Rosta Erzsébet weboldala

A hiedelem úgy véli, hogy a "szem a lélek tükre", és természetfölötti tulajdonságára utal az "Isten szeme mindent lát" mondás. Ez utóbbi abból az elképzelésből táplálkozik, hogy Isten égi szemei rendelkeznek a látás képességével, anélkül, hogy mi látnánk őt.


A szemet a hiedelemmondákban világszerte gyakorta kapcsolják össze a különböző istenségekkel: a régi egyiptomiaknál a jobb szem a Napot valamint Ré és Ozirisz isteneket, a bal pedig a Holdat és Ízisz istennőt szimbolizálja; a japánok és a kínaiak pont fordítva gondolják; náluk a bal szem jelképezi a Napot, és a jobb pedig a Holdat. A hinduknál Varuna isten szeme, az óperzsáknál az összes démon fölött uralkodó Jima (Dzsamsíd) király szeme reprezentálja a Napot; a görögöknél Apollón szeme a mennyet látja, a Nap pedig Zeusz szemét jelzi. Tibetben egy vörös szem szimbolizálja a Marsot.

Az egyiptomiak Hórusz szemét hitték mindent látónak, az amerikai indiánok pedig a "Nagy Lelket", mert szerintük a "szív szeme mindent lát". A beteg szeme a Hold változásait tükrözi vissza; a finnugor sámándoboknak ovális, szemformájuk van; az aztékok szemekkel ábrázolták a csillagokat; a csillagos égbolt őrzője a "százszemű" Argosz. Szemekkel jelképezik a bolygókat, amelyekről a Biblia azt tartja, hogy "hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek".

A szem szimbolizálja az erőt, a tudást és a bölcsességet, ezért azonosították az egyiptomiak Hórusz szemét a Sarkcsillaggal, és vélik a hinduk Siva isten gyöngyszerű harmadik szeméről, hogy a bölcsességen kívül a spirituális tudatot is jelzi, s ha egyszer behunyja majd szemét, megszűnik létezni az Univerzum. Buddha lángoló harmadik gyöngyszemét ugyancsak a transzcendens tudat jelképeként értékelik.

A kínaiaknál a szem az öt érzékszerv egyike, amelyhez a fa elem, az inak, az epe és a máj kapcsolódik, az öt érzés közül pedig a haraggal hozható összefüggésbe. A szép nők szemét mandulához, sárgabarack magjához hasonlítják.

A keresztények hitében Isten szeme a tudáson kívül a fényt is jelzi; a muszlimoknál a "szív szeme" spirituális központ. A zsidók szerint Isten az elhunyt veséiből ítéli meg annak érdemeit és bűneit, innen ered a "vesékbe lát" szókapcsolat. A keltáknál az ördög szeme a gonoszra, az ellenségre vonatkozik. Több mitológiai isten félszemű, úgymint a germán-skandináv Ódin vagy a kelta Lug, és a legendákban gyakori motívum a szem elrablása, vagy valamelyik isten megvakítása.

A fiziognómiában a nők szeme csillogóbb, mint a férfiaké. A kék szeműek megbízhatók, a fekete szeműek indulatosak, hirtelen haragúak. A rossz szemű ember irigyli a szép fiatalokat. Az indiaiak azt mondják, hogy a csillogó szemek nagy családi boldogságot jeleznek. A szúrós pillantású, merev tekintetű, összenőtt szemöldökű emberek szeme varázserőt sugároz, amellyel rontást szabadíthatnak környezetükre.

