Rosta Erzsébet weboldala


Recepciós - bal kézfejAz arányos, kiegyensúlyozott kezeken a középső ujj nagyjából azonos hosszúságú a tenyérrel. A kézikönyvek szerint ez az ideális kézforma, mert tökéletes egyensúlyt mutat a fizikai és a szellemi erők között. Jelen esetben viszont jól látható, hogy a tenyérhez viszonyítva az ujjak rövidek, ami – a későbbiekben ismertetett egyéb jegyeket is figyelembe véve - szeretetre méltó, barátságos emberről árulkodik. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy a rövid ujjú emberek gyakran hallgatnak az ösztöneikre, gyorsan jutnak következtetésre, mert a részletekkel nem szívesen problémáznak. Ez utóbbi megállapításra utalnak a lekerekített ujjvégződések is.

Ahhoz, hogy az ujjakról eldönthessük, hogy hosszúak vagy rövidek, meg kell nézni, hogy meddig érnek, ha a tenyérbe hajlítjuk őket. A rövid ujjak a tenyér közepéig érnek. Vagyis hosszú vagy rövid ujjakról mindig a tenyérhez viszonyítva beszélünk. Jelen esetben az ujjaknál fejlettebb (hosszabb és erőteljesebb) tenyér az egyén praktikus gondolatvilágáról vall. A nagy, széles tenyér tulajdonosa nehezen viseli el a bezártságot, szívesen tartózkodik a szabadban. Az anyagi dolgokat - és itt nem szükségszerűen csak a birtoklásukról van szó - viszont nem veti meg, legalább is ezt erősítik meg az ujjak tőpercein kivehető ún. materiális bütykök, más néven az anyagi rend csomói.

Recepciós - jobb kézfejA lekerekített ujjak átmenetet jeleznek az elméleti gondolkodó és a praktikus dolgozó között. A nem keskenyedő ujjvégek alapján jól végzi munkáját, azonban mindig követi az instrukciókat, függetlenül attól, hogy azok jók-e vagy rosszak.

A passzív kézen a középső ujj egyenes, viszont a két szomszédos ujj egyaránt feléje hajlik, miáltal megnő a Szaturnusz (középső ujj) befolyása. A mutató ujj görbülete enyhe önbizalomhiányra utal, de azt is jelzi, hogy - bár szorgalmas, és jól együttműködik másokkal - nem akar kitűnni a társai közül, nem törekszik vezető szerepre, hanem elsősorban azon van, hogy integrálódjon a közösségbe. (Az aktív kéz mutató ujját - a jelzett gyermekkori baleseti sérülés miatt - nem tudtam értékelni.)

A kisujj körömperce mindkét kézen enyhén a gyűrűsujj felé hajlik. Ez szélsőséges esetben (amikor a kisujj erősen görbült) a hamis, hazudozó emberekre jellemző, jelenleg viszont inkább a tapintatosság, a diplomáciai készség jele. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ilyen személy nem szívesen mondja ki a durva igazságot, kritikus észrevételeit „becsomagolja”, vagy elhallgatva, megtartja magának és gyakran azt mondja, amit mások hallani szeretnének.

A széttárt ujjú képeken legjobban a kisujj áll el a mellette lévőtől, ami azt jelzi, hogy a fizikai és a lelki korlátozást egyaránt nehezen viseli el.

Az erős, merev hüvelykujj, mely mélyen lentről ered és kb. 60 fokos szöget zárhat be tenyérrel, toleráns természetet jelez. A hüvelykujj két perce majdnem egyforma hosszú, ami az akarat és a logika egyensúlyát jelzi. A szilárd körömperc szerint tulajdonosa elszántan, de elővigyázatosan, apró léptekkel halad kitűzött célja felé. A második ujjíz kissé elkeskenyedő, karcsú, ami szellemi tapintatot szimbolizál.

Recepciós - bal tenyérA hüvelykujj második ízülete elég fejlett, azon a részen, ahol a tenyérhez csatlakozik, az ujja kidomborodik, ami a rend, a pontosság, a ritmus és a zene szeretetét jelentheti, de arra is utalhat, hogy a kéz gazdája örömét leli a barkácsolásban.

A körmök követik ujjak vonalát, méretre hozzávetőlegesen feleakkorák, mint a körömpercek. Rövidek, fénytelenek, holdjai kicsik, de az állaguk jónak látszik. A rövid, rosszul beágyazott körmök a szív gyenge működésére utalhatnak, ugyanis a rövid körmű emberek hajlamosak szívbetegségekre, de olykor az alsó végtagok fájdalmára is panaszkodhatnak.

