Rosta Erzsébet weboldala


Akár a klasszikus megközelítést, akár a modern kézelemzés osztályozását választjuk, a kéz típusát nehéz besorolni, ugyanis a telt, de egyúttal elasztikusnak is tűnő, szögletes tenyérhez különböző - szögletes, lekerekített és spatulás - végződésű ujjak társulnak. Másrészről - a fényképek torzítása miatt - az ujjak és a tenyér egymáshoz viszonyított mérete sem állapítható meg egyértelműen. A hagyományos kézelemzés alapján vegyes kéztípusról lehet szó, szögletes és spatulás beütésekkel, míg az elmúlt évtizedekben kialakult felfogás szerint a legjobban a „tűz-típushoz” hasonlítanak a kezek.

Csodababánk kézfej - "zárt" ujjakA fentiek alapján - és természetesen a kezek egyéb jellemzőit is figyelembe véve - érzékeny, de viszonylag rugalmas, mobilis és dinamikus személyről lehet szó. Egyik fontos jellemzője, hogy a munka - ebbe a fizikai tevékenységet is beleértve - igen fontos szerepet játszik az életében, és folyamatosan azon dolgozik, hogy tökéletesítse tudását. A „tűz kézre” gyakran mondják, hogy türelmetlen, ennek azonban nem láttam jeleit.

A tenyér éle határozottan ívelt, a görbülete lent, a csukló közelében a legnagyobb. A görbült tenyérél a kreativitás jele, mely jelen esetben praktikus természetű. Nem ötleteket vagy elméleteket gyárt, hanem, amit mások kigondoltak, a gyakorlatba ülteti át.

Ha a lazán tartott kezeken az ujjakat alaposabban megnézzük - bár a különbség nem nagy -, a mutató ujjak és a kisujjak valamivel jobban elállnak a többitől. Az előbbi szellemi függetlenségre és ambícióra, míg az utóbbi az önálló cselekvés igényére utal, vagyis a személyiség egyik jellemzője, hogy a fizikai és az érzelmi korlátozást egyaránt nehezen viseli el.

A széthúzott ujjakkal készített felvételen a hüvelykujj átlagos - kb. 60°-os - szöget zár be a tenyérrel, ami nyílt és megbízható, egészséges önbizalommal bíró emberről tanúskodik.

A merev hüvelykujj a szilárd/határozott életszemlélet és az ellenszegülő természet jele. Az ilyen személyek ellenállóak és kitartóak. Erős összpontosító-képességgel és vasakarattal rendelkeznek, addig képesek az előttük álló feladatra koncentrálni, míg el nem érik a céljukat. Hogy mennyire merevek a hüvelykujjak, a fotók alapján nem állapítható meg, ezért megjegyzem, hogy szélsőséges esetben az erős és rugalmatlan hüvelyujjak csökönyösségre, dogmatikus gondolkodásra is utalhatnak.

Csodababánk kézfej - nyitott ujjakMivel kinyújtott hüvelykujjak - a becslésem szerint - meghaladják az index ujj tőpercének képzeletbeli felezővonalát, viszonylag hosszúaknak tekinthetők, vagyis az akaraterő mellett kellő energia is van a kéz gazdájában, hogy - ha kell - megbirkózzon a nehézségekkel, alkalmazkodjon az élet kihívásaihoz.

A körmök fényesek, egészségeseknek látszanak, a holdjaik - már amelyek a felvételeken látszanak - arányosak, ami jó keringésről tanúskodik. A szögletes formájuk pedig laza, kiegyensúlyozott természetet jelez. Minél nagyobbak a körmök, annál nehezebb gazdájukat kizökkenteni a nyugalmából.

A kézfejről készült felvételeket nézve, az ujjak inkább bütyköseknek, mint simáknak tekinthetők. A bizonytalanságot az okozza, hogy igazából csak az alsó, vagyis az ujjtő-ízületek fejlettek. Ez utóbbiakat a materiális rend bütykeinek nevezik, ami onnan ered, hogy az ilyen kezek birtokosai óvatos gondolkodók, és szeretik a rendezett környezetet.

A hüvelykujj különösen fejlett tőízülete, amit a képeken tőízületének kiszögellése jelez, kézügyességről, a barkácsolás kedveléséről tanúskodik. Egyes vélemények szerint ugyanez a ritmus, a tánc, vagy a rend szeretetére is utalhat.

A kisujj ugyancsak hosszú, itt viszont az is figyelmet érdemel, hogy a körömperce a gyűrűsujj felé hajlik. A hosszú kisujj jó beszéd- vagy íráskészséget, és - mivel más jelek is (pl. a Vénusz-domb fejlettsége, az életvonal által jelzett vitalitás, a hüvelykujj energiája) erre utalnak - erős libidót (nemi vágyat) jelez. Az ilyen kisujj gyakori az átlagon felüli intelligenciájú személyek körében. Az pedig, hogy ha a gyűrűsujj felé görbül, az agyafúrtság, ravaszság jele. Szélsőséges esetben, vagyis ha egy rossz (pl. rövid, tömpe hüvelykujjú, sorsvonal nélküli) kézen látható, a haszonleső, becstelen személyiség jellemzője. Itt viszont inkább pozitív a jelentése, tapintatra, jó diplomáciai készségre utal. Negatívumként legfeljebb annyit lehet felróni, hogy néha túlzásba viszi ezt, és hajlamos azt mondani, amit hallani szeretnének.

