Rosta Erzsébet weboldala


Noha a kezein - a tenyereket és az ujjvégződéseket figyelve - elsősorban a szögletes vonások dominálnak, a tenyere téglalap alakú, viszont a szögletes végződésű gyűrűs- és a középső ujj mellett, a mutató- és a kisujja lekerekített, ezért a kezet mégis inkább a vegyes- illetve a kevert kéztípusba lehet besorolni.

Mimi - bal kézfejA vegyes kéztípust nehéz körülírni, mert elsősorban az ujjformák döntik el, hogy a kéz melyik csoportba sorolható. A vegyes kezű emberekre jellemző, hogy gondolataik sokszínűek, célkitűzéseik változatosak, ügyesen alkalmazkodnak a körülményekhez, megbízhatók, gyakorlatiasak, mozgékonyak, pontosak és hagyománytisztelők. De - a kevert tulajnonságoknak köszönhetően – számos ellentmondást is hordozhatnak. Szívesen végeznek kétkezi munkát, sokoldalúak, élvezik az élet fizikai örömeit. Nem vetik meg az anyagiakat, takarékosak, előfordul, hogy önzők, de ezt előszerettel rejtik véka alá. Bár nem egykönnyen változtatják meg a véleményüket, örömmel szemlélik tevékenységük közvetlen eredményeit. Amikor - mint jelen esetben - szögletes vonások is felfedezhetők a kezeken, jellemző módon szeretik a természetet, a manuális feladatokat és a kemény munkát. Nagylelkűek, a családjuk számára rendezett és biztonságos otthont teremtenek.

Nem könnyű őket felbosszantani (kihozni a sodrukból) azonban ha egyszer megtelik náluk a pohár, vulkánszerűen törnek ki, szabadul fel belőlük a felhalmozott feszültség, ezután viszont gyorsan lecsillapodnak, és hamar elfelejtik, mi okozta a problémát.

Ugyanakkor nem kedvelik, ha túlságosan hosszú választ kapnak a kérdéseikre, nem nagyon bíznak a bonyolult új ideákban, elméletekben. Az egyszerű - fekete-fehéren megfogalmazható - dolgokat, gondolatokat értékelik. Hiányosságuk lehet viszont, hogy nem eléggé figyelnek mások tapasztalataira, olykor rugalmatlanok, szélsőséges esetben túlságosan kritikussá, türelmetlenné, gyanakvóvá s parancsolgatóvá válhatnak.

Az ujjak egyenesek, két ujjon a középső percek látszanak a leghosszabbaknak. A középső ujjon a középső íz perce reprezentálja a kísérletező hajlamot, a gyakorlati, és az anyagi dolgok világát. A gyűrűsujj középső perce pedig a kritikai készségről árulkodik. Az ujjak tőpercein látható ún. „materiális bütykök” az anyagi természetű, gyakorlatias életfelfogást erősíti meg.

Mimi - jobb kézfejAz ép körmök, rajtuk a megfelelő méretű holdak egészséges keringésre utalnak, semmilyen betegség, vagy tápanyag hiányának a jeleit nem mutatják.

A hüvelykujj majdnem derékszöget zár be a tenyérrel. Az ilyen hüvelykujjak nyílt, megbízható természetről árulkodnak, egyúttal is jelzik, hogy a gazdájuk jó adag önbizalommal bír. Többnyire melegszívű, barátságos, leleményes emberek, akik nehéz körülmények között is megállják a helyüket. Nem szeretik viszont (tétovázásnak érzik) a hosszas tervezést, készülődést, ezért sokszor mások feladatát is ők végzik el.

A hüvelykujj erősnek, merevnek látszik, az alsó perce a fejlettebb. Ennek alapján konzervatív felfogású, kitart a véleménye mellett, nehezen győzhető meg, de ugyanakkor kellő akaraterővel, energiával rendelkezik, hogy elvégezze a maga elé kitűzött feladatokat. Különösen a manuális, fizikai munkában jeleskedik. A körömnek alig több mint egyharmada, maximum a fele látható felülnézetből. Ez lehet az önuralom, a nyíltság jele.

A kisujj normális hosszúságú, de - különösen az aktív kézen - ez áll legjobban el a többitől, ami a független cselekvés és gondolkodás megkülönböztető jele. Azonban átmeneti érzelmi és szexuális problémákra is figyelmeztethet. (De csak akkor, ha mindkét kézen ez a helyzet, egyébként az előbbi állítás nem állja meg a helyét.)

