A+ A A-

A tenyér vonalai

  • Közzétéve itt: Hindu tenyérjóslás

Rohiní

Rohiní tenyérvonal

A Rohiní rékha a hüvelykujj körül ível. Férfiaknak a bal tenyerén, a nőknek a jobb tenyerén lévő Rohiní rékha a fontos, jelentése azonban ugyanaz. A normál méretű Rohiní szabályosan hosszú, szép ívű, egyenletesen sima, töretlen, nincs rajta semmiféle deformáció. Abban az esetben:

  • ha a Rohiní vonalon világos, mustárszínű folt látszódik, az adott életkorban gyermek születése prognosztizálható
  • ha sötét folt található rajta, a jelzett életkorra hírhedtté válik az illető
  • ha folytonossági hiány található a vonalon, az súlyos betegséget vagy balesetet jelent
  • ha mindkét kézen ugyanazon a helyen található a szakadás, abból a vonal viselőjének a halála prognosztizálható, mégpedig a szakadás helyének megfelelő életkorban
  • ha a vonal színe nem megfelelő, szintén halált lehet előrejelezni. A Rohiníból lefelé irányuló vonalágak nyughatatlan életet reprezentálnak

Pásá

Pásá tenyérvonal

A Pásá vonal ellipszis alakú és a tenyér közepén lelhető fel. Aki ilyen szimbolikát birtokol, uralkodni képes a három világ fölött. A nevét az alakja után kapta.


Bálá

Bálá tenyérvonal

A Bálá rékha, melynek jelentése morális tartás, erkölcsi erő, a Rohiní tövétől, vagy attól kissé jobbra indul és egyenesen a Dharmá szthána felé tart. Akkor jó jelentésű, ha aranyszínű és olajos, puha tapintású, ebben az esetben tulajdonosának a legkiválóbb minőségű drágakővel felérő erőt adományoz. Elnevezése abból ered, hogy az, akinek ilyen vonala van, idős korában is fiatalos marad.


Mahí

Mahí tenyérvonal

A Mahí vonal a bal kézen a kisujj tövében jelenik meg, és a Karabhától (tenyéréltől) indul a tenyér felé. Ferdének és tisztának kell lennie, és nem szabad más vonalnak kereszteznie. Az a személy, aki ilyen vonalat tudhat a magáénak, valószínűleg nagy műveltségű, mert az összes sásztrát (tudomány) ismeri. E vonallal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, egyes risik szerint az előbbi állítást más jeleknek is meg kell erősíteniük.


Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá

Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá tenyérvonal

A kisujj alatt, a Hridaj- és a Mahí rékhák között található rézsútosan futó vonalakat Hridgata-Szatvadának nevezik. A számuk az átmeneti vagy állandó feleségek számát jelzi. Egyes guruk ugyanezeket a vonalakat Dzsájá- vagyis feleség-vonalaknak nevezik. A család, a férj ellátása, a gyermekek születése, a gyönyör vagy az élvezet mind a feleségtől függ, innen ered a vonal elnevezése.


Indirá

Indirá tenyérvonal

Az Indirá vonal a Manibandhából (csuklóvonalból) indul és a Rohinítől jobbra halad felfelé a Hridaj rékháig, vagy a középső ujj alatt található Hára vonalig, esetleg felfut egészen a középső ujj tövéig. Sikeres karriert, mindenre kiterjedő jómódot szimbolizál. Ha az Indirá egy másik vonallal érintkezve halformát képez, az hosszú életet, vagyont, tudást és egészséget jelent. Nevét onnan kapta, hogy a jólét istennőjének áldását hordozza. Ez a vonal egyébként a sorsvonalnak felel meg.


Mehá

Mehá tenyérvonal

A Mehá, mely az Indirá (sorsvonal) másik tenyéren lévő hasonmása, a Manibandháról (csuklóvonaltól) induló, a középső ujj felé haladó hosszú töretlen vonal. Szerencsét, önismeretet, hírnevet és boldogságot jelképez. Az elnevezését onnan kapta, hogy akinek a tenyerén ilyen vonal van, az egész életét a hírnevének és boldogságának szenteli.


Pundzsiká

Pundzsiká tenyérvonal

A Dharma szthána alatt található vonalhalmaz neve: Pundzsiká. Elnevezését a megjelenéséből kapta. E vonalkonfiguráció gazdája kamaszkorában, ifjúkora kezdetén gonoszlelkű, rossz szándékú. Egyes tanítók szerint ebben az esetben is a tenyér alsó felének középső részén szokott előfordulni, a hatása azonban azonos.


