Rosta Erzsébet weboldala

A létra, az ég és a föld között tart kapcsolatot, összeköti a mennyországot az alvilággal. Jákob létráján járnak le és föl az angyalok. A buddhista hit utolsó földi Buddhájának, Sákjamuninak Indra isten hoz létrát, hogy a tusita égből lejöhessen a földre. A létra jeleníti meg az istenek rangsorát, és biztosítja isten országába a bejutást.


A hétfokú létra a világmindenségre utal. Néha az égből lóg lefelé, máskor a világfa vagy a világoszlop törzséhez támasztva, vagy a világhegy lejtőjén várja, hogy a holtak feljussanak az égbe. Az alvilágba vezető létra viszont egy veszélyes szakadék fölött vagy egy mély kúton visz keresztül.

A létra szimbolizálja a testi és szellemi fejlődést, valamint a lélek megtisztulását, például amikor a hívő ember rózsafüzérét pergeti. A létra számos jelentéssel bír, jelenthet jó sorsot és betegséget, veszélyt és bátorságot, tudást és gazdagságot, balszerencsét és paradicsomi létet. A lépcsőnek hasonló a jelentése a létrához, a lépcső magasba emelkedő fokai, a lelket, a szellemi tudást, a felemelkedést jelképezik. Lépcső vezet a lakásból az utcára, lépcsőn lehet a centrumból, a belső részből, a külső részbe jutni. A lépcső azonban jelezhet valamilyen bizonytalanság- és határozatlanságérzetet, bizonyos félelmet is kelthet.

A néphit szerint a kinyitott, vagy a falnak támasztott létra háromszöget képez. A háromszögek a Szentháromságot reprezentálják, ezért tartják szentségtörésnek, a Szentháromság megsértésének, egyenesen a sátánnál való szövetségre lépésnek, ha valaki átsétál egy létra alatt. Ugyanez az iszlám hitű törököknél is különösen balszerencsés ómen. A burmaiak pedig azt mondják, hogy nemcsak a létra, de a lépcső alá sem szabad menni, mert az illető elveszti akaraterejét. Az indiaiak úgy vélik, hogy a létra a Sátán territóriuma. Ha muszáj átmenni alatta, akkor össze kell zárni az ujjakat, majd fügét vagy fityiszt kell mutatni. (Ökölbe zárt kézzel, a mutató- és a középső ujj közül kell kidugni a hüvelykujjat).