A+ A A-


A kézről kapott képet az alakja, nagysága, az ujjak kézhez viszonyított mérete, bőrének állaga, színe, foltjainak milyensége határozza meg. A kezek nemtől, kortól, foglalkozástól, tevékenységtől függően különbözőek nagyságra, formára, színre, tapintásra. Nyilvánvalóan másmilyen keze van a csecsemőnek, mint az aggastyánnak, más a muzsikusé, mint a favágóé, és különbözik egymástól a női és a férfikéz.

TARTALOM

Pszichiáterek vizsgálatai

A kéz nagysága

A kéz színe

A bőr textúrája

A kéz hőmérséklete

A kéz állaga

A kéz vastagsága

A kéz szőrzete

A szőrzet színe

A tenyér


Kretschmer német pszichiáter kézzel kapcsolatos összehasonlító vizsgálatai során igazolta, hogy az általa meghatározott embertípusok (kretschmeri típusok) esetén speciális összefüggés állapítható meg a kar és a kéz között. Ez elsősorban az alak és a méret vonatkozásában figyelhető meg. A leptoszom (sovány, gyenge) alkatú ember kezei mindig keskenyek, finomak, a bőr áttetsző, vékony és fakó. Az atletikus (kisportolt, izmos) ember kezei masszívak, elasztikusak, jól színezettek, vastag bőrrel fedettek. A piknikus (hízásra hajlamos) alkatú ember kezei a legtöbbször rövidek, tömörek, szélesek, élénk színűek.
Friedmann szerint a kretschmeri leptoszom, atletikus és piknikus típusok kézanomáliái bizonyos betegségekről árulkodnak, de egyes jellegzetességek szellemi, mentális problémákra, például skizofréniára, vagy mániás depresszióra is utalhatnak.
Friedmann még a normális típusok között is megfigyelt összefüggéseket a kéz milyensége és a mentális típusok között. Így például egy puha kéz minden esetben aggódó, félénk embert jelképez, aki hajlamos hipochondriára.


A kéz nagysága

Az ideálisnak tartott kéz harmonizál a többi testrésszel, nem túl kicsi és nem túl nagy, határozott, de nem túl kemény, erőteljes, de nem durva, telt, de nem puhány.

A nagy kezű emberek többnyire jó kézügyességgel rendelkeznek, a legfinomabb munkák végzésére képesek, kiváló érzékük van a legaprólékosabb részletek kidolgozásához. Szép számmal akad nagy kézzel megáldott órás, optikus, rajzoló, műszaki rajzoló, grafikus, elektroműszerész vagy gyémántcsiszoló. A nagy kezű emberek közül sokan értékelik az élet örömeit, anyagiasak, néha gáncsoskodók, rigolyások.

A kis kezű emberek, ellentétben a nagy kezűekkel, képtelenek nagy figyelmet igénylő, apró részleteket kívánó munkák végzésére. A kis kezű embereket a nagy tervek érdeklik, világmegváltó gondolatok foglalkoztatják. Grandiózus dolgokra törekednek, a munkájukban, gondolkodásukban széles látókörűek. Nagyvonalú elképzeléseik kivitelezéséhez azonban nincs mindig kellő energiájuk. Nagy hibájuk beteges ingerlékenységük. Hajlamosak sokat fecsegni, mindent és mindenkit kritizálni, kianalizálni. Hamar válnak türelmetlenné, arrogánssá.


