A+ A A-

Csodababánk kézelemzése

  • Közzétéve itt: Anonim személyek kézelemzése


Akár a klasszikus megközelítést, akár a modern kézelemzés osztályozását választjuk, a kéz típusát nehéz besorolni, ugyanis a telt, de egyúttal elasztikusnak is tűnő, szögletes tenyérhez különböző - szögletes, lekerekített és spatulás - végződésű ujjak társulnak. Másrészről - a fényképek torzítása miatt - az ujjak és a tenyér egymáshoz viszonyított mérete sem állapítható meg egyértelműen. A hagyományos kézelemzés alapján vegyes kéztípusról lehet szó, szögletes és spatulás beütésekkel, míg az elmúlt évtizedekben kialakult felfogás szerint a legjobban a „tűz-típushoz” hasonlítanak a kezek.

Csodababánk kézfej - "zárt" ujjakA fentiek alapján - és természetesen a kezek egyéb jellemzőit is figyelembe véve - érzékeny, de viszonylag rugalmas, mobilis és dinamikus személyről lehet szó. Egyik fontos jellemzője, hogy a munka - ebbe a fizikai tevékenységet is beleértve - igen fontos szerepet játszik az életében, és folyamatosan azon dolgozik, hogy tökéletesítse tudását. A „tűz kézre” gyakran mondják, hogy türelmetlen, ennek azonban nem láttam jeleit.

A tenyér éle határozottan ívelt, a görbülete lent, a csukló közelében a legnagyobb. A görbült tenyérél a kreativitás jele, mely jelen esetben praktikus természetű. Nem ötleteket vagy elméleteket gyárt, hanem, amit mások kigondoltak, a gyakorlatba ülteti át.

Ha a lazán tartott kezeken az ujjakat alaposabban megnézzük - bár a különbség nem nagy -, a mutató ujjak és a kisujjak valamivel jobban elállnak a többitől. Az előbbi szellemi függetlenségre és ambícióra, míg az utóbbi az önálló cselekvés igényére utal, vagyis a személyiség egyik jellemzője, hogy a fizikai és az érzelmi korlátozást egyaránt nehezen viseli el.

A széthúzott ujjakkal készített felvételen a hüvelykujj átlagos - kb. 60°-os - szöget zár be a tenyérrel, ami nyílt és megbízható, egészséges önbizalommal bíró emberről tanúskodik.

A merev hüvelykujj a szilárd/határozott életszemlélet és az ellenszegülő természet jele. Az ilyen személyek ellenállóak és kitartóak. Erős összpontosító-képességgel és vasakarattal rendelkeznek, addig képesek az előttük álló feladatra koncentrálni, míg el nem érik a céljukat. Hogy mennyire merevek a hüvelykujjak, a fotók alapján nem állapítható meg, ezért megjegyzem, hogy szélsőséges esetben az erős és rugalmatlan hüvelyujjak csökönyösségre, dogmatikus gondolkodásra is utalhatnak.

Csodababánk kézfej - nyitott ujjakMivel kinyújtott hüvelykujjak - a becslésem szerint - meghaladják az index ujj tőpercének képzeletbeli felezővonalát, viszonylag hosszúaknak tekinthetők, vagyis az akaraterő mellett kellő energia is van a kéz gazdájában, hogy - ha kell - megbirkózzon a nehézségekkel, alkalmazkodjon az élet kihívásaihoz.

A körmök fényesek, egészségeseknek látszanak, a holdjaik - már amelyek a felvételeken látszanak - arányosak, ami jó keringésről tanúskodik. A szögletes formájuk pedig laza, kiegyensúlyozott természetet jelez. Minél nagyobbak a körmök, annál nehezebb gazdájukat kizökkenteni a nyugalmából.

A kézfejről készült felvételeket nézve, az ujjak inkább bütyköseknek, mint simáknak tekinthetők. A bizonytalanságot az okozza, hogy igazából csak az alsó, vagyis az ujjtő-ízületek fejlettek. Ez utóbbiakat a materiális rend bütykeinek nevezik, ami onnan ered, hogy az ilyen kezek birtokosai óvatos gondolkodók, és szeretik a rendezett környezetet.

A hüvelykujj különösen fejlett tőízülete, amit a képeken tőízületének kiszögellése jelez, kézügyességről, a barkácsolás kedveléséről tanúskodik. Egyes vélemények szerint ugyanez a ritmus, a tánc, vagy a rend szeretetére is utalhat.

