Rosta Erzsébet weboldala

Apokaliptikus látomásában János négy különös állatot lát: „(…) az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz. (…) mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel (…)” (Jel. 4, 7-8)


Ugyanakkor Ezékiel korábbi víziójában ezek az állatok négyarcú lényként (tetramorphon) jelennek meg. „Mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy szárnya volt. (Ez. 1, 6) „Mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy szárnya volt.” (Ez. 1, 10)

Az Isten trónusát körülvevő négy lényt: az oroszlánt, a borjút (fiatal bikát), az embert és a sast később a négy evangélista szimbólumaként ábrázolják. Márk (oroszlán) Krisztus méltóságát, Lukács (bika) az áldozatkészségét, Máté (ember) az emberségét, János (sas) pedig szimbolikusan a mennybemenetelét jeleníti meg.

További misztikus lények a Jelenések könyvéből:

Az Isten hét lelkét szimbolizáló Bárány, melynek 7 szarva és 7 szeme van. (Jel. 5, 6)

A Négy Lovas, akiket Isten küldött: a Hódító, aki fehér lovon ül, a Háború, akinek a lova vörös, a fakó ló hátán megjelenő Éhínség és a fekete lóval érkező Halál, ők négyen azok, akik az Úr büntetését jelenítik meg. (Jel. 6, 1-8)

Oroszlánfejű lovak kígyófejű farkakkal. (Jel. 9, 17-19)

A hét halálos bűnt jelképező hétfejű sárkány. (Jel. 12, 1-6)

A római császárokat és uralkodókat megjelenítő tízszarvú és hétfejű fenevad, aki a tengerből emelkedik ki (Jel. 13, 1-10); valamint a pogányságát képviselő kétszarvú bestia, aki a földből jön elő. (Jel. 13, 11-20).