A+ A A-

’FruzsiMóki’ ujjlenyomat- és kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése

 


Az oldal alján található - a kéz vonalait reprezentáló - képeken látható téglalap alakú tenyér, hosszú ujjakkal a víz kéztípus legfontosabb ismertető jegyei. A hasonlóan hosszú ujjakkal leírható levegő típustól megkülönbözteti az is, hogy a kézfejeken egyáltalán nem figyelhető meg szőrzet. A víz típusnak a türelem, a részletek iránti érdeklődés, az élénk képzelőerő a legfőbb jellemzői.

FruzsiMóki bal kézfejFruzsiMóki jobb kézfejA vékony ujjak mérsékelt tartózkodást (olykor enyhe határozatlanságot vagy szégyenlősséget), kifinomultságot, idealizmust és szenzitivitást mutatnak. Ugyanakkor az ujjak simasága a szellemi energia folyamatos áramlását jelzi, ám a birtokosaik kevésbé analitikusak, inkább intuitívek.

Az ujjak egymáshoz viszonyított méretét vizsgálva, úgy tűnik, hogy a mutatóujj valamivel hosszabb, a gyűrűsujjnál. Mivel a két ujj - a nők esetében - átlagosan azonos hosszúságú, ezért FruzsiMóki mutatóujjai hosszúnak tekinthetők. Az ilyen - tehát nem extrém hosszúságú - mutatóujjak gazdái öntudatosak és egészséges önbizalommal rendelkeznek. Természetes tekintélyt, sőt irányító képességet mutathatnak. Ugyanakkor a hosszú mutatóujjak idealizmusról is árulkodnak.

A hosszú hüvelykujjak kitartással és elánnal rendelkező erős személyiséget jeleznek. A merev ujjpercek önuralomról, eltökéltségről és a célra fókuszált szorgalomról tanúskodnak.

A kisujj körömperce enyhén a gyűrűsujj felé hajlik, ami arra utal, hogy birtokosa - miközben a kommunikál - odafigyel a partnerére, meggyőző, diplomatikus és tapintatos, a verbális erőszakot nehezen viseli.

A középső ujj felé hajló mutató- és gyűrűsujjak a megértés igényét, illetőleg - bizonyos mértékben - az elismertség iránti vágyat tükrözik.

A széttárt ujjú képeket szemlélve, észrevehető, hogy mindkét kézen a gyűrűsujj és a kisujj közötti rés a legnagyobb. Ez a konvencionálistól eltérő lelkületet jelez, a gondolkodás és a cselekvés szabadsága, valamint a korlátok lebontása iránti vágyról tanúskodik.

A hosszúkás, keskeny, téglalap formájú körmök illeszkednek a kéztípushoz, és kedvességről, idealizmusról, valamint a szépség szeretetéről tanúskodnak.

Az ujjbegyek bőrrajzolatai meglehetős változatosságot mutatnak. A következőkben ezeket vesszük sorra.

FruzsiMóki örvény bal kéz hüvelykujjFruzsiMóki örvény jobb kéz hüvelykujjAz örvényes hüvelykujjak olyan veleszületett adottságokat jeleznek, mint a kezdeményezőkészség, a motiváció és az eltökéltség, továbbá az igényérvényesítés és az akaraterő felhasználása. A hüvelykujj örvényének bőrbarázdái elszigetelik ezeket a jegyeket, ezért e jegyek viselői gyakran én központúak és önfenntartók. Életútjuk, pályájuk meghatározásában maguk vállalják a felelősséget. Mivel az örvények a hüvelykujjak pozitív tulajdonságait is felerősítik, jelenlétük növeli annak a valószínűségét, hogy a birtokosuk élni tud a lehetőségeivel, kibontakoztatja a képességeit.

A hüvelykujjon található örvényrajzolatok - ami részben az előbbiekből is következik - önállósággal és önbizalommal ruházza fel a tulajdonosaikat, akik azonban - miközben ismertségre és elismerésre vágynak - nem veszik jó néven, ha kívülről akarnak beavatkozni az életükbe. Sokan közülük individualista személyek, akik „a saját útjukat járják.” Önfegyelmük nagy segítségükre van a munkájuk során, azonban a kívülről jövő fegyelmezési törekvésekkel szembeszállnak.
A céltáblára hasonlító, zárt, koncentrikus körökből álló örvények (ilyen látható a jobb hüvelykujjon) egyáltalán nem, míg a bal kéz spirális örvénye kis mértékben engedi át a külső hatásokat. Talán ezért is van az, hogy ezek az emberek a döntéseiket lassan hozzák meg, ám ha egyszer elhatározták magukat valami mellett, nehezen változtatják meg az álláspontjukat.