Kandhu

Kandhu tenyérvonal

A Kandhu vonal a Karabhától (tenyéréltől) indul, a Dharma szthána közelében és a mutatóujj felé ível. Az a személy, akinek ilyen vonala van, állandóan betegségektől szenved, még ha a legkiválóbb orvosok is őrködnek az egészségén. Asszony esetében azt jelzi, hogy a környezete minden kívánságát teljesíti, maradéktalanul kiélheti a szeszélyeit. Elnevezése onnan származik, hogy a vonal a fej betegségét is jelzi. Egyes hozzáértők szerint ez a vonal rendes körülmények között a Dharma szthánán található. E vonalat a nyugati elemzők összetéveszthetik a májvonallal, azonban a Kandhu egy állandó vonal, míg a másik egy állandóan alakuló vonal.


Kamalá

Kamalá tenyérvonal

A Kamalá az Indirá vonal közelében futó, gyakran azzal azonos hosszúságú vöröses vonal. A nevéből következően hosszú életet és jó egészséget jósol. Ez a vonal a nyugati szakértők Apolló- vagy Nap-vonalának felel meg. Hosszú élet esetén minimum 64 év jólétet jelent.


Korpará

Korpará tenyérvonal

A gyűrűsujj tövétől lefelé futó három, négy vagy öt vonalból álló konfiguráció a Korpará. Jelentése független a vonalak számától. A sikert, hírnevet, jószerencsét, költői vénát és személyi ragyogást szimbolizálja, de jelzi a védelmet a testi, lelki menedéket keresők támogatása révén szerzett hírnevet is. A bölcsekre, nagy tanítókra jellemző.


Kámahasztiká

Kámahasztiká tenyérvonal

Kámahasztikának a Hridaj rékha (szívvonal) fölött, a középső- és a gyűrűsujjak között húzódó vonalat nevezik. Akinek ilyen vonala van - kiváló gyermekeinek köszönhetően - boldog élete lesz. Asszony kezén jószerencsét és boldogságot jelent. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a birtokosa minden kívánságát képes valóra váltani.


Ratipradá

Ratipradá tenyérvonal

A kisujj alatti vékony vonalat, amely éjjel és nappal úgy ragyog mint az arany, Ratipradának nevezik. A név a házastárs örömére, a házasság élvezetére utal. A vonalat viselő kéz gazdája boldog családi életre számíthat.


Hemavalli

Hemavalli tenyérvonal

A gyűrűsujj tövénél található barnás, karcsú - kúszónövényre emlékeztető - vertikális vonalat Hemavallinak nevezik, és a szexuális élvezetre utal. Elnevezését a megjelenése után kapta.


Pat

Pat tenyérvonal

A Pat a középső ujj töve alatt fellelhető, vastag, rövid vertikális vonal. Gazdáját testvérei jólétével, mindenféle kényelemmel és sok-sok tudással ajándékozza meg. A vonal neve onnan ered, hogy az ilyen személy végül képes Brahma tartózkodási helyére is eljutni.


Pavitra Tanu

Pavitra Tanu tenyérvonal

A mutatóujj tövénél található, sápadtszínű, karcsú és vertikális vonal gazdájának intellektusáról, jó beszédkészségéről valamint jelleme és teste tisztaságáról árulkodik. Mivel e vonal tiszta testet jelent, innen kapta a nevét.


Rágadantiká

Rágadantiká tenyérvonal

A Rágadantiká a mutatóujj tövétől indul, és lefelé halad a Rohinível (életvonal) szemben található terület (horpadás) irányába. Akinek a kezén a vonal vége egy halformát képez, az mind a három világ felett diadalmaskodik, mivel majd minden kívánsága teljesül, legyen az férfi vagy nő. Neve a bétellevél rágásának szenvedélyére utal.


Kariní

Kariní tenyérvonal

A Kariní a Pithru szthánáról (a Jupiter-dombról) induló és a mutatóujj töve felé futó csigavonalú formáció. Eltitkolt hibákat és leplezett hírnevet jelez. Azonban ha egy másik vonallal összekapcsolódva a többi ujj felé görbül, szenvedélyes alkoholizmust mutat. Elnevezése az istenek vérére - az elefántok templomaiból származó folyadékra - és egy bizonyos fajta mámoros állapotra utal.


