Rosta Erzsébet weboldala

IRODALOM

Alexy Elza: Mágia, fehér mágia, fekete mágia, Kabbala, 1929.

A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959-1962.

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (főszerk.: Benkő Loránd), Akadémiai Kiadó, Budapest 1967.

Anonym (2005): Az Óriás, Ébredjetek, 2005. november 8.

Antal László – Csongor Barnabás – Fodor István: A világ nyelvei, Gondolat kiadó 1970.

A Pallas Nagylexikona, Budapest, 1897.

A Pesti Hirlap Könyvtára: Lexikon Egy Kötetben, Pesti Hirlap Kiadása, Budapest, 1937.

Nathaniel Altman: A szerelem kézvonalai, Zrínyi Kiadó, 1985.

Baktay Ervin: A Csillagfejtés könyve, Szépirodalmi Kiadó, 1989.

Baktay Ervin: India művészete, Képzőművészeti Kiadó, 1981.

Bálint Sándor: A parasztélet rendje. In: A magyar nép., Singer és Wolfner, 1943.

Ditte és Giovanni Bandini: Babonák Lexikona, Athenaeum 2000 Kiadó, 2003.

Barna Gábor: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén, Akadémia Kiadó, 1979.

Bartos Tibor: László, Helikon, 1988.

Benedek István: Tibeti orvoslás és varázslás Gondolat Kiadó, 1987.

Bernáth Lajos: 1800 éves titok feltárása, II. rész; Kabbala és Dávid kulcsa, Saját kiadás 1936.

Bibliai nevek és fogalmak lexikona, Primo Evagéliumi Kiadó, Budapest, 1988.

Bibó István: A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története, Dick Manó 1927., reprint kiadás Metrum Kiadó 1989.Bitóné Gera Eszter: Régi paraszti életünkre emlékezem, Balástya, 2000.

Britannica Hungarica Világenciklopédia, Magyar Világ Kiadó

Franz Boll-Carl Bezold: Csillaghit és csillagfejtés, Helikon Kiadó 1987.

Borges, Jorge Luis: Képzelt lények könyve, Helikon Kiadó 1988.

Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 1862.

Csaba György: Csillagjóslás, legenda és valóság, Minerva Kiadó 1986.

Philip J. Davis-Reuben Hersh: A matematika élménye, Műszaki Könyvek 1984.

Diósi Ágnes: Cigányút, Szépirodalmi Kiadó 1988.

Dömötör Tekla: A „lidérc szerető” – Vágy és csalóka erósz a magyar néphitben, Szépirodalmi Könyvkiadó 1987.

Dömötör Tekla: A népszokások költészete, Akadémia Kiadó 1974.

Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Corvina Kiadó, 1972.

Dömötör Tekla: Táltosok Pest-Budán és környékén, Szépirodalmi Kiadó 1987.

Dubravszky László - Dr. Eörssy János Dr.: A tradicionális asztrológia tankönyve, Orientpress 1992.Encyclopaedia Britannica 2005 Ultimate Reference Suite DVD

Encyclopedia of Superstitions, Folklore and the Occult Sciences of World, Detroit Gale Research Company 1971.

Ertsey Attila: Jellem és asztrológia, Libro 1989.

Dr. W. Y. Eans-Wentz: Tibeti yoga és titkos tanítások Buddhista Misszió 1983.

Ezerarcú világunk: Ázsia, Ausztrália, Dunakönyv Kiadó 1993.

Farkas Henrik: Legendák állatvilága, Natura Kiadó1982.

Farkas Henrik: A biblia rejtélyei Móra Kiadó, 1988.

Dr. Finály Henrik: A latin nyelv szótára, Fanklin Társulat, Budapest, 1884.

Fónagy Iván: Mágia és titkos tudományok története, Bibliotheca 1943.

Gaál István: Természettudományi koholmányok, Terra-Maecenas 1987.

Gecse Gusztáv: Bibliai történetek, Kossuth Kiadó 1981.

Gecse Gusztáv-Horváth Henrik: Bibliai kislexikon, Kossuth Kiadó 1984.

Maneka Gandhi: Az indiai növények mitológiájából, Antimon 1992. (Maneka Gandhi, Yasmin Singh: BRAHMA’S HAIR – On the mithology of indian plants [http://vidyaonline.org/arvindgupta/manekatrees.pdf])

Haag, Herbert: Bibliai Lexikon, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 1989.

Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás, Gondolat Kiadó 1987.

