Rosta Erzsébet weboldala


Staurolit - jobb kézfejKeze a kéztövétől felfelé haladva fokozatosan elkeskenyedik, ránézésre háromszög alakúnak látszik. Az ilyen kezű emberek nagy általánosságban az anyagiassággal szemben inkább a szellemiek iránt érdeklődnek. Jellegzetessége ennek a kéztípusnak, hogy az ujjak vége elkeskenyedik. A fotók szerint az ujjai soványak, vékonyak, kúpos végződésűek, ami arra utal, hogy nyíltszívű, érdeklődő, de ugyanakkor befolyásolható, olykor szeszélyes is, többnyire mintha nem ismerne középutat. Hajlamos vallásosságra vagy miszticizmusra.

A kónikus, más néven művészi kéztípus nagy változatosságot mutat, valamennyi egyenletesen elkeskenyedő, hegyes ujjú, ovális tenyerű, hosszú körmű, puha és kemény állagú. A képek és a lenyomatok alapján keze ez utóbbiba tartozhat, melynek egyik legfontosabb jellemzője, hogy az összes jó tulajdonság felerősödik, ráadásul több energiát és határozott szándékot is szimbolizál.

Valószínűleg művészi tehetséggel rendelkezik, vagy az esztétikai érzéke kifinomult, elsősorban az érzelmi indíttatású dolgokban. Jobban függ a pillanat szülte érzéseitől, mint gondolataitól, logikájától vagy a tudásától. Egyébként e kéztípusra összességében jellemző, hogy tulajdonosuknál inkább a szív dominál az ésszel szemben. Persze, abban, hogy a jobb tulajdonságok érvényesülnek, a hosszú hüvelykujjaknak is van szerepük.

Elsősorban a jobb kezének mutató ujja, valamint - kevésbé feltűnően - a középső ujja a felső- és középső percein hosszanti, vertikális vonalkák láthatók. A kézen (tenyérdombokon és ujjakon) fellelhető vertikális vonalak energia-csatornáknak tekinthetők, melyeken az adott hely által hordozott képességek realizálásához energia nyerhető vagy a meglévő belső erő mobilizálható. A lenyomat szerint tehát személyiségében a Jupiterre és a Szaturnuszra jellemző készségek, tulajdonságok dominálnak, ami egy jó kombináció, ugyanis az önbizalom, a büszkeség és az ambíció felelősségvállalással, reális önértékeléssel és biztonságra való törekvéssel párosul.

Staurolit - jobb tenyérAz ujjak meglepően hosszúak, tenyerébe hajlított ujjai közül a középső ujja valószínűleg megközelíti a csuklóvonalat, aminek az a jelentése, hogy a fizikai és a szellemi erői megfelelő egyensúlyban vannak. A kónikus mutatóujja hosszabb a gyűrűsujjánál, ami pozícióra való törekvést szimbolizál, hajlamot jelöl bizonyos szélsőségekre mind a felfogásában, mind szokásaiban.

A kisujja elég rövid, arra utalva, hogy ingerlik az aprólékos dolgok, a hegyes végződés pedig okkultista szemlélet és spirituális beállítottság jele. Ez az ujja mélyen a tenyerébe ágyazódott, ami pénzügyekben jelent akadályt, feltehetően azért, mert félrevezethető. Szerencsére a középső ujján látható vertikális vonalak miatt felerősödő Szaturnusz-tulajdonságok - óvatosság, felelősségvállalás - csökkentik ezt a veszélyt.

Ujjai kissé kiemelik középső ujjának kúpos formáját, ami melankóliára való hajlamot jelöl. Ujjai merevnek néznek ki, ez bizonyos rugalmatlanság jele, de jelezhet önállóságot valamint önmagával való elégedetlenséget is.

A képek szerint ujjainak az alsó, tőpercei a legfejlettebbek, hasonló hosszúságúak a középső ízek is, viszont a körömpercek kissé rövidebbek. Ebből az olvasható ki, hogy az ösztönei, testi vágyai egyensúlyban vannak gyakorlati, mentális szükségleteivel, ugyanakkor az absztrakt elméleti, filozófiai kérdések kevésbé izgatják.

Vékony ujjai szenvedélyességről tudósítanak. Az összezárt ujjak nem simulnak egymáshoz, ami diszkrécióra, zárkózottságra utal. A közhiedelem szerint, akinek az összezárt ujjai ilyen hézagosak, az nem tud bánni a pénzével, mert a lyukakon kifolyik a pénze. Ez a megállapítás itt nem áll, mert más jelek ennek az ellenkezőjét mutatják.

