Rosta Erzsébet weboldala

A tenyér vonalai című fejezet részleteiért kattintson a Bővebben gombra!

Rohiní

Rohiní tenyérvonal

A Rohiní rékha a hüvelykujj körül ível. Férfiaknak a bal tenyerén, a nőknek a jobb tenyerén lévő Rohiní rékha a fontos, jelentése azonban ugyanaz. A normál méretű Rohiní szabályosan hosszú, szép ívű, egyenletesen sima, töretlen, nincs rajta semmiféle deformáció. Abban az esetben:

  • ha a Rohiní vonalon világos, mustárszínű folt látszódik, az adott életkorban gyermek születése prognosztizálható
  • ha sötét folt található rajta, a jelzett életkorra hírhedtté válik az illető
  • ha folytonossági hiány található a vonalon, az súlyos betegséget vagy balesetet jelent
  • ha mindkét kézen ugyanazon a helyen található a szakadás, abból a vonal viselőjének a halála prognosztizálható, mégpedig a szakadás helyének megfelelő életkorban
  • ha a vonal színe nem megfelelő, szintén halált lehet előrejelezni. A Rohiníból lefelé irányuló vonalágak nyughatatlan életet reprezentálnak

Pásá

Pásá tenyérvonal

A Pásá vonal ellipszis alakú és a tenyér közepén lelhető fel. Aki ilyen szimbolikát birtokol, uralkodni képes a három világ fölött. A nevét az alakja után kapta.


Bálá

Bálá tenyérvonal

A Bálá rékha, melynek jelentése morális tartás, erkölcsi erő, a Rohiní tövétől, vagy attól kissé jobbra indul és egyenesen a Dharmá szthána felé tart. Akkor jó jelentésű, ha aranyszínű és olajos, puha tapintású, ebben az esetben tulajdonosának a legkiválóbb minőségű drágakővel felérő erőt adományoz. Elnevezése abból ered, hogy az, akinek ilyen vonala van, idős korában is fiatalos marad.


Mahí

Mahí tenyérvonal

A Mahí vonal a bal kézen a kisujj tövében jelenik meg, és a Karabhától (tenyéréltől) indul a tenyér felé. Ferdének és tisztának kell lennie, és nem szabad más vonalnak kereszteznie. Az a személy, aki ilyen vonalat tudhat a magáénak, valószínűleg nagy műveltségű, mert az összes sásztrát (tudomány) ismeri. E vonallal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, egyes risik szerint az előbbi állítást más jeleknek is meg kell erősíteniük.


Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá

Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá tenyérvonal

A kisujj alatt, a Hridaj- és a Mahí rékhák között található rézsútosan futó vonalakat Hridgata-Szatvadának nevezik. A számuk az átmeneti vagy állandó feleségek számát jelzi. Egyes guruk ugyanezeket a vonalakat Dzsájá- vagyis feleség-vonalaknak nevezik. A család, a férj ellátása, a gyermekek születése, a gyönyör vagy az élvezet mind a feleségtől függ, innen ered a vonal elnevezése.


Indirá

Indirá tenyérvonal

Az Indirá vonal a Manibandhából (csuklóvonalból) indul és a Rohinítől jobbra halad felfelé a Hridaj rékháig, vagy a középső ujj alatt található Hára vonalig, esetleg felfut egészen a középső ujj tövéig. Sikeres karriert, mindenre kiterjedő jómódot szimbolizál. Ha az Indirá egy másik vonallal érintkezve halformát képez, az hosszú életet, vagyont, tudást és egészséget jelent. Nevét onnan kapta, hogy a jólét istennőjének áldását hordozza. Ez a vonal egyébként a sorsvonalnak felel meg.


Mehá

Mehá tenyérvonal

A Mehá, mely az Indirá (sorsvonal) másik tenyéren lévő hasonmása, a Manibandháról (csuklóvonaltól) induló, a középső ujj felé haladó hosszú töretlen vonal. Szerencsét, önismeretet, hírnevet és boldogságot jelképez. Az elnevezését onnan kapta, hogy akinek a tenyerén ilyen vonal van, az egész életét a hírnevének és boldogságának szenteli.


