Rosta Erzsébet weboldala


A kezeit nehéz valamelyik típusba besorolni, ugyanis az ujjak formájuk alapján - bár van köztük szögletes és spatulás végződésű is - inkább lekerekítettek, ráadásul a két tenyér is különböző alakú. Ez utóbbi azzal bonyolítja tovább a helyzetet, hogy a passzív, vagyis a bal tenyér keskenyebb és kissé hosszúkásabb, az aktív pedig - azon kívül, hogy erősebb - teltebb és nagyjából négyzet alakú. A vegyes kézben a jellemvonások aszerint módosulnak, hogy melyik típus vonásai vannak túlsúlyban. Összességében szereti az állandóságot, az emocionális stabilitást, jellemzője a problémák szisztematikus megközelítése, racionalitása olykor a személyes kapcsolataira is kiterjed. A lekerekített ujjak azt jelképezik, hogy noha érzelmeiben impulzív, de mégis tud alkalmazkodni, sőt a vegyes kézre jellemző ellentmondásosságon túl képes kiegyensúlyozottságra is.

Az ujjait vizsgálva, azonnal szembetűnik visszahajló hüvelykujja, mely a körömpercének flexibilitását jelzi, ugyanis a szétnyitott ujjú képeken az látszik, hogy az alsó perc merev. Az ilyen hüvelykujj azokra jellemző, akiknek az energiája ciklusokban érkezik. Hajlamosak arra, hogy az aktuális feladatukat abbahagyják, azonban nem adják fel, ugyanis később - olykor hetek, hónapok múltán - visszatérnek rá, és – gyakran más szemszögből megközelítve a problémát - befejezik, amit elkezdtek. Ezen kívül az is megállapítható, hogy az alsó perc hosszabb a körömpercnél. Ez azt jelenti, hogy nem kapkodja el a dolgokat, mielőtt hozzákezd a célja megvalósításhoz, vagy a felmerült probléma megoldásához, mérlegeli a különféle lehetőségeket. Az alsó perc merevségének köszönhetően azonban - szorgalma és kitartása révén - hosszú távon a legtöbbször eléri a célját.

Zergevirág - kézfejek
Különösen az összezárt ujjú tenyérképeken (főleg a passzív kezén) feltűnő, hogy a mutató és a középső ujjak a tenyér ulnáris (kisujj felöli) oldala felé hajlanak. Ez bizonyos mértékű „kivonulási hajlamot” jelent a világból, befelé fordulásról, introvertált személyiségről árulkodik, de jelezhet spirituális beállítottságot és ábrándozó lelkületet is. Ez akkor válhat problémássá, ha a gyűrűs- és a kisujjak ugyancsak a hüvelykujjal ellentétes irányba hajlanak. Erről azonban itt nincs szó!

Külön-külön vizsgálva az ujjakat, a középső ujj felé hajló mutatóujj némi önbizalomhiányról, valamint a biztonságra törekvésről tanúskodik. Az ilyen mutató ujj gazdája elővigyázatos, számos hobbija van, és mindenből szeret „biztonsági tartalékot” felhalmozni. A kisujj felé hajló középső ujj viszont olykor téves értékítéletre utal, az ilyen ujj tulajdonosa nem szereti a konvenciókat, bosszantó számára a bürokrácia.

Az ujjak közti rések nagyságát szemlélve, elsősorban az aktív kezén feltűnő, hogy a gyűrűs- és kis ujjak között elég nagy a távolság. Ez a klasszikus palmisztria szerint a cselekvés függetlenségére utal. Az ilyen személy szívesebben dolgozik egyedül, mint csoportban, sem a fizikai, sem a lelki kényszert nem viseli el. Csak szeretettel és kedvességgel győzhető meg. Egyes modern kézelemzők szerint viszont az elálló kisujj, különösen, ha mindkét kézen ez a helyzet, valamilyen - a kéz gazdáját izgató - érzelmi vagy szexuális problémát jelez. Azt mondják, gyakran figyelhető meg ez válás után, vagy problémás szerelmi kapcsolatban.

A tenyérképeket kinagyítva, az ujjai végén apró kiemelkedéseket, ún. érzékelő párnákat véltem felfedezni. Hogy valóban jól láttam, arról könnyen meggyőződhet, ha horizontálisan szemmagasságba emelik lefelé fordított tenyereit. Ezek az apró kis „dombok” különös - intellektuális és emocionális - érzékenységgel ruházzák fel tulajdonosukat. Azok, akik rendelkeznek ezekkel az apró „antennákkal”, mindenre nagyon érzékenyek, azonnal reagálnak az őket érő ingerekre, mélyen átérzik mások fájdalmát.

