Rosta Erzsébet weboldala

A tűz, noha veszélyes, félelmetes elem, mégis segítőtársa az embernek, szimbóluma a családnak. A tűzhely nemcsak magát a tüzet jelképezi, megjeleníti a szikrát, az izzó parazsat, a lángot. A melegséget árasztó házi tűzhely a gondoskodó anyát juttatja az ember eszébe.


A tűzhelynek mindig égnie kell, mert ezt kívánja a tűz szelleme, aki természetfölötti isteni erővel rendelkezik. Ha kialszik a tűz, eloszlik ez az isteni erő, bekövetkezik a halál. Tilos a tűzet bármiféle hegyes vasdarabbal vagy piszkavassal piszkálni, szítani, éleszteni, mert megsebesülhet a benne lévő tűz szellem.

Kínában még ma is sokfelé él a házi tűzhely szellemének, istenének kultusza, mely az ősökhöz hasonlóan a ház, a család legfőbb védelmezője és pártfogója. A hiedelem szerint kötelességtudóan följegyez minden eseményt a családban, értékeli ezeket, és bizonyos időnként jelentést tesz erről az Égben.

A magyar néphitben elterjedt felfogás szerint, amelyik asszony nehezen éleszti fel a kályha tűzét nem szerelmes természetű, mert a szerelemre termett asszony keze gyorsan lángra lobbantja a tűzet. Ha a hajadonok alágyújtóssal akarnak begyújtani, egy férfiing darabjait kell használniuk, mert a női ruha darabjai nem gyulladnak meg. A néphit szerint nem ajánlott hazatérés előtt teljesen kialudni hagyni a tűzet, néhány darab parázsnak mindig maradnia kell, mert ellenkező esetben balszerencse éri a ház népét.

Az angolok azt mondják, hogy amelyik házban ég a tűz, oda a villám sohasem csap be az alvó emberre. Ugyancsak az angolok hisznek abban, hogy a rosszindulat és a gyűlölet elillan, amikor egy szikra kipattan a tűzhelyből. A világ számos részén elterjedt az a felnőttek által a tűzzel játszó gyerekeknek gyakorta mondott intelem, hogy "amelyik gyerek nappal játszik a tűzzel, az éjszaka bepisil az ágyába".

A tűzgyújtás egyik legismertebb eszköze a gyufa. A hiedelem szerint a leégett gyufa feje - azzal, hogy merre dől - megmutatja, merre lakik meggyújtójának ismeretlen szeretője. Néhány gyufaszál kiszórása vagy kiborítása szerencsés jel, ha egy lány véletlenül az egész dobozt kiszórja, hamarosan bekötik a fejét. Aki véletlenül két gyufaszálat keresztbe rak egymáson, örömökre és boldogságra számíthat. Viszont balszerencsésnek tartják, ha egy szál gyufával három cigarettára akarnak rágyújtani. E babona az I. világháborúból (más vélekedések szerint a búr háborúból) ered, ugyanis, ha a katonák egy gyufával három cigarettát gyújtottak meg, az ellenséges mesterlövészeknek elegendő idejük volt arra, hogy célba vegyék őket.