Pundzsiká

Pundzsiká tenyérvonal

A Dharma szthána alatt található vonalhalmaz neve: Pundzsiká. Elnevezését a megjelenéséből kapta. E vonalkonfiguráció gazdája kamaszkorában, ifjúkora kezdetén gonoszlelkű, rossz szándékú. Egyes tanítók szerint ebben az esetben is a tenyér alsó felének középső részén szokott előfordulni, a hatása azonban azonos.


Kandhu

Kandhu tenyérvonal

A Kandhu vonal a Karabhától (tenyéréltől) indul, a Dharma szthána közelében és a mutatóujj felé ível. Az a személy, akinek ilyen vonala van, állandóan betegségektől szenved, még ha a legkiválóbb orvosok is őrködnek az egészségén. Asszony esetében azt jelzi, hogy a környezete minden kívánságát teljesíti, maradéktalanul kiélheti a szeszélyeit. Elnevezése onnan származik, hogy a vonal a fej betegségét is jelzi. Egyes hozzáértők szerint ez a vonal rendes körülmények között a Dharma szthánán található. E vonalat a nyugati elemzők összetéveszthetik a májvonallal, azonban a Kandhu egy állandó vonal, míg a másik egy állandóan alakuló vonal.


Kamalá

Kamalá tenyérvonal

A Kamalá az Indirá vonal közelében futó, gyakran azzal azonos hosszúságú vöröses vonal. A nevéből következően hosszú életet és jó egészséget jósol. Ez a vonal a nyugati szakértők Apolló- vagy Nap-vonalának felel meg. Hosszú élet esetén minimum 64 év jólétet jelent.


Korpará

Korpará tenyérvonal

A gyűrűsujj tövétől lefelé futó három, négy vagy öt vonalból álló konfiguráció a Korpará. Jelentése független a vonalak számától. A sikert, hírnevet, jószerencsét, költői vénát és személyi ragyogást szimbolizálja, de jelzi a védelmet a testi, lelki menedéket keresők támogatása révén szerzett hírnevet is. A bölcsekre, nagy tanítókra jellemző.


Kámahasztiká

Kámahasztiká tenyérvonal

Kámahasztikának a Hridaj rékha (szívvonal) fölött, a középső- és a gyűrűsujjak között húzódó vonalat nevezik. Akinek ilyen vonala van - kiváló gyermekeinek köszönhetően - boldog élete lesz. Asszony kezén jószerencsét és boldogságot jelent. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a birtokosa minden kívánságát képes valóra váltani.


Ratipradá

Ratipradá tenyérvonal

A kisujj alatti vékony vonalat, amely éjjel és nappal úgy ragyog mint az arany, Ratipradának nevezik. A név a házastárs örömére, a házasság élvezetére utal. A vonalat viselő kéz gazdája boldog családi életre számíthat.


Hemavalli

Hemavalli tenyérvonal

A gyűrűsujj tövénél található barnás, karcsú - kúszónövényre emlékeztető - vertikális vonalat Hemavallinak nevezik, és a szexuális élvezetre utal. Elnevezését a megjelenése után kapta.


Pat

Pat tenyérvonal

A Pat a középső ujj töve alatt fellelhető, vastag, rövid vertikális vonal. Gazdáját testvérei jólétével, mindenféle kényelemmel és sok-sok tudással ajándékozza meg. A vonal neve onnan ered, hogy az ilyen személy végül képes Brahma tartózkodási helyére is eljutni.


Pavitra Tanu

Pavitra Tanu tenyérvonal

A mutatóujj tövénél található, sápadtszínű, karcsú és vertikális vonal gazdájának intellektusáról, jó beszédkészségéről valamint jelleme és teste tisztaságáról árulkodik. Mivel e vonal tiszta testet jelent, innen kapta a nevét.


Rágadantiká

Rágadantiká tenyérvonal

A Rágadantiká a mutatóujj tövétől indul, és lefelé halad a Rohinível (életvonal) szemben található terület (horpadás) irányába. Akinek a kezén a vonal vége egy halformát képez, az mind a három világ felett diadalmaskodik, mivel majd minden kívánsága teljesül, legyen az férfi vagy nő. Neve a bétellevél rágásának szenvedélyére utal.