Linda Goodman’s Star Signs, London Pan Books 1987.

Govinda, Lama Anagakari: Om Mani Padme Hum. A Vajrayána misztika a „Hat szent szótag” ezoterikus tanai alapján, Buddhista Misszió 1984.

Hamvas Béla: 33 esszéje, Bölcsész Index 1989.

Hamvas Béla: Scientia Sacra, Magvető Kiadó 1988.

Hermann Ottó: A madarak hasznáról és káráról, Budapest 1908.

Dr. Hetényi Ernő: Asztrológia és kozmogónia, Buddhista Misszió 1988.

Dr. Hetényi Ernő: Bevezetés a magasztos tanaiba, Buddhista Misszió 1985.

Hoppál M.-Jankovics M.-Nagy A.-Szemadám Gy.: Jelképtár, Helikon Kiadó 1990.

Idegen idézetek szótára, Budapest, 1998.

Indiai regék és mondák: (Baktay E. feldolgozása), Móra Könyvkiadó 1978.

Stephen Juan: Testünk furcsaságai, Magyar Könyvklub 2003.

Kaljánamalla: Anangaranga, avagy a Szerelmi játékok istenének színpada (fordította Wojtilla Gyula), Medicina Kiadó 1986.

Keresztény bibliai lexikon (szerk.: Dr. Bartha Tibor), Kálvin János Kiadó, Budapest, 1993.

Kiss Sándor: Szerelmi babonák, Népszava 1989.

Koch, Rudolf: Jelek könyve, Hungária Könyvek 1941.

Kolonics István: Yliaster Daleth Rejtett erők Mágia, Édesvíz 1992.

Krúdy Gyula: Álmoskönyv, Szépirodalmi Könyvkiadó 1985.

Lőrincz L. László: Démonok és varázslók Tibetben, Akadémia Kiadó 1988.

Magyar Néprajzi Lexikon (főszerk.: Ortutay Gyula), Akadémia Kiadó 1977-82.

MAGYAR NÉPRAJZ nyolc kötetben, Akadémia Kiadó, Budapest 1988-2002.

Makra Sándor: A mágia, Magvető Kiadó 1988.

Mauzóleum. Halálirodalom „A halállal való foglalkozás” Bölcsész Index Centrál Könyvek 1987.

Mitológiai ábécé, Gondolat Kiadó 1985.

Mitológiai Enciklopédia, Gondolat 1988.

Molyneaux, Brian Leigh: Megszentelt bolygó, Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó 1995.

Moore, Glenda: Népszokások és babonák, Összeállítás

Muhammad an-Nefzawi: Az illatos kert Medicina Könyvkiadó - Budapest, 1983

Németh György: Ganümédész nyomában, Rubicon 1994/6.

Ókori lexikon (szerk.: Pecz Vilmos), Budapest, 1902.

Oláh Andor: "Az idő a gazda mindenütt..." Mezőgazdasági Kiadó 1986.

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások, Gondolat Kiadó 1966.

Pál József, Újvári Edit: Szimbólumtár, Balassi Kiadó, 2001.

Dr. Pressing Lajos: Phoenix, Buddhista Misszió 1988.

Dr. Pressing Lajos: Meditáció és pszichoterápia A Satunus archetyposa, Buddhista Misszió 1986.

Rapcsányi László: A biblia világa, MRT-Minerva 1972.

Rapcsányi László: Beszélgetések a Bibliáról, RTV-Minerva 1978.

Ráth-Végh István: Mendemondák és történelmi hazugságok, Bibliotheca 1957.

Ráth-Végh István: Két évtized babonái, Móra Kiadó 1957.

Rees, Grace: A CHARACTER READING FROM THE FACE: The Science of Physiognomy, UK. Elliot Right Way Books, 1965.

Révai Nagy Lexikona, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapes, 1911-1935.

Rosta Erzsébet - Joshi Bharat: Tenyerünkben a jövő? Tenyérjóslás, Ötlet Kiadó 1988.

Rosta Erzsébet: A kezed nem hazudik, Hunga-Print Kiadó 1994.

Rosta Erzsébet: Titokzatos számok, Hunga-Print Kiadó 1994.

Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika, Terebess Kiadó 1998.

Rosta Erzsébet: Vegetáriánus konyha Indiában, Terebess Kiadó 2001.

Rámájana, Móra Ferenc Könyvkiadó 1978.

Rätsch, Christian: A szerelem füveskertje, Terra Kiadó, Budapest, 1994.

