A+ A A-

HZS kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése


Szinte tökéletes fényképeket kaptam, egyedül talán a kézfejéről készülteknél kellett volna jobban széttárni az ujjait, ugyanis az ujjközök nagysága, az ujjak egymással bezárt szöge - ez utóbbi különösen a hüvelykujj esetében - fontos információkat hordoznak a karakterről. Szerencsére némi támpontot nyújt, hogy a hüvelykujj elég mélyről, a kéztőből ered, aminek alapján talán joggal feltételezhető, hogy szétnyitott ujjaknál a hüvelykujja nagy - közelítőleg 90 fokos - szöget zárhat be a kezével. Ha feltevésem helyes, a kéz tulajdonosa nyitott, talpraesett személy, aki viszonylag könnyen teremt kontaktust, nehéz körülmények között is igyekszik megállni a helyét, intelligens ember, ám egyúttal rendkívül fontosnak tartja a függetlenségét, aminek következtében olykor szélsőségekre ragadtatja magát.

HZS - bal kézfejFelülnézetből (a kézfej felől nézve) a hüvelykujj körmének nagy része látható, arra utalva, hogy érzéseiben nyílt, és - mivel hüvelykujja „beáll a sorba” - egyúttal azt is jelezve, hogy igyekszik a hüvelykujjával reprezentált akaraterejét, eltökéltségét a többi ujja által hordozott képességek hasznosítására fordítani. A hosszú, viszonylag erős hüvelykujj szerint céljai, vágyai megvalósításában képes hasznosítani szellemi erejét. Egyébként ezt a fajta hüvelykujjat ideálisnak tekintik. A közelítőleg azonos hosszúságú ujjpercek az akaraterő és logikai készség harmóniáját, együttműködését jelzik. Ugyanakkor a képeket végignézve, a hüvelykujjaiban némi merevséget vélek felfedezni, aminek alapján hajlamos lehet a makacsságra, önfejűségre, de egyúttal az is látszik, hogy megbízható és van kötelességtudata.

A mutatóujj valamivel hosszabb a gyűrűsujjnál, ami a becsvágyról árulkodik, elképzelései sok érzéssel párosulnak, vágyódik az elérhető dolgok és az elismertség iránt. A mutatóujj körömperce mindkét kézen jól láthatóan a középső ujj felé hajlik, jelezve, hogy néha bizalmatlan, elszakad a valóságtól. Másrészről arra is utal, hogy szükségét érzi, és igyekszik használni is a Szaturnusz óvatosságát és felelősségtudatát. Az ilyen ember ritkán kér vagy követel valamit direkt módon, személyes erejét közvetve használja a céljai elérésére.

A passzív kézen az ujjak - a hüvelykujj kivételével - az egyenes középső ujjat hangsúlyozzák, ami ugyancsak az óvatosság, bizalmatlanság jeleként értékelhető, de jelezheti a vágyakozást az elismertségre és a melankóliára való hajlamot is. A középső ujj felé hajló gyűrűsujj kíváncsiságról árulkodik. (Egyébként az egyenestől elhajló ujjról a szakirodalom azt írja, hogy ez az adott ujj „gyengeségének” a jele, a felső percének elhajlásával azt fejezi ki, hogy jó tulajdonságainak realizálásához a másik ujjtól „vár segítséget.”)

HZS - jobb kézfejA hosszú ujjak szerint alapos, ragaszkodik a részletekhez. A karcsú ujjak pedig a gyöngéd lelkületű, érzékeny ember sajátjai. A tenyérképeken az ujjtövek hajlatában lévő ráncok markánsak, sűrűn vonalazottak, ami egyes elemzők szerint impulzivitást jelez. (Ezt a megállapítást azonban más jelek nem erősítik meg, ezért fenntartással kezelendő.)

A tenyérbe mélyen beágyazott, egyenes, különálló kisujj érzékenységet, sértődékenységet jelképez, valamint azt, hogy pénzügyekben, anyagiakban félrevezethető. (Ez utóbbit erősíti meg, hogy a mutató- és a középső ujjai között rés látható, mely a közhiedelem szerint azt jelenti, hogy a lyukakon kifolyik a pénze.) Másrészről a középső ujját hangsúlyozó, felé hajló mutató- és gyűrűs ujjai óvatosságról, megfontoltságról, kockázatkerülésről tanúskodnak. (Ez ellentmond annak, hogy elfolyik a kezéből a pénz, de - kockázatvállalási hajlandóságának hiánya miatt - azt is jelezheti, hogy a saját maga erejéből sohasem lesz gazdag.)