Dugdhá

Dugdhá tenyérvonal

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.


Dugdhá

Kariní tenyérvonal

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.


Mugdhá

Mugdhá tenyérvonal

A Mugdhá a Dugdhá lábánál található kör, vagy a mutatóujj tövénél körbefutó vonal. Férfiak kezén a jelenléte nagy tiszteletet, megbecsülést jelképez, női kézen viszont éppen az ellenkezőjét, megvetést, elítélést jelent. Nevét a bölcsektől a bennefoglalt vonzerő miatt kapta.


Mahámati

Mahámati tenyérvonal

A Mahámati hosszú, tiszta vonal, egyesek a Rohiníből, mások a kisujjtól eredeztetik. Ha a Rohiníből indul, akkor a kisujj és a gyűrűsujj töve között végződik; ha a kisujjtól, akkor a Rohiníbe fut. A Mahámati lehet egyedülálló, de állhat több vonalból is. Ha a kisujj alól indul, akkor tulajdonosa erőteljes intelligenciával bír, innen kapta az elnevezését. A nyugati tenyérjósok ezt a vonalat Merkúr-, máj- illetve egészségvonalként ismerik.


Pati

Pati tenyérvonal

A kisujj és a középső ujj közül ívelő, lefelé haladó vonalak közül azt, amelyik széles, mély és csillogó, Patinak hívják. Az esetben, ha a gyűrűsujj alatt helyezkedik el, bőséges gyermekáldást jelent. Nevét a nagy szexuális erőtől kapta. E vonalak közül a hosszabbat Mahápatinak, a rövidebbet Alpapatinak nevezik. Ha a Mahápati rövid, akkor megegyezik a Patival.


Klesá

Klesá tenyérvonal

A mutató- és a középső ujjak közül induló lefelé futó vonalat Klesának nevezik. Ez a vonal sok aggodalmaskodásra, szorongásra utaló jel. A szorongás fokozottabb, ha a vonal kezdete a mutatóujj tövéhez van közelebb.


Hára

Hára tenyérvonal

A növekvő holdhoz hasonló félkör alakú, ragyogó vonalat Hára rékhának nevezik. A vonal jelenléte azt szimbolizálja, hogy a férfiak magas pozíciójú emberek kegyencei lesznek, nők esetében pedig jómódú férjet találnak, akik drága ékszerekkel ajándékozzák meg őket. A hiánytalan Hára vonalformáció ráadásul állami tisztség elnyerését is jelezheti tulajdonosának. Egyes szerzők ezt a vonalat Csandra rékhának hívják. Elnevezése a ragyogásra, pompára utal.


Mandoshnádá

Mandoshnádá tenyérvonal

Ez a Hára rékha alatt (vagy a Hára rékha képzeletbeli helye alatt) helyezkedik el, azzal párhuzamosan fut a mutató- és a gyűrűsujjak között, körbefogva a középső ujj alatti dombot. Legyen bár férfi vagy nő, akinek ilyen vonal van a tenyerén, nehezen talál magának munkalehetőséget, nehéz felfogása, lassú észjárása miatt nem nagyon tud elhelyezkedni. Ezek az emberek az érintésre érzéketlenek, hidegek, innen kapta a nevét a vonal. Egyesek a Vénusz-övvel azonosítják, ez azonban nem bizonyított, ezért a jelentése eltérő.


Nishthá

Nishthá tenyérvonal

A Nisthá a gyűrűsujj tövétől indul és a kisujj töve alá ível, a kézél mentén - keresztezve a Vidja és Dzsája helyeket - a Dharma szthána irányába fut. Elég vékony vonal, azonban a hosszával, megformáltságával utalhat a várható élettartamra. Nevét onnan kapta, hogy e vonalformáció viselője a Dharma követője.


Dhátri

Dhátri tenyérvonal

A bal tenyéren a Manibandha és a Masztak rékha között tetszőleges helyen lehet. A Manibandha (csuklóvonal) közeléből a Dhátri a Rohinítől jobbra fut, más vonalakat is érintve a Masztak rékhát (fejvonalat) elérve, kagyló vagy hal formát képezhet. Közepén előfordulhat számos elágazás. Ahogy a neve is jelzi, mindenfajta erővel és sok földi vagyonnal ruházza fel a tulajdonosát.


