonokat jelzik.

Spurattanu

Ez a rékha a Manibandhából (csuklóvonalból) indul, felmegy a Satru szthánára (Mars-dombra), majd a Rohiní belső oldalának felső részénél a kézél felé fordul. Kedvező, szerencsés dolgokat jelent. Mivel a test ragyogását jelzi, innen ered a neve.


A hüvelykujj vonalai

Madhaví

A Madhaví vertikális vonal a hüvelykujj tetején. Jelenléte sikeres vállalkozást, meggazdagodást jelez. Ha több vonalból áll, akkor az eredmény végtelen boldogság. A bölcsek szerint onnan kapta a nevét, hogy az ilyen vonallal bíró emberek nem kedvelik a szeszes italokat.

Mati

A Mati tisztán kivehetően, a hüvelykujj tövénél található. Ha a vonal hullámos, akkor az illető mentálisan gyenge, alacsony intelligenciájú. Ha felfelé induló ágak indulnak ki belőle, akkor ráadásul még rossz megjelenésű is. Ha ezen a helyen több mint két vonal találkozik a gyakorlatban, annak a jelentése is ugyanez.

Szauráshtriká

A Szauráshtrika a hüvelykujj tövétől az ízeken át a körömperc felé halad. Ahány ilyen vonal található a hüvelykujjon, annyi ellensége lesz az embernek. Ha ez a vonal érinti a körömíz felső részét, akkor az ellenségek szomorúságot fognak okozni. Ha e vonalak egyike eléri a hüvelykujj körmét, akkor az illető lejjebb kerül a társadalmi ranglétrán. Ha a vonalon szakadás található, kasztváltás várható. Ha a vonal hullámos, az alárendeltség gyengébbé válik.

Rukmaprabhá

A Rukmaprabhá a hüvelykujj tetején fellelhető, lángnyelvhez hasonló formáció. Ez a vonal, ahogyan a neve is mutatja, híres embert, nagy vezetőt jelez.

Bhavitrí

A Bhavitrí mély, sötét, markáns, nyolcas számot formázó szimbolika. A hüvelykujj tetején, a körömpercen található, a körömig húzódik. E vonal tulajdonosa mindhárom világban közkedvelt lehet. A vonal elnevezése onnan ered, hogy az ilyen személy eredményei arányosak lesznek az erőfeszítéseivel.

Kapilá

A Kapilá kevéssel a hüvelykujj töve fölött, a második ízperc alatt látható. A felfelé irányuló vonal meglehetősen vastag és sötét színű. Az a személy, akinek ilyen jel van a hüvelykujján, nagyon hosszú életet fog élni erényesen és erkölcsösen. Élete során kiváló egészségben, jómódban lesz része, remek rokonokra és gyermekekre számíthat.

Kámavallí

A Kámavallí a hüvelykujj második ízpercén lévő "V" alakú derékszögű vonal. Nagy vagyont jelez. Hölgyek kezén nagy vonzerőt, szerencsét és hírnevet jelképez. Nevét onnan kapta, hogy tulajdonosának minden kívánsága teljesül.

Kandalí

A Kandalí a hüvelykujj gerincén látható vertikálisan futó, elég vastag vonal. A férfiaknál uralkodói tulajdonságokat jelképez, nők esetében pedig minden kívánság teljesülését és boldog házasságot jelent. Az elnevezés a fejet szimbolizálja és a frissen nyíló virág szépségét sugallja.

Juktá

A Jukta a hüvelykujj második ízpercének alsó részén lévő félkört formázó vonal. Az ilyen vonallal bíró férfiember bölcs tettei révén híressé válik. A vezetőkre jellemző.

Hemavetriká

A Hemavetriká a hüvelykujj alsó percén található, az aranyéhoz hasonló ragyogású apró vonal vagy vonalhalmaz. Önmagában egyedül, vagy néhány másik vonallal társulva is ugyanazt szimbolizálja, nevezetesen: gazdagságot, jólétet minden területen. Elnevezése onnan ered, hogy a tulajdonosának a teste úgy csillog mint az arany. Mivel gazdagságot is jelez, egyesek Srí rékhának (Srí vonalnak) nevezik.