Sain Márton: Nincs királyi út! Matematikatörténet, Gondolat Kiadó 1987.

Saunders, Nicolas J.: Állatszellemek, Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó 1996.

Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban, Gondolat Kiadó 1987.

Schütz Antal: Szentek élete. Pantheon, – 1995.

Sen. K. C.: Hast Samudrika Shastra – The Indian science of handreading, D.B. Taraporevala Sons, 1965.

Takács László: A buddhizmus kialakulása, Buddhista Misszió 1984.

Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás Kiadó, 1997.

Tegyey Imre: Aphrodité játékai, Rubicon 1994/6.

Tibeti halottaskönyv (Kazi Dawa-Samdup), Buddhista Misszió 1984.

Tovar, Joan de: Azték Krónika, Helikon Kiadó 1986.

Treben, Maria: Egészség Isten patikájából, Hungaprint, 1990.

Uj Idők Lexikona, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Kiadása, 1939.Új Magyar Lexikon, Akadémiai Kiadó, 1959.

Vasziljev, L. Sz.: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában, Gondolat Kiadó 1977.

Vécseyné Ticsénszky Marianna: Virág a házban és a ház körül, Mezőgazdasági Kiadó 1961.

Vitebsky, Piers: A sámán, Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó 1995.

De Vries, A.: Dictionary of Symbols and Imagery, Amsterdam-London, North Holland 1981.

Waldrich, Hans-Peter: Titkos tanok Ezoterika, Édesvíz 1991.

Waterstone, Richard: India, Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó 1995.

Internetes források:

Dr. Alakbarli, Farid (2004.): Cures through the Ages

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai124_folder/124_articles/124_farid_folk_medicine.html

An online Guide To Dream Interpretation

www.dreammoods.com

Anonym (2004.): Afghan Superstitions

http://www.afghan-network.net/Culture/superstitions.html

Anonym (2004.): A naptári év szokásai

http://www.agris.hu/veroce/szokas.doc

Anonym (2005.): Andaman & Nicobar THE PEOPLE

http://www.webindia123.com/territories/andaman/people/customs.htm

Anonym (2005.): Answers.com - coffin

http://www.answers.com/topic/coffin

Anonym (2005.): A to Z of Azerbaijan - Azeri Superstitions

http://www.azerb.com

Anonym (2005.): A World of Mushrooms – Hystory & Myths

http://www.knet.co.za/mushrooms/history.htm

Anonym (2006.): Babies with beards

http://www.secretlair.com/babieswithbeards/doctors.shtml

Anonym (2004.): Birthday Traditions From Around The World

http://www.kidsparties.com/traditions.htm

Anonym (2004.): Broom Superstitions

http://www.geocities.com/opossumsal/brooms.html

Anonym (2004.): Black Cats Superstitions and Myths About The Black Cat

http://petcaretips.net/black_cat_superstition.html (2004.)

Anonym (2005.): Bread facts

http://www.blimpie.com/media/bread_facts.php

Anonym (2005.): Cajun Superstitions

http://www.geocities.com/tokyo/flats/4396/superstitions.html

Anonym (2005.): Chinese New Year

http://www.educ.uvic.ca/faculty/mroth/438/CHINA/chinese_new_year.html

Anonym (2004.): Colors & Vibrations - Color Theory

http://www.annemeplon.com/colors.htm, (2004. IV. 4.)

Anonym (2004.): Comprehensive Review of Superstitions, Futile Attempt

http://www.geocities.com/sonhedaze/third.html

Anonym (2005.): Cornish Superstition

http://www.gandolf.com/cornwall/superstitions/index.shtml

Anonym (2005.): Curiosities and superstitions

http://www.weddingitaly.com/love_curiosity/cur_superstitions.htm

Anonym (2005.): Czech Christmas Customs and Superstitions

http://www.myczechrepublic.com/czech_culture/czech_holidays/christmas_superstitions.html

Anonym (2005.): Datolya

http://mimi.hu/noveny/datolya.html

Anonym (2005.): Deadly Superstitions

http://members.tripod.com/~mccurtain_2/genietips/tip1.html

Anonym (2005): Do You Believe Unbelievable?