A gyűrűs ujj hosszabb a mutató ujjnál. Ez az ujj a kreativitás szimbóluma, ha hosszú, a gazdája fantáziadús személy, esztétikai érzéke kifinomult, érdeklődést mutat a művészetek iránt. Némelyikük hajlamos a szerencsejátékok kedvelésére, ez azonban nem tekinthető általános szabálynak. Az újabb orvosi kutatások szerint azok a hölgyek, akiknek a gyűrűsujjuk hosszabb, mint a mutatóujjuk, kétszer olyan gyakran szenvednek csont-ízületi gyulladásban. Ennek az okát még nem tudják, de valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a magzat az anyaméhben magas tesztoszteron szintnek volt kitéve.

Mimi - bal tenyérA tenyerének dombjai közül a Vénusz-domb a legfejlettebb. Eszerint energikus, életerős, melegszívű, aki szívesen veszi, ha szeretik, de akkor is boldog, ha másoknak örömet szerezhet. A szép és rugalmas Vénusz-domb értelemmel párosuló érzékiséget, egészséges libidót sejtet. Mivel a hüvelykujja is erős, kellő energiával és eltökéltséggel rendelkezik ahhoz, hogy a családja számára kellemes otthont teremtsen.

A jobb-, vagyis az aktív kezén a Merkúr-domb is elég erősnek látszik, ami arra utal, hogy jól kommunikál, szavakban is képes kifejezni érzelmeit, gondolatait, spirituális élményeit. Közvetlen, megfontolt, előrelátó, életvitelében praktikus, takarékos ember, megbízható társ.

A Mars-dombról eredő szívvonal jelképezheti, hogy érzelmi megnyilvánulásában olykor ingerült. Az ívelten futó szívvonal a középső és a mutató ujjak között végződik, birtokosa dolgos munkával teli, szerencsés életet jelképez. Egyébként a görbült szívvonalak gazdái általában aktívak az ismerkedésben, a kapcsolatteremtésben. Melegséget, gyengédséget, szeretetet és szexet várnak a partnerüktől. Nyíltan és meggyőzően kimutatják az érzelmeiket, és hajlamosak rá, hogy irányító szerepet játsszanak a kapcsolatukban. Fontos számukra a szerelem fizikai oldala, és - akár férfiak, akár nők - kezdeményezőbbek az udvarlásban, csábításban, mint az egyenes szívvonalú társaik.

Bár az átlagos hosszúságú fejvonal a tenyér közepén enyhe hullámszerű ívet ír le, lényegesebb ennél, hogy már a kezdetétől az életvonaltól elkülönülten fut. Ez a vonalkombináció a függetlenség és az önbizalom valamint a reális gondolkodás jele. Az ilyen fejvonal, ha - mint a jelen esetben - nem túlságosan messze startol az életvonaltól, önálló gondolkodást, jó ítélőképességet jelez. Bár gondolatban valószínűleg vannak vezetői ambíciói, ezek megvalósításhoz azonban az erős hüvelykujjak mellett, még hosszú mutató ujjakra is szüksége lenne.

Mimi - jobb tenyérA jól árkolt, tiszta és hosszú életvonal remek fizikai kondícióról, jó egészségről, a betegségeknek, fertőzéseknek ellenálló, erős immunrendszerről árulkodik. Ez utóbbit támasztja alá az életvonal villás végződése is. Ettől függetlenül kezének egyéb jelei arról júdáskodnak, hogy néha képes túlbecsülni az egyes betegséget, sőt időnként beképzel különböző bajokat. Az életvonalon belül, vele párhuzamosan mindkét tenyéren egy nővér-vonal látható. Ez olyan személyek kezén gyakori, akik felnőttként is támogatást kapnak a családjuktól. Ez olykor túlzott biztonságérzetet adhat, és hajlamossá tesz a kockázatvállalásra, s a könnyelműségre.

Az életvonaltól viszonylag távol induló sorsvonal arra utal, hogy az életvonallal jelzett családi értékek, elvárások valószínűleg nincsenek (vagy nem voltak) jelentős hatással pályájára, a saját maga által meghatározott életcéljára. Ez bizonyos mértékű vállalkozó szellemet, kalandvágyat is jelezhet. Az viszont, hogy a sorsvonala a szívvonalon végződik, azt sugallja, hogy az életpályáját, üzleti döntéseit erőteljesen befolyásolják érzelmei, személyes kapcsolatai. Ez néha hátrány lehet, mert valószínűleg még akkor sem tenne olyat, amivel másoknak sérülést, fájdalmat okozna, ha azt a saját érdeke kívánná.