Gopi

Gopi tenyérvonal

A Gopí a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul, keresztülmegy a kézen, s a kisujj és a gyűrűsujj közötti helyen végződik. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a tulajdonosa kimagasló jólétben él és nem tart a magas tisztségviselőktől vagy a hatalomtól.


Prijavratá

Prijavratá tenyérvonal

Az összes olyan vonalat, amely valamelyik kézélen található és a kisujj tövéig fut, Prijavratának nevezik. Ez a Dharma gyümölcseivel ajándékozza meg gazdáját. Egyes bölcsek ezt a vonalat Magadhinak hívják, ami azt jelzi, hogy az illető korábbi születései (reinkarnációi) során vezeklés révén nagy érdemeket szerzett.


Dhenuká

Dhenuká tenyérvonal

A Dhenuká a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul és az Indira (sorsvonal) közelében fut végig a tenyéren. Nagyon karcsú vonal és a középső ujj töve felé tart. Tulajdonosának - a vonal megformáltságával arányos mértékben - teljesülnek a vágyai.


Dharma

Dharma tenyérvonal

A tenyér közepén található Dharma úgy néz ki, mint egy kampó vagy olyan mint egy törött ág. Amennyiben e vonal tiszta rajzolatú, akkor az illetőnek, mivel a Dharma követője, az összes kívánsága teljesül. A Dharmától, a hitről kapta az elnevezését.


Dhanapradá

Dhanapradá tenyérvonal

A Dhanapradá a Manibandhából indul és felfelé halad a középső ujj irányába az Indirá közvetlen közelében. Ha ez a vonal hosszú, és jól rajzolt, akkor - a nevének megfelelően - tulajdonosa pontosan annyi pénzt keres, amennyit szeretne.


Godá

Godá tenyérvonal

A Godá többnyire a Rohiníből (életvonalból) indul és tisztán kivehetően, törés nélkül fut a kisujj tövéhez. Ez a vonal jelenlétével - minőségétől függően - sok pénzt és jó termést ajándékoz a kéz gazdájának.


Mádhaví

Mádhaví tenyérvonal

Ez az ívelt, ferde, vastag vonal a jobb kézen a kisujj alatt, az ujjtőhöz közel található. A bal kéz Mahi vonalának hasonmása. A Védikus ismeretek hasznosítását jelképezi. Elnevezése onnan ered, hogy a vonalat viselő személy tavasszal hal meg.


További olvasnivaló

A magzati lét valamint a környezet és…

A kézvonalak formájára már az embrionális fejlődés is jelentős befolyással van. A tenyér vonalai, a papilláris gerincek a terhesség (magzati élet) harmadik, negyedik hónapjában kezdenek kialakulni, és az ötödik hónap...

Folytatás...

Karácsonyi plumpuding és sütemények

Karácsonykor sokféle sütemény kerül az ünnepi asztalra, melyektől nemcsak azt várjuk, hogy legyenek finomak, szerezzenek kulináris élményt, ejtsék varázslatba a nassolókat, hanem azt is, hogy tartsanak ki az ünnepek...

Folytatás...

Magyar almás béles, francia és ír al…

Most nem méltatom külön az almát (ezt már többször is megtettem), a belőle készült süteményeket meg pláne nem, mert gyanús lenne olvasóimnak, hogy folyton csak jót mondok róluk. Korábbi cikkeimben...

Folytatás...

A sorsszámok értelmezése - Négy

A négyes számot az Uránusz bolygóval társítják, mely ismeretlen volt a régiek számára. Helyét egyetlen szerző sem jelzi a kézen, azonban legutóbb - a Neptunuszhoz hasonlóan - Mr. Deva-Charya (The...

Folytatás...

A külső kézél

A külső vagy ulnáris kézél a tenyérnek a kisujj felöli szélén levő részét, vagyis a Merkúr-, a nagy Mars- és a Hold-dombokat foglalja magába. Ezek a területek együttesen az ösztönös...

Folytatás...

Riport Csala Zsuzsával, kézelemzése k…

Csala Zsuzsa 1933. július 9-én született. 1974-ben Jászai-Mari díjat, 1986-ban érdemes művész kitüntetést kapott. 1954–55-ben az Állami Déryné Színház tagja, majd egy évig az egri Gárdonyi Géza Színházban játszott. 1960-től...

Folytatás...