A+ A A-

Könyveim

Rosta Erzsébet - Rábai Attila: Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról

Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról
Hiedelmek, hagyományok, babonák a világ minden tájáról

A hiedelmek, hagyományok, a múltunkban gyökerező népszokások, ha csökkenő mértékben is, színesítve kultúránkat, jelen vannak mindennapi életünkben. A betegségről és gyógyításáról, a rossz és a gonosz elhárításáról, a bajok megelőzéséről, a szerencséről és szerencsétlenségről szóló hiedelmek némelyike ma is megfordul a fejünkben, és még ha nem is vesszük őket komolyan, nem bújhatunk ki hatásuk alól. Olykor bizony - ellentmondva a józan észnek – előfordul, hogy irracionális elképzelésekhez ragaszkodunk. Talán azt akarjuk ezzel megmutatni, hogy nem vagyunk hajlandók beletörődni, hogy teljesen eluralkodjanak fölöttünk a tudomány és a szigorú tények. A hagyományok, hiedelmek és babonák minden korban fontos szerepet játszottak az emberek életében, valamennyi vallási rendszer hajlott rá, hogy ezekkel színesítse tanait. Az egyik ember a Bibliát tanulmányozva kap tanácsot a problémájára, a másik a Korántól várja ugyanezt. Ami az egyiknek hihető, a másiknak babona. Nagy Konstantin a pogányokat tartotta babonásoknak, míg Tacitus a keresztényeket bélyegezte meg ezzel. A muszlimok és a protestánsok visszatetsző babonaságnak tekintik a keresztényeknek az ereklyéik, szentjeik és képeik iránti tiszteletét. Ugyanakkor a keresztények a sok istenben hívő hinduk szokásait tartják valószerűtlennek. Valamennyi nagy vallás (világvallás) elítéli az ausztráliai bennszülöttek totemimádatát. Az ateisták szemében pedig mindenféle vallásban való hit babonának minősül. Ugyancsak a képzelet szüleményei a különböző népek mitológiái, mítoszai, meséi és legendái, hiedelmekkel átszőttek a világ keletkezéséről, az istenekről, isteni származású hősökről, szentekről, természetfölötti adottságú, élethű cselekedetű emberekről, különleges lényekről, szörnyekről, természeti csodákról, tüneményekről szóló elbeszélések, leírások. Bizonyos népi hiedelmek, mint például a szellemek létezése, jelenléte, a rontás, szemverés, vagy az amulettek, talizmánok viselése a világ minden részén megtalálhatók. Világszerte elterjedtek bizonyos jövendölési, jóslási szokások, a nevezetes eseményekhez – születés, házasság, költözés, halál stb. –, valamint nevezetes napokhoz, ünnepekhez (Karácsony, Húsvét, Újév, napfordulók, szentek napjai stb.) kapcsolódó szertartások, népszokások. Mindezek mellett az emberek fantáziáját mindig megmozgatta a számukra megmagyarázhatatlan, a földi eseményekre, történésekre ható, félelmetes, titkos erők működése. Így alakultak ki például az időjárásra vonatkozó, a természeti jelenségekkel, katasztrófák megelőzésével összefüggő, az égitestek járásához kapcsolódó rítusok, népszokások. A könyv, amely a vallási keretek figyelembevétele mellett különféle néprajzi és mitológiai elemeket is feldolgoz – korokat, vallásokat, kultúrákat felölelve – az egész világra kiterjedően, lexikon-szerűen foglalja össze a hiedelmeket, hagyományokat, babonákat, népszokásokat, több mint ezer címszóban, közel kétmillió karakter terjedelemben. E gyűjtemény azonkívül, hogy útmutatóként és eligazításként szolgál az érdeklődőknek a hiedelmek, népszokások sokaságában, jelentős ismeretterjesztést is nyújt, hisz szórakoztatva bővíti az olvasó ismeretanyagát, észrevétlenül tanít, bevezet a képzeletek szülte sokszínű, érdekes világába, mely remélhetőleg még sokáig kultúránk része marad.

Tovább a könyvre!


Rosta Erzsébet - Joshi Bharat: Tenyérjóslás - Tenyerünkben a jövő?

Tenyérjóslás - Tenyerünkben a jövő?
Rosta Erzsébet - Joshi Bharat: Tenyérjóslás - Tenyerünkben a jövő?

