Rosta Erzsébet weboldala

 


Bár - a jelentkezést követő levelezés során - elég sok fotót kaptam, sajnos a képek minősége nem ütötte meg a kívánatos szintet, a tenyerek bőrrajzolatait, fővonalait még kinagyítva is csak nehezen lehetett értékelni. Emiatt az elemzésem elsősorban a kezek - fényképeken is azonosítható - morfológiai jellemzői alapján készült.

Csoki - kézfejekNoha a kéztípust a felvételek torzítása miatt (az objektív nem derékszöget zárt be a kezekkel) nem tudtam beazonosítani, annyi azért megállapítható, hogy a kezek radiális (hüvelykujj felőli) oldala az erősebb, a fejlettebb, vagyis a tulajdonosuk nem spirituálisan, hanem a praktikus szempontok, a realitások figyelembevételével, materiálisan közelíti meg a mindennapi élet problémáit.

Akár a tenyérről, a kézfejekről készült fotókat nézzük, a hüvelykujjak mindegyiken merevnek látszanak, ami a megszokotthoz való ragaszkodásról, a változásokhoz, az újhoz való alkalmazkodás nehézségeiről árulkodik. A két kéz hüvelykujja között észrevehető különbség, hogy a felvételeken jobb hüvelykujj körméből nagyobb rész látszik, hogy öröklött képességeit felhasználta, illetőleg fejlesztette a kéz gazdája.

A mutató- és a gyűrűsujjak átlagos hosszúságúaknak tűnnek, egymáshoz viszonyított arányuk normális. Megfigyelhető viszont, hogy a körömpercük enyhén a középső ujj felé görbül. A Jupiter-ujj e tulajdonsága azt jelzi, hogy a munkájában, a családjában leli meg örömét, kész integrálódni a közösségbe, vagy egy nagyobb szervezetbe, ami jelentős sikert is hozhat a számára. A gyűrűsujj vonatkozásában viszont kevésbé pozitív a kép, ugyanis ez a fajta formáció arra utal, hogy az erős kötelességtudat, a munka és a család a kreatív képességek kifejezésének és a boldogságnak korlátja lehet. Ezt a veszélyt némiképp mérsékli, hogy a körömperc elhajlása viszonylag csekély.

Csoki - tenyerekA klasszikus kézelemzők szerint kevésbé pozitív jelentésű az, hogy mindkét kisujj felső íze a gyűrűsujj felé görbül. Ez szerintük a hazudozó emberek ismertetőjele. A valóság azonban ennél sokkal komplexebb és árnyaltabb. A befelé hajló körömperc inkább a tapintatosság, a diplomáciai érzék jele, azt mutatja, hogy az ilyen kisujjak birtokosa. A probléma inkább az lehet, hogy olykor túlzásba viszi ezt, és azt mondja, amit hallani szeretne a környezete.

A kisujjak esetében azonban nem ez a legfontosabb jellemző, hanem az, hogy mindkét kézen feltűnően rövidek, alig nyúlnak magasabbra a második ujjperc közepénél. Az ilyen kisujjak jellemző tulajdonságaival Andrew Fitzherbert foglalkozott részletesen a Hand Psychology (Kéz pszichológia) című könyvében. Szerinte az ilyen rövid kisujjú személyek - ahelyett, hogy érett felnőttként viselkednének - úgy állnak a dolgokhoz, mint az éretlen tinédzserek, ami számos problémát okoz a számukra. Ez a fajta „éretlenség” különféle módokon nyilvánulhat meg, azonban ezek mindegyike kisebb-nagyobb bajjal jár. Az egyik típust az jellemzi, hogy gyakran kerül olyan romantikus szituációkba, melyek nem bizonyulnak stabilnak. Például a kapcsolatai, barátságai rövid életűek, és nem szükségszerűen boldogok. Egy másik - ugyancsak a rövid kisujjakra jellemző - probléma a gyakori konfliktus a szülők és a gyerekek között. Ennek elsősorban az a fő oka, hogy a rövid kisujjú szülők kevésbé türelmesek, gyakorta túlreagálják az apróbb csínytevéseket. Nem árt, ha ennek tudatában vagyunk.

Csoki - bal tenyérUgyanakkor az ilyen kisujjak birtokosai fiatalabbaknak tűnnek másoknál. A rövid kisujjal jelzett éretlenség részben fizikai, részben mentális jellegű. Az ilyen személyekre a fiatalos megjelenés mellett, gyakran az ifjonti lelkesedés is jellemző. Vidámabb, változatosabb és érdekesebb az életük, mint érett kortársaiké. Sohasem restek, vidámak, gyors észjárásúak, fiatalos megjelenésűek. És ami a legjobb, sokkal lassabban öregszenek, mint mások, viselkedésüket, mentalitásukat tekintve, aggkorban is ifjak maradnak.

Az előbbitől eltérő, jóval markánsabb véleményt fogalmaz meg a pszichodiagnosztikai kézolvasás (Psychodiagnostic Chirology) rendszerének megalapítója, Arnold Holtzman a rövid kisujjakkal kapcsolatban.  Szerinte ez a visszamaradt érzelmi fejlődés jele, ami valamilyen gyermekkori traumás élménynek a következménye.

A körmökkel kapcsolatban annyit érdemes megjegyezni, hogy a színűk és az állaguk jó, a holdjaik arányosak, ami egészséges keringésről árulkodik.

Mint ahogyan azt már a bevezetőben is jeleztem, a tenyér vonalainak értékelésével - a felvételek nem megfelelő mivolta következtében - elég sok gondom volt, ezért a következőkben leírt megállapítások sok bizonytalanságot hordoznak.

