Rosta Erzsébet weboldala

A hüvelykujj vonalai című fejezet részleteiért kattintson a Bővebben gombra!


Madhaví

A Madhaví vertikális vonal a hüvelykujj tetején. Jelenléte sikeres vállalkozást, meggazdagodást jelez. Ha több vonalból áll, akkor az eredmény végtelen boldogság. A bölcsek szerint onnan kapta a nevét, hogy az ilyen vonallal bíró emberek nem kedvelik a szeszes italokat.


Mati

A Mati tisztán kivehetően, a hüvelykujj tövénél található. Ha a vonal hullámos, akkor az illető mentálisan gyenge, alacsony intelligenciájú. Ha felfelé induló ágak indulnak ki belőle, akkor ráadásul még rossz megjelenésű is. Ha ezen a helyen több mint két vonal találkozik a gyakorlatban, annak a jelentése is ugyanez.


Szauráshtriká

A Szauráshtrika a hüvelykujj tövétől az ízeken át a körömperc felé halad. Ahány ilyen vonal található a hüvelykujjon, annyi ellensége lesz az embernek. Ha ez a vonal érinti a körömíz felső részét, akkor az ellenségek szomorúságot fognak okozni. Ha e vonalak egyike eléri a hüvelykujj körmét, akkor az illető lejjebb kerül a társadalmi ranglétrán. Ha a vonalon szakadás található, kasztváltás várható. Ha a vonal hullámos, az alárendeltség gyengébbé válik.


Rukmaprabhá

A Rukmaprabhá a hüvelykujj tetején fellelhető, lángnyelvhez hasonló formáció. Ez a vonal, ahogyan a neve is mutatja, híres embert, nagy vezetőt jelez.


Bhavitrí

A Bhavitrí mély, sötét, markáns, nyolcas számot formázó szimbolika. A hüvelykujj tetején, a körömpercen található, a körömig húzódik. E vonal tulajdonosa mindhárom világban közkedvelt lehet. A vonal elnevezése onnan ered, hogy az ilyen személy eredményei arányosak lesznek az erőfeszítéseivel.


Kapilá

A Kapilá kevéssel a hüvelykujj töve fölött, a második ízperc alatt látható. A felfelé irányuló vonal meglehetősen vastag és sötét színű. Az a személy, akinek ilyen jel van a hüvelykujján, nagyon hosszú életet fog élni erényesen és erkölcsösen. Élete során kiváló egészségben, jómódban lesz része, remek rokonokra és gyermekekre számíthat.


Kámavallí

A Kámavallí a hüvelykujj második ízpercén lévő "V" alakú derékszögű vonal. Nagy vagyont jelez. Hölgyek kezén nagy vonzerőt, szerencsét és hírnevet jelképez. Nevét onnan kapta, hogy tulajdonosának minden kívánsága teljesül.


Kandalí

A Kandalí a hüvelykujj gerincén látható vertikálisan futó, elég vastag vonal. A férfiaknál uralkodói tulajdonságokat jelképez, nők esetében pedig minden kívánság teljesülését és boldog házasságot jelent. Az elnevezés a fejet szimbolizálja és a frissen nyíló virág szépségét sugallja.


Juktá

A Jukta a hüvelykujj második ízpercének alsó részén lévő félkört formázó vonal. Az ilyen vonallal bíró férfiember bölcs tettei révén híressé válik. A vezetőkre jellemző.


Hemavetriká

A Hemavetriká a hüvelykujj alsó percén található, az aranyéhoz hasonló ragyogású apró vonal vagy vonalhalmaz. Önmagában egyedül, vagy néhány másik vonallal társulva is ugyanazt szimbolizálja, nevezetesen: gazdagságot, jólétet minden területen. Elnevezése onnan ered, hogy a tulajdonosának a teste úgy csillog mint az arany. Mivel gazdagságot is jelez, egyesek Srí rékhának (Srí vonalnak) nevezik.


Lohiká

A Lohiká a Rohiní (életvonal) kezdetétől indul, végigfut a hüvelykujj középső részén egészen a körömig. Egy vagy két, szarv alakú kiágazás lehet rajta. A vonal nagy tudást és jólétet jelez.


Karidanturá

A Karidanturá a hüvelykujj tetején látható, a körömtől lefelé futó két részre ágazó vonal, mely az elefántagyarhoz hasonló. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azok rendszerint kiálló fogúak, görbe lábúak és gyakorta vannak fajtalan, perverz vágyaik.