A nyolcvanas évek vége felé, amikor egy csapásra megnőtt az asztrológiával foglalkozó könyvek száma, egy borongós őszi délelőtt, a Magyar Rádió pagodájában, kávéivás közben ötlött eszembe, milyen óriási érdeklődésre tarthatna számon egy tenyérjóslásról szóló könyv. Ugyanis ez a téma is több mint fél évszázadig tiltólistán volt, dr. Kosutány István Tudományos gyakorlati kéz-tana például 1937-ben jelent meg. Erről a jelenségről a „Tenyerünkben a jövő?” című könyvünk bevezetőjében a következőket írtam: „A miszticizmus és az okkultizmus manapság mintha új erőre kapott volna. Reális, materiális világunkban egyre gyakrabban emlékeztetnek sajtóban, rádióban, Tv-ben arra, hogy léteznek kártyavetők, álomfejtők, tenyérjósok, asztrológusok. Az e témákról megjelenő könyvek szinte pillanatok alatt elkelnek, már-már hiánycikknek számítanak. Különféle magazinok rendszeresen közölnek horoszkópokat, újabban számítógéppel is készítenek jóslatokat. Az embert hajtja a kíváncsisága, ezért megveszi az erről szóló könyveket, újságokat, hallgatja a riportokat. Horoszkópot olvas, készít vagy készíttet, fejti álmait, kávézaccból vagy kártyából jósoltat, természetfeletti erőktől vár csodát, s ha valaki ért a tenyérből olvasáshoz, hát vizslatva böngészi tenyerének rajzolatát. Noha a titokzatos jövő lehetőségét legtöbbünk nem veszi komolyan, de mégis izgató elszakadni a valótól, megkísérelni a jövőbe látást.” A könyv megszületésének körülményeit, riportjait a Könyveim menüpont alatt, a „Tenyerünkben a jövő? - Riportkönyv” cím alatt olvashatják.

Tovább a könyvre!


Rosta Erzsébet: A kezed nem hazudik - Nagy tenyérkönyv

A kezed nem hazudik- Nagy tenyérkönyv
Rosta Erzsébet: A kezed nem hazudik - Nagy tenyérkönyv
"Indiában megismerkedtem néhány tenyérjóssal, akik olykor meghökkentő dolgokat állítottak rólam. Megdöbbentett, hogy ismeretlenül tudnak titkos álmaimról, elvetélt terveimről vagy épp volt betegségeimről. Nem fért a fejembe, mindez hogyan lehetséges: álmélkodtam, csodálkoztam a hallottakon. Racionális nevelést kapott elmém sehogy sem értette, vajon honnan tudják, honnan szedik információikat, miből következtetnek a beteljesültre, a helytállóra. Azóta sem hagy teljesen nyugodni a kérdés, továbbra is izgat a talány, annyira, hogy még még az első utam alkalmával elhatároztam: mindent, amit csak lehet, meg akarok tudni e témáról. A külföldön, főleg Indiában fellelhető szakirodalom könyveiből tucatnyit beszereztem, megszállottan kutattam-kerestem, vetettem bele magam ebbe a titokzatos, sok vihart kavaró "tudományba"."

[Részlet a könyv előszavából]

Tovább a könyvre!


Rosta Erzsébet: Titokzatos számok

Titokzatos számok
Rosta Erzsébet: Titokzatos számok

A numerológiát az okkult tanok egyik legősibb formájának tartják. Nem is csoda, hiszen nagyon valószínű, hogy a számokat már az őskorban felruházták mindenféle misztikus erővel, rejtelmes, földöntúli képességekkel. A zsidó-keresztény számmisztika elsősorban az ókorban élt Püthagorasz tanításain alapszik, e tanokból nőtte ki magát a numerológia két fontos ága, a keresztény gnózis és a zsidó kabbala, de szinte minden vallás szakrális szövegeiben találunk példákat a számok és az isteni gondolatok összefüggéseire. A Koránban minden szónak hétféle az értelmezése, Mezopotámiában pedig a hét bolygót hét istenséggel azonosították. Mindezek tudatában talán nem túlzás azt állítani, hogy akinek sikerül elsajátítani a numerológia helyes használatát, az nemcsak magáról és másokról fog többet megtudni, új információkhoz jutni, de képes lesz megfigyelni a különböző karmikus típusokat is, s ennek segítségével ki tudja majd választani a fontosabb találkozások, vállalkozások vagy események szerencsés napjait is.