A kéz színe

A kéz színéből a vérkeringésre és a vérmérsékletre lehet következtetni. A bőr színe sápadt, fehér, vörös vagy szederjes kék lehet, aszerint, hogy a vér mennyire oxigéndús vagy oxigénszegény. A bőr rózsás színét az oxigénben gazdag vér kölcsönzi, ezért a rózsaszínű kéz jó egészséget szimbolizál, a szederjes árnyalatot viszont az oxigénhiányos vér okozza.
Révész Géza „Az emberi kéz” című könyvében megemlíti, hogy nemcsak a kéz bír különös kifejezőerővel, hanem pusztán a bőr színe is sokat elárul. Eckstein a bőrfelület szerkezetének és külső megjelenésének osztályozása során jutott arra a megállapításra, hogy a bőr azon kívül, hogy karakterológiailag hasznos információt nyújt, prognosztikai jelentőséggel is szolgál. Például a feltűnően fehér kéz vérszegénységre utal, míg a rózsaszínű kéz normális vérkeringést jelez. A bőr karakterológiai fontosságát Kretschmer is felismerte, aki a vörös kéznek erős temperamentumot, a rózsaszín kéznek szeretet, jóságot tulajdonított.

A bőr színéből levonható következtetések:
- a feltűnően fehér kéz nemcsak vérszegénységre utaló jel, viselője zárkózott, magányt kedvelő, flegmatikus személy.
- a rózsaszínű kéz - a normális vérkeringés mellett - életszerető, szociálisan jól kötődő, optimista egyént szimbolizál, aki meleg szeretetet áraszt maga körül.
- a vörös kezű ember tele van vitalitással, kolerikus, szenvedélyes, nehezen uralkodik magán, érzelmei nem mindig állnak kontrollja alatt.
- a sárga vagy sárgászöld kéz (mivel az elszíneződést a sárga epefesték okozza) májbetegséget és epebántalmakra való hajlamot jelez. Melankolikus, humortalan egyén sajátja.
- a sötétsárga vagy narancssárga színű kéz azt jelzi, hogy az illető sok sütőtököt evett.
- a kékes, lilás színű kéz, melyen apró pontok vagy foltok láthatók, szívpanaszokról, rossz vérkeringésről árulkodik.
- a szürkés kézszín az ezüst adalékú készítmények szedésének a jele, ugyanis ilyenfajta elszíneződést egyes gyógyszerkészítmények okozhatnak.
- a barna, bronz kéz kitartó napozásra utal. Tulajdonosa a természet szerelmese, de meglehet, hogy a napsütötte mezőn dolgozó, kétkezi munkás.
- a sötét vagy feketés kéz a szurok- és kátránymunkások jelvénye.


A bőr textúrája

A kéz bőrének állapota az ember temperamentumáról és lelkiállapotáról ad hasznos információt. Akinek a kezet finom, fényes bőr fedi, tovább őrzi meg fiatalos temperamentumát, vidám természetét, mint a durva, rugalmatlan bőrű ember. Az átlagos kéz elasztikus bőrű, nem bébikéz-finomságú, de nem is sírásó-érdességű.
- a selymes, puha finom tapintású bőr szenzitív, finom idegzetű egyént jelöl, aki a külvilág eseményeire fogékony, nem bírja elviselni a durvaságot, a gorombaságot. Szereti a szépet, a luxust, a pompát, ezekért anyagi áldozatot hoz, egyébként is költekező, pazarló.
- a durva, ráncos, reszelős, rossz tapintású bőr a gyengédség és a finomság hiányát jelzi. Tulajdonosa nagyevő, nagyivó, nagy munkabírású egyén. Gyakorlatias, kitartó, kezdeményező, túl heves, bátor ember.


A kéz temperatúrája

A kéz hőmérséklete az egészségi állapot pillanatnyi függvénye. Ezen túlmenően a kézanalitikusok még sok egyéb merész következtetést is levonnak az illető személyiségéről.
- a meleg kéz (amely többnyire selymes tapintású is) jó egészséget, jól funkcionáló pajzsmirigytermelést és normál anyagcsere-működést reprezentál. Tulajdonosa gyöngéd, érzelmes, jóságos, önzetlen egyén, aki nem bírja a hangoskodást, szinte fájdalmat okoz neki minden hangos szó és a durvaság.
- a hideg kéz (amely legtöbb esetben érdes is) rossz egészségi állapotot, anyagcsere-problémát és pajzsmirigyzavart jelezhet, ami pajzsmirigytúltengés vagy pajzsmirigy-elégtelenség lehet.


