Rosta Erzsébet weboldala

A vendég, vagyis a családhoz vagy házhoz látogatóba érkező rokon, barát, ismerős megítélése - különösen, ha váratlanul, hívatlanul érkezett - régen sem volt egyértelműen pozitív.


A néphiedelemben kialakult vendégelhárító praktikák mellett erről tanúskodnak az ismert közmondásaink is: Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég, ami azt jelenti, hogy idővel a legkedvesebb látogató is terhessé válik a vendéglátók számára. Hívatlan vendégnek ajtó mögött a helye, vagyis akit nem hívtak meg valahova, ne tolakodjék be oda.

A vendég érkezésével, váratlan megjelenésével kapcsolatos, látogató jöttét előrejelző babonás hiedelmek világszerte elterjedtek.

A törökök vendég érkezésére következtetnek, ha olyan kisgyereket látnak, aki lehajolva hátranéz a lábai között. A világon szinte mindenhol ismert hiedelem az, ha valaki beveri a könyökét, ahhoz váratlan vendég jön, ha azonban az ember azonnal megfogja az odavert könyökét, akkor a látogatás elmarad. Az ember korgó gyomra ugyancsak vendég érkezését jelzi előre.

Ha a szobában fekvő macska farkára véletlenül rálépnek, váratlan vendég érkezik, szintén hívatlan látogatót jelez, ha a macska mosakszik, és hátát felpúposítja. Ha a fülét vakarja, előkelő lesz a vendég, ha a hátsó lábait hosszan elnyújtja, mérges vendég jön, bottal a kezében. Ha a macska mosakodik a küszöbön, a pap jön látogatóba. Ha a lakás szalonjában egy macska a pofáját és a mancsait tisztogatja, hamarosan vendégsereg érkezik a házhoz.

Aki azt szeretné, hogy vendége soha se jöjjön vissza, miután elment, szórjon sóból egy keresztet a padlóra, javasolják a lousianai cajunok. Ugyanakkor az Újtestamentumban Pál apostoltól az olvasható: „A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.” A spanyol filozófus, író Gracián y Morales Baltasar (1601-1658) aforizmájában pedig arra biztat, hogy „Érkezz várt vendégként, és szívesen fognak látni.”