Rosta Erzsébet weboldala

A kör és térbeli megfelelője a gömb, mágikus szimbolika, lezárja a belső teret, egységet és végtelenséget jelez, amit a kezdet és vég nélküli, önmagába visszatérő görbe vonal, a saját farkába harapó kígyó jól reprezentál. A körrel jelölt nulla az űrt, a zártságot, a védettséget szimbolizálja.


A babiloniak az év 365 napját 360 fokra osztották fel, amivel az örökkévalóságot, a folyamatosságot, a tökéletességet kívánták jelezni. Az ún. kerek naptárokon az időt és az idő egyes szakaszait kör alakban ábrázolják.

A gömbről Diogenész Laertiosz azt mondta, hogy az a körülhatárolt és határtalan egységet fejezi ki. Az emberek gömbnek, olykor tojás, teknősbéka, vagy korong formájúnak vélik az égboltot. A bolygók körpályán mozognak, ettől gömb alakúnak tűnik az ég, a gömb alakú égen az égitestek, a Nap és a Hold is gömbölyűnek látszódnak.

Az égi főistennek tartott Napnak nemcsak az alakja, hanem a napi és éves mozgása is kört képez. A kör jelentheti a föld köldökét, az állatöv jegyeit, az olimposzi istenek körét, a múzsák fűzérét. Az országalma az uralkodói hatalmat reprezentálja. Az olimpiai játékok jelvénye öt egymásba fűződő kör. Régen kerek alakúak voltak a falvak, a települések. A női nemet is kerek formával jelenítik meg. A kört alkot a kínai jing és jang szimbóluma. A kör és a kereszt együttesen szimbolizálja a világmindenséget, a kör belseje a centrumot, a kereszt szárai pedig a négy irányt mutatják.

A körrel kapcsolatos Arkhimédész (i.e. 287?-212) utolsó, sokszor idézett mondása. Egy római harcos, mielőtt leszúrta volna a homokba rajzolgató, matematikai problémáiban elmerült tudóst, Archimédesz, miután összetaposta a köreit, Arkhimédész a „Noli turbare circulos meos!”, vagyis „Ne zavard köreimet!” szavakkal szólt a katonára. Remust azért ölte meg fivére, Romulus, mert átugrotta városvédő körét. A körről feltételezik, hogy alkalmas hely a védekezésre. A kör biztonsági erejére utalnak a körtáncok, a bekerítések, kerekítések, melyeknek célja minden esetben a gonosz kirekesztése, de hasonló a jelentése a körüljárásnak, körülszántásnak is. A családi kör kifejezés, az anya, apa és a gyerekek zártságát, egységét jelenti, ami védetté teszi őket, nem támadhatók meg, kapcsolatuk nem bontható fel a rosszindulatú gonosz által.

A kör alakú tárgyak mágikus hatással bírnak, mint például a gyűrűk, övek, karkötők, koszorúk, amelyektől bizonyos védettséget élveznek viselőik. A varázsamulettek gyakorta ugyancsak kerek formájúak.

A gonosz szellemek nem tudnak annak ártani, aki egy kör belsejében tartózkodik, vagy még jobb, ha a kör közepében áll. A magyarok a veszély ellen, az ártó hatalmak kizárására körülfutást, körüllovaglást vagy kör rajzolását alkalmazták. Ilyen meggondolás alapján tartanak egyházi körmeneteket. Rontás ellen, a gonosz távoltartása végett az állatistállót mákkal szórják körbe, vagy körbefüstölik. A férgeket, a nap járásának megfelelően, háromszor egymás után ismételve, jobbról balra körözve, űzik el. Népszokássá vált régen a bevetett földet meztelenül körbefutni, hogy megvédjék a madaraktól. A tűzvész ellen a ház körül szaladtak mezítelenül. Ráolvasásos gyógyításoknál - eltüntetésük érdekében - a mutatóujjal köröztek az árpa és a szemölcs fölött.