Rosta Erzsébet weboldala

A füstölés az egyik leggyakoribb áldozati forma, végezheti az egyén akár minden nap, otthon egyedül, társadalmi helyzetétől függetlenül, de ismertek a nyilvános helyen meghatározott időben folytatott közösségi füstáldozatok is, amelyek vezetője egy-egy vallási, vagy világi elöljáró.


A felszálló füst a föld és az ég közötti kapcsolat jelképe, az ember fohászát, hódolatát viszi fel az égi istenekhez. A lélek felemelkedésének képszerű kifejezése.

A füstáldozat már a történeti időket megelőzően is ismert volt, a világ valamennyi kultúrájában fellelhető ez a szokás. A bibliai Káin és Ábel történetében a földművelő Káin füstáldozatát Isten visszautasítja, ezért máglyája füstje a föld felé száll, míg a pásztor Ábel felajánlása a magasba emelkedik, mivel Isten kegyesen elfogadja. A füst segítségével juttatták el az emberek áldozatukat az égieknek. Ételt, italt, illatszereket, sőt élő állatokat, korábban embereket is áldoztak így, hogy elnyerjék a felsőbb lények, szellemek kegyeit, támogatását. Az égőáldozat füstje az Istennel való kapcsolatteremtés egyik módja volt.

A tömjénfüstölés része a katolikus egyház szertartásának, tiszteletet jelent, de kifejezi ezenkívül a közös imában való egyesülés szükségességét is. Az imát emeli az ég felé, ezért ajándékoznak a háromkirályok tömjént a gyermek Jézusnak.

A néphagyományban a füstölés a Gonosz elűzésének, távol tartásának egyik módja. Elterjedését és fennmaradását elősegítette az egyházi szertartásokban betöltött szerepe, valamint az, hogy a füstölésnek gyógyító hatást is tulajdonítottak. A népi gyógyászat rontás és betegség elhárítására, gyógyítás céljából, olykor betegség megelőzésére használta. Alkalmazására gyakran az ún. nevezetes napokon (Szent György, Luca napja), vagy naptári ünnepeken került sor.  A magyar népi gyógyászat pókhálót, tömjént, disznóganajt, különféle füveket, szentelt barkát, szentelt búzát, tetőből kihúzott nádat, ajtófélfából vágott szilánkot stb. használt füstölésre.

Füstölő égetésének álma az álomlátó spirituális fejlődését jelzi. Nagymértékű tudatosságot, elkötelezettséget reprezentál.