A kéz állaga

Aszerint, hogy a kéz nyomásra mennyire puha vagy kemény, hogy szorításra milyen a kéznek az ellenállása, következtethetünk a növekvő vagy csökkenő energiára, vagyis a fejlődésre, illetve a leépülésre. A kéz állagáról a bal és a jobb kéz összehasonlításával szerezhetünk információt.
- a petyhüdt kéz szorításra nem mutat ellenállást, olyan puha, mintha nem lennének benne csontok. Álmodozó típusú, energiátlan, elpuhult, önállótlan, lusta embert takar, aki bár jólétben szeretne élni, ennek érdekében nem tesz semmit. Inkább a szavak embere, mint a tetteké.
- a puha kéz, noha nem kelti csont nélküli kéz benyomását, tapintásra mégis kifejezetten puha érzetű. Kényelemszerető, békés embert szimbolizál, aki azonban betegesen érzékeny, gyanakvó, sértődékeny.
- az elasztikus kéz szorításra olyan ellenálló, mintha egy gumikarikát nyomnánk össze. Intelligens ember, aki nemcsak beszél, hanem cselekszik is. Jó munkabírásához szerencsésen párosul, hogy okosan gazdálkodik az erejével.

- a kemény, nehéz kéz rugalmatlan, de mégis ellenáll a nyomásnak, a bőr rendszerint durva, kérges. Türelmes, nyugodt, állhatatos embert jelez, aki azonban keményfejű, konzervatív gondolkodású. Nem képes elviselni, ha beleszólnak az életébe. Bírja viszont a fizikai munkát, könnyedén leküzdi fáradtságérzetét.


A kéz vastagsága

A kezet minősíthetjük aszerint is, hogy a kézfej mennyire vastag vagy vékony, illetve kövér-párnás vagy sovány-petyhüdt.
- a vastag, telt kézfej szívós, jó munkabírású, jól terhelhető, energikus embert reprezentál.
- a gödrös, párnás kézfej egoista, kényelemszerető, öntelt embert jelöl.
- nagyon vaskos kézfej hatalomvágyó, önző természetű egyént mutat.
- a vékony, horpadt kézfej erőtlen, gyenge szervezetű, testileg-lelkileg fáradt, életunt emberre jellemző. Ha emellett az illető keze reszket is, abból nagyfokú ideggyengeségre következtethetünk.
- a masszív, nagy, vastag és kemény kézfej esetében a lusta elme párosul a fizikai ösztönökkel. Ez az együttes bizonyos fokú stupiditásra utal.


A kéz szőrzete

A kéz szőrzetének általában nincs nagy jelentősége, csak kiegészítésként szolgál. A szőr világos vagy sötét színét a benne lévő festékanyag mennyisége szabja meg. A férfikezek többnyire szőrösek, a női kezek pedig pihések.
- a szőrös kezűek férfias, agilis, aktív, érzéki emberek. Ha a kézhát nagyon szőrös, akkor az állati ösztönök dominálnak, viselőjére fokozott szexualitás jellemző. Ha mindegyik ujjhát szőrös, akkor az illető nagyon indulatos, ideges alkat. Ha csak az alsó ízpercek szőrösek, mély érzésű, melegszívű ember az illető.
- a szőrös hüvelykujj konzervativizmust, hagyománytiszteletet szimbolizál. A ritkás szőrzetű férfikéz tetterős, erélyes, elővigyázatos emberre vall.
- a szőrös női kéz férfias alkatot, kemény modort, durva magatartást és indulatos természetet jelez.
- a szőrtelen kézfejűek nőiesek, gyengék és gyengédek, nagyon kényelemszeretők.
- a szőrtelen férfikéz nőies alkatot reprezentál, olyan embert, aki elpuhult, piperkőc, akinek mindenféle fizikai munka ellenszenves. Olykor vonzódhat a saját neme iránt.