Tovább a könyvre!


Rosta Erzsébet: KÉZDIAGNOSZTIKA avagy Milyen betegséghajlamokat hordoz a kezünk?

Betegséghajlamok a kezeken
Rosta Erzsébet: Kézdiagnosztika

Ma már léteznek olyan biztosító társaságok, melyek az életbiztosítás megkötése előtt a szerződő fél tenyér- és ujjrajzolatát is megvizsgáltatják. Nyugaton a kórházakban nemcsak a csecsemők lábáról, hanem a tenyerükről is lenyomatot vesznek. Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a kéz tanulmányozása révén - bizonyos genetikai rendellenességek mellett - számos mentális és fizikai betegség is felismerhető. Az időben felderített kórisme alapvető jelentőségű az alkalmas gyógymód meghatározásában. Vannak esetek, amikor a vér-, vizeletvizsgálat, de még a röntgenkép elemzése sem elegendő a helyes diagnózishoz. A kézteszt ilyenkor még az orvosnak is segítséget nyújthat. A kézdiagnosztika legfőbb jelentősége azonban a prevencióban van, a kéz jelei és vonalai ugyanis sokkal hamarabb mutatják bizonyos betegségek bekövetkeztének valószínűségét, egyes gyanús jelek a kézen már akkor észrevehetők, amikor a szokásos vizsgálati módszerek még semmit sem fednek fel. Egy időben végzett, jó kézelemzés lehetőséget nyújt a betegség megelőzéséhez, s ezáltal nagy mértékben hozzásegít az egészséges élethez.

Tovább a könyvre!


Rosta Erzsébet: Pályaválasztási tanácsadó - Alkalmazott kézelemzés

Alkalmazott kézelemzés
Rosta Erzsébet: Pályaválasztási tanácsadó - Alkalmazott kézelemzés

Valamennyien együtt élünk a tenyérrajzolatunkkal, kezeink gondos elemzésével igen hasznos információkat nyerhetünk magunkról. Olykor előfordulhat, hogy nem tetszik, amit találunk, ez azonban sohse szegje kedvünket, hiszen számos területen javíthatunk életkilátásainkon. Egyáltalán, van valami értelme előrelátni a jövőben várható trendeket? Ha ezek korrigálhatók, a válasz egyértelmű igen; ha pedig nem, akkor fölösleges aggódnunk. Az olyan kérdésekre, mint "Boldog leszek?" nem adható határozott igen vagy nem válasz, sokkal hasznosabb annak megállapítása, hogy egy adott tenyér-rajzolattal miképpen lehet az ember a legsikeresebb, milyen módon tudja leginkább megvalósítani céljait. A kézelemzés legfontosabb része az olyan területek számbavétele, amelyek megerősíthetők, azaz pozitív módon megváltoztathatók. A legtöbb kudarc ugyanis abból adódik, ha a képességeinket túl sok irányban kívánjuk fejleszteni. A tendenciák megállapításában támpontot jelenthet számunkra, ha az időben egymást követő tenyérlenyomatokból sikerül valamilyen változást azonosítanunk a vonalakban, vagy a karakterjegyekben. Ám a helyzetünkön ténylegesen csak akkor tudunk javítani, ha ezt a passzív kezünkről leolvasható örökölt képességek lehetővé teszik a számunkra. A karakter-analízis, az örökölt és szerzett képességek megállapításának a legfőbb haszna az, hogy segítségével meghatározható milyen életpályát érdemes követnünk, mely területeken számíthatunk maximális sikerre.

Tovább a könyvre!


