Rosta Erzsébet weboldala

A törpék számos nép mitológiájának és folklórjának jellemző alakjai, Európában főként a germán hitvilág gyakori szereplői. Törpeségük foka, valamint az emberhez való viszonyuk nagyon különböző; de többnyire inkább rossz-, mint jóindulatú lények, melyeket legtöbbnyire a föld kincseinek őrzőiképpen ismer a néptudat.


A még élő hagyományban a mondák, népmesék szereplőiként találkozhatunk velük, ahol bizonyos varázslat segítségével rendesen a természetfölötti erőkkel szövetkező hős mellé vagy ellene állanak.

A magyar népmesék hosszú hajú és szakállú, apró kis öregemberei, a törpék többnyire rosszkedvűek és bosszúállók, de olykor kedvük szottyan egy kis tréfára is, ilyenkor furfangosak, sőt segítőkészek. Mágikus képességeiknek köszönhetően képesek alakjukat megváltoztatni, vagy láthatatlanná válni.

Értenek a kovácsmesterséghez, bűvös kardokat és varázsgyűrűket készítenek. A törpék távol, a hegyek között vagy a sötét bányák mélyén élnek. Földalatti járataikban rengeteg kincset őriznek.

Lakhatnak erdőkben és vizek mentén is. Jonathan Swift (1667-1745) angol író a Gulliver utazásai c. híres könyvében Liliputot nevezte meg a törpék országának, de a Hófehérke és a hét törpe meséje is hozzájárult ismertségükhöz.

A törpenövésű emberekre már Homérosz (feltehetően az i.e. 9.-8. században működött) görög író utalt. A reneszánsz korában a spanyol udvarban különösen kedvelték a törpenövésűeket, akiknek fő feladata a szórakoztatás volt. IV. Fülöp király (1605-1665) udvari törpéit Diego Velázquez spanyol festő (1599-1660) megörökítette. Némely kedvelt törpét még végrendelettel is jutalmazták. Később az orosz felsőosztály körében lettek népszerűek, például az egyik törpe házaspár nászéjszakáját a cári hálószobában tölthette. Manapság ugyancsak a szórakoztatóiparban lépnek fel, elsősorban cirkuszokban.

A kerti törpék főleg a német nyelvterületen élők kedvenc agyagfigurái. A piros sapkás, szép ruhájú, nagy szakállú kerti törpék első példányát egy thüringiai cég gyártotta 1872-ben. Svájcban 25-30 milliónyira becsülik a kerti törpék számát, ahol nemzetközi társaság védelmezi őket. Ugyanakkor Hollandiában a múlt században, a némelyek által giccsesnek tartott kerti törpék tartását még hatósági engedélyhez kötötték.