Rosta Erzsébet weboldala

A páva a halhatatlanság megtestesítője. Színpompás kitárt farka a csillagos eget szimbolizálja. Kínában a szépség és méltóság jelképe. Számos hagyományban királyi madár. A hinduk szent állatként tisztelik a pávát. Az óind mitológiában a harc istene, Kártikeja és a költészet istennője, Szaraszvati, páván lovagolnak. Indra az istenek feje, a mennydörgés és a villámlás istene, egy pávatrónon ül. A perzsa szufik szerint isten páva alakjában teremtette meg a világlelket.


Az iszlámban a páva kinyíló és becsukódó farka a világmindenség ciklikusságát ábrázolja. Egy sor istennek, az etruszk Uninak, a görög Hérának, és a római Junónak, valamint Buddha anyjának, Majának, a hátas madara. A paradicsomban az örök életet jelzi. Több hagyományban a páva alakjával asszociálják a bőséget, a termékenységet és a halhatatlanságot.

Kínában a méltóság és a szépség jelképének tartották. Úgy vélték, hogy a páva képes elriasztani a démonokat. A gyönyörű lányok táncát "pávatánc"-nak nevezték. A Qing-dinasztia idején a mandzsuk pávatollal jelölték a különböző hivatali rangokat.

A páva farktollain látható szemek eredtéről szól a százszemű pásztor, Argosz mitológiai története. A monda szerint Zeusz beleszeretett Ióba, Héra papnőjébe, ám kénytelen volt tehénné változtatni a lányt, hogy a féltékeny Héra figyelmét elterelje róla. Héra Argoszra bízta a tehénné változtatott Ió őrizetét. Zeusz parancsára Hermész eljött, és addig játszott Argosznak a Pantól kapott nádsípon, amíg mind a száz szemét álomba nem ringatta; akkor agyonütötte, és levágta a fejét. Héra kárpótlásul pásztora szemeit a páva farktollaira ültette át.

Más kultúrákban a páva farktollain látható pávaszemekkel hozzák kapcsolatba a rontó tekintetet, a szemmel verést, s mint az egyik legnagyobb balszerencsét, a meddőséget is.

Nálunk a szépséges tollazatú, de rút lábú páva a bűnös embert juttatja eszünkbe. A lábairól azt tartja a népmonda, hogy, midőn rájuk tekint, elszégyelli magát. Szép a páva, csúf a lába.  Hangja rút, csaknem a macska nyávogásához hasonló. Az igen fölpiperézett, begyeskedő nőt pávához hasonlítják. Úgy lép, jár, sétál, mint a páva. Büszke, mint a kan páva. Kevély, mint a páva. Mindenki számára jól ismertek a szép a páva, rút a lába, vagy szebb a páva, mint a pulyka mondókák.

A hinduk azt mondják, pávával találkozni utazás közben jó jel, ha azonban a rikácsolását halljuk, arra figyelmeztet, hogy hamarosan útonállók rabolják ki az illetőt. Egy másik változat szerint a páva hangoskodása, vihar közeledtét jelzi.

A magyar néphitben a lakásban tartott pávatoll veszedelmet hoz a házra; az eladósorban lévő lány pedig nem megy férjhez. Ady Endre (l877-1919) egyik versében pedig a szabadság madara a páva.

Az angolok véleménye már nem ilyen pozitív, egyik szólásmondásuk ugyanis így szól: A legszebb dolgok a világon a leghaszontalanabbak: például a páva és a liliom. (The most beautiful things in the world are the most useless: peacocks and lilies for instance.)

Álomban, ha a páva: kiált, szerencsétlenséget jelent; repül, kis öröm, amelyért nagy árat kell fizetni; alszik, a csábítás jele; a napon sütkérezik, egy asszony hiúsága miatti veszedelemre utal; döglött, öregasszony szerelmére figyelmeztet. Az álomfejtők szerint: álomban páván lovagolni, megszégyenülés jelent egy szerelemben; pávát enni böjtölés idején, gonosz áll a házhoz. Pávatollal álmodni, börtönt, pávatollal játszani, ingerlékenységet jelent.