A kisujj ugyancsak hosszú, itt viszont az is figyelmet érdemel, hogy a körömperce a gyűrűsujj felé hajlik. A hosszú kisujj jó beszéd- vagy íráskészséget, és - mivel más jelek is (pl. a Vénusz-domb fejlettsége, az életvonal által jelzett vitalitás, a hüvelykujj energiája) erre utalnak - erős libidót (nemi vágyat) jelez. Az ilyen kisujj gyakori az átlagon felüli intelligenciájú személyek körében. Az pedig, hogy ha a gyűrűsujj felé görbül, az agyafúrtság, ravaszság jele. Szélsőséges esetben, vagyis ha egy rossz (pl. rövid, tömpe hüvelykujjú, sorsvonal nélküli) kézen látható, a haszonleső, becstelen személyiség jellemzője. Itt viszont inkább pozitív a jelentése, tapintatra, jó diplomáciai készségre utal. Negatívumként legfeljebb annyit lehet felróni, hogy néha túlzásba viszi ezt, és hajlamos azt mondani, amit hallani szeretnének.

Ha az ujjak hosszait egymáshoz viszonyítjuk, feltűnő, hogy a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, ami statisztikailag elsősorban a férfiakra jellemző. A legújabb kutatások szerint a hosszú gyűrűsujj (pontosabban az alacsony 2:4 ujjarány) a várandós édesanya magas tesztoszteron-szintjének a következménye. Ez sporttehetségre, jó térlátásra és olykor kacérkodó természetre, flörtölési hajlamra utalhat. Egyébként - függetlenül a mutatóujj méretétől - a hosszú gyűrűsujj kreativitást és művészi hajlamot jelez.

Csodababánk - tenyér - zárt ujjakAz ujjakat vizsgálva szembetűnő, hogy valamennyi ujjnak a körömperce a leghosszabb. Ez azért fontos, mert a hosszú körömpercek elgondolkodó, gondolatokban gazdag személyről tanúskodnak.

A kisujj középső perce karcsú és rövid. Az ilyen kisujjakról azt mondják a kézelemzés szakértői, hogy az olyan emberekre jellemzőek, akik képtelenek a tennivalóikat időben elrendezni, a dolgokat megszervezni. Mindaddig, amíg a munkájuk nem igényel szervezést, jól elboldogulnak, ám ha a sikerhez az utóbbira van szükség, a legtöbbször kudarcot vallanak.

A telt és rugalmasnak tűnő tenyereken a hüvelyujj-párna és a kisujj-párna, vagyis a Vénusz- és a Hold-domb a legfejlettebbek. Az előbbi a tevékenység, és az életerő, az utóbbi pedig az alkotó fantázia jele.

Kedvező, hogy a szív-, a fej- és az életvonal egyaránt jól árkolt, egyiken sem látható sziget vagy szakadás. Az élet- és a fejvonalak kezdetben mindkét kézen együtt futnak (a passzív kézen hosszabban), ami - az óvatosság, és a kockázatkerülés mellett - arra utal, hogy fejlődésére, életére nagy hatással voltak a szülei, erős volt a család befolyása, ami ellen viszont egyáltalán nem ellenkezett.

A kezeken az életvonal a legmarkánsabb, hosszú, szinte végig jól árkolt, és széles ívben teljesen körülöleli a hüvelykujj párnáját. Az ilyen életvonal - figyelemmel a hüvelykujj-párna (thenar) fejlettségére is - remek vitalitást, erőt és egészséget sugároz. Mivel az életvonal nem a tenyér közepén, hanem a hüvelykujj töve alatt végződik, a formáció az otthon és a család szeretetéről árulkodik. Az ilyen életvonalat hordozó emberek nehezen hagyják el szülőhelyüket.

A fej- és a szívvonal mindkét kézen viszonylag távol futnak egymástól. A híres kézelemző, Noel Jaquin szerint a két vonal közötti távolság a látókör széles vagy szűk voltát jelzi. Ha - mint jelen esetben - messze fut egymástól a két vonal, egy barátságos, melegszívű, toleráns emberrel van dolgunk, míg az ellenkezője a türelmetlen, „csőlátó” emberek jellemzője, akikkel nehéz kijönni.

