Rosta Erzsébet weboldala

A középső ujj vonalai című fejezet részleteiért kattintson a Bővebben gombra!


Szmriti

A középső ujj alsó percénél fellelhető vertikális, fényes vonal. Gazdájának tapasztalati tudást kölcsönöz. Neve onnan származik, hogy a tulajdonosa mindenre emlékezik az elmúlt életéből.


Úhjá

Az Szmriti-vonal felett található. Rugóhoz hasonlító, vertikális vonal, fénylő pöttyökkel megszórva. Az ilyen személy nagy tudós, a Védákban járatos bölcs. A vonal elnevezése gazdájának nagy képzelőerejére és kiváló logikájára utal.


Keliká

A tiszta rajzolatú vertikális vonal a középső ujj középső percének felső részén. Az egyén szabadságát és az érzéki vágyak legyőzését jelzi. A vonal elnevezése szerint az ilyen ember mindig sportszerűen viselkedik.


Vritti

A középső ujj tetején található vertikális vonal, amelyhez általában egy másik vonal is társul egy dupla vonalkombinációt alkotva. Az összes öröm élvezetét szimbolizálja. Az elnevezés azt jelzi, hogy tulajdonosa lelkiismeretes, kínosan pontos követője a kasztja vagy társadalmi csoportja által előírt szabályoknak.


Ásrajapávaní

Ez a vonal ugyancsak a középső ujj középső percén található. Meglehetősen vastag és a Keliká rékha alatt helyezkedik el. Birtokosa és az ő leszármazottai szent emberek.


Rádzsi

A középső ujj második percén található horizontális, lánc-formájú, fényes vonal. Jelenléte nagy vagyont és jólétet jelképez. Neve onnan ered, hogy olajos színt, különleges puhaságot ad a test bőrének.


Nídá

A középső ujj felső percének tetején látható, a köröm irányába, felfelé futó vonal. Hosszú életet és bőséges jólétet ajándékoz a tulajdonosának. A neve onnan származik, hogy a meggazdagodást mezőgazdálkodás révén éri el a gazdája. Ha a vonal elhajlik oldalra, jelentése ennek az ellenkezője. Egyes szakértők ezt a vonalat Níla vonalnak nevezik.


Dzsálá

A középső ujj felső percén több más vonallal körbefogott hullámos vonal. Jómódot és sok gabonát jelképez. E vonalat azért nevezik Dzsálának vagyis halászhálónak, mert azt sugallja, hogy tulajdonosa értékes gyöngyök birtokába juthat a mély tengerekből.


Korparaszthiti

A középső ujjon a körömperc és a középső perc között fellelhető kereszt formájú vonala. Az intellektus elvesztését jelenti. Akinek megtalálható a kezén, annak végtelen szomorúság lesz az osztályrésze.


Karmandidhi

Ez a vonal a középső ujj tőpercén található. Az asszonyoknál mindenfajta jóval: boldogsággal és jó természettel kecsegtet. Az elnevezés az élvezet és a gyönyör szeretetét sugallja. Csak nőknél kell értelmezni.


Slathá

A középső ujj alsó percének közepén található, és enyhén az ujj valamelyik oldala felé ível. Tulajdonosát sikerrel ajándékozza meg. Elnevezése olajos színezetéből, csillogásából ered.


Gurví

Ez a vonal, mely elsősorban az asszonyokra jellemző, a középső ujj alsó percének a tetején található. Jelenléte állandó nehézséget jelent a szerelem élvezetében, mert az ilyen személy folyton csak a szexuális egyesülésre gondol. Az elnevezés az illető darabosságára, nehézkességére, nehéztestű mivoltára utal. Csak asszonyok esetében értékelhető. Tiltott, törvénytelen szerelmet is jelenthet.


Damaná

A középső ujj második ízpercének felső részén található, jól kivehető, kissé ívelt vonal. Férfi és nő esetében egyaránt tisztátalanságra utal. Ha viszont a vonal az ujjperc teteje helyett a perc tövében található, akkor tulajdonosának feddhetetlenségét, tiszta jellemét jelképezi.


Vamsabandhiní

A középső ujj középső percének felső részén látható egyenes vonal. Sok kapcsolatot és rokont jelez. Miképpen azt elnevezése is jelzi, az illetőt korlátozzák a rokoni kötelékek.


Pútá

A középső ujjon a felső és középső perc közötti rövid vonal jót jelent, ugyanis tulajdonosának különleges vagy spontán tudására utal. Ugyanezt jelzi maga az elnevezés is.


Prijaliká

A középső ujj felső ujjpercének közepén található. Gazdája közkedvelt személy, mindenki szereti. Az elnevezés az illető rokonai iránt érzett szeretetére utal.


Deví

A középső ujj felső ujjpercének végén lelhető fel. Az ilyen személy gyakorta költözik, pozíciója sokszor változik, kedélyállapota ingadozó. Az elnevezés felvilágosultságot sugall.


Mahápúrva

A középső ujj középső és alsó ízperce közötti részén található vonal. Férfiak kezén nagy sikert, elismerést jelent. Asszonyok esetében szexuális örömöt szimbolizál. Nevét a fej nagyságáról kapta. Férfiaknál a nagyság például a vezetésben és a tudásban jelentkezik. Nőknél pedig az elismerés - életszakaszaiktól függő - kötelességeik teljesítéséért jár.