A különféle színű, formájú, nagyságú és csillogású szemek más és más jellemvonásokat tükröznek. A meleg, barna szemek komoly, gondolatgazdag, kontrollált képzelőerőt jelképeznek; a sötétbarna szemek ravasz, erőszakos, álnok embert jelölnek; a nagy, fényes, fekete szemek szenvedélyes, melegszívű és jókedvű emberről vallanak; a matt, fekete szeműek megbízhatatlanok, mogorvák; a barnásfekete szeműek fennhéjázók és pesszimisták; a világoskék szeműek romantikusok és álmodozók; a tengerkék szeműek erős érzelmekkel bírnak, gyakran izgatottak; a zöld szeműek elbűvölők, büszkék, de hűvösen uralkodók; a világos szivárványszínű szeműek jószívű, lelkes, jámbor, nyugodt lelkű emberek, és gyógyító hatással rendelkeznek; a sötét szivárványszínű szeműek elvont gondolkodású, misztikus emberek, akik magukat a magasabb szellemiségnek szentelik. Az odaadó szenteknek ilyen a szeműk.

A nagy, kerek szeműek megbízhatatlanok, lusták; az apró, mélyen ülő szeműek kicsinyesek, rosszindulatúak; a mandulavágású szemek nőknél alkalmazkodási képességet, férfiaknál, akarnokságot jelképeznek. A kicsi, állandóan pislogó szemek nők estében érzékiséget, férfiaknál bűnözési szándékot jeleznek.

A Csízió azt írja a szemről, hogy a tündöklő fényességű szem jó erkölcsöt jelöl; a forgó szem gazdája valami rosszat fontolgat; a tündöklő kék szem merész, vigyázó, álnok ember jelvénye; a nagy, reszkető és nem villámzó, hanem homályos szem borisszákra és bujákra jellemző; a csupa fekete szem semmi erőt és semmi lelki jóságot nem jelez; a fényes fekete szemek a vérmeseké; a kicsi szemek nyugtalan, állhatatlan és visszabeszélő embert jeleznek; a szúrós, nedves szeműek igazmondó, serény emberek; a pislogó szemek erőtlenséget, félénkséget jelölnek; a tágra nyílt szemek a bolondokra és a szemtelenekre jellemzőek; a nagy szem és hosszú szemöldök rövid életet, a nagy szem, hosszú szempilla és szemöldök rövid életű, tudós embert jelöl.

A szemek rángásának, remegésének, viszketésének értelmezésével a babonások bizonyos jövőbeni eseményekre következtetnek: ha a jobb szem rángatózik, hamarosan gyerekáldás lesz a családban, ha a bal, akkor haláleset. A jobb szem remegése egészséget, a bal szemé jólétet jelent. Ha a bal szem viszket, öröm, ha a jobb szem viszket, bánat éri az embert. Akinek a bal szeme viszket, jó hírt fog hallani, a jobb szem viszketése rossz hírt jelent.

A szemen jól leolvasható az idegrendszer állapota, ezzel összefüggésben a szem a test valamennyi részéről tájékoztat. A legmegbízhatóbb információkat az emésztőszervek működéséről kapni.

Régen, ha fájt az újszülött szeme, anyatejet csepegtettek bele. A népgyógyászok a szemen nőtt árpa gyógyításához azt javasolják, hogy az illető álljon egy útkereszteződésbe, és citálja a következő mondókát: „Árpa, árpa hagyd el a szemem, menj az első szembejövőre!”

A régi rómaiak, akinek reggelre bedagadt a szeme, azt tanácsolták, hogy egy papírra írjon két görög betűt, és azt egy cérnaszálra kötve viselje a nyakában.

Az urali nganaszánok szerint az emberek és az állatok addig élnek, amíg a szemük él, a halottaknak új szemet kell szerezniük, egyébként eltévednek a holtak birodalmához vezető úton. Magyar hiedelem szerint, ha a halott szeme nyitva marad, keresni fog valakit, akit magával vihet. Az afgánok pedig arra figyelmeztetnek, nem szabad az újholdat megnézni egy gyermek szemében, mert ez kudarcot hozhat a gyerek számára. Indiában nyilvánosság előtt, tilos hosszasan az idegenek szemébe nézni. Az indonézek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a mások fürdésének kilesése a szem bedagadását okozhatja. Az afrikaiak szerint árpa nő annak a szemén, aki kineveti az apját vagy az anyósát. Egy meztelen felnőttet nézni, vakságot okozhat.