Lohiká

A Lohiká a Rohiní (életvonal) kezdetétől indul, végigfut a hüvelykujj középső részén egészen a körömig. Egy vagy két, szarv alakú kiágazás lehet rajta. A vonal nagy tudást és jólétet jelez.

Karidanturá

A Karidanturá a hüvelykujj tetején látható, a körömtől lefelé futó két részre ágazó vonal, mely az elefántagyarhoz hasonló. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azok rendszerint kiálló fogúak, görbe lábúak és gyakorta vannak fajtalan, perverz vágyaik.

Bálahridha

Ez a vonal a hüvelykujj külső felén található, a hüvelykujj tövéből indul ki. Meleg szívet, fiúgyermekeket, fiatalos alkatot és természetet, valamint boldogságot és hírnevet jelez. Fiatalnak és öregnek egyaránt ifjú szívet ad. Tulajdonosa gyermekes csínytevő vagy romantikus érzelmű.

Vaszuprekshá

A Vaszuprekshá a hüvelykujj alsó, kifelé eső részén a Bálahridha alól kiinduló hosszú, felfelé haladó vonal. Birtokosának gazdagságát jelzi. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy az illető - attól való félelmében, hogy elvesztheti azt, amit összegyűjtött - szemeit állandóan a vagyonán tartja.

Csetaszá

A Rohiní (életvonal) tövétől indul és a Satru szthána (Mars-domb) felé halad. Hosszú életet, mezőgazdálkodásból származó nagy vagyont és tökéletes egészséget jelképez. Az elnevezés arra utal, hogy gazdája mindig vagyona gyarapításával van elfoglalva.

Dhani

A Dhani a jobb hüvelykujjon a körömperc és a második ízperc között lévő árpa alakú formáció. Mezőgazdasággal kapcsolatos vagyonszerzést, jó termést, földbirtokot jelez. Ahogyan azt a vonal neve is jelzi, tulajdonosa a vonal erősségétől függően képes vagyonát gyarapítani. Ha azonban a formáció nincs teljesen kifejlődve vagy sérült, az esetben tulajdonosának csak időnként lesz jó termése.

Javakjá

Kevéssel a Dhani alatt található függőleges futású vonal, a Javakjá. A vonal gazdája kereskedő vagy földműves. Az elnevezés sok gabonára, főképp rizsre utal.

Rágabadhirá

A hüvelykujj tenyér felöli részén, a középső ízpercen található, felfelé futó, vöröses színű, hullámos, fénytelen, homályos vonal a Rágabadhirá. Fájdalmakat jelez, melyet a szeretett személytől vagy a kívánt dolgoktól való eltávolítás okoz. Az elnevezése színvakságot sugall.

Madajantiká

Ez a vonal, a hüvelykujj második ízpercén kissé kifelé ívelten fut a köröm felé. Tulajdonosa végtelen büszke a gazdagságára és a vagyonára. A vonal elnevezése a túláradó örömre, boldogságra utal.

Hemavatí

A jobb kéz hüvelykujjának második ízperce fölött található vastag, aranylánchoz hasonlatos vonal. Csalhatatlanságot és hírnevet, valamint az elnevezésével jelzett arany kegytárgyak birtoklását jelenti.

Rati

A Rati a hüvelykujj első és második ízpercénél látható félkör alakú vonal. Elnevezéséből egyértelmű, hogy ez a vonal kizárólag szexuális élvezettel ajándékozza meg a tulajdonosát.

Hridja

A Hridja vertikális vonal a hüvelykujj első ízperce alatt a második ízpercen látható. Akinek ilyen vonal található a kezén, azt az egész világ szeretni és áldani fogja. Ha azonban a vonal hiányos, akkor az illetőnek egyes időszakokban kegyvesztettségben lesz része.

