Rosta Erzsébet weboldala

A kecskebakkal a felajzott nemiséget, a kéjvágyat valamint a termékenységet jelenítik meg. Kapcsolatban áll olyan istenekkel, mint a szláv Perun, a skandináv Tór, vagy a litván Perkunas, akik birtokolják ezeket a tulajdonságokat.


Egyes termékenységi hagyományokban előírták az asszonyoknak, hogy kecskebakkal közösüljenek. A görögöknél a kecskebakot, a kecskelábú, kecskeszarvú, kecskeszakállú Pánnal, a nyájak, erdők, mezők istenével társították, egyes vallásokban pedig a kecskelábú sátánnal azonosítják.

A kecskét termékenysége mellett haszontalansággal, hitványsággal is vádolják, erre utal például "se tej, se gyapjú, mint a kecskebaktól" szólásmondás. A kecske kapcsolatban áll az alsó világgal, a szláv hiedelem szerint a vízi manót csak a fekete kecske szőrével lehet megbékíteni, a gonosz házi manó pedig minden jószágot gyötör, kivéve a kutyát és a kecskét. Némely temetési szertartás alkalmával kecskét áldoztak fel, hogy az újjászületéshez szükséges táplálékot biztosítsák a meghaltnak.

A kecske az asztrológiával is kapcsolatban áll, ugyanis a Bak, mint az állatöv tízedik jegye, a Vízöntő és a Nyilas között, december 22-étől január 19-éig uralkodik. Ábrázolásokon a görög Pánnal azonosított kecskebakot gyakran halfarokkal jelenítik meg. A kínai asztrológiában megtalálható a kecske hónapja és éve is. A kecske szerepet kap a népi gyógyászatban, az álomban termékenységet, gazdagságot, ostobaságot és csalfaságot jelenthet, míg a szerelemben életre-halálra utalhat.

A néphit szerint a kecskebakkal való találkozás egy fontos utazás alkalmával jó szerencsét hoz. Fekete kecskével találkozni egy ösvényen, azt jelenti, hogy a közelben kincset rejtettek el. A burmaiak szerint nem szabad a kecskegidákat sötét helyre vinni, mert a szellemek hatalmukba keríthetik őket.