http://members.tripod.com/~do_you_believe/index.html

Anonym (2005.): Eclipse

http://www.occultopedia.com/e/eclipse.htm

Anonym (2005.): Eclipse Myths and Symbolism

http://www.earthview.com/ages/myths.htm

Anonym (2005.): Fahéj

http://www.cookbook.hu/magyar_receptek/cinnamonH.html

Anonym (2005.): Feng shui

http://www.tibet.hu/fengshuiforum.html

Anonym (1999.): Filipino Traditional Healing Practices

http://www.hawcc.hawaii.edu/nursing/filip1.htm

Anonym (2005.): Finnish Midsummer

http://www.uta.fi/~th63387/juhannus.html

Anonym (2005.): Foltos szalamandra

http://www.extra.hu/sasszem/allatok/foltossz/foltossz.html

Anonym (~Fabolous FacetsTM~, 2004.): Gem history

http://www.cooljools.com/HOROSCOPES/gem_history.htm

Anonym (2005.): Gemstones – Superstitions and Common Beliefs

http://www.findyourfate.com/gemology/superstition.htm

Anonym (2005.): General Weather Folklores and Tornado Folklore

http://www.tornadochaser.com/folk.htm

Anonym (2005.): Ghosts, Spirits and Hauntings (Animal Omens)

http://www.wintersteel.com/Superstitions.html

Anonym (2004.): Hiedelmek, legendák a szájápolásban

http://www.harmonet.hu

Anonym (2004.): Hindu Spirituality – Beliefs & Concepts

http://www.punditravi.com/belief.htm

Anonym (2005.): Honey History

http://www.honey.com/kids/history.html

Anonym (2005.): Horse Superstitions & Wive’s Tales

http://www.ultimatehorsesite.com/info/superstitions.html

Anonym (2005.): Huddersfield One: Weird Tales Superstitions,

http://www.huddersfield1.co.uk/weirdtales/weirdtalessuperstitions.htm

Anonym (2005.): InterActive Korea – Myths

http://userpages.umbc.edu/~skim32/IFSM403/myths.html

Anonym (2005.): Japanese blood type superstition

http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1181719

Anonym (2004.): Japanese superstitions

http://www.japan-guide.com/e/e2209.html

Anonym (2004.): Jeles napok, ünnepi szokások

http://web.axelero.hu/kesz/jel/03_01/jeles.html

Anonym (2005.): Jewish Wedding Customs and Their Origins

http://www.hudsonvalleyweddings.com/guide/jewish.htm

Anonym (2005.): Karácsony böjtje

http://www.neumann-haz.hu/scripts/SGML/BHISGMLtr?khp/khp0005.sgml

Anonym (2005.): Karácsonyi szokások Lengyelországban

http://www.lengyelorszag.lap.hu

Anonym: King Cotton - Superstitions and folklore

http://sweetmamapam.tripod.com/halloween6.html, July 26, 2000

Anonym (2005.): Kitchen Omens and Superstitions

http://groups.msn.com/PaganHearthRecipes/kitchenomensandsuperstitions.msnw

Anonym (2004.): Knot Lore, Trivia and So Forth

http://whatknot.tripod.com/knots/knotknow.htm

Anonym (2001.): Korean superstitions

http://www.teachkorea.com/rike/thatslife/superstitions.htm

Anonym (2004.): Maritime superstitions and Customs

http://www.pictouyachtclub.ca/StaticPgs/Gen-superstitions.htm

Anonym (2005.): The Marryin’ Man – Traditions & Superstitions

http://www.getmarriedohio.com/misc/traditions.php

Anonym (2005.): Mediterranean Monk Seal

http://www.monachus.org/profiles/mediseal.htm

Anonym (2005.): Menstrual Cycles: What Really Happens in those 28 Days?!

http://www.fwhc.org/health/moon.htm

Anonym: Miért jön a nyárra tél? Mongol eredetmondák és mítoszok

Terebess Kiadó, Budapest, 1998. Válogatta, és a bevezetőket írta: Birtalan Ágnes

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/nyar.html

Anonym (2005.): Modern & Traditional Birthstones

http://www.jewelrycentral.com/BirthstonesChartInfo.html

Anonym (2005.): Mourning Superstitions

http://www.mourningmatters.com/mourning-superstitions.html

Anonym (2004.) Myanmars' Beliefs

http://www.myanmars.net/belief/

Anonym (2004.): Mystical World Wide Web - BIRD FOLKLORE

http://www.mystical-www.co.uk/animal/birds.htm#INTRO

Anonym (2004.): New Year - History and Tradition

http://www.patricksuniverse.com/YearRoundCelebration/NewYearHistoryAndTradition.html