FruzsiMóki ujjlenyomatok bal kézA mutatóujjon (jelen esetben a bal kézen) megjelenő ulnáris hurok a vendégszerető és társaságkedvelő személyek jellemzője. Együttműködőek és előzékenyek másokkal, és általában megértő, szenzitív barátok. A mutatóujj hurok rajzolata némiképp mérsékli a hüvelykujj örvénye által jelzett individualizmust, visszavesz annak becsvágyából, gazdája szereti a társaságot és élvezi az emberi kapcsolatokat. Ha a mutatóujj - miként a tenyérképeken is látható - enyhén a középső ujj felé hajlik, azt jelzi, hogy birtokosa érzelmileg támogatást igényel, és sokat vár másoktól. A hosszú ujjú, sápadt bőrszínű, hurok formációt tartalmazó mutatóujjú emberek általában idealisták. Érzelmileg és esztétikailag erősebben reagálnak az életre, önmaguk és mások elé egyaránt magas normákat állítanak.

A jobb mutatóujj radiális hurokrajzolata szerint figyelmet tanúsítanak és érzékenyen reagálnak mások érzéseire. Észreveszik, és nem hagyja őket hidegen, ha a környezetükben valakinek segítségre van szüksége. Mivel ez az ujjbegyrajzolat-formáció viszonylag hosszú mutatóujjon látható, jelenléte verbális meggyőző, illetve megnyugtató képességet is jelez. Ez a mintázat gyakran látható az önmagukat menedzselő vállalkozók, művészek ujjain. A radiális hurok birtokosainak azonban előbb vagy utóbb meg kell határozniuk segítőkészségük határait, mert különben áldozatnak, kihasználtnak érezhetik magukat. Mivel a radiális hurok elmossa a határt az ego és a külső világ között, az önbizalmuk olykor külső megerősítést igényelhet. Szerencsére ezt kompenzálják a többi ujjon fellelhető örvényrajzolatok.

FruzsiMóki ujjlenyomatok jobb kézA bal kéz középső ujján található ulnáris hurok nyitottságot jelez, és alkalmassá teszi a viselőjét arra, hogy bármilyen életstílust és kultúrát magáévá tegyen. Ezt a személyt - az előítélet mentesség mellett - az „élni, és élni hagyni” attitűd jellemzi. E mintázat birtokosai szeretik a békességet, és megpróbálják a családot egyben tartani.

A jobb kéz középső ujja viszont egy igencsak ritka mintázatot, kettős hurkot tartalmaz. Ez a fajta ujjlenyomat - különösen, ha több ujjon is fellelhető - a dualista véleménnyel bíró emberekre jellemző. Azokra, akik az egyik pillanatban így, a másikban pedig már teljesen másképpen látják a dolgokat. Ez abból a szempontból kedvező, hogy sohasem válnak dogmák rabjaivá. Élénk képzelet, sokféle érdeklődés jellemzi őket, azonban a gyors és elkötelezett döntéshozatal nem az erősségük. A víz kéztípuson a tökéletességre való törekvés válhat meghatározóvá, ami olykor problémát okozhat a számukra.

Mindkét gyűrűsujjon örvényrajzolat található, ami beszédesen árulkodik gazdája képességeiről. A gyűrűsujjakon található örvényeket ugyanis a kézelemzők a művészek - elsősorban a képzőművészek (festők, grafikusok, szobrászok stb.) - klasszikus megkülönböztető jegyének tekintik. A gyűrűsujjukon örvény rajzolatot viselő emberek kreatívak, fantáziadúsak és tehetségesek. Mentális agilitásuknak és szélesebb látókörüknek köszönhetően képesek érzékelni a különbözőt és a szokatlant. Fejlett a színérzékük, ízlésesen öltözködnek, lakásukat esztétikusan rendezik be.

FruzsiMóki sátor ív Hold-dombAz emberek nagy többségének - miként a lenyomatokat elküldő FruzsiMóki esetében is - ulnáris hurokrajzolat figyelhető meg a kisujjain. A kisujj alakja és rajzolata tulajdonosa kommunikációs képességeiről tanúskodik. A viszonylag hosszú kisujj (az, hogy az ujjbegye nem éri el a szomszédos gyűrűsujj körömpercét megtévesztő, ugyanis itt a kisujj mélyről ered) azt mutatja, hogy előzékeny és alkalmazkodó, képes együttműködni másokkal. Jóhiszemű, megérti a másik embert. Mivel a kisujj körömperce a gyűrűsujj felé hajlik, tapintatos, diplomatikus is, és együtt érzően figyel a partnerére.

A bal kéz Hold-dombján található - a tenyéren ritkán megfigyelhető - sátorszerű ívrajzolat termékenységgel és szenvedélyes érzelmi reakciókkal ruházza fel viselőjét. E mintázat birtokosai élénk vitalitással rendelkeznek, és jelentős hatással vannak a környezetükre. Éltető energiát sugároznak ki magukból. Szociálisan elkötelezettek, és az érdeklődés, a figyelem központjában állnak. Nem szeretik, ha beskatulyázzák őket, általában a saját útjukat járják, a viselkedésük gyakran váratlan. Szenvedélyes érzéseiknek köszönhetően a mennyet és a poklot egyaránt megjárják, és könnyen dühbe gurulnak.

