Rosta Erzsébet weboldala

Ahogyan a ház tisztántartására - a takarítás időpontjára, gyakoriságára, módjára, tartalmára - a különböző korok során számos előírás alakult ki, úgy a takarítás egyes mozzanataihoz, helyszíneihez hiedelmek is fűződtek.


Különösen a szemétre kellett ügyelni, mivel ezt a házbéliek tartozékának tekintették, s ezáltal alkalmas volt a lakók megrontására. A szomszédból lopott szeméttel - saját szemétdombba rejtve - a hit szerint meg lehetett szerezni a szomszéd szerencséjét, tejhasznát. Általános volt, hogy a balszerencse elkerülése végett, a szemetet nem vitték ki naplemente után, de ugyanez sokfelé a trágya kivitelére is vonatkozott.

A meszelésre vonatkozó előírások és tilalmak a féregűzéssel mutatnak szoros kapcsolatot. Általános nézet volt, hogy holdfogytakor kell meszelni, hogy ne legyen féreg a háznál, és teleholdnál tilos volt, hogy sok ne legyen. A féreg szomszédba küldéséhez a mészverő kanalat a szomszédba átdobták.

A söprésre vonatkozó előírások más népek hiedelemvilágában is jól ismertek.

A vallásos törökök tiltják a takarítást, a muszlimok által szentnek tartott, éjszakákon. Az afrikai Tanzániához tartozó, indiai-óceáni Pemba-szigeten azt mondják, hogy az éjszakai takarítás a jó szerencse elkergetése. Ez a hiedelem, sok hiedelemhez hasonlóan, tartalmaz némi igazságot, hisz az ember akaratlanul is összesöpörhet és kidobhat valamilyen értékes tárgyat.