Ugyanakkor a körmök meglehetősen szélesek, ami a testi szívósság jelképe. Egyébként a rövid, széles körmök együttesen bizonyos nyugtalanságra utalnak. Ez a megállapítás összecseng a tenyerében fellelhető sok, szerteágazó, apró vonal jelenlétével, melyek arról tudósítanak, hogy bár sokoldalú, jó munkabírású, színes egyéniség, az érzékenysége miatt mégis erős függő viszonyban él környezetével. Mivel a kézbőr és a körmök színe egyaránt halvány, sápadt, ha ez nemcsak a felvételen látszik így, nem zárható ki a vérszegénység sem.

A kéz típusát nehéz megállapítani, mert lekerekített ujjakhoz spatulás tenyér társul, ami azt jelzi, hogy a szellemi kérdéseket praktikusan közelíti meg. Az ívelten görbülő tenyérél a modern kézelemzők szerint kreativitásról árulkodik. Mivel a kézél görbülete a tenyérnek a csuklóhoz közelebb eső részén a legnagyobb, ez az alkotóképesség a gyakorlati téren nyilvánul meg.

Tenyerében több erős domb látható, nagyon telt a Vénusz-, a Jupiter-, valamint a tenyér élen lévő igen fejlett nagy Mars-, és a Hold-domb. Ezek alapján érzelmei nagyon erősek, azonban szerelme inkább lelki és szellemi indíttatású, mint érzéki eredetű. Szellemileg kiegyensúlyozott, igazságos, önérzetes, kerül minden durvaságot, harsányságot. Mindenkivel jó kapcsolatra, békességre törekszik, utál vitatkozni, respektálja mások véleményét. Rendelkezik szociális érzékenységgel. Szereti a művészeteket és a szépséget.

Recepciós - jobb tenyérA fővonalak halványak, vékonyak, nehezen kivehetők, bizonyos mértékű erőcsökkenést szimbolizálnak. A képeket kinagyítva sem tudtam kideríteni, hogy az élet- és a fejvonalak pontosan honnan erednek, milyen a futásuk kezdetben, vajon együtt vagy külön haladnak. Ugyanakkor később mindkét fővonal normálissá válik, és szabályos utat fut be. Az életvonal szépen körülöleli a hüvelykujj domborulatát, ami a családi tűzhely és az otthon szeretetét jelzi, az pedig hogy a rajzolata is jól kivehető, a vitalitás visszatértére, megerősödésére utal.

A fejvonal – a kivehetetlen indulás után - ugyancsak megjavul, és lehajlik a Hold-domb felé, s így a miszticizmus iránti, az okkult dolgokra való hajlamot szimbolizálja. A jobb kézen a szívvonal kezdetben jól rajzolt, azonban később - amikor felfelé ível - zavarossá válik. Jelen esetben erre a Szaturnusz- és a Jupiter-domb között kerül sor, ami szeszélyességet, kiszámíthatatlanságot jelez az érzelmi természetű ügyekben. A helyzetet bonyolítja, hogy a két kéz szívvonala markánsan különbözik egymástól. Miközben a passzív kézé alapvetően egy független, hidegvérű személyiséget jelez, a jobb kéz élesen felívelő szívvonala azt mutatja, hogy a való életben romantikus, érzelmes megnyilvánulásaival szeretné palástolni ezt a belső hidegségét,

Bár a sorvonalról - mivel a fényképeken a legtöbbször nehezen értékelhetők - ritkán szoktam írni, ezúttal mindkét kézen jól azonosítható, hosszú sorsvonal látható. Amikor ilyen kivételesen hosszúak, arról tanúskodnak, hogy birtokosuk eleve elrendeltetettnek látja az életét, úgy érzi, hosszú út áll előtte, és nincs lehetősége választani a lehetséges alternatívák között. Ez azonban nem biztos, hogy eleve rossz, mert szorgalmának és állhatatosságának köszönhetően kiváló eredményeket érhet el munkájában, szakmájában. Mivel a sorsvonal a tenyérnek a Hold-domb által uralt negyedéből indul, karrierjében személyiségének, érzelmeinek, és ezek révén kapcsolatai építésének van döntő szerepe.

Végezetül megjegyzem, hogy a tenyérben - a kinagyított képeken - sokféle, különböző vonalrajzolat és szimbolika is felfedezhető, azonban ezeket - ellentétben a klasszikus palmisztria állításával - nem lehet (vagy nem érdemes) kiértékelni, mert tévútra vihetnek. Nemcsak azért, mert olykor igen bizonytalan a megítélésük, a pontos azonosításuk, de amiatt is, hogy ezek az apró vonalak, szimbolikák idővel változtathatják az alakjukat, eltűnhetnek, majd másutt újra megjelenhetnek.