Vaszughní

Azt a vonalat, amely kettészeli a Hridja-vonalat, Vaszughní vonalnak nevezik. Ez a Hridja vonal minden hatását megsemmisíti.

Romavisraszu

A Romavisraszu a hüvelykujj második ízperce alatti területéről induló kézfej felé futó vonal, amely gyakorta egészen a kézszőrzet területéig húzódik. Férfiak és nők kezén egyaránt a haj elvesztését jelzi. A hajhullás mértéke arányos a vonal erősségével.

Gadzsáhvajá

Ez a vonal érinti a hüvelykujj alsó ízpercét, kissé balra és felfelé hajlik, ezért úgy tűnik, mintha visszafelé menne a kézen. Tiszta formációjúnak kell lennie. Az a személy, akinek ilyen vonala van, gyors felfogású, legyőzhetetlen, azonban erősen függő viszonyban van másokkal. A vonal neve az elefánt hívását sugallja, s ezáltal mintegy illusztrálva annak hatásait.

Szormi

A hüvelykujj hajlatában lévő félkör alakú, vékony ívelt vonalat Szorminak nevezik. Egy ilyen vonal az illető vágyainak beteljesülését jelképezi. Azért nevezik így, mert az ilyen vonallal bíró embereknek nagyok a testrészei.


A mutatóujj vonalai

Gulminí

A Gulminí kör alakú szimbolika a mutatóujj középső ízén. Elhelyezkedése centrális vagy kissé a képzeletbeli felezővonaltól lejjebb húzódik. Ez a szimbolika kisebbíti a hírnevet, rövidíti az élettartamot. Azonban ha feljebb, a felső parván (körömízpercen) található, akkor hosszú életet és tiszteletet ígér tulajdonosának. A nevét kör alakjáról kapta.

Aruná

A Gulminí helyétől a mutatóujj második ízének a középső ujj felé eső részén lévő vonalka. Az Aruná nevét vöröses színéről kapta. Ha sötét, akkor nemkívánatos eredményeket jelképez. Azok az asszonyok, akiknek a mutatóujján ez a vonal látható, idővel vörös arcszínűek lesznek.

Vírakantaká

Az elnevezés a Gulminí helyén található öt vertikális vonalat jelenti. Ha ezek mindegyike megtalálható, az a harci sikereket, az akadályok leküzdését jelzi. Ha kevesebb van belőlük, az csökkenti a férfiak hősiességét, bátorságát. Az elnevezés értelme eléggé világos, "tövis a bátorsághoz".

Hasztá

A Hasztá a mutatóujj alsó percén található, vékony, sárgás vonal. A vonal tulajdonosa bőkezű az ajándékozásban, innen az elnevezése. Alternatív módon azonban jelezhet kézbetegséget, kézfájdalmat is.

Mahishtha

A mutatóujj középső ízpercének közepe táján lévő bemélyedő tartomány. Amint azt a neve is jelzi, gazdája jószerencséjét jelképezi.

Gurviní

Azt a vonalat, amely a Mahishthát fogja közre, Gurvinínek nevezik. E vonal tulajdonosa drabális felépítéséről, nagy termetéről árulkodik, de jelezhet bűnbeesést is. Nevénél fogva a férfiaknál kövérséget, elhízást, az asszonyoknál folyamatos gyermekszülést jelez.

Dhanviní

A mutatóujj hüvelykujj felőli szélén futó vonal. Birtokosának önteltségét jelzi hírnév, hosszú élet és pénz nélkül. A név a sivatag sivárságára utal, ezért a vonal másik "ajándéka" a szegénység.

Gau

A Gau a mutatóujj alsó percén található vonal. Vastag, világos színű, vertikális és puha tapintású. Asszonyok kezén nagy hírnevet jelez. A neve onnan ered, hogy tulajdonosa sok tehenet fog birtokolni.

Kálahrit

Sötétszínű, majdnem fekete, vertikális vonal a mutatóujj tetején. Tartós boldogságot jelez, izgalom vagy szomorúság nélkül. Az elnevezés szerint birtokosa életét boldogságban, élvezetben tölti el.

