Rosta Erzsébet weboldala

A korona megkülönböztető, hatalmi fejdísz. Ősi formája a homlokszalag, a diadém volt. A görög Héra istennőt diadémmal a fején ábrázolták, Nagy Sándor és a római császárok kezdetben homlokszalagot, majd később abroncs diadémot viseltek, de diadémot kaptak az atléták is.


Az egyiptomiaknál, az asszíroknál és a perzsáknál uralkodói jelképként szolgált. A Bibliában a korona a tisztességet, az örömöt, a nagyságot és a dicsőséget jeleníti meg. János Jelenéseiben a megdicsőült vének viseltek koronát. A zsidó hagyományban az Atyák mondásaiban szereplő három korona: a Tóra, a papság és az uralom koronája. De amint mondják, a legfontosabb a jó hír koronája, amely mindent felülmúl.

A korona a drágaköves diadémokból fejlődött ki, a középkortól a diadémokat már csak női ékszerként hordják. A magyar párta is a diadémok egyik fajtájának felel meg.

A gazdagon megmunkált koronákat gyakorta díszítik mágikus drágakövekkel, gyöngyökkel, zománcképekkel, csúcsdíszként gömbbel, sokszor kereszttel. A francia királyok koronáját XIV. Lajostól kezdődően a Bourbon-liliommal ékesítik. A koronákat ma már többnyire székesegyházakban őrzik, Európában csak Nagy Britanniában és a Vatikánban helyezik, egyházi ceremónia keretében, az új államfő fejére.

A magyarok Szent Koronája, a feltételezések szerint Szent István koronája, aki Szilveszter pápától kérte, és kapta meg. A kalandos sorsú Szent Korona alsó részén, az ún. görög koronán, Krisztus, VII. Dukasz Mikháél bizánci császár, Mihály és Gábriel arkangyalok, majd a szentek, Demeter, György, Damján, Kozma, valamint VII. Konsztantinosz (Biborbanszületett) és I. Géza lelhető fel, a felső részén, az ún. Latin koronán Krisztus és a nyolc apostol - Bertalan, János, Fülöp, Pál, Tamás, Jakab, András, Péter - látható.

A Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény szerint ”a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.”

Az álomfejtők szerint koronáról álmodni: a viselője számára némi eredményt, de sok megaláztatással; állapotos nőnek lánygyermek szülését, másnak viszont megcsalást ígér. Álomban Krisztus koronáját hordani, a szegény sorban élőnek nagy és jó változást jelent; Szűz Mária koronáját viselni, hajadonnak gyermekszülést jelez.