Anonym (2004.): New Year Traditions

http://www.fathertimes.net/traditions.htm

Anonym (2004.): New Year Traditions Around the World

http://www.theholidayspot.com/newyear/around-the-world.htm

Anonym (2005.): Old Egg Superstitions, Canton Girl Scouts (Canton Historical Society)

http://www.canton.org/history/eggs.htm

Anonym (2005.): OldSuperstitions.com – The Largest List of Superstitions on the Web

http://www.oldsuperstitions.com/

Anonym (2005.): Opening the Door to Ancient Tradition (Source: Shanghai Star)

http://english.people.com.cn/200202/05/eng20020205_89975.shtml

Anonym (2005.): Pearl History

http://www.pearloasis.com/pearlhistory.html

Anonym (2004.): Pet & Animal Superstitions

http://www.familypets.net/index.htm

Anonym (2004.): Philippine Wedding Folklore & Superstitions

http://www.weddingsatwork.com/culture_folklore.shtml

Anonym (2005.): Pregnancy, labor & delivery and the post-partum period

http://www.hawcc.hawaii.edu/nursing/RNPortuguese_04.html

Anonym (2005.): Rendille - Religion and Beliefs

http://www.bluegecko.org/kenya/tribes/rendille/beliefs.htm

Anonym (2004.): Republic of Turkey Ministry of Culture – Art and Culture: Folk Cultures – Superstitions http://www.discoverturkey.com/english/kultursanat/halk-batil.html

Anonym (2005.): Rituals and Customs and Habits

http://www.tibetinfor.com

Anonym (2005.): Russian Bride Guide – About Russian Womens/About Presents

http://www.russianbrideguide.com/about_rus_women/about_presents.shtml

Anonym (2005.): Russian Superstition

http://www.justrussian.com/resources/24/russian-superstitions.html

Anonym (2005.): Sacred Trees

http://www.paralumun.com/sacredtree.htm

Anonym (2004.): Salmon Facts,

http://www.soulsalmon.org/facts.html

Anonym (2005.): School community environment program about sunflowers

http://www.arandaps.act.edu.au/environment/sunflowr/

Anonym (2005.): Sri Lanka: Superstitions

http://www.lankalibrary.com/myths/superstitions.htm

Anonym (2004.): Superstitions

http://www.mwambao.com/super.htm

Anonym (2004.): Superstitions

http://www.tntisland.com/superstitions.html

Anonym (2005.): Superstitions

http://www.wintersteel.com/Superstitions.html

Anonym (2004.): Superstitions and Myths About The Black Cat

http://petcaretips.net/black_cat_superstition.html

Anonym (2004.) Superstitions from East Africa

http://www.mwambao.com/super.htm

Anonym (2004.): Superstitions from Europe (Translated and/or edited by D. L. Ashliman.)

http://www.pitt.edu/~dash/superstition.html

Anonym (2005.): Superstitions of Trinidad and Tobago

http://www.geocities.com/zjarrette/superstitions.html

Anonym (2005.): Superstitions – Money superstitions

http://www.wintersteel.com/Superstitions.html

Anonym (2005.): Superstitions – Plants and Planting

http://www.wintersteel.com/Superstitions.html

Anonym (2005.): Szent Anna és Szent Joachim

http://www.katolikus.hu/szentek/0726.html

Anonym (2005.): Szent Borbála

http://www.katolikus.hu/szentek/1204-235.html

Anonym (2004.): Szex a nagyvilágban

http://www.erotika.hu

Anonym (2005.): Tamilnadu Beliefs and Superstitions

http://www.webindia123.com/tamilnadu/People/beliefs.htm

Anonym (2005.): Theatrical Superstitions and Saints

http://lecatr.people.wm.edu/theatrical_superstitions_and_saints.html

Anoym (2005.): The Folklore of Eggs

http://www.mystical-www.co.uk/eggs.htm

Anonym (2004.): The History of Salt

http://www.saltinfo.com/salt%20history1.htm

Anonym (2004.) The Ireland List Signs, Omens and Superstitions

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~irelandlist/sos.html

Anonym (2004.): The Mythology of Peru

http://www.meta-religion.com/World_Religions/Ancient_religions/South_america/mythology_of_peru.htm