Kritá

A Kritá vonal a mutatóujj középső percén található, vastag, hullámos és vertikális. Minden esetben bánatot jelez a tulajdonosának, az előző életekben elkövetett bűnöket szimbolizálva.

Visnugí

A Visnugí jól kivehető vonal, a mutatóujj középső ízpercének hüvelykujj felöli oldalán. Azok, akiknek ilyen vonaluk van, mindenfajta betegségtől szenvednek. Szenvedéseik eredményeként mentálisan is sok izgalomban, szorongásban van részük. Az elnevezés onnan adódik, hogy tulajdonosaiknak a szabadulásért Visnuhoz kell fohászkodniuk.

Varishthá

A Varishthá vonal a mutatóujj alsó percén található, fénylő, két-két páros vonalból álló vonalképződmény. Sok rokont jelez. A tulajdonosa kívánságait, céljait rokonai segítségével, velük együttműködve képes valóra váltani. Az elnevezés onnan ered, hogy a segítség legjobb formája a rokonok segítsége.

Deví

A Deví mélyen árkolt, duplán ívelt vonal a mutatóujj tetején. A következő jótulajdonságokat szimbolizálja: kedvesség, éleseszűség és önismeret. Nevét onnan kapta, hogy a gazdájának fényes külsőt biztosít.

Mahotpátá

A Mahotpátá félkör alakú vonal a mutató-ujj középső percén. Függetlenül attól, hogy más vonalakhoz csatlakozik-e vagy sem, a jelentése azonos. A hálátlan emberekre jellemző, hogy ez a vonal mindkét kezükön megtalálható. A vonal erőssége egyenes arányban van az életben várható bánattal, szomorúsággal. Az elnevezés szerint a vonal gazdája bűnös szavakat mond, ezért a tapasztalt megfigyelő szerint az ilyen személy megrögzött bűnöző.

Váni

A mutatóujj körömpercének alján, a középső ízperc fölött lévő árpaszerű vonal neve: Váni. Tudást, vagyont, jólétet, s nagy népszerűséget jelez. Az elnevezés édes-nyelvet illetve édesszájúságot jelent.

Dharani

A mutatóujj alsó ízpercének szélén, annak aljáról felfelé induló vékony, vertikális vonal. Férfiaknál sok földi boldogságot, asszonyoknál fegyelmezett, megfontolt beszédet jelképez.

Mecsaka

A mutatóujj tőpercének közepén található mélyen árkolt vonal. Rendszerint sötét árnyalatú, de előfordulhat, hogy egészen fehér a színe. Akinek ilyen vonala van, minden vagyongyűjtési kísérlete eredményes lesz. A régi bölcsek a színéről nevezték el a vonalat.

Mocsiká

A jobb kéz mutatóujjának középső percén lévő vertikális vonal. Rablók fogságából történő szabadulást jelent. E vonal alsó része néha oldalágat növeszt.

Mucsi

A mutatóujj alsó percén lévő, enyhén az ujj valamelyik széléhez tartó vonal. Jelentése: kiváló egészség, siker, boldogság, pénzszerzés. A nevét onnan kapta, hogy megváltást nyújt, kilábalást eredményez a szegénységből és a rossz egészségi állapotból.

Aszighní

Kevéssel a mutatóujj töve alól induló felfelé futó vonal. Rossz jelentésű, mert tulajdonosának korai haláláról tudósít. Az elnevezése onnan ered, hogy
a kard a gyilkolás szimbóluma.

Szurucsi

Feljebb található mint az Aszighní, valamivel vastagabb és függőleges futású. A név csinos, szeretetre méltó testet jelez.

Pátí

A Pátí gyűrűszerű szimbolika a mutatóujj alsó és középső ízperce között. Sikert, győzelmet jelez az ellenségek fölött. A Pátí elnevezés az ellenségek legyőzésére utal.

