Rosta Erzsébet weboldala

A kisujj vonalai című fejezet részleteiért kattintson a Bővebben gombra!


Medurá

A kisujj középső percén, a gyűrűsujj felé eső részen lévő, karcsú, hurokszerű szimbolika. Jószerencsét jelez a családban, gyerekek, testvérek, barátok, a jólét és az egészség vonatkozásában. A név a test erősségét is jelenti.


Rátri

A kisujj alsó percén látható egy satírozott háromszög alakú szimbolika. Színe fekete. Tulajdonosa részére jelképezhet megszállottságot, de szerencsétlen vállalkozást is. A név elsősorban vétkességet jelez.


Atjuccsá

A kisujj körömpercének tetején több más vonallal körbevett, világosan kivehető vertikális vonal. Hosszú életet és kiváló egészséget jelent. A név sikerekben gazdag életet is jelezhet.


Kamatadhvasztiká

A kisujj felső ízpercén fellelhető vertikális és nagyon vékony vonal. Esetenként durvává, kíméletlenné, legyőzhetetlenné és válogatás nélkülivé teszi az embert. A név legyőzhetetlenséget jelent.


Amalá

A kisujj felső percének kezdeténél, a középső ízvonal fölött található árpaszerű vonal. Az elme állandó tisztaságát jelzi. Maga a név is hasonlót jelent.


Adhiká

A kisujj körömpercén, közvetlenül az ízvonal fölött látható, vékony és kör alakú szimbolika. Tulajdonosa rendíthetetlen érvelési képességét és/vagy kimeríthetetlen szellemi kapacitását jelzi.


Dandí

A kisujj alsó ízpercének tövénél található vonal, amely eléri az ízvonalat. Jó stratégiai érzékre vall. A név nagy hadsereget jelent. A jelenlegi értelmezés szerint elővigyázatosság, jó politikai érzék a jelentése.


Rutá

A kisujj tövétől annak külső oldalán halad felfelé. E vonal győzelmet jelképez az ellenségek felett, következésképpen bánatot jelent az ellenség asszonyának. A név könnyezést, sírást jelez.


Vásztoshpati

A kisujj tövétől fut felfelé, annak gyűrűsujj felöli oldalán. A régi bölcsek szerint gazdájának - amint azt a neve is sugallja - csodálatosan berendezett otthont biztosít.


Kesagandaszthalá

Ez a vonal a kisujj tövétől centrálisan fut felfelé. Birtokosának növekvő púp, dudor lesz a fején. Egyes szerzők szerint ez vonal az illető és az apja között tátongó hatalmas szakadékot jelképezi, amely rendszerint az apa számára okoz nehézségeket.


Pati

A kisujj alsó percének a tetején található. A vonal férfi ember számára kiváló feleséget, nők esetében bőséges gyermekáldást jelent.


Pangu

A kisujj alsó és középső ízvonalán fellelhető ívelt vonal. Tulajdonosának ügyefogyottságát, félbemaradt egzisztenciáját jelzi.


Anantaka

A kisujj középső percének közepén futó, mélyen árkolt markáns vonal. Jelenléte tűzveszélyt, gyakran gyúlékony olaj által okozott tűz veszélyét mutatja. A vonal nem halált, csak szenvedést jelez.


Srivallí

A kisujj körömpercén található, vékony és az ujj valamelyik széle felé hajló vonal. Gazdagságot és rútságot egyaránt jelent. Egyúttal jelezhet gennyes fekélyt a lábakon, amely az illető halálához vezet kb. 70 éves életkorban.


Rohitam

A kisujj tetején található, egészen a körömig fut, és színe vöröses. A kézolvasás tudósai szerint tűzkárt és vérhányást jelez. Az eseményeknek a 14. és 28. életévek a lehetséges időpontjai.


Kambu

A kisujj körmének oldalain lévő két vertikális vonal. Fulladást, megfulladást szimbolizál.


Szirá

A kisujj körme alatt lévő két apró kör alakú szimbolika. Birtokosa idegbetegségére utal. Jelezhet rossz hírnevet is.


Nírá

A kisujj felső percének belső részén, a körömből eredő, két ágú vonal. Hosszú életet jelez. A név szintén hosszú életet sugall.


Svavrittá

Ez a vonal a kisujj középső percének alján fekvő, a két szélén felkunkorodó vonal. Minden gazdagságot biztosít tulajdonosa számára. Ha a vonal alsó része egybeolvad az ízperc vonalával, akkor ereje jelentősen lecsökken, szétforgácsolódik. Az elnevezés abból ered, hogy akinek az ujjpercén fellelhető, az az életét teljesen mestere tanításának szenteli, mindenben ragaszkodik mesteréhez. A név a kutya életét jelenti.


Lámá

A kisujj alsó percén található kétfelé ágazó, szarv alakú vonal. Vagy kitűnő szónokká vagy ép ellenkezőleg, szótlanná teszi tulajdonosát. A név Laksmí istennő akaratát fejezi ki.


Matulání

A kisujj alsó ízpercének alsó, középső részén található. Birtokosának csökkent értelmi képességét jelzi. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen személyt szolgaként szólítják meg. Egyes elemzők úgy tartják, hogy az ilyen személy sohasem fog kiemelkedni alacsony helyzetéből.


Mahishtá

Ez a felfelé haladó vonal a kisujj alsó percén található. Birtokosainak uralkodói képességei vannak és kiváló pozíciója van. A név a nagyságot sugallja. Némely mesterek szerint az ilyen személyek nem érik meg az öregkort.