A szívvonal a passzív kézen körülbelül a középső ujj tengelyéig viszonylag jól árkolt és szépen ívelt, innentől kezdve viszont elhalványodik, és - ha jól látom - erős görbülettel felfelé veszi irányt a középső- és a mutatóujjak közti terület felé. Erről a vonalformációról azt mondják, hogy az érzelmi idealizmus megkülönböztető jele. Az ilyen szívvonal birtokosai barátságban, szerelemben egyaránt mély és tartós kapcsolatra törekszenek. Ez némiképp ellentmond a rövid kisujjak által jelzett érzelmi éretlenségnek, ám ha ez utóbbi megfelelően „kezelik”, meglelhetik a boldogságukat. Alapvetően nem kalandvágyóak, a szeretetüket tettekkel fejezik ki. A társadalmi kötelezettségeiket igen fontosnak tartják, igyekeznek teljesíteni azokat.

Csoki - jobb tenyérSajnos az aktív kéz szívvonaláról nem tudtam véleményt formálni, volt olyan felvétel, melyen egyenesnek tűnt, és olyan is akadt, mely alapján arra gondoltam, hogy - egyesülve a fejvonallal - ún. Simian-vonalat (majomredőt) formázott.

A fejvonalról megint csak a passzív kézről készült képek alapján tudok beszélni. Eszerint kezdetben együtt fut az életvonallal, majd - miután elváltak egymástól - egyenesen haladva a tenyér közepén, a gyűrűsujj tengelyénél végződik. A kiinduló pozíciójukban összekapcsolódó fej-és életvonalak általában pszichológiai függőséget és önbizalomhiányt jeleznek.

A viszonylag rövid fejvonal - ellentétben egyes klasszikus kézelemző véleményével - nem jelent szellemi problémát, hanem inkább arra utal, hogy a vonal birtokosa nem tekint messzire előre, elsősorban a közeli jövő problémáira, illetőleg a már látható és jól megfogalmazható feladatokra fókuszál. Gondja csak akkor van, ha hosszú távú hatással járó döntést kell hoznia, ilyenkor nem árt, ha hallgat szerettei tanácsára.  


Az életvonal egyik képen sem látszik rendesen, csak annyi valószínűsíthető, hogy nem öleli körbe a Vénusz-dombot, hanem valahol a csuklóvonal és az ujjak tőperceit összekötő képzeletbeli vonal alsó harmadában végződik. Ha a valóságban is ilyen rövid és gyenge az életvonal, akkor a formáció a táplálék rossz hasznosításáról, érzékenységről, labilis egészségi állapotról tanúskodik. Ez esetben kerülnie kell a stresszes élethelyzeteket, az egészségre káros drogokat, beleértve a dohányzást is, és - hogy biztonságban érezhesse magát - stabil partnerre, biztos munkahelyre és megfelelő anyagi háttérre lehet szüksége.

 

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #3

Kedves Csoki!
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy sokszor még a személyes találkozás sem elegendő a kéz vonalainak a kiértékeléséhez, megfelelő megvilágításra van szükség, és olykor bizony a nagyítót is elő kell venni. De vannak olyan kézelemzők is, akik még ezzel sem elégednek meg, hanem tenyérlenyomatokat készítenek, és ezek tanulmányozásával vonják le a következtetéseiket. A 2008 ősze óta elvégzett elemzések tanulságai alapján én is arra a következtetésre jutottam, hogy a jövőben (leghamarabb 2016 második felétől és csak korlátozott számban) kizárólag tenyér- és ujjlenyomatok és a kézfejekről készített fényképek továbbá kézírásminta alapján végzek értékeléseket. Amikor készen állok erre, az oldalamon újra látható lesz a „Küldje el a kezét!” feliratú ikon, és a feltételeket, valamint szükséges instrukciókat összefoglaló írások is készen lesznek. Addig azt javasolom, hogy tanulmányozza az oldalamon megjelent írásaimat, illetőleg a két honlapomról letölthető könyveimet.
Ami pedig a második kérdését illeti, a képeket nézve valószínűleg igaza van.

2015-09-26 10:37:48

Csoki #2

Ja igen, és az ujjak formáit milyennek látja? Én kúposnak látom őket, viszont a gyűrűsujj már lehet, hogy lekerekített.?

2015-09-25 13:56:47

Csoki #1

Köszönöm az elemzést!

Az aktív kézen valóban én sem tudtam megállapítani a vonalakat, főleg a szívvonalat. Aggódom, mert elég rossznak bizonyul (szerelmi kapcsolatokban sok csalódás ért). Egészség vonalat is látok az aktív kezemen, viszont az se szép egyenes, hanem szaggatott. A vénusz övem sem szépen ívelt, hanem vékony, töredezett. Van olyan övem is, amely az apolló dombról indul töredezve és a jupiter dombon köt ki, de az már nem töredezett. A sorsvonal nagyon vékony, és úgy látom, hogy vagy az élet -vagy a fejvonaltól indul és a középső ujj alatt végződik. Nap-vonalat is látok, de az is halvány.
Van egy olyan vonal, amiről fogalmam sincs, hogy milyen vonal lehet: az életvonalon belül indul, mely az életvonalon keresztül felfelé ível, átszeli a fejvonalat és a gyűrűsujj alatt végződik, de a szívvonal alatt, és két ága van. Önnek mi a véleménye erről?

2015-09-25 13:53:18