Rosta Erzsébet weboldala

Az Y (υ) - melyet Hellaszban üpszilonnak mondanak - a görög ábécé 20. betűje, Püthagorasz alfanumerikus rendszerében 400 a számértéke. Nálunk csak az ún. kiterjesztett ábécé tartalmazza, elsősorban idegen szavakban, valamint a G, L, N, T betűk mellett, kiejtés-módosítóként fordul elő.

Az Y-t püthagoraszi (vagy számoszi) betűnek nevezik, mert a híres ókori bölcs ezt a görög betűt választotta a - monász és a belőle származó diász által képzett - szent triász jelképeként; továbbá azért is, mert ez szimbolizálja, jeleníti meg az emberi élet fejlődésében az erény és a bűn útjainak a szétválását. Püthagorasz ezzel a szimbólummal jelezte a jó és a gonosz kettősségét az emberekben.

Lactantius (240 k - 320 k), az ókori keresztény szerző hasonlóképpen vélekedett erről: „Azt mondják az emberi élet pályája az Y betűhöz hasonlít, mert a felnőttkor küszöbéhez érve minden ember útelágazást talál maga előtt, ahol kétségei vannak, hezitál, mert nem tudja, melyik irányba menjen tovább.”

Az elsősorban Homérosz fordításairól híres angol költő, Alexander Pope (1688-1744) The Dunciad (1743) című négykötetes szatirikus költeményében ugyancsak említést tesz erről a betűről: „Amikor a józan ész - akárcsak a számoszi betű - kétségekben szenved, / a rendelkezésedre álló két ösvény közül válaszd a keskenyebbet!”

Az álmunkban látott Y betű azt jelzi, hogy bizonyos döntést ideje lenne már meghoznunk. Jelképezhet útelágazást is, ahol választanunk kell, merre menjünk tovább. De az is lehet, hogy valamit meg kellene tudakolnunk.