Luti

A Luti a mutatóujj alsó és középső ízperce közötti Pátí szimbolikában lévő vertikális vonal. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azoknak problémát jelent a táplálékhoz jutás. Az elnevezés arra utal, hogy az illető családja nehezen él meg a havi jövedelméből.

Tandu

A mutatóujj felső percén látható, a köröm felé futó vonal. Birtokosa minden gondolatát a munkának és a játéknak szenteli.

Prijangaví

A mutatóujj körömpercén, a középső perc közeléből kiinduló markáns, vertikális futású vonal. Tulajdonosának minden kívánsága teljesül. Az elnevezés alapján az illető kedveli a tehenet.

Dzsjotszní

A mutatóujj körömpercén, a középső ízperc közepéről induló vékony, vertikális vonal. Jelentése szokatlan, nem mindennapi házasság ígéretét jelzi. A neve alapján a vonal sok szeretőt, szerelmest jelent.

Hatásá

A mutatóujj körömpercének külső, alsó részén lévő vertikális és vastag vonal. Rossz jelentésű, mert jelenlétéből kisgyermek váratlan halálára lehet következtetni. A jelentése egyértelmű: elvetélt remények. Egyes értelmezők szerint a halált természeti csapás is okozhatja.

Devadvit

Markáns, rövid, vertikális vonal kevéssel a mutatóujj alsó ízpercének külső, alsó részén. A vonal jelentése istentagadás, jelenléte egyértelműen jelzi a hitetlenséget és az ikonok imádatát.

Kapardi

A mutatóujj alsó ízperce alatt lévő, félkör alakú, az ujjat körülölelő vonal. A feleség halálát jelenti, noha az elnevezés ragacsos hajra utal.

Aparádzsitá

Ez a mutatóujj kézfej felőli oldalán, az alsó ízpercen lévő felfelé hajló vonal rossz ómen. Gyerek(ek) elvesztésére utal. Az elnevezés alapján e jel birtokosa még élete során kegyvesztett lesz.


A középső ujj vonalai

Szmriti

A középső ujj alsó percénél fellelhető vertikális, fényes vonal. Gazdájának tapasztalati tudást kölcsönöz. Neve onnan származik, hogy a tulajdonosa mindenre emlékezik az elmúlt életéből.

Úhjá

Az Szmriti-vonal felett található. Rugóhoz hasonlító, vertikális vonal, fénylő pöttyökkel megszórva. Az ilyen személy nagy tudós, a Védákban járatos bölcs. A vonal elnevezése gazdájának nagy képzelőerejére és kiváló logikájára utal.

Keliká

A tiszta rajzolatú vertikális vonal a középső ujj középső percének felső részén. Az egyén szabadságát és az érzéki vágyak legyőzését jelzi. A vonal elnevezése szerint az ilyen ember mindig sportszerűen viselkedik.

Vritti

A középső ujj tetején található vertikális vonal, amelyhez általában egy másik vonal is társul egy dupla vonalkombinációt alkotva. Az összes öröm élvezetét szimbolizálja. Az elnevezés azt jelzi, hogy tulajdonosa lelkiismeretes, kínosan pontos követője a kasztja vagy társadalmi csoportja által előírt szabályoknak.

Ásrajapávaní

Ez a vonal ugyancsak a középső ujj középső percén található. Meglehetősen vastag és a Keliká rékha alatt helyezkedik el. Birtokosa és az ő leszármazottai szent emberek.

Rádzsi

A középső ujj második percén található horizontális, lánc-formájú, fényes vonal. Jelenléte nagy vagyont és jólétet jelképez. Neve onnan ered, hogy olajos színt, különleges puhaságot ad a test bőrének.

Nídá

A középső ujj felső percének tetején látható, a köröm irányába, felfelé futó vonal. Hosszú életet és bőséges jólétet ajándékoz a tulajdonosának. A neve onnan származik, hogy a meggazdagodást mezőgazdálkodás révén éri el a gazdája. Ha a vonal elhajlik oldalra, jelentése ennek az ellenkezője. Egyes szakértők ezt a vonalat Níla vonalnak nevezik.

