Rosta Erzsébet weboldala

A mérleg a mérés, mérlegelés, bíráskodás, megítélés, kiegyensúlyozás, a kiegyensúlyozottság, az igazságosság, az okos belátás jelképe. Az égi és a földi, az isteni és a túlvilági igazságszolgáltatás szimbóluma.


A görög mitológiában Themisz, a törvényesség és a jogrend istennője. Rómában Justitia az igazságosság istennője, aki papjaival egyetemben nem örvendett túl nagy népszerűségnek, annál jobban kedvelték a vele sok hasonlatosságot mutató Aequitast, a jogegyenlőség, méltányosság istennőjét, akit gyakran jelenítettek meg mérleget tartó nőalakként.

Az egyiptomi Ozirisz isten, mint a túlvilág uralkodója és bírája előtt minden elhunyt szívét ráteszik egy mérlegre, a másik serpenyőbe Maat-nak, az igazság és a rend istennőjének szobrocskáját helyezik. A mérleg egyensúlyi pozíciója jelzi a halott igazi életét, amelynek köszönhetően méltónak bizonyul Ozirisz birodalmában az örök életre. Ellenkező esetben felfalja Amt, a krokodilfejű és oroszlántestű Halottfaló. Az egyiptomi bírák Maat szobrocskáját viselték emblémaként a mellükön.

Az ószövetségi és a keresztény hagyományban, a halottak lelkét, vagy a jó és a gonosz tetteket, Mihály arkangyal méregeti. A görög Iliászban Zeusz aranymérleg segítségével dönti el az egymással vetélkedő emberek vagy harcosok sorsát, mérlegeli a görögök és a trójaiak esélyét és végzetét. A megmérettetésre már a sumér irodalomban van utalás. Az irániak körében egy istenhármasság végzi a lelkek mérését. A tibetieknél a jó és a rossz cselekedetek dominálnak, amelyeket a serpenyőbe dobott fekete és fehér kavicsok jelképeznek. A halott erkölcsi érdemeinek mérlegelése ismeretes az óind hagyományból, ahol a mérleg egyik serpenyőjébe a halottat rakták, a másikba pedig földet tettek, s az istenítéletek során állapították meg, hogy a meghalt képes volt-e megkülönböztetni a jó cselekedeteket a rosszaktól.

A Mérleg az asztrológiában az állatöv hetedik jegye, a Szűz és a Skorpió között uralkodik. A szeptember 22-étől október 23-áig tartó jegyet egy mérleget tartó nőalakkal, vagy csupán egy mérleggel ábrázolják. A nőalakról feltételezik, hogy a római Aequvitassal, az igazságosság istennőjével azonos.