Rosta Erzsébet weboldala

 


Az oldal alján található - a kéz vonalait reprezentáló - képeken látható téglalap alakú tenyér, hosszú ujjakkal a víz kéztípus legfontosabb ismertető jegyei. A hasonlóan hosszú ujjakkal leírható levegő típustól megkülönbözteti az is, hogy a kézfejeken egyáltalán nem figyelhető meg szőrzet. A víz típusnak a türelem, a részletek iránti érdeklődés, az élénk képzelőerő a legfőbb jellemzői.

FruzsiMóki bal kézfejFruzsiMóki jobb kézfejA vékony ujjak mérsékelt tartózkodást (olykor enyhe határozatlanságot vagy szégyenlősséget), kifinomultságot, idealizmust és szenzitivitást mutatnak. Ugyanakkor az ujjak simasága a szellemi energia folyamatos áramlását jelzi, ám a birtokosaik kevésbé analitikusak, inkább intuitívek.

Az ujjak egymáshoz viszonyított méretét vizsgálva, úgy tűnik, hogy a mutatóujj valamivel hosszabb, a gyűrűsujjnál. Mivel a két ujj - a nők esetében - átlagosan azonos hosszúságú, ezért FruzsiMóki mutatóujjai hosszúnak tekinthetők. Az ilyen - tehát nem extrém hosszúságú - mutatóujjak gazdái öntudatosak és egészséges önbizalommal rendelkeznek. Természetes tekintélyt, sőt irányító képességet mutathatnak. Ugyanakkor a hosszú mutatóujjak idealizmusról is árulkodnak.

A hosszú hüvelykujjak kitartással és elánnal rendelkező erős személyiséget jeleznek. A merev ujjpercek önuralomról, eltökéltségről és a célra fókuszált szorgalomról tanúskodnak.

A kisujj körömperce enyhén a gyűrűsujj felé hajlik, ami arra utal, hogy birtokosa - miközben a kommunikál - odafigyel a partnerére, meggyőző, diplomatikus és tapintatos, a verbális erőszakot nehezen viseli.

A középső ujj felé hajló mutató- és gyűrűsujjak a megértés igényét, illetőleg - bizonyos mértékben - az elismertség iránti vágyat tükrözik.

A széttárt ujjú képeket szemlélve, észrevehető, hogy mindkét kézen a gyűrűsujj és a kisujj közötti rés a legnagyobb. Ez a konvencionálistól eltérő lelkületet jelez, a gondolkodás és a cselekvés szabadsága, valamint a korlátok lebontása iránti vágyról tanúskodik.

A hosszúkás, keskeny, téglalap formájú körmök illeszkednek a kéztípushoz, és kedvességről, idealizmusról, valamint a szépség szeretetéről tanúskodnak.

Az ujjbegyek bőrrajzolatai meglehetős változatosságot mutatnak. A következőkben ezeket vesszük sorra.

FruzsiMóki örvény bal kéz hüvelykujjFruzsiMóki örvény jobb kéz hüvelykujjAz örvényes hüvelykujjak olyan veleszületett adottságokat jeleznek, mint a kezdeményezőkészség, a motiváció és az eltökéltség, továbbá az igényérvényesítés és az akaraterő felhasználása. A hüvelykujj örvényének bőrbarázdái elszigetelik ezeket a jegyeket, ezért e jegyek viselői gyakran én központúak és önfenntartók. Életútjuk, pályájuk meghatározásában maguk vállalják a felelősséget. Mivel az örvények a hüvelykujjak pozitív tulajdonságait is felerősítik, jelenlétük növeli annak a valószínűségét, hogy a birtokosuk élni tud a lehetőségeivel, kibontakoztatja a képességeit.

A hüvelykujjon található örvényrajzolatok - ami részben az előbbiekből is következik - önállósággal és önbizalommal ruházza fel a tulajdonosaikat, akik azonban - miközben ismertségre és elismerésre vágynak - nem veszik jó néven, ha kívülről akarnak beavatkozni az életükbe. Sokan közülük individualista személyek, akik „a saját útjukat járják.” Önfegyelmük nagy segítségükre van a munkájuk során, azonban a kívülről jövő fegyelmezési törekvésekkel szembeszállnak.
A céltáblára hasonlító, zárt, koncentrikus körökből álló örvények (ilyen látható a jobb hüvelykujjon) egyáltalán nem, míg a bal kéz spirális örvénye kis mértékben engedi át a külső hatásokat. Talán ezért is van az, hogy ezek az emberek a döntéseiket lassan hozzák meg, ám ha egyszer elhatározták magukat valami mellett, nehezen változtatják meg az álláspontjukat.