Egyébként a kezein nem csak ez az egyetlen ellentmondásos részlet, például - a végződésük alapján - az ujjai is többféle - szögletes, lekerekített, ovális - típusba sorolhatók, ami a vegyes kézre jellemző. De példaként említhetném az erős, hosszú, energiát sugárzó, meghatározó személyiséget jelző hüvelykujjat, s vele szemben az apró vonalakkal átszőtt, túlérzékenységet jelző tenyeret is.

A vegyes vagy kevert kéztípusra a gondolatok sokszínűsége, a célkitűzések változatossága jellemző. Ügyesen alkalmazkodik, képes megújulni, változni. Ezen a kéztípuson többféle ujjalakzat figyelhető meg, a szögletes ujj szerint megbízható, a kúpos ujjforma kreativitást reprezentál, a lekerekített ujj pedig aktivitást szimbolizál.

A körmei fényesek, simák, nincsenek rajtuk barázdák és rovátkák, rózsaszínűek, normális méretűek. Állaguk kemény, utalva tulajdonosa testének jó csontozatára és keménységére. A körmök követik az ujjak formáját, tehát alakra vegyesek. Az aktív kéz gyűrűsujján lévő apró halvány fehér folt, átmeneti stresszes állapotra utal, de lehet cink-, vagy kalcium hiány jele is.

HZS - bal tenyérAz ujjakon mindkét kézen sok vertikális vonal figyelhető meg, azonban - elsősorban a mutató és kisebb mértékben a középső ujjakon is - velük rácsszerű képződményt létrehozó horizontális vonalak is találhatók. A vertikális vonalakat a kézelemzők jó jelnek tekintik, úgy tartják, ezek felerősítik, mintegy segítik realizálni az adott terület pozitív tulajdonságait. (Például a kisujj a kommunikációval és az intimitással kapcsolatos tulajdonságok hordozója, ezért a rajta megjelenő vertikális vonalak arra utalnak, hogy jó kommunikációs képességgel bír, s a szeretteivel meghitt viszonyt táplál.) Ugyanakkor a horizontális vonalak épp az ellenkezőjét jelentik, blokkolják, akadályozzák a kompetenciák kiaknázását, kiteljesedését. Ha pedig valahol - rács formájában - együtt vannak jelen, konfúz állapotot okoznak, olyant, mintha egy autóban egyszerre nyomnánk a gázt és a fékpedált.

Tenyerében az ujjak alatti dombok simák, csúcsaik (az apexek) az ujjak tengelyein helyezkednek el, egyikük sem tekinthető fejlettebbnek a többinél. Az ilyen bizonyos fajta kiegyensúlyozottságok, a virágok, a zene, a formák, színek, festmények stb. szeretetét jelzik.

Ugyanakkor a kézélen kidudorodó, erős nagy Mars- és a Hold-dombok különös személyiségről árulkodnak. Negatív aspektusában olykor olyanról, akinek a fantáziája csapongó, aki a stressz hatására nyugtalanná, nyughatatlanná válik, s a racionális és az irracionális közti határvonalra gyakran nem talál rá. Másrészről a jól fejlett Hold-domb sokszor kiváló művészek és rendkívül kreatív emberek sajátja. A fejlett nagy Mars-domb szerint pedig megfelelő akarattal és munkakedvvel rendelkezik, aki azonban - függetlenül attól, hogy barátságos - az idegenekkel meglehetősen távolságtartó tud lenni.

A Vénusz-domb ránézésre az átlagosnál gyengébben fejlett, puhának látszik, és nem nyúlik be a tenyér belsejébe, ami arra enged következtetni, hogy a Vénuszra jellemző tulajdonságok kevésbé dominálnak. A rajta található rács zavart, stresszt és/vagy a szeretetért, az együttérzésért, közös örömért folytatott küzdelmet jelezhet.

HZS - jobb tenyérA fővonalak vékonyak, egyenetlenek, ami erőcsökkenést, hezitálásra való hajlamot jelezhet. Az utóbbinak viszont ellentmond az, hogy indulásnál az élet- és fejvonal egymástól távol erednek, melynek önállóság, merészség a jelentése. Az életvonal belsejében futó kis életvonal pedig erőtartalékot szimbolizál. (Mivel a vonalakon sok-sok apró ág is megfigyelhető, anélkül, hogy a részletekbe belemennék, megjegyzem, hogy a vertikális ágak jelentése általában pozitív, míg a horizontális, illetőleg haránt irányú vonalkák értelmezése többnyire negatív.)