Kariní

Kariní tenyérvonal

A Kariní a Pithru szthánáról (a Jupiter-dombról) induló és a mutatóujj töve felé futó csigavonalú formáció. Eltitkolt hibákat és leplezett hírnevet jelez. Azonban ha egy másik vonallal összekapcsolódva a többi ujj felé görbül, szenvedélyes alkoholizmust mutat. Elnevezése az istenek vérére - az elefántok templomaiból származó folyadékra - és egy bizonyos fajta mámoros állapotra utal.


Dugdhá

Dugdhá tenyérvonal

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.


Dugdhá

Kariní tenyérvonal

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.


Mugdhá

Mugdhá tenyérvonal

A Mugdhá a Dugdhá lábánál található kör, vagy a mutatóujj tövénél körbefutó vonal. Férfiak kezén a jelenléte nagy tiszteletet, megbecsülést jelképez, női kézen viszont éppen az ellenkezőjét, megvetést, elítélést jelent. Nevét a bölcsektől a bennefoglalt vonzerő miatt kapta.


Mahámati

Mahámati tenyérvonal

A Mahámati hosszú, tiszta vonal, egyesek a Rohiníből, mások a kisujjtól eredeztetik. Ha a Rohiníből indul, akkor a kisujj és a gyűrűsujj töve között végződik; ha a kisujjtól, akkor a Rohiníbe fut. A Mahámati lehet egyedülálló, de állhat több vonalból is. Ha a kisujj alól indul, akkor tulajdonosa erőteljes intelligenciával bír, innen kapta az elnevezését. A nyugati tenyérjósok ezt a vonalat Merkúr-, máj- illetve egészségvonalként ismerik.


Pati

Pati tenyérvonal

A kisujj és a középső ujj közül ívelő, lefelé haladó vonalak közül azt, amelyik széles, mély és csillogó, Patinak hívják. Az esetben, ha a gyűrűsujj alatt helyezkedik el, bőséges gyermekáldást jelent. Nevét a nagy szexuális erőtől kapta. E vonalak közül a hosszabbat Mahápatinak, a rövidebbet Alpapatinak nevezik. Ha a Mahápati rövid, akkor megegyezik a Patival.


Klesá

Klesá tenyérvonal

A mutató- és a középső ujjak közül induló lefelé futó vonalat Klesának nevezik. Ez a vonal sok aggodalmaskodásra, szorongásra utaló jel. A szorongás fokozottabb, ha a vonal kezdete a mutatóujj tövéhez van közelebb.


Hára

Hára tenyérvonal

A növekvő holdhoz hasonló félkör alakú, ragyogó vonalat Hára rékhának nevezik. A vonal jelenléte azt szimbolizálja, hogy a férfiak magas pozíciójú emberek kegyencei lesznek, nők esetében pedig jómódú férjet találnak, akik drága ékszerekkel ajándékozzák meg őket. A hiánytalan Hára vonalformáció ráadásul állami tisztség elnyerését is jelezheti tulajdonosának. Egyes szerzők ezt a vonalat Csandra rékhának hívják. Elnevezése a ragyogásra, pompára utal.


Mandoshnádá

Mandoshnádá tenyérvonal

Ez a Hára rékha alatt (vagy a Hára rékha képzeletbeli helye alatt) helyezkedik el, azzal párhuzamosan fut a mutató- és a gyűrűsujjak között, körbefogva a középső ujj alatti dombot. Legyen bár férfi vagy nő, akinek ilyen vonal van a tenyerén, nehezen talál magának munkalehetőséget, nehéz felfogása, lassú észjárása miatt nem nagyon tud elhelyezkedni. Ezek az emberek az érintésre érzéketlenek, hidegek, innen kapta a nevét a vonal. Egyesek a Vénusz-övvel azonosítják, ez azonban nem bizonyított, ezért a jelentése eltérő.