FruzsiMóki ujjlenyomatok bal kézA mutatóujjon (jelen esetben a bal kézen) megjelenő ulnáris hurok a vendégszerető és társaságkedvelő személyek jellemzője. Együttműködőek és előzékenyek másokkal, és általában megértő, szenzitív barátok. A mutatóujj hurok rajzolata némiképp mérsékli a hüvelykujj örvénye által jelzett individualizmust, visszavesz annak becsvágyából, gazdája szereti a társaságot és élvezi az emberi kapcsolatokat. Ha a mutatóujj - miként a tenyérképeken is látható - enyhén a középső ujj felé hajlik, azt jelzi, hogy birtokosa érzelmileg támogatást igényel, és sokat vár másoktól. A hosszú ujjú, sápadt bőrszínű, hurok formációt tartalmazó mutatóujjú emberek általában idealisták. Érzelmileg és esztétikailag erősebben reagálnak az életre, önmaguk és mások elé egyaránt magas normákat állítanak.

A jobb mutatóujj radiális hurokrajzolata szerint figyelmet tanúsítanak és érzékenyen reagálnak mások érzéseire. Észreveszik, és nem hagyja őket hidegen, ha a környezetükben valakinek segítségre van szüksége. Mivel ez az ujjbegyrajzolat-formáció viszonylag hosszú mutatóujjon látható, jelenléte verbális meggyőző, illetve megnyugtató képességet is jelez. Ez a mintázat gyakran látható az önmagukat menedzselő vállalkozók, művészek ujjain. A radiális hurok birtokosainak azonban előbb vagy utóbb meg kell határozniuk segítőkészségük határait, mert különben áldozatnak, kihasználtnak érezhetik magukat. Mivel a radiális hurok elmossa a határt az ego és a külső világ között, az önbizalmuk olykor külső megerősítést igényelhet. Szerencsére ezt kompenzálják a többi ujjon fellelhető örvényrajzolatok.

FruzsiMóki ujjlenyomatok jobb kézA bal kéz középső ujján található ulnáris hurok nyitottságot jelez, és alkalmassá teszi a viselőjét arra, hogy bármilyen életstílust és kultúrát magáévá tegyen. Ezt a személyt - az előítélet mentesség mellett - az „élni, és élni hagyni” attitűd jellemzi. E mintázat birtokosai szeretik a békességet, és megpróbálják a családot egyben tartani.

A jobb kéz középső ujja viszont egy igencsak ritka mintázatot, kettős hurkot tartalmaz. Ez a fajta ujjlenyomat - különösen, ha több ujjon is fellelhető - a dualista véleménnyel bíró emberekre jellemző. Azokra, akik az egyik pillanatban így, a másikban pedig már teljesen másképpen látják a dolgokat. Ez abból a szempontból kedvező, hogy sohasem válnak dogmák rabjaivá. Élénk képzelet, sokféle érdeklődés jellemzi őket, azonban a gyors és elkötelezett döntéshozatal nem az erősségük. A víz kéztípuson a tökéletességre való törekvés válhat meghatározóvá, ami olykor problémát okozhat a számukra.

Mindkét gyűrűsujjon örvényrajzolat található, ami beszédesen árulkodik gazdája képességeiről. A gyűrűsujjakon található örvényeket ugyanis a kézelemzők a művészek - elsősorban a képzőművészek (festők, grafikusok, szobrászok stb.) - klasszikus megkülönböztető jegyének tekintik. A gyűrűsujjukon örvény rajzolatot viselő emberek kreatívak, fantáziadúsak és tehetségesek. Mentális agilitásuknak és szélesebb látókörüknek köszönhetően képesek érzékelni a különbözőt és a szokatlant. Fejlett a színérzékük, ízlésesen öltözködnek, lakásukat esztétikusan rendezik be.

