Rosta Erzsébet weboldala


A tömör tenyér viszonylag arányos, hozzáillő méretű ujjakkal társul, az intellektus gyorsaságát és a test energiáját jelezve, aminek a kiegyensúlyozottság az egyenlege. Ugyanis az ujjak a szellemi érdeklődésről tájékoztatnak, a tenyér pedig az anyagi beállítottságot, a materiális dolgokhoz való viszonyulást fejezi ki. Kezeinek ujjai oly sok információval bírnak, hogy szinte külön tanulmányt érdemelnének, ez az oka, hogy jelen esetben jobban elidőzők az ujjainál, részletesebben kielemzem őket, mint másoknál.

Táncoska - jobb kézfejAz ujjai többféle alakzatban végződnek, a szögletes ujjak megbízható, logikus gondolkodást jeleznek, a lekerekített ujjak pedig alkalmazkodó személyiségről tájékoztatnak, akire érzelmi stabilitás, elfogadó és befogadó képesség valamint aktivitás jellemző.

A középső ujja egyenes, a többi viszont kifejezetten görbe, a mutató-, a gyűrűs- és a kisujj a középső ujj felé hajlanak, hangsúlyozva azt a belső késztetést, hogy mindenki mástól különbözzék, de feltételezhető az is, hogy - bár lelkesedő és többnyire jó kedélyű - időnként csökken az önbizalma, erősödik az önmagával szembeni elégedettsége, amitől elszomorodik.

A rajtuk lévő bütykök miatt elvékonyodnak az ujjai. Jelen esetben a tőperceken található bütykök tárgyi, dologi rendszeretetre utalhatnak. Azt mondják, hogy amíg a sima ujjak impulzív természetet jelölnek, a bütykös ujjúak a kritikus mérlegelés hívei.

Az egyik összezárt ujjú fotón a kisujja külön áll, mint egy kerékpárküllő, ami - a vidám természete mellett - érzékenységre, sértődöttségre is utalhat. Ugyanakkor tenyere - legalább is a képek alapján - nem túlságosan vonalkázott, ami azt jelenti, hogy nem nagyon érzékeny. Feltehetően ez a megállapítás és a másik is jellemző lehet, vagyis egyszer így, máskor pedig ellenkezőleg reagál bizonyos dolgokra. Egyébként a nők esetében a kicsi, görbült, s az ujjak felé hajló kisujj méhproblémát is jelezhet.

Görbeségük miatt az ujjai nem zárhatók teljesen össze, tehát nem simulnak szorosan egymáshoz, az ujjközökön át lehet látni. Erről az a vélemény alakult ki, hogy a kezek gazdája nagyvonalú, kíváncsi, érdeklődik a természettudományok iránt, a babonás hiedelem pedig azt tartja, hogy a hézagokon átfolyik az illető pénze.

Táncoska - bal kézfejA kisujj kivételével az ujjak tőperce hosszabb a többi íznél, amiről azt mondják, hogy az ujjgyökerek a testi erőt, az anyagi materiális képességeket hangsúlyozzák.

Sajnos nem húzta megfelelően szét az ujjait, mert - a hüvelykujj kivételével - nem találok különbséget az ujjközök között, ezért csak a hüvelykujj által bezárt szögről tudok nyilatkozni. A kéztőből viszonylag mélyen lentről eredő hüvelykujj körülbelül 60 fokos szöget zárhat be a tenyerével, jelezve, hogy toleráns, reális gondolkodású ember, aki könnyen teremt kapcsolatot környezetével.

A hüvelykujja merev, körömperce szilárd, ami utalhat makacsságra, rugalmatlanságra, például konzervatív, kifinomult igazságérzettel, ragaszkodhat a megszokotthoz. Egyébként elszánt, gyakorlatias, szívesen halad a kitűzött célja felé. Megbízható, szilárd jellemű, de önfejű. A szerelemben nem demonstratív, korrekt társ.

A hüvelykujj a többi ujjhoz képest elég nagy, eszerint határozott fellépésű, praktikus észjárású. Az ujj ízek közül az akaraterőt reprezentáló körömperc jóval rövidebb a szellemi befogadóképességet, logikai készséget jelző második percnél.