Ha az ujjak hosszait egymáshoz viszonyítjuk, feltűnő, hogy a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, ami statisztikailag elsősorban a férfiakra jellemző. A legújabb kutatások szerint a hosszú gyűrűsujj (pontosabban az alacsony 2:4 ujjarány) a várandós édesanya magas tesztoszteron-szintjének a következménye. Ez sporttehetségre, jó térlátásra és olykor kacérkodó természetre, flörtölési hajlamra utalhat. Egyébként - függetlenül a mutatóujj méretétől - a hosszú gyűrűsujj kreativitást és művészi hajlamot jelez.

Csodababánk - tenyér - zárt ujjakAz ujjakat vizsgálva szembetűnő, hogy valamennyi ujjnak a körömperce a leghosszabb. Ez azért fontos, mert a hosszú körömpercek elgondolkodó, gondolatokban gazdag személyről tanúskodnak.

A kisujj középső perce karcsú és rövid. Az ilyen kisujjakról azt mondják a kézelemzés szakértői, hogy az olyan emberekre jellemzőek, akik képtelenek a tennivalóikat időben elrendezni, a dolgokat megszervezni. Mindaddig, amíg a munkájuk nem igényel szervezést, jól elboldogulnak, ám ha a sikerhez az utóbbira van szükség, a legtöbbször kudarcot vallanak.

A telt és rugalmasnak tűnő tenyereken a hüvelyujj-párna és a kisujj-párna, vagyis a Vénusz- és a Hold-domb a legfejlettebbek. Az előbbi a tevékenység, és az életerő, az utóbbi pedig az alkotó fantázia jele.

Kedvező, hogy a szív-, a fej- és az életvonal egyaránt jól árkolt, egyiken sem látható sziget vagy szakadás. Az élet- és a fejvonalak kezdetben mindkét kézen együtt futnak (a passzív kézen hosszabban), ami - az óvatosság, és a kockázatkerülés mellett - arra utal, hogy fejlődésére, életére nagy hatással voltak a szülei, erős volt a család befolyása, ami ellen viszont egyáltalán nem ellenkezett.

A kezeken az életvonal a legmarkánsabb, hosszú, szinte végig jól árkolt, és széles ívben teljesen körülöleli a hüvelykujj párnáját. Az ilyen életvonal - figyelemmel a hüvelykujj-párna (thenar) fejlettségére is - remek vitalitást, erőt és egészséget sugároz. Mivel az életvonal nem a tenyér közepén, hanem a hüvelykujj töve alatt végződik, a formáció az otthon és a család szeretetéről árulkodik. Az ilyen életvonalat hordozó emberek nehezen hagyják el szülőhelyüket.

A fej- és a szívvonal mindkét kézen viszonylag távol futnak egymástól. A híres kézelemző, Noel Jaquin szerint a két vonal közötti távolság a látókör széles vagy szűk voltát jelzi. Ha - mint jelen esetben - messze fut egymástól a két vonal, egy barátságos, melegszívű, toleráns emberrel van dolgunk, míg az ellenkezője a türelmetlen, „csőlátó” emberek jellemzője, akikkel nehéz kijönni.

Csodababánk - tenyér - nyújtott ujjakA fejvonal - miután elválik az életvonaltól - enyhén ugyancsak lefelé ereszkedik, azonban a futása közelítőleg egyenes marad. A vonal egyessége tiszta, koncentrált gondolkodást jelez, az pedig, hogy a Hold-domb felé tart, arra utal, hogy szereti az olyan tevékenységeket, melyek igénylik a kreativitást, miközben „megdolgoztatják” a képzelőerejét, igénybe veszik a fantáziáját.

A szívvonal mindkét kézen átlagos hosszúságú, és közelítőleg egyenes futású. Az egyenes szívvonal azokra jellemző, akik kapcsolataikban megfontoltak, nem gyúlnak hirtelen lángra, előbb barátságot kötnek, és csak miután alaposan kiismerték a partnerüket, kötelezik el teljesen magukat. Figyelmesek, de nem demonstratívak. Nem törekednek dominanciára, Inkább megosztják a felelősséget a kapcsolatukban. Talán éppen ezért hűséges társak, jóban-rosszban kitartanak a párjuk mellett.

Ritkán szoktam a sorsvonalról írni, mert a fényképeken általában nehezen azonosíthatók, nemcsak a kiindulási és végpontjuk pontos meghatározása bizonytalan, sokszor még az sem dönthető el, hogy egyáltalán megtalálhatók-e a kezeken. Ráadásul ez a legváltozatosabb formákat öltő fővonal. Most viszont - mivel a megszokottnál több képet kaptam - megállapítható, hogy mindkét kézen középről, s a csukló közeléből indulnak. Ez egy jó start-pozíció, mert gyermekkortól kezdve kötelességtudatot, céltudatosságot és kiegyensúlyozottságot jelez, korán érő személyiségre utal. A sorsvonal egyenletesen, töretlenül fut a fejvonal felé, előtte viszont megszakadni látszik, ám rövid szünet után és némileg eltolódva, egy kevésbé markáns, nehezebben azonosítható vonalban továbbhalad a szívvonal felé. A fejvonal közelében detektálható szakadás valamilyen változást jelenthet az életvitelben, a munkában, az életcélokban.