Rosta Erzsébet weboldala

Emese - bal kézfejA keze - a különböző ujjvégződések alapján is - a vegyes kéztípusba sorolható. Az ilyen kezeken felfedezhető különböző ismertetőjegyek ellentmondásossá és nehezen körülírhatóvá teszik ezt a kéztípust. Azt, hogy kéz melyik típusba tartozik, elsősorban az ujjak formája dönti el. A képeken látható kezeken háromféle ujjalakzat figyelhető meg: lekerekített, szögletes és elkeskenyedő ujjvégződések egyaránt megtalálhatóak rajtuk. Az értékelés szempontjából ilyenkor lényeges a hüvelykujj és a mutatóujj fejlettsége, jelen esetben - mint látható - a hüvelykujj nagy, viszont a mutatóujj hossza normális. Ha mindkettő ujj túlságosan fejlett és erős lenne, akkor inkább a negatív hatások érvényesülnének. Az ujjvégződések mellett fontos a jellemző a tenyér formája és mérete, valamint az is, hogy szabályos, vagy szabálytalan kézről van szó. A szabályos kézen inkább a jó tulajdonságok fedezhetők fel. Mivel az előbb említett jellemzők semmi extrémitást nem mutatnak, az ujjak és a tenyér alapján inkább az utóbbi, vagyis a pozitív tulajdonságok felé billen a mérleg nyelve.

A vegyes kezűekre nagy általánosságban jellemző, hogy ismereteikben sokoldalúak, remekül tudnak alkalmazkodni, leleményesek, szinte mindenhez értenek, sokféle célt tűznek ki maguk elé, de gyakran szétforgácsolják az energiájukat, nem eléggé mélyednek el abban, amit csinálnak, ezáltal a tehetségüket nem megfelelően használják ki. Ezért aztán nem mindig állják meg a helyüket.

Mivel az ujjait nem tárta teljesen szét, csak találgatom, hogy aktív kezének hüvelykujja milyen szöget zárhat be tenyerével. Mivel elég mélyről ered, valószínűleg széles nyílást képezhet a kézzel, vagyis - szétnyitott ujjak esetén - megközelítően derékszöget zárhat be a többi ujjával. Ha a valóságban is így van, akkor ez a spirituális és lelki függetlenségét jelzi, aminek következtében mások által nem befolyásolható, ezáltal természete néha szélsőségessé válhat.

Emese - jobb kézfejA hosszú, erős hüvelykujj, magabiztosságot, logikus észjárást jelöl, egyaránt képes adni és elvenni, ám amikor döntés elé kerül, akkor határozott. A tenyérről készült összezárt ujjú fotóján jól kivehető, hogy a hüvelykujjának a felső íze hajlékony, a második íze viszont merev. Ez a kombináció részben megfelelő alkalmazkodóképességet, másrészt pedig hajlíthatatlan merevséget szimbolizál. Az íveltté váló hosszú hüvelykujj viszont arra is utalhat, hogy hajlamos hiábavaló dolgokra fecsérelni az idejét. A két közel azonos hosszúságú perc az akaraterő és a logika egyensúlyára utal, a felfelé görbülő hüvelykujj körömperce pedig kíváncsi természetről árulkodik. A kézfejéről készített felvételeken a hüvelykujjak körmeinek legalább a kétharmada látszik, ami azt jelzi, hogy az érzéseiben többnyire nyílt.

Ujjai szorosan egymáshoz simulnak, de a mutató- és a középső ujj tövénél felfedezhető egy kis rés, eszerint zárkózott, de kíváncsi. Egyenes középső ujja az akaraterő és az érzések közötti kapcsolatot jelöli, ez azt jelzi, hogy jól érzi magát közösségben és magányosan is. Az ujjai a középső ujj felé hajolnak, jelezve, hogy ez az ujja a meghatározó. Ez bizonyos bizalmatlanságot, óvatosságot szimbolizál. A középső ujj felé hajló mutató ujj önmagában viszont arra utal, hogy az időnkénti túlzott bizalmatlansága miatt elszakad a valóságtól. A gyűrűsujj enyhe görbültsége szerint pedig néha túlértékeli önmagát. A görbének tűnő kisujj - a gyűrűsujjal együtt - ugyancsak a középső ujj felé hajlik, aminek az a jelentése, hogy bizonyos diplomatikus érzékkel bír, de - a kisujj görbültsége - utalhat méhproblémára is.

Emese - bal tenyérA lazán tartott kezeit nézve, úgy tűnik, mindkét kezén a kisujj áll el a legjobban a többi ujjtól. Ez a formáció a függetlenségre törekvés jele, arról árulkodik, sem fizikailag sem lelkileg nem viseli el, ha korlátozzák.