Dzsálá

A középső ujj felső percén több más vonallal körbefogott hullámos vonal. Jómódot és sok gabonát jelképez. E vonalat azért nevezik Dzsálának vagyis halászhálónak, mert azt sugallja, hogy tulajdonosa értékes gyöngyök birtokába juthat a mély tengerekből.

Korparaszthiti

A középső ujjon a körömperc és a középső perc között fellelhető kereszt formájú vonala. Az intellektus elvesztését jelenti. Akinek megtalálható a kezén, annak végtelen szomorúság lesz az osztályrésze.

Karmandidhi

Ez a vonal a középső ujj tőpercén található. Az asszonyoknál mindenfajta jóval: boldogsággal és jó természettel kecsegtet. Az elnevezés az élvezet és a gyönyör szeretetét sugallja. Csak nőknél kell értelmezni.

Slathá

A középső ujj alsó percének közepén található, és enyhén az ujj valamelyik oldala felé ível. Tulajdonosát sikerrel ajándékozza meg. Elnevezése olajos színezetéből, csillogásából ered.

Gurví

Ez a vonal, mely elsősorban az asszonyokra jellemző, a középső ujj alsó percének a tetején található. Jelenléte állandó nehézséget jelent a szerelem élvezetében, mert az ilyen személy folyton csak a szexuális egyesülésre gondol. Az elnevezés az illető darabosságára, nehézkességére, nehéztestű mivoltára utal. Csak asszonyok esetében értékelhető. Tiltott, törvénytelen szerelmet is jelenthet.

Damaná

A középső ujj második ízpercének felső részén található, jól kivehető, kissé ívelt vonal. Férfi és nő esetében egyaránt tisztátalanságra utal. Ha viszont a vonal az ujjperc teteje helyett a perc tövében található, akkor tulajdonosának feddhetetlenségét, tiszta jellemét jelképezi.

Vamsabandhiní

A középső ujj középső percének felső részén látható egyenes vonal. Sok kapcsolatot és rokont jelez. Miképpen azt elnevezése is jelzi, az illetőt korlátozzák a rokoni kötelékek.

Pútá

A középső ujjon a felső és középső perc közötti rövid vonal jót jelent, ugyanis tulajdonosának különleges vagy spontán tudására utal. Ugyanezt jelzi maga az elnevezés is.

Prijaliká

A középső ujj felső ujjpercének közepén található. Gazdája közkedvelt személy, mindenki szereti. Az elnevezés az illető rokonai iránt érzett szeretetére utal.

Deví

A középső ujj felső ujjpercének végén lelhető fel. Az ilyen személy gyakorta költözik, pozíciója sokszor változik, kedélyállapota ingadozó. Az elnevezés felvilágosultságot sugall.

Mahápúrva

A középső ujj középső és alsó ízperce közötti részén található vonal. Férfiak kezén nagy sikert, elismerést jelent. Asszonyok esetében szexuális örömöt szimbolizál. Nevét a fej nagyságáról kapta. Férfiaknál a nagyság például a vezetésben és a tudásban jelentkezik. Nőknél pedig az elismerés - életszakaszaiktól függő - kötelességeik teljesítéséért jár.


A gyűrűsujj vonalai

Maráli-Netriká

Kevéssel a gyűrűsujj töve fölött látható vertikális vonal. Sötét árnyalatú, de jól árkolt, tisztán kivehető. Jelentése: a hattyú szeme. Asszonyok kezén ez a vonal nagy gazdagságot és boldogságot szimbolizál. Elnevezését a nagy szépség sugallja.

Goghní

A gyűrűsujj alsó tőpercén, kevéssel az előbbi vonal felett található felfelé irányuló, "V" alakot formázó vonal. A Goghni mélyen árkolt és felfelé görbülő. A sasztrák (tudományok) ismeretéből táplálkozó tevékenységek - legyenek azok jók vagy rosszak - megsemmisítését jelenti. A név a tehenek pusztulását is jelezheti.

