Rosta Erzsébet weboldala

Az óriások többnyire hatalmas méretű szörnyalakok, némelykor olyan magasak, akár a vörösfenyők, vagy egészen az égig érnek, mint Pan-ku, a kínaiak ősatyja, aki tizennyolcezer éven át, naponta 3 métert nőtt, egészen addig, amíg a földtől az égig nem ért.


Az óriások néha rossz szellemek, mint a manysi és hanti mondák erős óriásai az erdőlakó, többfejű, bozontos szemöldökű Menkvek; máskor ártó szörnyetegek, a mesék gonosz szereplői, veszélyes lények, de lehetnek ártatlanok is. Egyes mítoszokban az óriások ember alakúak. Előfordul köztük féllábú, félkarú, némelyikük félszemű. Általában nekik tulajdonítják a csúf növények és kártékony állatok megteremtését, és az emberek bűnre csábítását. Sokukról feltételezik, hogy felfalják az emberek és az állatok lelkét, ezért ételáldozatokkal próbálják elnyerni jóindulatukat.

A törpékhez hasonlóan ők is egyedül élnek erdőkben, vizekben. Akárcsak a törpék, gyakran érthetnek valamilyen mesterséghez, de kevésbé okosak, és az isten is képes becsapni őket.

Az óriások rendszerint fantasztikus fizikai képességgel bírnak. A szláv óriások, az Aszilokok teremtették a folyókat és a sziklákat. A belorusz Aszilokok pedig képesek voltak sziklákat és fákat darabokra törni, súlyos, nagy köveket elhajigálni, s ha buzogányukat magasba hajították, megdördült az ég. Isten azonban elpusztította őket, amikor erejükkel kezdtek kérkedni.

A szeplőtelen fogantatásból született grúz óriás, Amirami hős olyan hatalmasra nőtt, hogy a föld alig tudta megtartani. Roppant termetének némely testrésze aranyból volt. Kitartása, mint egy farkasé, ereje, mint tizenkét bikáé és bivalyé, és oly gyors volt, mint a hegyről lesikló fatörzs.

Az óind ezerfejű, ezerszemű, ezerlábú ősóriás, Purusa, akinek méretei oly nagyok, hogy testével teljesen befedte a Földet. A hindu néphit szerint testrészeiből születtek az indiai kasztok: szájából a brahmanák, a papok, karjaiból a ksatriják, a harcosok, combjából a vaisják, a földművesek, lábából a súdrák, a legalacsonyabb réteghez tartozók.

A görög titánok, a hat fivér és hat nővér, Gaia-Földanya és az Ég-Uranosz hatalmas gyermekei. Ők testesítették meg a természet erőit. Anyjuk biztatására fellázadtak apjuk ellen, és Kronosz, a legfiatalabb titán  miután megfosztotta férfiasságától  elfoglalta apja helyét, és ő lett az új uralkodó. A titánok között később, tíz évig tartó testvérharc robbant ki, amely úgy végződött, hogy a vereséget szenvedett titánokat Zeusz főisten a Tartarosz mélyén lévő üregbe vetette, és bezáratta őket.

Turszok, vagy Jötunok a skandináv mitológia hatalmas növésű óriásai. A skandinávok úgy gondolják, hogy Ymir volt az első emberszabású óriás, és az ő testéből lett a világ. A germán-skandináv mitológia bánathozó óriás asszonya, Angrboda.

Egy ír legenda két óriás történetéről szól. Az egyik óriás, az ír Finn MacCool azt vette a fejébe, hogy megmérkőzik a skót Benadonner óriással, aki elfogadta a kihívását. Ám nagy problémát jelentett, hogy egyikük sem talált olyan nagy hajót, amely átvitte volna őket a tengeren. Megoldásként az ír óriás, hatalmas kőoszlopokból a két országot összekötő utat épített. A mérkőzés napján, amikor az ír óriás felesége meglátta a jóval testesebb skót óriást, nagyon megijedt és ravasz cselként, férjét beöltöztette kisbabának. Amint Benadonner meglátta a „csecsemőt”, rettenetesen megrémült, mert el se tudta képzelni, hogy mekkora lehet annak az apja, akinek ilyen óriási nagyra nőtt a kisbabája. Ijedtében azonnal futásnak eredt, és meg sem állt Skóciáig. Hogy az ír óriás, Finn MacCool ne tudjon utána szaladni, menekülés közben tönkretette az utat, csak a kövek maradtak meg utána. Azóta ezeket az Írország északi partjánál húzódó sziklákat az Óriás útjaként ismerik.

A judaista mitológia feltűnően hosszú életű pátriárkái, noha ők nem voltak gonoszak, s az erejüket sem fitogtatták, ugyancsak hosszúra nőttek: Ádám magassága, aki a hiedelem szerint a földtől az égig nőtt, meghaladta a 40 métert, Noé több mint 33 méter magas volt, Ábrahám viszont már nem sokkal volt magasabb 9 méternél, Mózes pedig „csak” 4 méter 22 centiméteresre nőtt. Éva sem panaszkodhatott a 38 méter 37 centiméteres magasságával.