Rosta Erzsébet weboldala

A zsidó-keresztény valamint az iszlám hagyományban isten teremtette meg az első férfit, a hatalmas termetű Ádámot és az első nőt, Évát. Ettől a pártól, Ádámtól és Évától származunk mindnyájan. Ők a házasság első képviselői.


A Bibliában Isten a teremtés hetedik napján a saját képmására alkotta meg az embert férfinak és nőnek. Ennek egyik judaista változata úgy szól, hogy Isten, vagyis Jahve, a föld porából és az élet leheletéből teremtette meg Ádámot, s hogy ne legyen egyedül, álmot bocsátott rá, és amikor elaludt, kivette egyik bordáját, és belőle hozta létre a társát, Évát. Az asszony megalkotásával ezt mondta Isten: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.”

Kezdetben mindketten ártatlanságban éltek a Paradicsomban, ám Éva engedett a gonosz kígyó csábításának, evett a jó és a rossz tudás fájának tiltott gyümölcséből, és azt megkóstoltatta férjével is. Amint az Úr észrevette, hogy megszegték tilalmát, kiűzte őket az Édenből. Ezt követően az asszonyt másodrangúvá sorolta, és a gyermekszülés fájdalmával sújtotta, míg a férfit mindennapos fáradságos munkával büntette. A Föld leendő embereit pedig megfosztotta a halhatatlanság birtoklásától. Hiába bánták meg bűnüket, a kígyó, vagyis a sátán ismételten megkísértette Évát.

Első gyermekük, Káin világra jöttekor Ádám így szólt: „Isten segítségével embert hoztam a világra.” Aztán újabb fia született, Ábel. Az elsőszülött Káinból földműves lett, Ábelből juhpásztor. A róla szóló hiedelmek szerint Ádám 130 évesen is nemzett egy fiút, Séthet, aki születése után még 800 évig élt, eközben sok fia és lánya lett. Halála után hat nappal halt meg Éva, aki előzőleg arra kérte gyermekeit, véssék fel egy kőre szüleik, az első emberpár történetét.

Az első asszony teremtésének népi magyarázatai meglehetősen hasonlatosak a zsidó-keresztény és az iszlám elbeszélésekhez, miszerint Isten azért vette ki Ádám oldalbordáját, hogy létrehozza Évát. A népképzelet ezután a történetet már másként folytatja: amikor Ádám a seb begyógyításához fogott, a kiemelt bordát letette, melyet egy arra somfordáló kutya rögvest felkapott. Isten el akarta kapni a kutyát, azonban csak a farkát sikerült megkaparintania, ami tőből leszakadt. Ebből a farokból teremtette meg Isten a nőt, vagyis az asszonyt. Azóta mondják az asszonyokról, hogy bolhásak és képtelenek megtartani a rájuk bízott titkot, tehát teljesen mindegy, hogy egy kutya farkára kötik a titkot, vagy elmondják egy asszonynak. Egy másik változatban a kutya helyett macska szerepel.

A következő elbeszélés is némileg összevág az eredetivel, de ez esetben Ádám és Éva testét Isten egyszerre gyúrta és formálta meg. Mikor Ádám alakjával elkészült kitette száradni, és hozzáfogott Éva teremtéséhez, de ekkor odaszaladt egy kutya, aki elvitte Éva bordáit.

A muszlim hagyományban Izráil - a későbbi halál angyala ekkor még csak egyszerű angyal - ásta ki a földből az agyagot, ami az első ember, Ádám megteremtéséhez kellett. Noha a Korán még név szerint nem említi az első nőt, Havvát (vagyis Évát), a muszlim változat szerint Ádámot úgy tudta rávenni a tiltott gyümölcs megkóstolására, hogy előtte bort itatott vele. A Paradicsomból való kiűzetésük után Ádám és Havvá Mekka közelében találkoztak, ahol halálukig éltek és ott vannak eltemetve.