Vrittá

A gyűrűsujj alsó és középső ízperce között vertikálisan ívelő vonal a Vrittá. Tulajdonosa saját kasztja és ásramja tanításait, elveit követi. Maga az elnevezés is ezt jelenti.

Satahradá

A gyűrűsujj alsó percének közepén található kör alakú, pénzérméhez hasonlatos szimbolika. A jel tulajdonosa ellenségeskedő, gyűlölködő. Az elnevezés megfejtése: "a barátságot bizonytalanná teszi."

Deviká

A gyűrűsujj tőpercének kezdetén, annak közepe táján látható. Mélyen árkolt vonal. Egyenjogúságot, emancipációt, felszabadítást jelez. Elnevezése isteni erőket, például mindenhatóságot sugall. Más értelmezések szerint a további újraszületések megszűntét jelenti.

Parisztirná

A gyűrűsujj tőpercén található vonal. Tulajdonosát teljesen leköti családja élete. Az elnevezés azt sugallja, hogy a ház tele lesz gabonával, rizzsel.

Paridhi

A gyűrűsujj alsó ízpercén, a kisujj felöli részen látható. Férfiak esetében a mindennapi tennivalók, illetve a vallási előírások teljesítése iránti vágyat fejezi ki. Végső üdvözülést ad. Elnevezése onnan ered, hogy az előbb említett teendők teljesítéséhez a szent tűzre van szükség.

Vartulá

A gyűrűsujj tövénél található kör alakú, jó rajzolatú szimbolika. Akinek a kezén megtalálható, az bizonyosan magas rangú emberré válik, még miniszter is lehet belőle.

Szimhiká

A gyűrűsujj alsó percének a közepénél látható. Királyok kezén győzelmet jelentett az ellenségek fölött, bráhminok esetében pedig nagy tekintélyt az igazság értelmezésében. A név értéket is jelent.

Manu

A gyűrűsujj alsó ízpercének felső, középső részén található rövid, mélyen árkolt vonal. Megléte jelzi, hogy tulajdonosa jártas a ritka mantrákban vagyis az imák kántálásában. A Manu, az emberiség ősapja, az indiai Noé.

Javishtá

A gyűrűsujj alsó- és középső ízperce közötti vonal. A mantrák elsajátításának gyümölcsét ajándékozza tulajdonosának. Az elnevezés nagyon sok tanulásra utal.

Bhúti

A gyűrűsujj középső ízpercén látható markáns, feltűnő vonal. A Bhúti kiváló karaktert és kellemes természetet jelképez. A név nagy szerencsét jelez.


A kisujj vonalai

Medurá

A kisujj középső percén, a gyűrűsujj felé eső részen lévő, karcsú, hurokszerű szimbolika. Jószerencsét jelez a családban, gyerekek, testvérek, barátok, a jólét és az egészség vonatkozásában. A név a test erősségét is jelenti.

Rátri

A kisujj alsó percén látható egy satírozott háromszög alakú szimbolika. Színe fekete. Tulajdonosa részére jelképezhet megszállottságot, de szerencsétlen vállalkozást is. A név elsősorban vétkességet jelez.

Atjuccsá

A kisujj körömpercének tetején több más vonallal körbevett, világosan kivehető vertikális vonal. Hosszú életet és kiváló egészséget jelent. A név sikerekben gazdag életet is jelezhet.

Kamatadhvasztiká

A kisujj felső ízpercén fellelhető vertikális és nagyon vékony vonal. Esetenként durvává, kíméletlenné, legyőzhetetlenné és válogatás nélkülivé teszi az embert. A név legyőzhetetlenséget jelent.

Amalá

A kisujj felső percének kezdeténél, a középső ízvonal fölött található árpaszerű vonal. Az elme állandó tisztaságát jelzi.
Maga a név is hasonlót jelent.

Adhiká

A kisujj körömpercén, közvetlenül az ízvonal fölött látható, vékony és kör alakú szimbolika. Tulajdonosa rendíthetetlen érvelési képességét és/vagy kimeríthetetlen szellemi kapacitását jelzi.

