Rosta Erzsébet weboldala

Valamennyi rákfajt az árapály tevékenység irányítja, bonyolult biológiai óra szerint élnek. A dél-amerikai inkák képzetében a rák az ősanya reinkarnációja, aki legyőzte az időt és a fogyó Holdat.


Jellegzetes oldalazó mozgása miatt a rákot az emberek szélhámosnak, csalárdnak, megbízhatatlannak tartják. Noha fennmaradt egy latin szállóige, miszerint sohasem éred el, hogy a rák előre másszék, állítólag koholmány, mert csak úszás közben halad hátrafelé. A csaló remeterák házfoglalása sem felel meg a valóságnak, hogy a csigát azért öli meg, hogy üressé tegye a csigaházat, amelybe bele kíván költözni. Az igazság az, hogy mindig üres csigahéjba költözködik be a remeterák. Viszont ha igaz az a történet, mely szerint a rák egyszer egy osztriga nyitott fél teknői közé azért tett kavicsot, hogy az ne tudja bezárni házát, rosszindulatúnak is mondható.

A rákot kétszínűnek, változékonynak bélyegezték a középkorban, feltehetően azért, mert a növekedését akadályozó páncélját időszakonként levedli. A buddhisták a rákról tudni vélik, hogy a halál, az újjászületés közti időszakot jelképezi. A kínai Fujianben a rákot démonűzésre használták. A taoista varázslók az anya hasában fejlődő magzatot elragadni szándékozó szellemeket rákkal rettentették el. Varázsszavakat mormoltak és papírból kivágott rákot égettek el. Shanxi és Henan tartományban szárított rákot vagy rákot ábrázoló képet akasztottak a lakóházak bejárata fölé, hogy így riasszák el az ártó démonokat, kísérteteket. A római történetíró, id. Plinius (23-79) szerint a rák jól alkalmazható kígyómarás ellen, de ha a Nap a Rák jegyében jár, a rák mérges skorpióvá válik.

A Rák az állatövi jegyek sorában a negyedik, az Oroszlán és az Ikrek között, június 22-étől július 22-éig uralkodik. A jegyet ábrázoló rákot azzal azonosítják, amelyik a görög Héraklészt megmarta. A legenda szerint egy rák ragadta meg Héraklész sarkát, hogy elterelje figyelmét a lernai hidrával folytatott küzdelméről. Héraklész erre eltaposta a rákot, mire ellensége, Héra istennő, aki gyűlölte őt, az égre helyezte a rákot, így lett belőle csillagkép.