A+ A A-

Emberke kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése

 


Emberke - bal kézfejA kezek típusát - mivel a felvételek a relatív méreteket illetően torzítanak (ennek bizonyításához elegendő egy pillantást vetni a jobb- és a bal tenyerekre) - nem tudtam azonosítani. A kézfejről készült képek alapján a Föld-típushoz, míg a tenyérfotókat vizsgálva inkább a Tűz-típushoz lehetne sorolni őket. Ezért valószínű, hogy a Föld gyakorlatiassága, természetszeretete, hagyománytisztelete valamint a Tűz szenvedélye, lelkesedése és dinamikája egyaránt jellemző a kezek gazdájának a személyiségére.

A széttárt ujjú képeken úgy tűnik, mindkét kézen a kisujj és a gyűrűsujj távolodik el a legjobban egymástól. Az Apolló- és a Merkúr ujjak közti széles rés függetlenséget jelez. Az ilyen személyek nehezen viselik el, ha fizikailag vagy az érzelmeikben korlátozzák őket.

A hüvelykujj megközelítőleg derékszöget zár be a tenyérrel. Normális esetben általában 45° és 90° között van a hüvelykujj és a kéz nyílásszöge. Ez nyitott, megbízható természetet és egészséges önbizalmat jelez. Az ilyen személyek szivélyes és barátságos ember benyomását keltik.

A hüvelykujj átlagos hosszúságú, az ujjpercei egyformán fejlettek és nagyjából azonos méretűek, azonban az átlagosnál merevebbnek tűnik. Ez utóbbi azt jelzi, hogy van akaratereje, és olykor fizikailag önmagát sem kímélve céltudatosan próbálja megvalósítani a terveit.

Az is megfigyelhető a képeken, hogy a mutatóujj körömperce enyhén a középső ujj felé hajlik. Ez azt jelzi a kéz tulajdonosáról, hogy önmagát a családjához, a munkájához, vagy a közösséghez viszonyítva - melynek aktív tagja - értékeli, és így gyakran hasznos részévé válik egy szervezetnek. Ez tipikusan annak a jele, amikor az egyén valamilyen csapathoz, klubhoz vagy társasághoz szeret tartozni, és azon belül végzi szorgalmasan a munkáját.

Emberke - jobb kézfejA tenyérképeken jól látható, hogy az ujjak szabályos ívet képezve ágyazódnak be a tenyérbe. Az ilyen ujjtőredő-rajzolat kiegyensúlyozott személyiségről árulkodnak, aki természetét tekintve se nem agresszív, se nem öntelt, de gyávának vagy szégyenlősnek sem lehet tekinteni.

Az ujjperceket szemlélve szembetűnik, hogy főleg a középső és a legalsó ujjízeken számos apró vertikális vonalka található. Ezek megjelenése a női kezeken gyakran a menopauza egyik kísérő jelensége, de jelenlétük utalhat hormonális problémára vagy stresszre is. A középső perceken viszont gyakorta a nagyon elfoglalt, aktív személyek jellemzői, de azt is jelezhetik, hogy a kezek gazdáját valami korlátozza abban, hogy kifejezze önmagát.

A körmök jól formáltak, épeknek tűnnek, viszont holdak egyiken sem láthatók. Ha ez nem a felvétel hibája, hanem a valóságban is így van, a holdak hiánya a pajzsmirigy alulműködésére (vagy elégtelen pajzsmirigytevékenységre való hajlamra) utalhat. A holdnélküli körmök gyengébb szervezetet is jelezhetnek, jelen esetben azonban ez - a kéz egyéb egyéb jellemzői alapján - nagy valószínűséggel kizárható.

A fej-és az életvonalak kezdeti futása egyik kézen sem azonosítható. Ennek lehet, hogy a nem megfelelő fényképezés az oka, de az is elképzelhető, hogy gyermekkorában egészségileg és mentálisan egyaránt nehéz időszakot élhetett át.

Emberke - bal tenyérAz életvonal mintegy kétharmad részében jól rajzolt, a vége azonban elmosódott, innentől kezdve a futása nehezen határozható meg. Az aktív kézen úgy sejtem, hogy körbeöleli a hüvelykujjpárnát, míg a passzív, bal kézen a feltételezésem szerint a Hold- és a Vénusz-dombok között végződik, de az is lehet, hogy itt megszakad és eltűnik. Az utóbbi arra utalhat, hogy a szülei (vagy nagyszülei) elszakadtak a megszokott környezetüktől, nem tudtak igazán gyökeret verni, vagy új társadalmi közegbe, kultúrába kerültek. A jobb kéz életvonal viszont teljesen szabályos, közelítőleg félkört ír le, ami jó egészséget és vitalitást jelez. Ha pedig valóban a hüvelykujj tőpárnája alatt végződik, egyúttal azt is mutatja, hogy a kéz birtokosa nem egy sokat utazó, kalandvágyó személy, inkább az otthonát, a családját szereti.