Anonym (2005.): The Pomegranate of Ancient Myth

http://www.paghat.com/pomegranatemyths.html

Anonym (2005.): The Shaving Historical Timeline

http://www.quikshave.com/timeline.htm

Anonym (2005.): The Sikh Way of life: Punjabi Culture - The Folk Beliefs

http://allaboutsikhs.com/culture/belief.htm

Anonym (2004.): Traditional Filipino Health Practices

http://www.hawcc.hawaii.edu/nursing/tradfil2.htm

Anonym (2005.) Trivia Collections - unusual trivia: Superstitions; categorical trivia: Animal Facts, Bananas, Bible & Religion, Bugs & Insects, Chocolate, Coffee, Food & Cuisine, Plants http://www.corsinet.com/trivia/

Anonym (2005.): Truth About Bats

http://www.4to40.com/earth/geography/index.asp?article=earth_geography_bats

Anonym (2004.): Virtually Virtual Iceland – Superstitions

http://www.simnet.is/gardarj/folk/sup.htm

Anonym (2002.): Viszonyulás a halálhoz [Eseményhorizont Magazin]

http://eh.cx.hu/2002/tart2002.html

Anonym (2005.): Wedding and Love Superstitions

http://www.vangelis.com.au/lovesuper.asp

Anonym (2005.): Wedding Customs and Superstitions

http://www.weddings.co.uk/info/tradsupe.htm

Anonym (2005.): Wedding Rituals

http://www.shaadi.com/wedding/rituals/wedding.php

Anonym (2004.): Witchcraft History

http://www.angelfire.com/realm2/amethystbt/witchcrafthistory.html

Anonym (2005.): World Death Rituals

http://death.monstrous.com/death_rituals_across_cultures_.htm

Anonym (2005.): Yes, We Have No Bananas…

www.redfishlodge.com/newsletter/2005-nobananas.htm

Anonym (2001.): Zulu Superstitions

http://www.warthog.co.za/dedt/tourism/culture/religion/superstitions.htm

Lynda Archard (2002.) Esoteric Cakes and Sugarcrafthttp://www.angelfire.com/biz6/Psyteric/Kitmyths.html

D.L. Ashliman (translated and/or edited, 1998.): Superstitions from Europe

http://www.pitt.edu/~dash/superstition.html

Atsaides, Susie (2004.): Greek Traditions - Village Superstitions

http://www.faliraki-info.com/susie/superstitions/greek-traditions.htm

Aaron Atsma (2000-2005.): The Theoi Project: Guide to Greek Mythology

http://www.theoi.com/Pontios/Harpyiai.html

Balkutė, Rita (2000.) Lithuanian Folk Medicine

http://ausis.gf.vu.lt/eka/medicine/medicine.html

Barba Rafael Péter: A kutyához fűződő babonák, hiedelmek a magyar hagyományban III.

www.kutya.hu/0209/22.htm

Barrow, Richard (2005.): Thai superstitions

http://www.thai-blogs.com/index.php?blog=5&cat=85

Bitóné, Eszter Gera: The little girl, the girl to whom ’it’ happened, natural pregnancy, Saint Mary’s bed (in Antropology of East Europe Review, Vol. 20, No. 1, Spring 2002.) http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer20_1.html

Blacksmith, Lady Eden (2000.): Sex in the Middle Ages

http://www.rencentral.com/feb_mar_vol2/sexmiddleages.shtml

Cacdac, Janella S. (2004.): Chinese Superstitions

http://www.tsinoy.com/article_item.php?articleid=149

Clark, Ralph (2005.): 10 Rodeo Superstitions

http://rodeo.about.com/cs/rodeobasics/a/superstitions_2.htm

Cofta, Tomasz (2005.): Stork in beliefs, culture and history

http://www.poland.pl/spec/stroks2004/about_storks/article.htm?id=88382

Copeland, Pala (2001.): Sex in History

http://www.tantra-sex.com

Cornnel, Susan: Baku Diary: Know a Culture: Know Its Folklore (AZERBAIJAN International, Autumn 1996 (4.3)

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/43_folder/43_articles/43_bakudiary.html

Craford, Ann Caddell (2000.): Customs and Culture of Vietnam

http://www.militaryliving.com/vietnam2/index.html

Deguara, Michael (2001.): Magic Paw - Cats in World Mythology

http://pio.tripod.com/magicpaw/catmyths.html

Eco, Umberto: Az arc nyelvezete* (fiziognómia), Kunkli Enikő fordítása (2005.)