Bálahridha

Ez a vonal a hüvelykujj külső felén található, a hüvelykujj tövéből indul ki. Meleg szívet, fiúgyermekeket, fiatalos alkatot és természetet, valamint boldogságot és hírnevet jelez. Fiatalnak és öregnek egyaránt ifjú szívet ad. Tulajdonosa gyermekes csínytevő vagy romantikus érzelmű.


Vaszuprekshá

A Vaszuprekshá a hüvelykujj alsó, kifelé eső részén a Bálahridha alól kiinduló hosszú, felfelé haladó vonal. Birtokosának gazdagságát jelzi. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy az illető - attól való félelmében, hogy elvesztheti azt, amit összegyűjtött - szemeit állandóan a vagyonán tartja.


Csetaszá

A Rohiní (életvonal) tövétől indul és a Satru szthána (Mars-domb) felé halad. Hosszú életet, mezőgazdálkodásból származó nagy vagyont és tökéletes egészséget jelképez. Az elnevezés arra utal, hogy gazdája mindig vagyona gyarapításával van elfoglalva.


Dhani

A Dhani a jobb hüvelykujjon a körömperc és a második ízperc között lévő árpa alakú formáció. Mezőgazdasággal kapcsolatos vagyonszerzést, jó termést, földbirtokot jelez. Ahogyan azt a vonal neve is jelzi, tulajdonosa a vonal erősségétől függően képes vagyonát gyarapítani. Ha azonban a formáció nincs teljesen kifejlődve vagy sérült, az esetben tulajdonosának csak időnként lesz jó termése.


Javakjá

Kevéssel a Dhani alatt található függőleges futású vonal, a Javakjá. A vonal gazdája kereskedő vagy földműves. Az elnevezés sok gabonára, főképp rizsre utal.


Rágabadhirá

A hüvelykujj tenyér felöli részén, a középső ízpercen található, felfelé futó, vöröses színű, hullámos, fénytelen, homályos vonal a Rágabadhirá. Fájdalmakat jelez, melyet a szeretett személytől vagy a kívánt dolgoktól való eltávolítás okoz. Az elnevezése színvakságot sugall.


Madajantiká

Ez a vonal, a hüvelykujj második ízpercén kissé kifelé ívelten fut a köröm felé. Tulajdonosa végtelen büszke a gazdagságára és a vagyonára. A vonal elnevezése a túláradó örömre, boldogságra utal.


Hemavatí

A jobb kéz hüvelykujjának második ízperce fölött található vastag, aranylánchoz hasonlatos vonal. Csalhatatlanságot és hírnevet, valamint az elnevezésével jelzett arany kegytárgyak birtoklását jelenti.


Rati

A Rati a hüvelykujj első és második ízpercénél látható félkör alakú vonal. Elnevezéséből egyértelmű, hogy ez a vonal kizárólag szexuális élvezettel ajándékozza meg a tulajdonosát.


Hridja

A Hridja vertikális vonal a hüvelykujj első ízperce alatt a második ízpercen látható. Akinek ilyen vonal található a kezén, azt az egész világ szeretni és áldani fogja. Ha azonban a vonal hiányos, akkor az illetőnek egyes időszakokban kegyvesztettségben lesz része.


Vaszughní

Azt a vonalat, amely kettészeli a Hridja-vonalat, Vaszughní vonalnak nevezik. Ez a Hridja vonal minden hatását megsemmisíti.


Romavisraszu

A Romavisraszu a hüvelykujj második ízperce alatti területéről induló kézfej felé futó vonal, amely gyakorta egészen a kézszőrzet területéig húzódik. Férfiak és nők kezén egyaránt a haj elvesztését jelzi. A hajhullás mértéke arányos a vonal erősségével.


Gadzsáhvajá

Ez a vonal érinti a hüvelykujj alsó ízpercét, kissé balra és felfelé hajlik, ezért úgy tűnik, mintha visszafelé menne a kézen. Tiszta formációjúnak kell lennie. Az a személy, akinek ilyen vonala van, gyors felfogású, legyőzhetetlen, azonban erősen függő viszonyban van másokkal. A vonal neve az elefánt hívását sugallja, s ezáltal mintegy illusztrálva annak hatásait.


Szormi

A hüvelykujj hajlatában lévő félkör alakú, vékony ívelt vonalat Szorminak nevezik. Egy ilyen vonal az illető vágyainak beteljesülését jelképezi. Azért nevezik így, mert az ilyen vonallal bíró embereknek nagyok a testrészei.