Rosta Erzsébet weboldala

Az Angol kabbala egy összefüggésrendszer, melyet a thelemita mágikus társaság egyes tagjai használnak titkos és bűvös kapcsolatok létrehozására. Kidolgozása a híres mágus, Aleister Crowley 1904-ben írt művének, a Törvény Könyve (melyet sokan Liber AL vel Legis címen ismernek) szövegének numerológiai értelmezésén alapszik.


A könyvben egy parancs olvasható, mely úgy szól, hogy „Neked kell meghatároznod az angol ábécé betűinek rendjét és értékét.”  Ezt a kor okkult gondolkodói oly módon értelmezték, hogy egy olyan rendszer keresni, mely az angol ábécé 26 betűjének mindegyikéhez úgy rendel egy számot, hogyha azt könyv szövegére alkalmazzák, ésszerű értelmezés adódik.  A modern numerológia által használt kézenfekvő megoldás, mely az egyes betűkhöz a sorrendjüknek megfelelően (A=1, B=2, C=3, …) rendeli hozzá az 1, 2, 3, …, 9 számokat, nem adott értelmes eredményeket, amikor a rendszert a Törvény Könyvére alkalmazták.

Maga Crowley is megpróbálkozott a megoldással, azonban kudarcot vallott. Abban reménykedett, hogy „mágikus gyermeke” Charles Stanfeld Jones (Achad barát) képes lesz megfejteni a rejtélyt. Bár Achad tett néhány hasznos észrevételt a megoldással kapcsolatban, a végső titkot ő sem volt képes megtalálni, és idővel felhagyott a további próbálkozással.

A titok megoldására Jim Lees brit thelemita jött rá 1976-ban. Achad barát javaslatából kiindulva Lees az A betű után az L-et, a héber ábécé második betűjét írta le. (Az elgondolás mögött az az érv állt, hogy a kabbala héber eredetű.) Mivel az L az angol ábécében a 12. helyet foglalja el, a következő betű meghatározásához újból 12-őt számlált az ábécében, s így jutott el a W-hez. Az eljárást addig folytatta, míg az összes betű el ne fogyott.  Végeredményül az ábécé betűinek új sorrendjeként az A L W H S D O Z K V G R C N Y J U F Q B M X I T E P adódott.

Ezután az angol ábécé minden egyes betűjéhez a fenti sorrendnek megfelelő számértéket rendelte, vagyis az egyes betűk értéke a következő módon alakult: A=1, L=2, ... , E=25,  P=26. Ezzel az új betű-szám megfeleltetéssel kísérletezve, Lees és társai egyszer csak váratlanul felfedezték, hogy a Törvény Könyve szövege a thelemiták számára hasznos és értelmezhető mágikus összefüggéseket rejt. Akik először használták a betűknek ezt a numerikus rendszerét, néhány közvetlen bizonyítékra is leltek a Törvény Könyve szembeszökő anomáliáiban.

Később Frather Damon (Damon atya) és Sorror Ishtaria (Ishtaria nővér), a QBLH (Qabalah) Hermetikus Alkímiai Rendjének (angolul: Hermetic Alchemical Order of QBLH) tagjai is bekapcsolódtak a kutatásba. Sorror Ishtaria egy számítógépes programot („Lexicon”) dolgozott ki, melynek használatával sokkal gyorsabbá vált a szöveg értelmezése, és hamarosan újabb összefüggéseket tártak fel. Az elmúlt években a QBLH tovább folytatta az angol kabbala fejlesztésére irányuló tevékenységét.  Eredményeiket más thelemita csoportok is elfogadták, és ez a numerikus rendszer számos új szekta - köztük a Gnostic Alchemical Church of Typhon-Christ - létrejöttéhez vezetett.

Az individuum (egyén) szerepét hangsúlyozó thelemiták szerint az átlagember alvó állapotban van, a felébredéshez (megvilágosodáshoz) a kabbala bölcsessége, a ceremoniális mágia és az ezoterikus pszichológia nyújt segítséget. Az ehhez vezető utat viszont mindenkinek magának kell megtalálnia.