Az is feltűnő, hogy a kisujjai eléggé mélyről erednek. A kéz-pszichológusok szerint ez annak a jele, hogy gyermekkorában érzelmi konfliktusa lehetett édesapjával vagy édesanyjával, esetleg mindkettőjükkel.

A passzív (vagyis a bal) kezén enyhén a középső ujj is görbült, ezáltal két-két ujja - a mutató- és a középső ujja, valamint a kis- és a gyűrűsujja - egymás felé hajlik. Az öröklött tulajdonságokat, hajlamokat illusztráló ujjak szerint hajlik arra, hogy - a képességeit felülértékelve - irreális célokat tűzzön ki maga elé.

Az ujjpercek hossza nagyjából azonos, amiből arra lehet következtetni, hogy érzelmi-, szellemi- és ösztönvilága egyensúlyban, összhangban van. A tenyérhez képest elkeskenyedő ujjvégek viszont a fizikai aktivitással szemben a gondolkodás magasabbrendűségét hangsúlyozzák.

A körmei alkalmazkodva az ujjvégződésekhez különböző alakzatúak. Színük annyira halovány, hogy a holdakat nem tudtam rajtuk azonosítani. Tovább bonyolítja az értékelést, hogy van, amelyik körme lapos, és van, amelyik domború, van köztük rövid (nem rövidre vágott), és van hosszú, mely a felső perc több mint felét elfoglalja. A kézkönyvek szerint a halvány körmök vérszegénységet jelezhetnek.

Tenyerének dombjai közül a Jupiter-domb elcsúszott a Szaturnusz-domb felé, ami azt jelzi, hogy az igazságérzete olykor keveredik a tépelődéssel. A Nap-domb felé tolódott Merkúr-domb szerint pedig az érzelmeit olykor befolyásolja az ésszerűség. (Azt is mondhatni, hogy néha számító.) Ugyanakkor egyaránt telt a nagy Mars- és a Hold-domb, valamint a hüvelykujj domborulata, a Vénusz-domb. A Vénusz-domb a fejlett Hold-dombbal azt reprezentálja, hogy erős képzelete nem egyszer elérhetetlen terveket sző. A fejlett Vénusz-domb a jó ízlésről árulkodik, gyenge Szaturnusz-domb, a szakadozott, hiányos sorvonallal, tépelődésre való hajlamot jelöl. A telt Mars-domb szerint energikus, (ezt szimbolizálja a nagy hüvelykujj), valamint makacs, öntelt. A fejlett Hold-domb alapján érdeklődik a misztikumok iránt.

Emese - jobb tenyérA fővonalai vékonyak, ami időnkénti bizonytalanságérzetet jelezhet. A fej- és a szívvonal jobban kivehető, mint az életvonal. A fej- és az életvonal kezdetét egyik tenyérképen sem tudtam kibogarászni, de a bal kezéről készül felvétel alapján valószínűsíthető, hogy egy jó darabig együtt futhatnak. Ez óvatosságot, a kockázatvállalás kerülését jelentheti, de utalhat az erős családi befolyásra is.

A szívvonal egyenesen fut, és - bár a vége a képek szerint elmosódott - feltételezhetően a Jupiter-domb tövénél végződhet. Az egyenes szívvonala szerint érzelmei célirányosak, nem szeretheti túlzottan a romantikát. Ez utóbbit támasztja alá, hogy viszonylag közel fut a fejvonalához, vagyis az esze uralkodik a szíve fölött. A szívvonal halványsága viszont arról árulkodik, hogy a szerelemben többnyire passzív, és néha nem képes felvenni a harcot az élet nehézségeivel. Erre érdemes odafigyelnie, mert idővel életunttá válhat.

Az életvonalát halványsága, szakadozottsága miatt nem tudtam kiértékelni, ráadásul nehezen azonosítható befolyásvonalak is fellelhető körülötte, tovább bonyolítva a helyzetet. Ezért csak azt tudom jelezni, hogy ha a valóságban is ilyen halovány, és elmosódott az életvonala, az arra utal, hogy nem nagyon szereti a fizikai tevékenységet, a kétkezi munkát. Másrészről, az életvonal szakadozottsága, esetleges rövidsége arra figyelmeztethet, hogy érzékeny alkatú lehet, vagyis jobban oda kell figyelnie az egészségi állapotára. Különösen a drogok, az alkohol fogyasztásától, a dohányzástól, az egészségtelen életviteltől (elhízástól, mozgásszegény életmódtól) kell tartózkodnia, de a stresszes helyzeteket is célszerű elkerülnie. Ez utóbbit már csak azért is érdemes megfogadnia, mert a tenyerében lévő sok kusza, apró vonalka ugyancsak az érzékenység jele.