A szőrzet színe

A szőke vagy világos szőrzetűek bágyadtabbak, ingatagabbak, környezetük által jobban befolyásolhatók, mint a sötét szőrzetűek.
A sötét szőrzetűek energikusak, temperamentumosak, szenvedélyesek, érzelmeik erőteljesebbek, mint a világos szőrzetűeké. Gyorsak, élelmesek, ambiciózusak.
A vörösek a legingerlékenyebb réteget képviselik. Rendkívül hirtelen cselekszenek, lobbanékonyak, meggondolatlanok. A különböző népcsoportokban élők szőrzete eltérő A skandináv népeknél a szőke vagy a világos szőrzet, a trópusokon élőknél pedig a sötétbarna vagy fekete színű szőrzet a gyakori.


A tenyér

A két tenyerünk teljesen befedi arcunkat. Az ember tenyerét vonalak és dombok, különböző szimbolikák tarkítják, joggal nevezhető ez a tenyérjósok szentélyének, ahol kiélhetik magukat, megfejthetik a rejtélyes hieroglifákat.
- a sűrűn vonalazott tenyér kiismerhetetlen, túl komplikált, bonyolult személyiségű embert szimbolizál.
- a kevés vonalú tenyér jól kiismerhető, könnyen megfejthető egyszerű embert jelképez.
- a széles tenyér mozgékony, tevékeny ember sajátja, aki nehezen viseli a levegőtlenséget és a bezártságot.
- a széles, egyenes tenyér magának való, túlzottan anyagias, önelégült személyt jelöl.
- a rövid, vékony tenyér kényelemszeretetről, ráérős emberről árulkodik, aki jól tűri a bezártságot, a szobai levegőt.
- a rövid, feltűnően kicsi tenyér, barátságtalan, antiszociális beállítottságú egyént jelez.
- a hosszú, keskeny tenyér érdeklődő, töprengő embert jelképez, aki kevésbé fordul a fizikai, érzéki dolgok felé, elsősorban a logikus, ésszerű vagy szellemi témák érdeklik. Nem bízik a pillanatnyi benyomásokban, mindent előre megtervez.
- a vékony, merev tenyér félénkséget, aggódó, nyugtalan természetet jelképez. Ha ehhez a tenyérhez bütykös ujjak társulnak, akkor az illető gondolkodó típus, de nehéz felfogása miatt időre van szüksége, hogy megvalósítsa elképzeléseit.
- a tömör, elasztikus tenyér, arányos ujjakkal a test energiáját és az intellektus gyorsaságát reprezentálja.
- a puha, petyhüdt tenyér a tunyaságnak, a luxus szeretetének a biztos jele.
- a kemény tenyér, nagy masszív ujjakkal arra utal, hogy az illető leginkább csak a manuális munkára alkalmas.
- a duzzadt, erős tenyér, nagy dombokkal, mély völgyekkel erőszakos, faragatlan, veszekedős embert jelez.
- a lapos tenyér, kis dombokkal-völgyekkel békés természetű embert jelöl, aki bár kerüli az izgalmakat, de ha megtámadják, kitűnően tud védekezni.

Eltérések a kezek között, aszimmetrikus kezek


A kézmintázatok nemcsak egyénenként, hanem kézről kézre is változnak. Mindenki kezei egyediek, sőt még a jobb és a bal kéz sem egyeznek tökéletesen egymással. Távolról nézve lehet, hogy olykor nagyon hasonlítanak egymásra, és a vonalak ugyanolyan mintázatokat mutatnak, azonban, ha nagyítóval nézzük meg őket, beszédes különbségeket fedezhetünk fel. Pontosan ezek

Bővebben: Eltérések a kezek között, aszimmetrikus kezek

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

A külső kézél


A külső vagy ulnáris kézél a tenyérnek a kisujj felöli szélén levő részét, vagyis a Merkúr-, a nagy Mars- és a Hold-dombokat foglalja magába. Ezek a területek együttesen az ösztönös érzéseinket és az alkotóképességünket jelenítik meg.

