Rosta Erzsébet weboldala

A mutatóujj vonalai című fejezet részleteiért kattintson a Bővebben gombra!


Gulminí

A Gulminí kör alakú szimbolika a mutatóujj középső ízén. Elhelyezkedése centrális vagy kissé a képzeletbeli felezővonaltól lejjebb húzódik. Ez a szimbolika kisebbíti a hírnevet, rövidíti az élettartamot. Azonban ha feljebb, a felső parván (körömízpercen) található, akkor hosszú életet és tiszteletet ígér tulajdonosának. A nevét kör alakjáról kapta.


Aruná

A Gulminí helyétől a mutatóujj második ízének a középső ujj felé eső részén lévő vonalka. Az Aruná nevét vöröses színéről kapta. Ha sötét, akkor nemkívánatos eredményeket jelképez. Azok az asszonyok, akiknek a mutatóujján ez a vonal látható, idővel vörös arcszínűek lesznek.


Vírakantaká

Az elnevezés a Gulminí helyén található öt vertikális vonalat jelenti. Ha ezek mindegyike megtalálható, az a harci sikereket, az akadályok leküzdését jelzi. Ha kevesebb van belőlük, az csökkenti a férfiak hősiességét, bátorságát. Az elnevezés értelme eléggé világos, "tövis a bátorsághoz".


Hasztá

A Hasztá a mutatóujj alsó percén található, vékony, sárgás vonal. A vonal tulajdonosa bőkezű az ajándékozásban, innen az elnevezése. Alternatív módon azonban jelezhet kézbetegséget, kézfájdalmat is.


Mahishtha

A mutatóujj középső ízpercének közepe táján lévő bemélyedő tartomány. Amint azt a neve is jelzi, gazdája jószerencséjét jelképezi.


Gurviní

Azt a vonalat, amely a Mahishthát fogja közre, Gurvinínek nevezik. E vonal tulajdonosa drabális felépítéséről, nagy termetéről árulkodik, de jelezhet bűnbeesést is. Nevénél fogva a férfiaknál kövérséget, elhízást, az asszonyoknál folyamatos gyermekszülést jelez.


Dhanviní

A mutatóujj hüvelykujj felőli szélén futó vonal. Birtokosának önteltségét jelzi hírnév, hosszú élet és pénz nélkül. A név a sivatag sivárságára utal, ezért a vonal másik "ajándéka" a szegénység.


Gau

A Gau a mutatóujj alsó percén található vonal. Vastag, világos színű, vertikális és puha tapintású. Asszonyok kezén nagy hírnevet jelez. A neve onnan ered, hogy tulajdonosa sok tehenet fog birtokolni.


Kálahrit

Sötétszínű, majdnem fekete, vertikális vonal a mutatóujj tetején. Tartós boldogságot jelez, izgalom vagy szomorúság nélkül. Az elnevezés szerint birtokosa életét boldogságban, élvezetben tölti el.


Kritá

A Kritá vonal a mutatóujj középső percén található, vastag, hullámos és vertikális. Minden esetben bánatot jelez a tulajdonosának, az előző életekben elkövetett bűnöket szimbolizálva.


Visnugí

A Visnugí jól kivehető vonal, a mutatóujj középső ízpercének hüvelykujj felöli oldalán. Azok, akiknek ilyen vonaluk van, mindenfajta betegségtől szenvednek. Szenvedéseik eredményeként mentálisan is sok izgalomban, szorongásban van részük. Az elnevezés onnan adódik, hogy tulajdonosaiknak a szabadulásért Visnuhoz kell fohászkodniuk.


Varishthá

A Varishthá vonal a mutatóujj alsó percén található, fénylő, két-két páros vonalból álló vonalképződmény. Sok rokont jelez. A tulajdonosa kívánságait, céljait rokonai segítségével, velük együttműködve képes valóra váltani. Az elnevezés onnan ered, hogy a segítség legjobb formája a rokonok segítsége.


Deví

A Deví mélyen árkolt, duplán ívelt vonal a mutatóujj tetején. A következő jótulajdonságokat szimbolizálja: kedvesség, éleseszűség és önismeret. Nevét onnan kapta, hogy a gazdájának fényes külsőt biztosít.


