Rosta Erzsébet weboldala

Az istenek és a hősök sok mítoszban közlekednek lovon, vagy vontatta szekéren, de maguk a lovak is gyakori szereplői a mitológiai történeteknek. Az indiai isteni ikerpár, az Asvinok, két ló alakjában jelennek meg; a görög ikertestvérek, a Dioszkuroszok közül, Kasztór kiválóan töri be a lovakat. A hettita Pirva és a szláv Perun isten ló vontatta harci szekéren jártak. A görögöknél Potnia hippón, a lovak úrnője; a kelta lófejű Epona nemcsak a lovak, hanem a víz, a termékenység és a halál istennője volt.


Jól ismert Mohamed lova, Burák és Szleipnir, a skandináv főisten, Ódin nyolclábú lova. A skandináv mitológiában két ló, Arvak és Alsvid húzta a Nap szekerét; a lovak sörénye adta a fényt, maga a Nap pedig a meleget. A hinduk Visnu isten utolsó földi megnyilvánulásával társítják a lovat.

A kínaiak a lovak védelmező isteneként Mawang-ot ("a lovak fejedelme") tisztelték. Kultusza az ősi időkbe nyúlik vissza, és eredetileg egy csillagkép megtestesülésének tartották, aki eldönti a lovak sorsát.

A lovak fontos szerepet játszottak a népek vándorlásában, békében megbecsült társai, háborúban pedig segítői voltak az embernek. Gyakran hozták összefüggésbe őket a mindennapi élettel és a jóslásokkal. A balti népek a lovakat isten gyermekeinek tartották. A kelták, amikor feláldozták lovaikat, arra számítottak, hogy elhalt lovuk viszi el lelküket a holtak birodalmába.

Az azeriek szerint a lovak jó szerencsét hoznak. Az őseik úgy gondolták, hogy Isten szekerét négy ló húzta. Ezért ha lóról álmodnak, az álom valóra válását remélik. Mikor meghal a ló gazdája, a lova könnyeket hullat. Hasonlóan, mint a világ más részén élők, az azeriek is szerencsésnek tekintik a lópatkót.

Walesben a szürke lovat a halál előjelének tekintik, Angliában és Németországban a fehér lóról gondolják ugyanezt. A hiedelem szerint a fehér lovak figyelmeztetnek a veszélyre és tovább élnek, mint a sötét színűek, ezért tekintik őket élő amulettnek a korai halállal szemben. A ház gonosz szellemei elmenekülnek, ha egy fehér lovat körbevezetnek a házon. Ha az esketés előtt álló ifjú pár egy szürke lovat lát a templomba menet, mindkettőjük számára jó szerencsét jelent. Ugyanakkor a szürke lovakat, valamint azokat a lovakat, melyek mind a négy lábukon „fehér zoknit viselnek” szerencsétlennek tartják a lóversenyeken.

Az angolszászoknál, ha az ember lát egy fehér kutyát, némának kell maradnia, addig, míg egy fehér lovat nem pillant meg. Egyes helyeken szerencsét jelent a fehér ló látványa, másutt szerencsétlenséget. Az az ember, aki az utóbbiban hisz, a fehér ló láttán, köpjön egyet, és kívánjon valamit, vagy kulcsolja össze az ujjait, míg egy fehér kutyát nem lát meg.

A leendő csikó nemének megállapítására az angolok úgynevezett „szög tesztet” alkalmaztak. A vemhes kanca farkából kitéptek egy szál szőrt, amire rákötöttek egy szöget. Ezután a szöget a kanca medencéje fölé lógatták, ha nem mozdult, a kanca nem volt terhes, ha kört írt le, kancacsikó, ha egyenes vonalban mozdult el, méncsikó születése volt várható. Ha egy várandós mama magzatának szíve úgy ver, mint egy lóé, a gyermek leány lesz, ha viszont úgy zakatol, mint egy vonat, akkor fiú. Azt mondják, hogy minél jobban belemártja a méncsikó az orrát vízivás közben, annál jobb apamén lesz belőle. A kancák barátságtalan viselkedését úgy előzik meg, hogy itatójukba rézérméket tesznek.

A népi megfigyelés szerint rossz ómen megváltoztatni a nevét. Az indiaiak, ha új konyhai edényt vásárolnak, először egy lóval szagoltatják meg. A boszorkányok, mivel félnek a lovaktól, visszafordulnak attól az ajtótól, melyre lópatkót szögeztek. Az ördögök pedig a lólábtól tartanak. Egykoron báránybőr darabot tettek a ló nyakára, hogy megvédjék a rontástól. Az angoloknál pedig vörös berkenyefa pálcával, vagy vörös berkenyefából készült ostorral védték meg a lovat a boszorkányok mesterkedéseitől, de hasznos volt az is, ha a ló farkát szalagokkal fonták be.

A népi tapasztalat azt mondja, a véletlenül összetört tükör miatti balszerencse megelőzhető, ha egy lovat vezetnek keresztül a házon. Aki átmegy egy létra alatt ugyancsak balszerencsés lesz, de hatástalanítható, ha az ember összekulcsolva tartja a kezeit, míg három lovat nem lát. Megjavul a zongora hangja, ha a ház padlója alá lócsontokat tesznek. Ha egy férfi lovaglás közben egy szövőnővel találkozik, nagyon rossz jelentésű, azonnal meg kell fordulnia, és egy másik utat választania.

A népi gyógyászok úgy tartják, ha a ló a ház kapuja előtt nyerít, betegség előjele a ház lakói számára. A ló leheletének belégzése gyógyír a szamárköhögésre, de az is hatásos, ha a beteg visszafelé ülve lovagol meg egy fekete-fehér tarka lovat. A bibircsókok elmúlnak, ha lószőrrel szorosan körbe kötik azokat. Egy szőrszál megevése a ló sörényéből, gyógyulást hoz a bélférgek és giliszták ellen. Még a 18. században azt hitték, hogy a lovak patáinak belső részén lévő szaruréteg gyógyítja a rákot, megszárítva, porrá őrölve, tejben kellet meginnia a betegnek.

Bármely lóval kapcsolatos álom nagyon szerencsés; még a halottas kocsit húzó tolldíszes lovakról való álmodás is jó jel, ugyanis esküvőt jelez előre. Az álomban látott tarka ló ugyancsak nagy szerencsét jövendöl.

Hasonlóképpen vélekednek az arabok is. Aki lovakkal, öszvérekkel vagy szamarakkal álmodik, az jót remélhet, mert a Próféta azt mondta: "A férfiak szerencséje a lovaik üstökéhez van kötve az utolsó ítélet napjáig." A Koránban pedig meg van írva, hogy Allah akarta úgy, hogy "meglovagolják őket és pompázzanak velük."