A fejvonal az aktív kézen a fejlettebb, jobban rajzolt, itt átlagos hosszúságú, és enyhén lejtve, a Hold-dombra érkezik. A bal kézen viszont úgy tűnik, mintha a tenyér közepén villában végződne.

Az egymástól különböző fejvonalak a gondolkodásmód és az intellektus fejlődésére irányítják a figyelmet. Mivel a domináns kéz fejvonala erősebb (jobban árkolt) és hosszabb, ez azt jelzi, hogy szorgalmának és neveltetésének köszönhetően nagyobb intellektuális fejlődést ért el annál, mint amennyit a veleszületett képességei alapján várni lehetett.

A passzív kéz viszonylag rövid fejvonala miatt már csak azért sem kell különösebben aggódnia, mert ez csupán arra utal, hogy nem nagy időtávlatokban gondolkodik, hanem elsősorban a küszönönálló feladatokra koncentrál. Szakmai ügyességet, gyakorlatiasságot igénylő feladatoknál ez kifejezetten előnyös, mert nem vonják el a figyelmét a probléma közvetlen megoldását nem segítő információk.

Emberke - jobb tenyérA szívvonal a két kézen aszimmetriát mutat, a jobb kézen elágazik, a villa két ága a mutató- és a középső ujjak közti nyílást fogja közre; a passzív kezén viszont - ha jól láttam - nincs elágazás, a Jupiter-dombon végződik. Ez arra utal, hogy legbelül, az ösztönös viselkedésében jóval megfontoltabb, körültekintőbb, mint a külvilágra vetített érzelmei jeleznek. Ez nem rossz, mert megérzései kontrollálhatják idealizmusát, jóhiszeműségét. Mivel a domináns kezén a középső ujj felé futó szívvonal-ág látszik az erősebbnek, az is elmondható, hogy tartós kapcsolatokat, az életre szóló barátságokat tartja igazán fontosaknak. Az ilyen formáció gazdái gyakran tartanak kutyákat, macskákat, vagy egyéb hobbiállatokat. Másrészről a villás szívvonal-végződés magyarázatot ad az olykor ellentmondásos, változó érzelmi reakciókra is.

A másodlagos vonalakat is alaposabban megnézve, feltűnik, hogy mindkét kézen jól rajzolt Merkúr-vonal található. Ezek - a kinagyított képek tanúsága szerint - az életvonalból vagy a Vénusz-dombról eredhetnek, és rázsútosan haladnak a kisujj képzeletbeli tengelye felé. Az előbbi formáció jó üzleti érzékről, az utóbbi, vagyis az életvonalat metsző Merkúr-vonal pedig a karitítív hajlamról árulkodik.

Jóval egyértelműbb viszont a mindkét tenyéren megtalálható lojalitás- vagy hűségvonalak megítélése. Ezek tulajdonkéépen nem is vonalak, hanem bőrráncok vagy gyűrődések, melyek a hüvelykujj tövétől haladnak a Vénusz-dombon át az életvonal felé. Jelenlétük belülről eredő, szinte ösztönösnek tekinthető hűséget, szeretetet mutat a család, a partner, a szülőhely és általában a felmenők, az ősök iránt.

A kisujj alatt apró, vertikálisan futó, ún. szamaritánius vonalak figyelhetők meg. Ezek, ha több - legalább négy - van belőlük, valamilyen gondozói (segítő) tevékenységre vagy hivatásra (pl. ápolónő, természetgyógyász, segédápoló, védőnő stb.), illetőleg az ezek iránti vonzódásra utalnak, vagy egyszerűen egy segítőkész „jó szomszéd” ismertető jegyei.

Emberke - a bal kéz ujjaiAz utólag megküldött ujjlenyomatokkal kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy az ujjbegyrajzolatok nem mindegyikét tudtam teljes biztonsággal meghatározni, az már az első ránézésre megállapítható, hogy a nagy többségük (de az is lehet, hogy mind a tíz) hurok rajzolat. Igazán egyedül a balkéz középső ujja esetében nem sikerült eldöntenem, hogy ulnáris hurokról vagy sátras ívről van-e szó. De ez az általános értékelés szempontjából nem probléma, ugyanis az International Institute of Hand Analysis (Nemzetközi Kézelemző Intézet) ismert szakértői - Richard Unger és Ronelle Coburn - szerint, akinek legalább hat ujján hurok rajzolat található, annak a szeretet az igazi életcélja. Ez az a személyiségvonás, amit önmaga jobb megismerésével, helyes értékelésével, az érzései kifejezésével, a kapcsolatok ápolásával, mások elfogadásával folyamatosan fejlesztenie szükséges. Olyan területen érdemes dolgoznia, ahol a szolidaritás, a gondoskodás, mások segítése a legfontosabb érték.

Ugyanakkor jobban kell koncentrálnia az éppen aktuális feladatra (különösen, ha az olyan, amit nem igazán kedvel), mert a sok hurok gyakran az összpontosító-képesség gyengülésével jár.