Mahotpátá

A Mahotpátá félkör alakú vonal a mutató-ujj középső percén. Függetlenül attól, hogy más vonalakhoz csatlakozik-e vagy sem, a jelentése azonos. A hálátlan emberekre jellemző, hogy ez a vonal mindkét kezükön megtalálható. A vonal erőssége egyenes arányban van az életben várható bánattal, szomorúsággal. Az elnevezés szerint a vonal gazdája bűnös szavakat mond, ezért a tapasztalt megfigyelő szerint az ilyen személy megrögzött bűnöző.


Váni

A mutatóujj körömpercének alján, a középső ízperc fölött lévő árpaszerű vonal neve: Váni. Tudást, vagyont, jólétet, s nagy népszerűséget jelez. Az elnevezés édes-nyelvet illetve édesszájúságot jelent.


Dharani

A mutatóujj alsó ízpercének szélén, annak aljáról felfelé induló vékony, vertikális vonal. Férfiaknál sok földi boldogságot, asszonyoknál fegyelmezett, megfontolt beszédet jelképez.


Mecsaka

A mutatóujj tőpercének közepén található mélyen árkolt vonal. Rendszerint sötét árnyalatú, de előfordulhat, hogy egészen fehér a színe. Akinek ilyen vonala van, minden vagyongyűjtési kísérlete eredményes lesz. A régi bölcsek a színéről nevezték el a vonalat.


Mocsiká

A jobb kéz mutatóujjának középső percén lévő vertikális vonal. Rablók fogságából történő szabadulást jelent. E vonal alsó része néha oldalágat növeszt.


Mucsi

A mutatóujj alsó percén lévő, enyhén az ujj valamelyik széléhez tartó vonal. Jelentése: kiváló egészség, siker, boldogság, pénzszerzés. A nevét onnan kapta, hogy megváltást nyújt, kilábalást eredményez a szegénységből és a rossz egészségi állapotból.


Aszighní

href="/l23nagy.jpg"/>

Kevéssel a mutatóujj töve alól induló felfelé futó vonal. Rossz jelentésű, mert tulajdonosának korai haláláról tudósít. Az elnevezése onnan ered, hogy a kard a gyilkolás szimbóluma.


Szurucsi

Feljebb található mint az Aszighní, valamivel vastagabb és függőleges futású. A név csinos, szeretetre méltó testet jelez.


Pátí

A Pátí gyűrűszerű szimbolika a mutatóujj alsó és középső ízperce között. Sikert, győzelmet jelez az ellenségek fölött. A Pátí elnevezés az ellenségek legyőzésére utal.


Luti

A Luti a mutatóujj alsó és középső ízperce közötti Pátí szimbolikában lévő vertikális vonal. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azoknak problémát jelent a táplálékhoz jutás. Az elnevezés arra utal, hogy az illető családja nehezen él meg a havi jövedelméből.


Tandu

A mutatóujj felső percén látható, a köröm felé futó vonal. Birtokosa minden gondolatát a munkának és a játéknak szenteli.


Prijangaví

A mutatóujj körömpercén, a középső perc közeléből kiinduló markáns, vertikális futású vonal. Tulajdonosának minden kívánsága teljesül. Az elnevezés alapján az illető kedveli a tehenet.


Dzsjotszní

A mutatóujj körömpercén, a középső ízperc közepéről induló vékony, vertikális vonal. Jelentése szokatlan, nem mindennapi házasság ígéretét jelzi. A neve alapján a vonal sok szeretőt, szerelmest jelent.


Hatásá

A mutatóujj körömpercének külső, alsó részén lévő vertikális és vastag vonal. Rossz jelentésű, mert jelenlétéből kisgyermek váratlan halálára lehet következtetni. A jelentése egyértelmű: elvetélt remények. Egyes értelmezők szerint a halált természeti csapás is okozhatja.


Devadvit

Markáns, rövid, vertikális vonal kevéssel a mutatóujj alsó ízpercének külső, alsó részén. A vonal jelentése istentagadás, jelenléte egyértelműen jelzi a hitetlenséget és az ikonok imádatát.


Kapardi

A mutatóujj alsó ízperce alatt lévő, félkör alakú, az ujjat körülölelő vonal. A feleség halálát jelenti, noha az elnevezés ragacsos hajra utal.


Aparádzsitá

Ez a mutatóujj kézfej felőli oldalán, az alsó ízpercen lévő felfelé hajló vonal rossz ómen. Gyerek(ek) elvesztésére utal. Az elnevezés alapján e jel birtokosa még élete során kegyvesztett lesz.