Nishthá

Nishthá tenyérvonal

A Nisthá a gyűrűsujj tövétől indul és a kisujj töve alá ível, a kézél mentén - keresztezve a Vidja és Dzsája helyeket - a Dharma szthána irányába fut. Elég vékony vonal, azonban a hosszával, megformáltságával utalhat a várható élettartamra. Nevét onnan kapta, hogy e vonalformáció viselője a Dharma követője.


Dhátri

Dhátri tenyérvonal

A bal tenyéren a Manibandha és a Masztak rékha között tetszőleges helyen lehet. A Manibandha (csuklóvonal) közeléből a Dhátri a Rohinítől jobbra fut, más vonalakat is érintve a Masztak rékhát (fejvonalat) elérve, kagyló vagy hal formát képezhet. Közepén előfordulhat számos elágazás. Ahogy a neve is jelzi, mindenfajta erővel és sok földi vagyonnal ruházza fel a tulajdonosát.


Gopi

Gopi tenyérvonal

A Gopí a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul, keresztülmegy a kézen, s a kisujj és a gyűrűsujj közötti helyen végződik. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a tulajdonosa kimagasló jólétben él és nem tart a magas tisztségviselőktől vagy a hatalomtól.


Prijavratá

Prijavratá tenyérvonal

Az összes olyan vonalat, amely valamelyik kézélen található és a kisujj tövéig fut, Prijavratának nevezik. Ez a Dharma gyümölcseivel ajándékozza meg gazdáját. Egyes bölcsek ezt a vonalat Magadhinak hívják, ami azt jelzi, hogy az illető korábbi születései (reinkarnációi) során vezeklés révén nagy érdemeket szerzett.


Dhenuká

Dhenuká tenyérvonal

A Dhenuká a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul és az Indira (sorsvonal) közelében fut végig a tenyéren. Nagyon karcsú vonal és a középső ujj töve felé tart. Tulajdonosának - a vonal megformáltságával arányos mértékben - teljesülnek a vágyai.


Dharma

Dharma tenyérvonal

A tenyér közepén található Dharma úgy néz ki, mint egy kampó vagy olyan mint egy törött ág. Amennyiben e vonal tiszta rajzolatú, akkor az illetőnek, mivel a Dharma követője, az összes kívánsága teljesül. A Dharmától, a hitről kapta az elnevezését.


Dhanapradá

Dhanapradá tenyérvonal

A Dhanapradá a Manibandhából indul és felfelé halad a középső ujj irányába az Indirá közvetlen közelében. Ha ez a vonal hosszú, és jól rajzolt, akkor - a nevének megfelelően - tulajdonosa pontosan annyi pénzt keres, amennyit szeretne.


Godá

Godá tenyérvonal

A Godá többnyire a Rohiníből (életvonalból) indul és tisztán kivehetően, törés nélkül fut a kisujj tövéhez. Ez a vonal jelenlétével - minőségétől függően - sok pénzt és jó termést ajándékoz a kéz gazdájának.


Mádhaví

Mádhaví tenyérvonal

Ez az ívelt, ferde, vastag vonal a jobb kézen a kisujj alatt, az ujjtőhöz közel található. A bal kéz Mahi vonalának hasonmása. A Védikus ismeretek hasznosítását jelképezi. Elnevezése onnan ered, hogy a vonalat viselő személy tavasszal hal meg.


Rohíshtá

Rohíshtá tenyérvonal

A tenyérél közelében, a tenyér felől ívelő vonal a Rohíshtá. Gazdagságot és bőséges gabonatermést jelez.


Hantrí

Hantrí tenyérvonal

A Hantrí a Dharma szthána (Hold-domb) felső részéről indul és a kéztől függően balra vagy jobbra futva útja során keresztezi az Indirá rékhát (sorsvonalat) valamint a Rohinít (életvonalat), és a hüvelykujj tövénél végződik. E vonal azt jelzi, hogy gazdája pazarlón bánik a pénzzel és értékeivel. Ha van neki, elherdálja pénzét és földjét. Ezt a könnyelműséget jelzi a vonal neve is.