A viszonylag jól árkolt szívvonal mindkét kézen villás végződésű, a villa ágai mintegy körülölelik a Jupiter-dombot. A fő ág felkanyarodik a mutató és a középső ujjak közé, ami a barátságosság, melegség, az érzelemgazdagság jele. E formáció viselője nem célorientált, jóban és rosszban egyaránt hű társ. A villa pedig a kreativitást, a szexuális toleranciát, az érzelmi stabilitást és alkalmazkodóképességet, a rugalmasságot és az együttérzést mutatja.

A fejvonal az aktív kézen markánsabb, a kezdeti szakasza nehezen értékelhető, de valószínűsíthető, hogy együtt fut az életvonallal. A hossza átlagos, a tenyér közepén enyhén megtörve a Hold-domb felé veszi útját. Az életvonallal együtt startoló fejvonal elsősorban a lojalitás, a szülők iránt érzett tisztelet, a mások véleményére való odafigyelés jele, de jelezhet némi tartózkodást, enyhe bizonytalanságot is. Ez a formáció arra utal, hogy birtokosának szellemi fejlődésére nagy hatással volt a családja és az iskolája. Az pedig, hogy a fejvonal mindkét kézen enyhén lefelé görbül, azt mutatja, hogy tulajdonosa érzelmileg, intuitív módon közelíti meg a problémákat, a felé vezető út ugyanolyan fontos, mint a cél maga. Művészi szemmel, kreatívan és élénk fantáziával látja a világot.

FruzsiMóki jobb tenyérFruzsiMóki bal tenyérAz életvonal a fotókon kevésbé markánsnak tűnik, mint a másik két fővonal, viszont a tenyérlenyomat tanúsága szerint ez is elég mélyen barázdált. Széles ívben kerüli meg a Vénusz-dombot, és (körülbelül 1-1.5 cm-rel) a csuklóvonal fölött, villában végződik. Az életvonal elágazása arra utalhat, hogy szeret (vagy szeretne) utazni, de azt is jelezheti, hogy idővel elhagyja a szülőhelyét. Bár maga az életvonal nem tekinthető igazán jónak (közepes hosszúságú, a vége sekélyen árkolt és halovány), mindkét kézen duplikált, illetőleg - vele párhuzamosan futó - Mars-vonal figyelhető meg. A megkettőzött életvonalról azt mondják, hogy azokra jellemző, akik két eltérő személyiségű és értékrendű szülő neveltetése, vagy két különböző kultúra hatása alatt nőtt fel. A másodlagos életvonal, melyet sokan Mars-vonalnak neveznek, pótlólagos energiaforrásként értékelhető, a vitalitás forrásaként szolgál. Lelkesedést és bátorságot jelez, de jelenléte arra is figyelmeztethet, hogy a birtokosa olykor gyorsan haragra gerjed, könnyen felbosszantható.

 

Hozzászólások  

0 #1 FruzsiMóki 2014-12-11 21:13
Kedves Rosta Erzsébet!
Köszönöm szépen az elemzést. Nagyon sok minden illik rám.
Idézet

További olvasnivaló

Március

  A hónap különféle elnevezései Márciusi idő- és termésjóslások Március eleji népszokások Szent Kázmér Strinennia ünnepe Negyven Szentek Farvardigan (Mukhtad) Szent Gergely Sándor, József, Benedek Gábriel arkangyal Gyümölcsoltó...

Folytatás...

Pipacs, azaz a vadmák

A nálunk kerti máknak nevezett ópium mák e távoli, szegény rokona, elsősorban a gabonatáblák kísérő növénye, a szántók szélén, a parlagokon él. Régebben gyakran eltűnt, amikor felhagytak a...

Folytatás...

Sansevieria

Hollandiában, ahol szinte minden ablakban látható az egyszínű zöld, vagy fehéren csíkozott sansevieria, a hollandok anyós nyelvnek hívják. Nevezik még fácánlevélnek, tigrislevélnek is. A trópusi Afrika, India, vagy...

Folytatás...

Az Isztrián vettünk egy zacskónyi goj…

Kora tavasszal egy szimpatikus idős férfi csöngetett be hozzánk, és azt kérte férjemtől, engedje meg, hogy levágjon pár kis ágat bujtásnak az egyik utcai bokrunkról, mert szerinte az goji bogyót...

Folytatás...

Teve: dromedár és baktrián

A mai teve ősei 40 millió évvel ezelőtt még Észak-Amerikában éltek, és a feltevések szerint onnan a pliocén korszak közepén, az Alaszkát Csukcsfölddel összekötő Behring-földhídon jutottak át Ázsiába, majd...

Folytatás...

Dávid Ibolya kézfeje

1954. augusztus 12-én született Baján. Házas, férje közjegyző. Két gyermekük született. 1981-ben a pécsi JPTE-n szerzett jogi diplomát. 1985-ben letette az ügyvédi szakvizsgát. Tamásiban, a helyi ügyvédi munkaközösségben dolgozott, majd...

Folytatás...