A fejvonal villában végződik, az egyik ága többé-kevésbé egyenesen fut a nagy Mars-dombra, míg a másik lehajlik és a Hold-domb felé veszi útját. Ez a fajta elágazás a sokoldalúságot, a gyakorlati érzék és a képzelőerő egyesülését jelzi. Ezt a formációt „írók villája” névvel illetik a modern kézelemzők, azonban alapvetően nem az írói (költői) vénát jelzi, hanem azt, hogy a személy gyakorlati célokra képes használni a képzelőerejét. Az ilyen fejvonal egyformán reprezentálhat hivatásos művészt, belső építészt, képzett kirakatrendezőt, divattervezőt vagy művészi fazekasáruk készítőjét. (Ha többet szeretnénk tudni, érdemes nagyítóval megnézni, melyik ág a markánsabb, a mélyebb, mert ennek alapján az is megállapítható, hogy a személy munkájában a praktikum vagy a fantázia dominál-e jobban.)

A szívvonal harántvonalaktól szabdalt, villás végződésű, az egyik ága a Jupiter-dombra a másik a domb aljára, a hüvelykujj felöli kézél felé fut, ami az idealista beállítottság jele. A mutató ujj felé futó ág egy másik személy felé irányuló szeretetet jelez, míg a belső kézél felé haladó humanitárius nézetekről, törekvésekről árulkodik.

HZS - jobb tenyér (közelről)A jó minőségű, töretlen sorsvonalon nincsenek zavaró jelek, a csukló feletti részről indul és villásan végződik, ami kedvező jel, mert sikerrel kecsegtethet.

Végezetül nem hagyhatom szó nélkül, hogy a tenyereken meglehetősen sok vonal látható. Ezt a fajta vonalhálózatot az SSPP (Society for the Study of Physiological Patterns, melynek társalapítója Beryl Hutchinson, a 20. század egyik leghíresebb kézelemzője volt) munkatársai - meglehetősen találóan - „szögesdrót-akadálynak” nevezték el. Ez a formáció nagyon vagy túlságosan fejlett idegrendszert jelez, melynek jellemzője, hogy az ingerekre túl sok, illetőleg a kelleténél erősebb válasz érkezik az idegekből. (Vigyázzunk, ha ilyen kézzel találkozunk, mert az illető természete ellenmondásban lehet a külső megjelenésével.)

Az ilyen kezek tulajdonosa nehezen kiismerhető, komplikált lelkületű ember, a vonalak sokasága túlzott érzékenységre utalhat, olyan embert jellemez, akit felizgatnak a problémák, rosszul reagál a konfliktusokra, hajlamos a jelentéktelen dolgokat is felnagyítani. Az ilyen személy - bár sokoldalú, fogékony, jó munkabírású, színes egyéniség - cselekvőképességében befolyásolható, függő viszonyban élhet környezetével. A sűrűn vonalazott tenyér eleve művészi képességeke sejtet, számos neves művésznek ilyen a tenyere, azonban - szenzitív természetükből fakadóan - közülük sokan lelki zavarokkal kínlódnak.

További olvasnivaló

Hasznos dobozok

  Nem vagyok gyűjtögető, sohasem hajkurásztam ünnepelt művészek, színészek képeit, nem gyűjtöttem bélyeget, nem áztattam le a gyufásdobozok címkéit, és papírszalvétákat sem csereberéltem. Nem halmoztam fel fölöslegesen vásárolt árukat, ruhákat, cipőket...

Folytatás...

Mennyi ideig marad gyomrunkban az étel?

Teljesen mindegy, hogy mit eszünk, legyen az karfiol, szalonna, őszibarack, palacsinta vagy torta, mindegyikre ugyanaz a sors vár. Az ételek útvonala azonos pályán halad előre, egy része pedig kifelé...

Folytatás...

Emese kézelemzése

A keze - a különböző ujjvégződések alapján is - a vegyes kéztípusba sorolható. Az ilyen kezeken felfedezhető különböző ismertetőjegyek ellentmondásossá és nehezen körülírhatóvá teszik ezt a kéztípust. Azt, hogy kéz...

Folytatás...

A méregvonal

Beryl B. Hutchinson (1891-1981), a 20. század legkiválóbb kirológusait (kézelemzőit) tömörítő SSPP (Society for the Study of Physiological Patterns) egyik neves képviselőjének a kézelemzők által ma már klasszikusnak tekintett, Your...

Folytatás...

Ódelhi

Szinte észrevétlenül érünk az egykoron Sáhdzsahánábádnak nevezett régi városrészbe, Ódelhibe. Fogalmunk sincs, hol húzódhat a határ Újdelhi és az Óváros között, hiszen már csaknem teljesen egybeolvadt, összemosódott egymással a...

Folytatás...

Mária Magdolna

Latinul Maria Magdalena a neve, aminek jelentése Magdala városából való Mária, vagyis Magdalai Mária. Mária Magdolnát, a Jézust követő asszonyok egyikeként, Jézus leghíresebb női tanítványának tartják. Az újszövetségi Szentírásban, Jézus...

Folytatás...