FruzsiMóki sátor ív Hold-dombAz emberek nagy többségének - miként a lenyomatokat elküldő FruzsiMóki esetében is - ulnáris hurokrajzolat figyelhető meg a kisujjain. A kisujj alakja és rajzolata tulajdonosa kommunikációs képességeiről tanúskodik. A viszonylag hosszú kisujj (az, hogy az ujjbegye nem éri el a szomszédos gyűrűsujj körömpercét megtévesztő, ugyanis itt a kisujj mélyről ered) azt mutatja, hogy előzékeny és alkalmazkodó, képes együttműködni másokkal. Jóhiszemű, megérti a másik embert. Mivel a kisujj körömperce a gyűrűsujj felé hajlik, tapintatos, diplomatikus is, és együtt érzően figyel a partnerére.

A bal kéz Hold-dombján található - a tenyéren ritkán megfigyelhető - sátorszerű ívrajzolat termékenységgel és szenvedélyes érzelmi reakciókkal ruházza fel viselőjét. E mintázat birtokosai élénk vitalitással rendelkeznek, és jelentős hatással vannak a környezetükre. Éltető energiát sugároznak ki magukból. Szociálisan elkötelezettek, és az érdeklődés, a figyelem központjában állnak. Nem szeretik, ha beskatulyázzák őket, általában a saját útjukat járják, a viselkedésük gyakran váratlan. Szenvedélyes érzéseiknek köszönhetően a mennyet és a poklot egyaránt megjárják, és könnyen dühbe gurulnak.

A viszonylag jól árkolt szívvonal mindkét kézen villás végződésű, a villa ágai mintegy körülölelik a Jupiter-dombot. A fő ág felkanyarodik a mutató és a középső ujjak közé, ami a barátságosság, melegség, az érzelemgazdagság jele. E formáció viselője nem célorientált, jóban és rosszban egyaránt hű társ. A villa pedig a kreativitást, a szexuális toleranciát, az érzelmi stabilitást és alkalmazkodóképességet, a rugalmasságot és az együttérzést mutatja.

A fejvonal az aktív kézen markánsabb, a kezdeti szakasza nehezen értékelhető, de valószínűsíthető, hogy együtt fut az életvonallal. A hossza átlagos, a tenyér közepén enyhén megtörve a Hold-domb felé veszi útját. Az életvonallal együtt startoló fejvonal elsősorban a lojalitás, a szülők iránt érzett tisztelet, a mások véleményére való odafigyelés jele, de jelezhet némi tartózkodást, enyhe bizonytalanságot is. Ez a formáció arra utal, hogy birtokosának szellemi fejlődésére nagy hatással volt a családja és az iskolája. Az pedig, hogy a fejvonal mindkét kézen enyhén lefelé görbül, azt mutatja, hogy tulajdonosa érzelmileg, intuitív módon közelíti meg a problémákat, a felé vezető út ugyanolyan fontos, mint a cél maga. Művészi szemmel, kreatívan és élénk fantáziával látja a világot.

FruzsiMóki jobb tenyérFruzsiMóki bal tenyérAz életvonal a fotókon kevésbé markánsnak tűnik, mint a másik két fővonal, viszont a tenyérlenyomat tanúsága szerint ez is elég mélyen barázdált. Széles ívben kerüli meg a Vénusz-dombot, és (körülbelül 1-1.5 cm-rel) a csuklóvonal fölött, villában végződik. Az életvonal elágazása arra utalhat, hogy szeret (vagy szeretne) utazni, de azt is jelezheti, hogy idővel elhagyja a szülőhelyét. Bár maga az életvonal nem tekinthető igazán jónak (közepes hosszúságú, a vége sekélyen árkolt és halovány), mindkét kézen duplikált, illetőleg - vele párhuzamosan futó - Mars-vonal figyelhető meg. A megkettőzött életvonalról azt mondják, hogy azokra jellemző, akik két eltérő személyiségű és értékrendű szülő neveltetése, vagy két különböző kultúra hatása alatt nőtt fel. A másodlagos életvonal, melyet sokan Mars-vonalnak neveznek, pótlólagos energiaforrásként értékelhető, a vitalitás forrásaként szolgál. Lelkesedést és bátorságot jelez, de jelenléte arra is figyelmeztethet, hogy a birtokosa olykor gyorsan haragra gerjed, könnyen felbosszantható.

 

Kommentek

archivált tartalom

FruzsiMóki #1

Kedves Rosta Erzsébet!
Köszönöm szépen az elemzést. Nagyon sok minden illik rám.

2014-12-11 20:13:25