Csodababánk - tenyér - nyújtott ujjakA fejvonal - miután elválik az életvonaltól - enyhén ugyancsak lefelé ereszkedik, azonban a futása közelítőleg egyenes marad. A vonal egyessége tiszta, koncentrált gondolkodást jelez, az pedig, hogy a Hold-domb felé tart, arra utal, hogy szereti az olyan tevékenységeket, melyek igénylik a kreativitást, miközben „megdolgoztatják” a képzelőerejét, igénybe veszik a fantáziáját.

A szívvonal mindkét kézen átlagos hosszúságú, és közelítőleg egyenes futású. Az egyenes szívvonal azokra jellemző, akik kapcsolataikban megfontoltak, nem gyúlnak hirtelen lángra, előbb barátságot kötnek, és csak miután alaposan kiismerték a partnerüket, kötelezik el teljesen magukat. Figyelmesek, de nem demonstratívak. Nem törekednek dominanciára, Inkább megosztják a felelősséget a kapcsolatukban. Talán éppen ezért hűséges társak, jóban-rosszban kitartanak a párjuk mellett.

Ritkán szoktam a sorsvonalról írni, mert a fényképeken általában nehezen azonosíthatók, nemcsak a kiindulási és végpontjuk pontos meghatározása bizonytalan, sokszor még az sem dönthető el, hogy egyáltalán megtalálhatók-e a kezeken. Ráadásul ez a legváltozatosabb formákat öltő fővonal. Most viszont - mivel a megszokottnál több képet kaptam - megállapítható, hogy mindkét kézen középről, s a csukló közeléből indulnak. Ez egy jó start-pozíció, mert gyermekkortól kezdve kötelességtudatot, céltudatosságot és kiegyensúlyozottságot jelez, korán érő személyiségre utal. A sorsvonal egyenletesen, töretlenül fut a fejvonal felé, előtte viszont megszakadni látszik, ám rövid szünet után és némileg eltolódva, egy kevésbé markáns, nehezebben azonosítható vonalban továbbhalad a szívvonal felé. A fejvonal közelében detektálható szakadás valamilyen változást jelenthet az életvitelben, a munkában, az életcélokban.

További olvasnivaló

India - 'fekete lingamot simogat'

A Diplomata negyed széles útjain lényegesen könnyebb a vezetés. A Tughlak road-ról hamarosan a Sri Aurobindo margra fordulunk. Jobbkéz felől Szafdarzsang mogul nagyvezír síremléke, valamint a róla elnevezett repülőtér, ahol...

Folytatás...

A flörtölés fiziognómiája

Bár az angol eredetű flörtölés szó - a Magyar értelmező kéziszótár szerint - futólagos, nem komoly udvarlást, kacérkodást, szerelmi kapcsolatot jelent, a valóság az, hogy fontos szerepe van az ember...

Folytatás...

Mítoszok, hiedelmek a dadogás okairól és…

A gyakori megakadásokkal, szünetekkel, hang- és szótagismétlésekkel járó, nyelvünkben meglepően sok - köztük jó néhány hangulatfestő - {tip dadog, akadozik, hebeg, habog, makog, mekeg, nyekereg, motyog, gyagyog, pettyeg, vatyog, vityeg-vatyog...

Folytatás...

Kóros jelenségek, betegséghajlamok és vi…

A kezek pszicho-fiziológiai vizsgálatai terén elsősorban a 20. század elején munkálkodó N. Vashide (N. Vashide: Esszé a kéz pszichológiájáról, 1909.) és az 1930-as években praktizáló pszichiáter, Dr. Ernst Kretschmer...

Folytatás...

Városnézés Delhiben

Újdelhi Szafdardzsang síremléke Kutáb Minár Indira Gandhi múzeum India Kapu Rashtrapati Bhavan Parlament Laksmi Naraján templom Követve a bedekker praktikusnak tűnő tanácsait a könyv ajánlásai alapján indulunk bevenni Delhit...

Folytatás...

Álmatlanság

Az álmatlanság, vagy az elégtelen alvás (insomnia) tulajdonképpen egy abnormálisan hosszan tartó alvási probléma, melynek lényege, hogy az érintett személy nehezen tud elaludni, éjjelente többször felébred, és napközben fáradtnak érzi...

Folytatás...

Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom

Ezeket olvasta már?