Staurolit - bal kézfejA hüvelykujja hosszú, jól fejlett, harmonizál a többi ujjal, ami jó szellemi adottságot jelez. Minél hosszabb és arányosabb a hüvelykujj, annál magasabb fokú intelligenciát jelképez, és ez fordítva is igaz. Az ilyen hüvelykujjúak céljaik, vágyaik megvalósításában jól hasznosítják szellemi képességeiket. A képek alapján nem tudom eldönteni, hogy a hüvelykujja - szétnyitott ujjak esetén - mekkora szöget zár be tenyerével, de mivel mélyen lentről ered, úgy gondolom, legalább 60 fokosat. Ha széthúzza alaposan az ujjait, akkor el tudja dönteni melyik a valós. A 60 fokos szöget bezáró hüvelykujj alapján reálisan gondolkodik, toleráns, ám a derékszögűre elálló hüvelykujj már túl nagy függetlenségérzet jele. A hüvelykujj körme elölről látszódik, azt jelzi, hogy nyílt ember.

Körmei inkább hosszúak, mint rövidek, (a köröm hosszán a körömágyat fedő részének nagyságát kell érteni), méretre hozzávetőlegesen fele akkorák, mint a körömpercei. Ez nem jelent olyan testi erőt, mint a rövid széles körmök. Az értékelésemben azonban bizonytalan vagyok, mert a fotókon sajnos nem látom világosan például azt, hogy a körmein vannak-e holdjai, vagy sem, s ha igen, akkor mekkorák. Körmei - hasonlóan a keze színéhez - halvány rózsaszínűek, ha a valóságban is ilyen haloványak, akkor vérszegénységre figyelmeztetnek. Ugyanakkor a körmeit erősnek vélem, ez esetben viszont ellenálló szervezetről tudósítanak.

A látszólag jól sikerült tenyérlenyomatokról nem tudom biztosan megállapítani, melyik domborulata illetve a dombja a meghatározó (a Hold-dombra tippelek), ugyanis tenyere tele van apró vonalakkal, ami nagyon megnehezíti az eligazodást. Ha nemcsak én látom úgy, hanem valóban fejlett a Hold-dombja, akkor jó képzelőerővel, intuíciós képességgel rendelkezik. Ezt - a tippelés ellenére - azért merem megjegyezni, mert a Hold-dombon jól azonosítható csillag szimbolika található, amely mintegy felerősíti a dombra jellemző képességeket.

Staurolit - bal tenyérTenyere fővonalaival is hasonlóképpen vagyok. Életvonala - ha jól látom - szépen és szélesen ívelt, körbeöleli a hüvelykujj párnáját, ugyanakkor nem egyenletes, sima felületű, hanem különböző szimbolikákkal tűzdelt, van rajta folt, szakadás, és harántvonalak is fellelhetők. Ezek megfejtése és értékelése ebben az esetben felesleges, hisz ezek a szimbolikus jelek eltűnhetnek, elhalványodhatnak, s az eltűnés után ismét felbukkanhatnak. Fontos lehet viszont, hogy a vonal közepe táján szigeteket vélek felfedezni. Ez egészségi problémákat jelezhet 30 és 40 éves kora között. ((Pontosabb meghatározást az időpontra a lenyomat alapján nem tudok adni.) Mivel később az életvonal jól árkolt és normális futású, nem krónikus betegségről van szó.

Hasonlóan szimbolikákkal van tele a fej- és a szívvonala is, ráadásul ez utóbbi az indulásnál nem vehető ki (nem látható), tehát értékelhetetlen.

A fej-és az életvonal mindkét kezén együtt indul, és egy darabig együtt haladnak. Ez azt jelzi, hogy döntéseiben olykor habozik, támogatásra van szüksége, de arra is utalhat, hogy viszonylag későn lett önálló. Indulás után a hosszú fejvonal egyenesen fut a tenyérél felé, mely kónikus kéz esetén azt szimbolizálja, hogy artisztikus természete kombinálódik a hasznossal. A hosszú fejvonal kombinatív képességre is utal.

A nagyon zavart, ágas-bogas szívvonal, labilis ember sajátja. Ezt a megállapítást igazolja a tenyerét behálózó sok apró vonalka is. A szívvonalon az indulásnál különösen sok zavaró szimbolika látható, ami különböző érzelmi problémákra utalhat.

A tenyerét behálózó szerteágazó vonalak komplikált lelkületet jeleznek, olyan ember sajátja ez, aki szenzitív természetéből fakadóan lelki zavarokkal kínlódhat. Érdekes, hogy a passzív tenyere letisztultabb, mint az aktív.

Legzavartalanabb a sorvonala, mely a csuklóvonaltól indulva nyílegyenesen és tisztán halad a középső-, vagyis a Szaturnusz-ujj felé. Ez a formáció következetes, felelősségteljes embert jellemez. Egyébként az ilyen hosszú sorsvonallal rendelkező kónikus kezűek többé-kevésé hisznek a végzetben.