Autóval a Bengáli-öbölig Rosta Erzsébet - Rábai Attila: Csalo! Csalo - Autóval a Bengáli öbölig  

 

„Felszabadultan lélegzünk fel, amikor Tompánál átlépjük a határt, gyerekesen örvendünk, hogy sikerült épségben megúsznunk ezt a nem mindennapi vállalkozást. Magyar földön egy csapásra elillan összes sérelmünk, oldódik görcsünk, jókedv költözik szívünkbe. Nem kevés megpróbáltatást leküzdve, hetvenhét nap után végre hazaértünk! Hullafáradtan szállunk ki a kocsiból, 25 000 kilométerrel a hátunk mögött, egy biztosítás nélküli kölcsönautóból. Véget ért veszélyes utunk, ám ahogy múlnak a napok, kipihenten, nyugodt idegekkel, békés lélekkel másként látjuk a történteket, kifejezetten jó visszapörgetni az eseményeket. A frissen átélt izgalmak helyét élmények töltik be, az ingerek, benyomások kezdenek tapasztalattá kristályosodni, a részletek egésszé összeállni. Sőt mostanában egyre többször azon kapjuk magunkat, hogy megint Indiába kívánkozunk...”

 

Vegetáriánus konyha Indiában Rosta Erzsébet: Vegetáriánus konyha Indiában  

 

Könyvünkkel nemcsak az indiai vegetáriánus konyha mesterfogásaiból adunk ízelítőt, hanem olyan érdekes témákat is tárgyalunk, mint a vegetáriánusok részaránya, az ahimszá kialakulása, a kasztokra vonatkozó étkezési szokások, az indiai étkezés ethosza. Ezenkívül bepillanthatunk a regionális konyhaművészetbe és képet kaphatunk az étkezési szokásokról is. A recepteket érdemes kipróbálni, kiegészíthetjük vele étrendünket, hisz olcsóságuk mellett táplálóak, nem puffasztanak, elkészítésük könnyen elsajátítható, nem is túl munkaigényes, alapanyagaik pedig ma már nálunk is beszerezhetők.

 

Kinai kézdiagnosztika Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika  


A hagyományos kínai orvoslás felfogása szerint az emberi test szerves egységet alkot, s a belső szervekben végbemenő kóros változások kifejeződhetnek a testfelszín szöveteiben. Amikor valamelyik szabályozó rendszer meghibásodik, vagy abban patologikus változás következik be, akkor a szervezet a problémával vagy a betegséggel érintett tartományba információt küld. Ennek következtében a kézben - ahol ezek az "üzenetek" felhalmozódnak - a különféle betegségek azonosíthatók. Az ember állandó anyagcserét folytat; ennek legközvetlenebb módja a légzés és a táplálkozás. Az anyagcsere rendellenességeinek nyomai megjelennek a kezeken. Például a nem megfelelő táplálkozás - amely a gyomorral és a belekkel kapcsolatos betegségek kiváltója - a test zsíranyagcseréjének rendellenességét okozhatja. Ha a vérben túl sok a zsír, a fölösleges zsírszemcsék kicsapódnak, és dombokat alkotva összegyűlnek a tenyérben, amitől a vonalak is abnormálissá válnak. A légzési funkció rendellenessége a test kémiai egyensúlyát borítja fel, amely a tenyérfelület sav-bázis területén eredményez változást. A savas szervezetűek általában olyan betegségekre hajlamosak, mint a magas vérnyomás, érelmeszesedés, agyvérzés, cukorbetegség, a lúgos összetételűek pedig alacsony vérnyomásban, asztmában, gyomorsüllyedésben betegedhetnek meg. Kötetünk az egyes betegségek korai tüneteinek felismerésében segít, hogy idején fordulhassunk orvoshoz.

 

Hindu tenyérjóslás Rosta Erzsébet: Hindu tenyérjóslás  

 

Ellentétben a nyugati világgal, amely a tenyérjóslást babonának tartja, Indiában a kéz- és a testjelek vizsgálatát mindmáig komoly tudománynak tekintik. Az indiaiakat már jóval az időszámítás előtti időkben foglalkoztatta a tenyér vonalainak tanulmányozása, s noha a kézjóslás eredete tisztázatlan, feltételezhető, hogy a kiromantia szülőhazája India. A hinduk több ezer éves Védáiban utalás található a test- és kézjelek megfigyelésére. Az ősi szent írásokból kiderül, hogy az ember külső megjelenésének vizsgálatával foglalkozó fiziognómiai tudomány, a szamudrika sásztra részeként indult önálló fejlődésnek a tenyérolvasás, a háth szamudrika sásztra. A kezdeti irányelveket bölcs risik rendszerezték és fejlesztették gyakorlati tudománnyá. E könyv a Kárttikeja rendszert követi, azonban kizárólag csak a kézre, mindenekelőtt a tenyérre vonatkozó ismereteket tárgyalja. Ez a fajta tenyérjóslás elsősorban Dél-Indiában terjedt el, különösen kedvelt a Malabár- és a Kovalam-parton, ahol ma is sokan gyakorolják. Mivel a kéz kitüntetett szerve a testnek, ezért a tenyér vonalai, mint elsődleges indikátorok, speciális jelentőséggel bírnak. Ebből adódóan a hibátlan tenyérvonalak kedvező eseményeket, míg a hibásak az ellenkezőjét jelzik.