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre53/eco.htm

Ericson H. Eric, Jr - Stanley D. Carlson - Martin B. Garment: A Scanning Electron Microscope Atlas of the Honey Bee http://gears.tucson.ars.ag.gov/beebook/book.html

Espenak, Fred (2000.): Holdfogyatkozásról kezdőknek

http://alpha.dfmk.hu/~albireo/holdfogy/kezdo.htm

Espenak, Fred (2000.): Napfogyatkozásról kezdőknek

http://saros139.csillagaszat.hu/eclipse/solbase.htm

Freiheit, Scott: A Brief History of Acting

http://www.geocities.com/Broadway/1388/history.html

Gábli Cecília (2004.): Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve

Fordítás és feldolgozás

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/limes/gabli-plinius37.html

Gilchrist, John (1984.): Muhammad and the Religion of Islam

http://answering-islam.org/Gilchrist/Vol1/index.html

Grishchenko, V.N. (1999.): Bird Migrations and Popular Beliefs,

Humanitarian Environmental Magazine. Vol. 1. Is. 1. 1999. P. 23-32.

http://www.ln.com.ua/~kekz/english/sum/11-4.htm

Gyivicsán Anna, Krupa András: A magyarországi szlovákok - Népszokások

http://www.valtozovilag.hu/cw/vmaszlov.htm

Hamvas Béla: Scientia sacra II. Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

http://www.tau.hu/irodtar/letoltheto/

Dr. Huoston, Donald R. (2004.): Rus: Customs, Habits and Superstitions

http://www.suite101.com/article.cfm/rus_cultures_cuisines/107155

Hyena, Hank (1999.): Semen Warriors of New Guinea

http://www.gettingit.com/article/56

Illés Zsuzsanna (1998.): Álmok és szimbólumok

http://home.mit.bme.hu/~kisg/almok/

Jacobs, Joseph - Güdemann, M. (2005.): Superstitions

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1171&letter=S

Jahnige, Johan – Hunt, Drew Hunt – Fite, David (2005.): Do you have Triskaidekaphobia?

http://www.dl.ket.org/latin2/things/sstition/

Jaksity György (2003.): A pénz nyugtalan természete

http://www.mindentudas.hu/jaksity/20030929jaksity21.html

Jób könyve

http://maranatha.uw.hu/Biblia/job.htm

Johnson, David (2005.): Psychology of Color

http://www.infoplease.com/spot/colors1.html

Jókai Mór (1852.): Kelet királynéja (elbeszélés)

http://mek.oszk.hu/00700/00705/html/kelet.htm

Kálmán Eszter, Vida Andrea (1999-2000.): Fanaptár és faábécé

http://web.tvnetwork.hu/vidaa/celtics/fanaptar/

Dr. Kendall, David, A. (2004.): Sacred Insects of Ancient Egypt

http://www.kendall-bioresearch.co.uk/sacredinsect.htm

Keresés a Biblia szövegében / Igehelyre ugrás

http://biblia.biblia.hu/

Kippen, Cameron (2004.): The History of Shoes: Superstition, Curtin University of Technology, Perth WA

http://podiatry.curtin.edu.au/super.html

Knowles, George (2005.): Animals and Witchcraft – Owl

http://www.controverscial.com/

Kókai Kata (2004.): Országok, karácsonyok, népszokások

http://www.csaladinet.hu

Kókai Magdolna (2000.): Adatok a Jászság születés körüli hiedelemvilágához

http://www.djm.hu/miirtuk/jaszsag.htm

Krupa András: Népszokások (in: Változó Világ 16.: A magyarországi szlovákok)

http://www.valtozovilag.hu/rx/rxmaszlov.htm

Kun Molnár Sándor: Kömlői Szécsi Ignác (Hajnalodik, 1941. p. 18-20, 49-52.

http://bucsujaras.hu/szentemberek/szecsiignac/szecsiignac.htm

Laird, Sarah A. (2004.): Trees, Forests and Sacred Groves

http://www.agroforestry.net/overstory/overstory93.html

Lamkin, Maria (1999.): Capodanno: The New Year tradition in Italy

http://towerofbabel.com/sections/ourmaninhavana/ourwomaninitaly/marialamkin/capodanno/english/

Lawrence, Robert Means, M.D.: The Magic of the Horse-shoe with other Folk-lore Notes (Boston and New York Houghton, Mifflin and Company the Riverside Press, Cambridge 1898)

http://www.sacred-texts.com/etc/mhs/mhs45.htm

Lechniak, Stephanie (1999.): Superstitions http://www.hauntedhamilton.com/12_hhnews_superstition.html

