Rosta Erzsébet weboldala

A szarka az éberség, a kibeszélés megtestesítője, de mindenek előtt a tolvajlás szimbóluma, mivel szívesen tulajdonít el, mindenféle csillogó tárgyat.


A kínaiak szerencsét és örömet hozó madárnak tartják, ugyanakkor azt mondják róla, mindent kifigyel és kifecseg, főleg a hűtlen házasokról tud sokat.

A taoisták körében olyan lélekmadárnak számít, aki a halott lelkeket szállítja az égbe. A mandzsuk szent madárként tisztelik, ugyanis egy történet szerint az ellenségei elől menekülő és rejtőzködő, később a mandzsu dinasztiát alapító ős fejére leszállt egy szarka, és üldözői felhagytak a keresésével. A keresztények a tolvaj szarkát ördögi lényként ítélik meg, aki ellopja a hívek lelkét. Mivel kifecsegi az ember halálát, jósmadárként is ismert, a szarka tette közhírré Jézus kereszthalálát. Az angoloknál kifejezetten gonosz madár, mert a fekete-fehér tollú szarka, nem öltött teljes gyászt Krisztus halálakor. Rossz véleménnyel vannak róla a svédek is, a gonosz, és a sötét erők madarának, igazi „boszorkánymadárnak” tekintik.

A görögöknél Bacchus istennek szarkát áldoztak, hogy megoldja a borisszák nyelvét, váljanak beszédesekké, és kotyogják ki a titkokat, úgy mint a szarkák. Afgán megfigyelés szerint házfalon ülő szarkát látni, valamilyen üzenet érkezését jelzi. Ha csörög a szarka, vendég fog jönni. A koreaiak azt mondják, hogyha valaki reggel egy szarkát vesz észre, jó híreket fog kapni. A kirgizek, Turkesztán nomád népei nagyon babonásak a szarkát illetően, és mindig odafigyelnek arra, hogy merről hallják a csörgését. Ha északról jön a hang, valami nagyon rossz várható, ha délről, jelentős eseményre van kilátás, ha keletről, vendég áll a házhoz, ha pedig nyugatról, egy utazást jelez.

Az angoloknál - a megpillantott szarkák száma alapján - a jövőt illetően a következő kis mondóka ad útmutatást: egy szarka-szomorúság; kettő-élvezet; három-leány; négy-fiú; öt-ezüst; hat-arany; hét szarka a titok, amelyre sohasem derül fény.