Hozzászólások  

+5 #7 Szegfű Ildikó 2013-01-26 11:27
Kedves Erzsébet!
Kicsit elmaradtam honlapod teljeskörű nézegetésével. Megdöbbentem láttam egy r.farkas nevű egyén zavaros írását. Amióta olvasom Indiáról szoló írásaidat, valamint az Indiáról interneten körbejáró utifilmeket nézegetem, rengeteget tapasztaltam erről a különleges földrészről. Megszerettem. Írásaidban mindig a helyszíni tapasztalataida t, saját benyomásaidat, gondolataidat írtad meg. Mindenki számára hasznosak és élvezetesek lehetnek ezek a sorok. Még engem is megsértett ez az ember, bár aki kisbetükkel írja a teljes nevét, gondolom nagyon kiszerű ember is. Rosszindulatú bejegyzését ezzel a gondolattal tettem elviselhetővé.
Üdvözlettel ildikó
Idézet
+11 #6 Rosta Erzsébet 2012-08-18 22:09
Tisztelt R. Farkas Sándor!
Először nem akartam bejegyzésére itt válaszolni, de sommás véleménye miatt úgy érzem, a kritikára a honlapomon is reagálnom kell. Már csak azért is, mert nem tudom mire vélni a hozzászólását.
1. Először is, nem vagyok szerkesztő, ez nem egy hírportál, nem is egy üzleti célú tartalomszolgál tatás, hanem egy személyes honlap.
2. Az oldalam semmi bevételt nem termel, kereskedelemmel nem foglalkozik, és ha alaposabban végignézi, Ön is láthatja, hogy egyetlen hirdetés sem található rajta. Csak kiadásom és munkám van vele, egyedüli "fizetségem" az olvasóim pozitív visszajelzése. Ezért aztán nem igazán értem, miért gondolja azt, hogy írásaimnak üzleti, megélhetési hangulata van.
3. Összesen négyszer jártunk Indiában, Srinagartól a Comorin-fokig, Amritszártól Dardzsilingig keresztül-kasul beutaztuk az országot, közel fél évet töltöttünk ott. Írásainkban tapasztalataink at, élményeinket összegeztük.
4. Miután a menüpontom címe: India, ahogy megismertem, egyértelmű, hogy írásaim szubjektív véleményt, élményeket tartalmaznak. Én (mi) akkor ilyennek láttam (láttuk) Indiát. Természetesen tudom azt, hogy másképp látja Indiát, aki éveket töltött ott, másképp, aki beszéli a hivatalos nyelveiket, aki ösztöndíjasként , aki külkereskedőkén t van jelen, másképp, aki meditáció céljából, a jóga, vagy ájurvédikus orvoslás miatt stb. látogatta meg ezt a hatalmas országot.
5. Hogy tanulhassunk belőle, örömmel vennénk, ha a meglehetősen negatív véleményét - mely szerint "még erőlködésnek is rossznak" tartja írásaink témáit - (akár privát E-mailben is) megindokolná.
6. Végezetül érdekelne, hogy melyik írásunk váltotta ki heves indulatát (ugyanis a csupa nagybetűs szöveg az Internet-etiket t szerint kiabálást jelent), és - mivel a véleménye alapján feltehetően sokszor járt ott és jól ismeri - az is, hogy az utazásai során mit tapasztalt, milyennek találta Indiát.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet
Idézet
-9 #5 r.farkas sándor 2012-08-18 21:30
T.SZERKESZTRŐ.N EM IGEN KÖVETHETŐ AZ ÖN IRÁSAI.ÜZLETI,M EGÉLHETÉSI HANGULATA VAN.INDIA NEM OLYAN MINT AMILYENNEK ÖN MEGPROBÁLJA BEMUTATNI.NAGY FALATOT MARKOLT,KÁR!!.. .MÉG ERÖLKÖDÉSNEK IS ROSZNAK TARTOM IRÁSA TÉMÁIT..RÉSZEMR ŐL KRITIKA ÉS NEM SÉRTŐ SZÁNDÉK VEZÉRELT.KÉZCSO K:RFS!!
Idézet
+2 #4 Rosta Erzsébet 2010-09-02 09:27
Kedves Ágnes!
Köszönöm elismerő szavait, szívesen válaszolok a kérdéseire, ha az oldalamon található Kapcsolat menüponton keresztül elküldi nekem az Email-címét.
Üdvözlettel:
Rosta Erzsébet
Idézet
0 #3 SOMOGYI ÁGNES 2010-09-01 18:36
Kedves Erzsébet :-)
Nagyon tetszik az oldala, és igazán, engem a nagy tenyér jóskönyv érdekelne. A lányomat is nagyon érdekli, az ezotéria, viszont megnéztem a tenyerét, és félek, mert a jobb tenyerén nagyon halványan látható az életvonal, a szívvonal elég erős, hosszúnak látszik, de az életvonala kissé szakadozott, nem szeretném elveszíteni. Elég sok könyvet kiolvastam, nyilvánvaló kissé fenntartással vagyok a saját tenyerem iránt, is mert igazán saját életemet, sorsomat tudom, bár az én bal kezemen mintha nem lenne sors vonal, legalábbis, kicsit elgörbült, talán a sorsom, is megfordult?
Üdv:
Idézet
+1 #2 Vassné Süle Mónika 2009-10-11 13:32
Ez aztán a véletlen (vagy nem). Mit sem sejtve olvasgatok, örülök a recepteknek, ej de jó, hogy ez is meglesz, hú ezt is ki kell próbálnom, de jó receptek agar-agarral! Aztán a könyveid közt látom, hogy az egyik nekem is megvan: Vegetáriánus konyha Indiában. Megragadom az alkalmat, hogy üdvözöljem és megköszönjem ezt a nagyszerű kötetet!
Idézet
+1 #1 Nagy Sándorné 2009-07-28 20:15
Le vagyok nyűgözve, minden egy lapon, ami engem érdekel, csak így tovább, sok sikert!
Idézet