Zergevirág - tenyerek
Az ovális alakú körmök gyakorlatiasságot jeleznek. A holdjaik csak a hüvelykujjakon látszanak, ott azonban normális méretűek. Ha a valóságban sem láthatók a holdak, vagy parányi méretűek, az esetben a körmei keringési problémákra és alacsony vérnyomásra való hajlamot szimbolizálnak. Az utóbbit megerősíti, ha a körmök - megnyomásuk után - csak lassan nyerik vissza eredeti színűket. De az feltételezhető, hogy körmeire ránőtt a bőr.

A dombok közül a jobb kézen a tenyér élnél lévő nagy Mars-, és a Hold-domb, a balon pedig a Merkúr-domb tűnik a legfejlettebbnek. Ugyanakkor az életszeretetről, állóképességről és vitalitásról árulkodó Vénusz-domb mindkét kézen lapos, petyhüdt. Mivel a kisujj alatt található Merkúr-domb a passzív kezén fejlett, a kommunikációs képességét elsősorban gyermekkorában használta, valószínűleg cserfes kislány lehetett. A jobb kéz fejlett nagy Mars-dombja alapján szándékaiban határozott, impulzív, makacs, de képes engedni. Aktív, célratörő, cselekvésre kész természete nem manipulálható, igazságos, morálisan szilárd, ítéleteiben bátor, hibáiból azonban nem mindig vonja le következményeket. A Vénusz-domb által jelzett gyengébb vitalitása ellenére jól bírja (vagy bírta) a terhelést. A többihez képest erősnek látszó Hold-domb a képzelőerő és az intuíció jele, fantáziája révén alkotói érzékkel is rendelkezhet. A képen úgy látom, hogy a Hold-dombja csaknem a csuklóig lenyúlik, ha ez igaz, akkor az okkultizmus iránti érdeklődést és a természet szeretetét jelzi.

Az életvonala a passzív kezén, a hosszának kb. háromnegyedéig, viszonylag jól árkolt, utána elmosódott, és nagyon kis ívet zár be a hüvelykujj-párnával. Az aktív kézen a kezdeti szakasza nem azonosítható, ugyanakkor íveltebben és hosszabban fut, mint a bal kézen, a vége azonban ennek is elmosódott, vagyis egyik életvonala sem tekinthető igazán jónak. A rövid életvonal a táplálék rossz felszívódásáról, a biztonság hiányáról, a nem elegendő fizikai aktivitásról árulkodhat. Bár egészségi problémát - a közhiedelemmel ellentétben - rövidebb életet nem jelent, azt viszont egyértelműen jelzi, hogy a gazdája sérülékeny, hajlamos a betegségekre, továbbá, hogy nehezen viseli el a hirtelen változásokat, és a biztonságához külső segítségre: egy megbízható partnerre, anyagi jólétre és/vagy biztos állásra, munkahelyre van szüksége.

Zergevirág - nyitott tenyerek
A fejvonal a passzív kézen az életvonaltól külön ered, az elején és a végén kissé halovány, megfelelően árkolt és valamivel hosszabb, mint az aktív kézen található párja. A jobb kéz fejvonala viszont kezdetben olyan, mintha láncolatos lenne, és az sem kizárt, hogy együtt fut az életvonallal, melynek a kezdetét azonban a képekről nem lehet kivenni. Ha a valóságban az indulásnál láncolatos a fejvonala, azt jelzi, hogy gyerek-, vagy kamaszkorában egy szorongásos időszakot élhetett át. Ha viszont az eredeténél együtt futó a fej- és életvonal látszik ilyennek, akkor ez idő tájt gyengélkedett az egészsége. Az egyébként normális hosszúságú fejvonala, éles kanyarral a Hold-domb felé tart, ennek alapján képzelődése kissé szokatlan, ingadozik a konkrét és az absztrakt, a logika és a vízió, valamint a praktikum és a fantázia között.

A szívvonala kezdetben mindkét kezén meglehetősen elmosódott, gyengébben árkolt, mint a másik két fővonala, és - a középső ujj alatt elágazva - villában végződik. Az egyik ága a Jupiter-dombra, a másik ága a mutató- és a középső ujj közé fut. A gyenge szívvonal jelezhet érzelmi bizonytalanságot, de ez a formáció a szerelemben kecsegtető ígéret is lehet, mert a villás végződés némiképp korrigálja a vonal tökéletlenségét, ugyanis egyesíti a fej és a szív kedvező tulajdonságait. A villás szívvonalú ember ugyanis - miközben megfontolt - romantikus és kedves.