Rosta Erzsébet weboldala

A világegyetem négy alapeleme közül a levegő, a tűzhöz hasonlóan, könnyű, férfias jegy, ellentétben a nehézkes női jegyekkel, a földdel és a vízzel. A néphit szerint déli tizenkettőtől napnyugtáig uralkodik a levegő, vagyis az éltető lég. A levegő reprezentálja a természetfölöttit, ami sok esetben a démonokra, az ördögökre és az azokat megjelenítő legyekre utal. Feltételezhetően ezért mondják azt, ha elszáll a testből a lélek, hogy "megszállta az ördög".


Mivel a levegőt érzékelni lehet, a hozzá kapcsolódó leheletnek, lélegzésnek, szélnek is külön szimbolikus jelentései vannak. A lehelet és a lélegzet maga az élet, az éltető erő, a lélek megtestesülése, az isteni kisugárzás. A druidák leheletétől leomlottak az ellenség erődjeinek falai, kővé vált az ellenség.

A ki- és belégzés az élet ritmusát, a szellem jelenlétét jelzi. Isten, amikor megteremtette az embert, lelket lehelt belé, tehát az isteni szellem, mint lehelet költözött az emberbe, ami rendkívüli tulajdonságokra, természetfölötti erőre teszi képessé őt.

A hindu Brahmának kilégzése a világ teremtését, belégzése a világ pusztulását jelzi. Váju, az indiaiak szél istene maga az éltető légzés, aki Purusa lélegzetéből keletkezett. A judaista Jahve lélegzete a világ állandó megújulását jelzi. A kínaiaknál az éltető légzés olyan, mint egy kinyíló és becsukódó égi kapu, ami a jin és a jang kettősségének tökéletes működésére utal. A varázslások gyakorlatában elterjedt a szájból-szájba légzés.

A szelet előszeretettel dolgozták fel az ókori Görögországban, a rómaiak körében a szelet a négy égtájjal, a négy évszakkal, a növekedéssel, a termékenységgel kapcsolták össze. A hindu hagyományban a szellem szülte szél szüli a világosságot. Könnyű, lenge, szellemi levegőben szállnak az angyalok, a levegő erős örvénylése okozta nagy erejű szélben, az erőszakos, durva erők jelennek meg. Az orkánról azt mondják, hogy az isteni kinyilatkozás előhírnöke, ugyanis isten a szélviharból válaszolt Jupiternek, s egy szélviharban kapta a kinyilatkozást János apostol.

Az asztrológiában a levegő jegyet az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő alkotják. A légies jegyekre jellemző a szangvinikus vérmérséklet, jó alkalmazkodási képesség, nagyfokú mozgékonyság, sokirányú érdeklődés. A légies emberek meleg, nedves pozitív jellegűek.