Gomatí

Gomatí tenyérvonal

A Gomatí a Rohiníből (életvonalból) indul, áthalad a tenyéren és felível a gyűrűsujj középső ízéig. Az a személy, akinek ilyen vonala van - ha eddig még nem tette - jártasságot szerez a művészetekben és a tudományokban. Elismertséget és gazdagságot is jelez. Egyes bölcsek ezt a vonalat Vidja rékhának, vagyis a tudás vonalának is nevezik. A nyugati palmisztriában a jelentése: Nap-vonal.


Dhanilá

Dhanilá tenyérvonal

A Dhanilá a Manibandhából (csuklóvonalból) ered és felfelé egészen a gyűrűsujj felső percéig fut. Nevét onnan kapta, hogy a tulajdonosának jólétét szimbolizálja. Egyes bölcsek Vidjadhará rékhának is nevezik.


Úrdhva rékha

Úrdhva rékha tenyérvonal

Az Úrdhva rékha a bal tenyéren, egy lentről felfelé futó vonal. Ha ez a vonal eléri a középső ujjat, az jómódban eltöltött száz éves életet jelez. Ha azonban ez a vonal - töréssel, vagy törés nélkül - a Masztak rékhánál (fejvonalnál) végetér, a hatás ellentétes, a vonal jelentése ebben az esetben: rövid, szegény élet. Az elnevezés a legmagasabb célok elérésére vagy a vonal felfelé irányuló futására utal.


Kritá

Kritá tenyérvonal

A Kritá a hüvelykujj tövében húzódó vertikális vonal, anélkül, hogy érintené a Szandhit (csuklót). Vörös színű, és tisztán kivehető. Ha ez a vonal megtalálható a kézen, az kimeríthetetlen lelkesedést, buzgalmat jelez. Bármely kísérlet, próbálkozás sikeres teljesítését jelzi, innen a neve.


Amuká

Amuká tenyérvonal

Az Amuká egy ívelt vonalból leágazó vastag vonal a mutatóujj és a hüvelykujj közötti részen. Bátorságot és a szexuális gyönyör élvezetét jelzi. Elnevezése onnan ered, hogy minden asszonyi kívánságot kielégít. Ezt a vonalat csak férfiak esetében szokás értékelni.


Kandu

Kandu tenyérvonal

A Kandu a hüvelykujj tövén lévő vékony, nyíl alakú vonal. Mivel két másik vonal is indul a tövében, ezért a konfiguráció három vonalból áll. Ha ez a formáció esetenként és különböző alakban, formában jelenik meg, továbbá ha a mutatóujj felé hajlik, sok testvért jelez. Ha állandó a vonal, az a testvérekhez, szülőkhöz, rokonokhoz, gyerekekhez hasonló pártfogók és barátok létezését jelenti. Ezenkívül az illető kívánságai is teljesülnek. A vonal neve a viszketegségre, a pikkelysömörhöz hasonló bőrbetegségre utal.


Kanishthá

Kanishthá tenyérvonal

Azokat a vonalakat, amelyek a Brathru szthánáról, a hüvelykujjpárna középső részéről indulnak, és a mutatóujj felé kanyarodnak Kanishthának nevezik. E vonalak száma jelzi a fiú és a leány gyermekek számát. A vastagabb vonalak fiúgyermeket, a vékonyabbak lányokat szimbolizálnak. A hosszú, ép vonalak hosszú életű gyerekeket jeleznek. A Masztak rékha (fejvonal) tetején túlnyúló, a négy ujj felé haladó, de azokat el nem érő, ragyogó Kanishthá vonalak a fiúgyermekek számát mutatják. Ha az említett vonalak lefelé hajlanak, vagy ha a Bandha szthánán (a Vénusz-domb alsó részén) jól kirajzoltak, akkor ez esetben a rokonokat jelzik.


Spurattanu

Spurattanu tenyérvonal

Ez a rékha a Manibandhából (csuklóvonalból) indul, felmegy a Satru szthánára (Mars-dombra), majd a Rohiní belső oldalának felső részénél a kézél felé fordul. Kedvező, szerencsés dolgokat jelent. Mivel a test ragyogását jelzi, innen ered a neve.