Mivel a széttárt kézfején a hüvelykujj körmének nagy része (több mint kétharmada) látható, határozott, elszánt, az érzéseiben nyílt ember. Azt ilyen kézre azt is mondják, hogy a hüvelykujj „felsorakozik a többi ujj mellé”, vagyis együtt munkálkodik általuk megjelenített képességek kiaknázásában. A második perc viszont elkarcsúsodik, eszerint szellemileg befolyásolható, döntéseiben inkább az ösztöneire, mint a logikájára hallgat. Aktív kezén a hüvelykujj négyszögletes végződésű, ennek alapján gyakorlatias, racionális.

A mutatóujja mindkét kezén hosszabb a gyűrűsujjnál (de a középsőnél rövidebb), ami ambíciót, törekvést jelképez. A mutatóujj a tenyérből elég magasan ered, amiről feltételezik, hogy csökkenti az érzékenységet. Az ilyen személyt a társaságban kedvelik, a különböző szituációkban gyorsan feltalálja magát.

Táncoska - jobb tenyérKeze - a kétféle ujjvégződések miatt - a vegyes kéztípusba sorolható. Ezt a kéztípust elég nehéz pontosan kielemezni, mert minden módosító tényezőt számba kell venni, de még így sincs kizárva a következtetések, tévedések lehetősége. Eddig is több ellentétes jelentésű információt találtam, amelyek, ha többször előjönnek, értékelhető jellegzetességnek foghatók fel.

Esszenciaként a vegyes kéztípusra a sokszínűség, a kreativitás, a gyakorlatiasság, a leleményesség a jellemző, amit tulajdonosaik a munkájukban tudnak hasznosítani. Színes egyéniségük megnyilvánul abban, hogy kiváló társalgók, bármilyen témában otthonosak. Remekül alkalmazkodnak az emberekhez, a körülményekhez. Nagy hibájuk viszont, hogy nem tudnak elmélyedni egy-egy témában, ezért ritkán érnek fel az elismerés csúcsára.

A körmök formára követik az ujjvégek alakját, enyhén boltozatosak, rövidek (nem rövidre vágott körömről van szó) zömében - kivéve a kisujj körmét, ami inkább hosszúnak és keskenynek tűnik – szélesek, összességükben törekvő hajlamot reprezentálnak.

Az ujjak alatti dombok elcsúsztak egymástól, a közepesen fejlett Jupiter-domb jó minőségű fejvonallal önérzetes, ambiciózus, tisztességes embert szimbolizál. A telt Merkúr-domb a Nap-domb felé csúszva aktivitást, jó szervezési készséget mutat. A telt, feszes, enyhén rózsaszín Vénusz-dombja szerint, mely csaknem a tenyér egyharmadát elfoglalja, szeretetre méltó, nemes lelkű.

Táncoska - bal tenyérA fővonalak közül az életvonal szélesen ívelt, eredeténél nagyon messze esik a fejvonaltól, ami az önállóság, nagy önbizalom jele, merészséget jelent. A vonal alsó harmadánál elhalványul, ez nem jelent fizikai gyengeséget, mert jó vitalitásról és egészségről tanúskodik.

A fejvonal normál lejtésű, a mutató- és a hüvelykujj közötti területről, a Jupiter-domb aljáról indul, távol az életvonaltól, ami arra utal, hogy kockázatvállaló, becsvágyó. A jobb tenyerének közepén a fejvonal enyhe görbületet vesz, majd a gyűrűs- és a kisujj közötti rés alatt, a Hold-dombon végződik. Mivel nincs rajta szakadás, életigenlő, jó képzelőerővel megáldott ember, akit izgatnak a fantáziát igénylő feladatok. Ugyanakkor az ilyen futású fejvonal azt is jelzi, hogy tulajdonosan érdeklődik a vallások és a misztikus dolgok iránt.

A hosszú szívvonal elég jól kirajzolt, enyhe ívben fut fel a Jupiter-dombra. Azt mondják, hogy akinek a kezében ilyen szívvonal van, megbízható, szavahihető, becsületes ember.

Ritka és érdekes a csuklóvonala, amely négy karperecből áll, ez pozitív jelentésű, mert népszerűséget jelez.