Dandí

A kisujj alsó ízpercének tövénél található vonal, amely eléri az ízvonalat. Jó stratégiai érzékre vall. A név nagy hadsereget jelent. A jelenlegi értelmezés szerint elővigyázatosság, jó politikai érzék a jelentése.

Rutá

A kisujj tövétől annak külső oldalán halad felfelé. E vonal győzelmet jelképez az ellenségek felett, következésképpen bánatot jelent az ellenség asszonyának. A név könnyezést, sírást jelez.

Vásztoshpati

A kisujj tövétől fut felfelé, annak gyűrűsujj felöli oldalán. A régi bölcsek szerint gazdájának - amint azt a neve is sugallja - csodálatosan berendezett otthont biztosít.

Kesagandaszthalá

Ez a vonal a kisujj tövétől centrálisan fut felfelé. Birtokosának növekvő púp, dudor lesz a fején. Egyes szerzők szerint ez vonal az illető és az apja között tátongó hatalmas szakadékot jelképezi, amely rendszerint az apa számára okoz nehézségeket.

Pati

A kisujj alsó percének a tetején található. A vonal férfi ember számára kiváló feleséget, nők esetében bőséges gyermekáldást jelent.

Pangu

A kisujj alsó és középső ízvonalán fellelhető ívelt vonal. Tulajdonosának ügyefogyottságát, félbemaradt egzisztenciáját jelzi.

Anantaka

A kisujj középső percének közepén futó, mélyen árkolt markáns vonal. Jelenléte tűzveszélyt, gyakran gyúlékony olaj által okozott tűz veszélyét mutatja. A vonal nem halált, csak szenvedést jelez.

Srivallí

A kisujj körömpercén található, vékony és az ujj valamelyik széle felé hajló vonal. Gazdagságot és rútságot egyaránt jelent. Egyúttal jelezhet gennyes fekélyt a lábakon, amely az illető halálához vezet kb. 70 éves életkorban.

Rohitam

A kisujj tetején található, egészen a körömig fut, és színe vöröses. A kézolvasás tudósai szerint tűzkárt és vérhányást jelez. Az eseményeknek a 14. és 28. életévek a lehetséges időpontjai.

Kambu

A kisujj körmének oldalain lévő két vertikális vonal. Fulladást, megfulladást szimbolizál.

Szirá

A kisujj körme alatt lévő két apró kör alakú szimbolika. Birtokosa idegbetegségére utal. Jelezhet rossz hírnevet is.

Nírá

A kisujj felső percének belső részén, a körömből eredő, két ágú vonal. Hosszú életet jelez. A név szintén hosszú életet sugall.

Svavrittá

Ez a vonal a kisujj középső percének alján fekvő, a két szélén felkunkorodó vonal. Minden gazdagságot biztosít tulajdonosa számára. Ha a vonal alsó része egybeolvad az ízperc vonalával, akkor ereje jelentősen lecsökken, szétforgácsolódik. Az elnevezés abból ered, hogy akinek az ujjpercén fellelhető, az az életét teljesen mestere tanításának szenteli, mindenben ragaszkodik mesteréhez. A név a kutya életét jelenti.

Lámá

A kisujj alsó percén található kétfelé ágazó, szarv alakú vonal. Vagy kitűnő szónokká vagy ép ellenkezőleg, szótlanná teszi tulajdonosát. A név Laksmí istennő akaratát fejezi ki.

Matulání

A kisujj alsó ízpercének alsó, középső részén található. Birtokosának csökkent értelmi képességét jelzi. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen személyt szolgaként szólítják meg. Egyes elemzők úgy tartják, hogy az ilyen személy sohasem fog kiemelkedni alacsony helyzetéből.

Mahishtá

Ez a felfelé haladó vonal a kisujj alsó percén található. Birtokosainak uralkodói képességei vannak és kiváló pozíciója van. A név a nagyságot sugallja. Némely mesterek szerint az ilyen személyek nem érik meg az öregkort.