A kézél gyakran ívelt, vagyis ha körberajzoljuk, enyhe görbületet mutat. Ezt a vonalat a

Bővebben: A külső kézél

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

A kézfej szőrzete

Noha a kéz többi jellemzőjénél kisebb a jelentősége, némi figyelmet a kézfej szőrzete is megérdemel, mert előfordul olyan eset, hogy egy összetett karakter valamely tulajdonságát ennek segítségével lehet felfedni. Általában elmondható, hogy minél szőrösebb az ember teste (természetesen a szőr színétől és textúrájától is függően), annál nagyobb fizikai erővel rendelkezik,

Bővebben: A kézfej szőrzete

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

Női kezek


A kezeket bárhol meg lehet figyelni, kivételek persze azért akadnak, például a téli hidegben kesztyűbe bujtatott kezekről bajosan lehetne bármit is mondani. A kezek tanulmányozására mindig nyílik alkalom: megleshetjük a tévé előtt ülve, bevásárlás után, amikor a kasszánál ácsorogva várunk, hogy ránk kerüljön a sor, de megfigyelhetjük a piaci árusét,

Bővebben: Női kezek

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

Gyerek-kezek


A gyermek kezének értékelése, típusának meghatározása elsősorban azért fontos, mert - nem megfelelő döntések esetén - különböző problémák adódhatnak abból, ha a gyerek keze eltérést mutat a szüleitől. Ha történetesen egy rendkívül intenzív lelki életet élő, gyakran nőies beütésű, ovális kezű fiú szülei gyakorlatias, tárgyilagos, szögletes kezű emberek, akkor nagy

Bővebben: Gyerek-kezek

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

Kéztípusok


A kéz alakját az ujjak formája határozza meg.  Már a középkorban háromféle kéztípust ismertek: az elementárist, a motorikust és a szenzibilist, később négy kéztípust különböztettek meg: a szögletest, a kerek, a trapéz és az ovális alakúakat. A jelenleg használatos osztályozást Napóleon tisztje, d’Arpentigny foglalta rendszerbe. Az általa meghatározott hét típus:

Bővebben: Kéztípusok

 • Írta: Rosta Erzsébet
 • Kategória: A kéz

További olvasnivaló

Egykoron a győzelemmel és a halállal …

A Földközi-tenger mellékéről származó kerti petrezselyem egyik legfontosabb zöldségünk. Zöldje és gyökere, a fehérrépa ételek ízesítésére szolgál, viszont a metélő vagy fodros petrezselymet kizárólag a leveléért termesztik. A népiesen petemzsirom...

Folytatás...

Az L-karnitin energizál, s mint zsíré…

A spájzunkban jó ideig árválkodott egy doboz L-karnitin, a pezsgőtablettáknak talán a fele hiányzott. Megkérdeztem róla futást kedvelő, a megszállottan kilométereket rovó férjemet, ez mire jó? Az L-karnitin abban segíti...

Folytatás...

Valéria kézelemzése

  Pont olyan képeket küldött, mint amilyeneket kérem, sőt ráadásként ez az első alkalom, hogy ökölbe zárt fotókat is kaptam. Rendhagyó módon ezzel kezdeném a kézelemzést. A karaktertípus megállapításának az egyik...

Folytatás...

Szarkalábak - ráncok a szem külső sa…

Sokan - különösen a nők közül - valósággal kétségbeesnek, amikor az első ráncok megjelennek a szemeik sarkában, és - pénzt nem sajnálva - mindent megpróbálnak, hogy eltüntessék őket. Pedig nem...

Folytatás...

Angelina kézelemzése

A keze tömör, elasztikus jelezve, hogy nemcsak beszél, hanem cselekszik is és jó munkabírású. Tenyere ugyancsak tömör, erős, duzzadt, ami az energiájára, testi erejére utal. A tenyérhez képest az...

Folytatás...

Cukor csapdák - a túlzott cukorfogyasz…

Már közel másfél éve, hogy a kelleténél több só fogyasztásának káros egészségi hatásairól írtam, és - noha az ellenkezőjét sohasem állítottam - már akkor jeleznem kellett volna, hogy...

Folytatás...