Ami pedig az egyes ujjak rajzolatainak jelentését illeti, figyelemmel a kezek egyéb jellemzőire is, röviden az alábbiajkban foglalható össze:

A hüvelykujjak ulnáris hurok rajzolata alkalmazkodó, fegyelmezett, jó csapatmunkásról árulkodik, aki felelősségteljes és nyitott az új dolgokra. Viszont - ha nincs megszabott határidő - csak akkor végzi el a feladatát, amikor kedve van hozzá. Gyengeségük, hogy az érzelmük, a hangulatuk jelentős hatással van a teljesítményükre.

A mutatóujj (bal kéz) radiális hurok rajzolata a kéz gazdájának a mások érzései, problémái iránti érzékenységét jelzi. Olyan személy, aki azonnal észreveszi, ha valakinek segítségre, támogatásra, gondozásra vagy ápolásra van szüksége. Elsősorban arra kell vigyáznia, hogy önfeláldozó természete miatt a saját szükségleteit nehogy elhanyagolja.

Emberke - a jobb kéz ujjaiA mutatóujj (jobb kéz) ulnáris hurka barátságos, együttműködő, másokra odafigyelő embert jelez. Nem ambiciózus, a versengés, a személyes karrierje helyett inkább kapcsolatokat épít.

A középső ujj sátras íve (a bal kézen lehet, hogy ez van) szorgalmas, megbízható, felelősségteljes, szavahihető, segítő és gondoskodó személyek sajátossága. Igazságszeretőek, békességre vágynak, és mindent megtesznek, hogy összetartsák a családjukat. A humanitárius tevékenység, környezet- és természetvédelem területén érezhetik igazán jól magukat.

A középső ujj ulnáris hurok rajzolata előítéletmentes, befogadó személyiséget jellemez. E mintázat birtokosa szereti a harmóniát, érzelmileg érzékeny, és - hasonlóan a sátras ív gazdájához - azon van, hogy egybetartsa a családját.

A gyűrűsujjon látható hurok rajzolatok remek vizuális képzelőerőről, a szépség szeretetéről tanúskodnak. A tenyér- és kézfejképeken látható - a Föld- és Tűz típus tulajdonságait ötvöző - viszonylag rövid ujakkal jellemezhető kézen a fizikai munka, a sport szeretetét is jelezhetik.

A kisujj ulnáris hurka önmagában nem szolgáltat lényeges információt, ugyanis a föld lakossága nagy részének ilyen rajzolat található a legkisebb ujján.

 

Hozzászólások  

0 #1 Emberke 2015-05-31 19:11
Kedves Erzsébet!

Nagyon szépen köszönöm az elemzést! :) Sok mindenben igaza van... de azért a gyermekeim azt mondták, hogy ideje lesz akkor "felnőnöm" a kezemhez, hogy tényleg ilyen jó emberke legyek, mint amilyennek jellemez a kezeim alapján. :) Majd igyekszem! :)
Köszönöm szépen!!! :-)
Idézet

További olvasnivaló

Terence Dukes dermatoglífiai elképzel…

Terence Dukes - aki papi státuszának elismeréseként ma már Shifu Nagaboshi Tomino néven ismert - A kínai kézelemzés (1987.) címen írt, a dermatoglífiát is magában foglaló munkáját a Chen...

Folytatás...

Libagyerek, a pórázon sétáló Patya

Az egyik nap, amikor szokásos kora reggeli futásából hazaérkezett a férjem, furcsa látványt osztott meg velem, azt újságolta, hogy az utcánkban egy pórázon sétáltatott libát látott. Tényleg? – szaladt ki...

Folytatás...

Pakisztán - Átkelünk a rablók útjá…

  Nagyobb térképre váltás Szokás szerint a hajnal kiugraszt ágyunkból, a reggeli kávézás közben felvázoljuk a megírandó cikket. Az egész napunk fogalmazással és sétálással telik. Sikerül mindenféle finomságot, sajtot, péksüteményt, friss joghurtot...

Folytatás...

Középtömlős, oldaltömlős és ikerh…

    A középtömlős mintázat nagyon hasonlít a hurok rajzolathoz, azzal a különbséggel, hogy a hurok nyílásával szemben legalább egy visszagörbülő papilla (bőrléc) található, amely szinte elzárja a nyílást. Ennek a rajzolatnak...

Folytatás...

Nyugalom, optimizmus, melankólia, gyás…

A kék - melynek több mint 30 árnyalata létezik - egyike azon színeknek, melyet a férfiak és a nők egyformán kedvelnek (vagy - ízléstől függően - nem szeretnek). A kék...

Folytatás...

Trivandrum és a Kovalam part között i…

Megérkezésünk másnapján első utunk Mary nővérhez vezet. A kölcsönös üdvözlés, ajándékátadás után még alig melegszünk bele a kölcsönös érdeklődésbe, az elmúlt időszak történéseinek mesélésébe, amikor a főnővér azt javasolja, látogassunk...

Folytatás...