További olvasnivaló

Március

  A hónap különféle elnevezései Márciusi idő- és termésjóslások Március eleji népszokások Szent Kázmér Strinennia ünnepe Negyven Szentek Farvardigan (Mukhtad) Szent Gergely Sándor, József, Benedek Gábriel arkangyal Gyümölcsoltó...

Folytatás...

A szeplők

A szeplőn - tudományos nevén ephelisen - a hámréteg festékének megszaporodásából származó, mákszemnyi-lencsényi apró barnás foltokat értjük. Leggyakrabban a fehér bőrű, vörös vagy vörösesszőke hajú embereken tűnnek fel. A hajlamot...

Folytatás...

Az ujjak szerepe a diagnózis felállít…

Korábban már láthattuk, hogy az ujjak alaktani és egyéb jellemzői általánosságban milyen diagnosztikai információkat hordoznak, azonban - mivel az egyedi ujjak speciális sajátosságai is fontosak - a hagyományos kínai orvoslásban...

Folytatás...

Kétszersült tortácska - gyümölccsel…

Az olaszországi Vareseben vettünk egy csomag finom kétszersültet. Annyira ízlett a kissé sós ropogtatnivaló, hogy a rágcsálásával nem győztünk betelni. Ezért utunk második állomásán, a félsziget közepén fekvő Gubbioban szinte...

Folytatás...

Állítólag a mamuthús ízletes

Legalább is ezt a meglepő állítást olvastam róla. Az ormányosok rendjébe tartozó kihalt emlős, a jégkorszakban csaknem egész Európában, Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában fellelhető volt. A mamutok legismertebb képviselője a gyapjas...

Folytatás...

Tenyérmintázatok

  A következőkben nem a palmisztriában jól ismert tenyérvonalakról, a rajtuk, illetőleg a tenyér dombjain található különféle szimbolikákról lesz szó (ezek ismertetése a Kézelemzés gyakorlata címszó alatt megjelent írásokban részletesen megtalálható)...

Folytatás...