Leicester, Henry Marshall and Klickstein, Herbert S.: A Source Book in Chemistry 1400-1900 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963) - Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) (1493-1541): Hermetikus és alkímiai írások

http://www.chemonet.hu/hun/olvaso/histchem/alkem/paracelsus.html

Logunov, Dmitri V. (2000.): Russian superstitions about spiders and their web

http://www.bio.pu.ru/win/entomol/Kipyatkov/arachno/folk.shtml

Luxamora (2001.): Superstitions of Indonesia

http://www.indotalisman.com/Superstition.html

Magyar Katolikus Lexikon

http://lexikon.katolikus.hu/

Marks, Scott L. 1999.): Mashallah : The Evil Eye in Contemporary Sephardic Culture http://www.sefarad.org/publication/lm/038/13.html

Mason, Mark (2005.): Wedding traditions from around the world

http://www.ivillage.co.uk/relationships/marriage/dispute/articles/0,,157_625160,00.html

Dr. Mikolai Vince (2005.): A bor és a vallások

http://www.ektf.hu/user/csilla/wwwroot/tan/kurzus/ea4.htm

Milan, Wil (2000.): Fear and Awe: Eclipses through the Ages

http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/lunar_lore_000118.html

Morrison, Michael (2005.): Sports Superstitions

http://www.factmonster.com/spot/superstitions1.html

National Geographic Magyarország

http://www.geographic.hu

Northvegr Foundation Site

http://www.northvegr.org

Ocampo, R. Ambeth (2004.): Folk remedies

http://www.inq7.net/opi/2004/feb/25/opi_arocampo-1.htm

Online 1911 Encyclopedia Britannica

http://www.encyclopedia.jrank.org; http://www.1911encyclopedia.org

Ö. Bartha Júlia: Az anatóliai törökök temetkezési szokásaiElektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár, www.terebess.hu

Forrás: STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICAA Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa, 1996.

Pauperio, Renata (2003.): Superstitions from Brazil

http://www.topics-mag.com/internatl/superstitions/brazil.htm

Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozások és a történelem

Természet Világa, 130. évf. 8. sz. 1999. augusztus, 350–354. o.http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/

Rice, Linda Jane (2004.): Animal superstition plus

http://e-musicbox.com/super.htm

Roman, Michael (1995.): (Carpatho-Rusyn Customs & Traditions) Burial Customs and Superstitions in Vapenik of Šariš County

http://www.carpatho-rusyn.org/customs/burial.htm

Sachs, Dana (2000.): Names are important in Vietnam

http://www.adoptvietnam.org/vietnamese/names-vietnamese.htm

Sherrod, P. Clay – Sherrod, Brian M. (2004.): The Comets: Ghosts of Fiction….Portrayers of Fact....Soothsayers of Fantasy

http://www.arksky.org/thecomets.htm

Simmons Rabbi (2005.): Ask Rabbi Simmons - The Number 40

http://judaism.about.com/library/3_askrabbi_o/bl_simmons_forty.htm

Sindelyes Dóra: Fiú- és lánycsináló praktikák, Hvg Online, 2005. július 27.

http://hvg.hu/

Smith, Jay (1995.) Six Muslim Beliefs (Iman) and a Christian's Response

http://debate.org.uk/topics/theo/6belief.htm

Stevens, Sam (2005.): Holy and Unholy Numbers

http://www.newagenotebook.com/Numerology/holy-and-unholy-numbers/

Szilágyi Márta (2005.): Álom

http://govindananda.mdo.hu

Terebess Ázsia Lexikon

http://www.terebess.hu/index.html

The Book of Saint Cyprian - The Devil, Witches and other Superstitions

http://www.portcult.com/index.htmlhttp://www.portcult.com/index.html

Virág László: Jegyzetek Szent László király mitikus alakjáról

http://www.geocities.com/pannon_front/31/11Virag.htm

Abigail Walch (2004.): Summoning the supernatural

http://english.vietnamnet.vn/vndiaries/2004/04/220254/

Watson, Gail (2004.): Wedding Traditions Around The World

http://www.gailwatsoncake.com/tips/traditions2.html

Wikipedia The Free Encyclopedia

http://en.wikipedia.org/

Wilder-Smith, Arthur, E. (2005.): Újonnanszületés

http://maranatha.uw.hu/uszulet.html

World Sex Records

http://www.world-sex-records.com/

Dr. R. Yagil (fao consultant): camels and camel milk

FAO Animal Production and Health Paper Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome 1982 © FAO

http://www.fao.org/DOCREP/003/X6528E/X6528E00.htm#TOC