Rosta Erzsébet weboldala


Csillagvirág - bal kézfejValószínűleg torzít a kép, rossz szögből fotózták le a passzív kezét, mert ezen a kézen az ujjak és a tenyér mérete (hossza) között meglehetősen nagy a különbség. Vagyis a tenyere az ujjakhoz képest túl nagynak tűnik. Az aktív kezéről készült képek jobban sikerültek, mert itt az arányok hihetőek.

Az előbb leírtak alapján a tömör, elasztikus tenyér az ujjakkal arányos, amiről a kézkönyvek az értelem gyorsaságát feltételezik. A széles tenyér mozgékony embert képvisel, aki szívesen időzik a szabadban, mert a szobai bezártságot nem kedveli. Ugyanakkor az egyenes tenyérélből arra lehet következtetni, hogy nem veti meg az anyagi javakat.

Ujjai - a hüvelykujj kivételével - szögletesen lekerekítettek, noha átmentet jeleznek az elméleti és a gyakorlati dolgok iránt, de elsősorban arra utalnak, hogy tulajdonosa praktikus beállítottságú, szívesen viszi a prímet, nem hajlik álmodozásra, nem képzelgő, inkább áll a valóság talaján, és azt is jelezheti, hogy a dolgok/tárgyak hasznosságát fontosabbnak tekinti a szépségüknél. Emellett bizonyos rendszeretetet is mutat.

Az egyenes, sima ujjakra jó adag ösztönösség jellemző, tulajdonosa hajlamos az első látásra ítélkezni. Emellett az ilyen ujjakat a gyors, intuitív gondolkodás, művészi érzék is jellemzi, és mint ilyenek, enyhítik a hüvelykujj által jelzett racionalitást. Erre utal az is, hogy az ujjpercek egyformán fejlettek, közel azonos hosszúságúak, vagyis az ujjak mentális és fizikai természetének egyensúlyozottságát mutatják, jelezvén, hogy a logikai készségét összhangba tudja hozni az ösztönös megérzéseivel, gondolkodását a materiális, manipulációs képességével.

Csillagvirág - jobb kézfejA képeken sajnos nem hasonlíthatók össze az ujjközök, mert nem kaptam kézfejéről alaposan széthúzott ujjú fényképeket. Az ujjain lévő gyűrűk miatt pedig, azt sem tudom eldönteni, mennyire simulnak egymáshoz ujjai, pedig ez is lényeges lett volna.

A fotókon a hüvelykujját nem húzza el a tenyerétől, ezért csak vélelmezem, hogy hüvelykje mekkora (hány fokos) szöget zárhat be a tenyerével. Tekintve, hogy a hüvelykujja nem túl mélyről ered, feltehetően a szög 60 fokos lehet. Ha ez valóban így van, azt jelenti, hogy nem kedveli a konfliktusokat, az ellentéteket, szívesebben köt kompromisszumot, inkább törekszik a megegyezésre.

A hüvelykujjakon a körömperc az akaraterőt, az alatta lévő pedig a logikai képességet, az ésszerűséget jelzi. Jelen esetben a meglehetősen hosszú hüvelykujjon a felső perc rövidebb, mint a második perc, ami arra utal, hogy jó logikával rendelkezik, függetlenségre törekvő, de az akaratereje nincs ezzel egyensúlyban, a sikerhez többre lenne szüksége. Pedig az erősen fejlett hüvelykujjról - mint jelen esetben látható - mindig energikus egyéniség feltételezhető, akiben megvan az ero, hogy kihozza magából a maximumot, csak olykor ehhez támogatásra, nógatásra van szüksége. Mivel a Vénusz-dombja – melyet a hüvelykujj tőpercének tekintenek – egészségesen fejlett, kellő szimpátiával, érzelemmel viseltetik környezete felé, vagyis feltehetően hallgat a jó tanácsra, az okos szóra.

A hüvelykujjának merevsége szerint viszont a felfogása konzervatív. Ápolja a hagyományokat, ragaszkodik a megszokotthoz. E tekintetben meglehetősen makacs, ugyanakkor - bár megbízható és szavatartó - nem eléggé elszánt. Ez megint csak azt támasztja alá, hogy a cselekvéshez olykor lelkesítésre van szüksége.

Csillagvirág - bal tenyérA kézfejéről készült képeken a hüvelykujj körmének csaknem az egésze látható, ami - amellett, hogy jellemességre, nyílt érzésekre utal - azt is jelzi, hogy az ujjai „összedolgoznak”, vagyis a hüvelyujja pozitív jellemzői segítenek a többi ujj által hordozott képességek realizálásában.

A normál mutatóujj hossza általában azonos a gyűrűsujjal (az újabb vizsgálatok szerint a nőknél a mutatóujj a hosszabb), ezeken a képeken viszont fordított a helyzet, a gyűrűsujj jóval hosszabb, mint a mutatóujj, majdnem a középső ujjig ér. Ez kockázatvállalási hajlamról, vakmerő merészségről tudósít, egyben jó adag szépérzéket és színészi képességet is jelez. A hosszú kisujjak pedig arról árulkodnak, hogy képes mellébeszélni, mindenbe beleszólni, és nem viseli el, ha kívánságának ellentmondanak.

A körmök normális méretűek, színük, épségük megfelelő, azonban a hüvelykujj körmének nagy holdja (a többit a képek alapján nem tudtam értékelni) azt jelezheti, hogy a szíve csak erőteljes munkával képes megfelelni az igényeknek.

Keze a szögletes tenyér és ujjak alapján, leginkább a szögletes kéztípusba sorolható, eszerint az értelmet az agyafúrtság elé helyezi, a békesség, a harmónia fontosabb számára a háborúskodásnál.

A szögletes kézhez társuló hosszú ujjak fejlett mentalitást, csavaros észjárást, módszerességet ábrázolnak. Bár mindent vizsgálatnak vet alá, mentes az előítéletektől. Szereti az anyagi javakat, de nem önző.

Tenyerét - ha elég élesek a képek - viszonylag kevés apró vonalka hálózza be, reprezentálva, hogy nem túl problémás egyéniség.

Az ujjak alatti dombok közül, külön-külön egyik sem vehető ki, mert ezek a dudorok szinte egybeforrtak, viszont a Vénusz-domb meglehetősen telt, azt jelképezi, hogy szerelme inkább lelki- és szellemi indíttatású, mint érzéki eredetű. Ez a fajta telt Vénusz-domb javít a tenyér rossz jelein.

Csillagvirág - jobb tenyérAz ön- és a fajfenntartást jelképező - a Mars- és a Vénusz erőit egyesítő - életvonala szélesen ívelt, hosszú, körülöleli a hüvelykujj dombját. Ez önmagában pozitív jelentésű, azonban a vonal nem egyenletesen sima, ami törést jelezhet a vitalitásban, a fizikai erőnlétben, gondot okozhat a célok, a sikeres érvényesülés elérésében. A fővonalon látható sok, apró átlós vonalka pedig egészségi vagy családi problémára utalhat. Az életvonal utolsó harmadában lévő sziget pedig valamilyen betegségről árulkodik, de addig még sok idő van hátra, ez alatt e szimbolika el is tűnhet. Az életvonalon említett szigetből egy mellékvonal indul a csukló felé, ami ugyancsak egészségromlás jele, de miután szép ívben folytatódik az életvonal, ez esetben is reményteljes kilátás van a felépülésre.

A fejvonal indulásnál ugyancsak rossz minőségű, elmosódott, ami gyermekkori bizonytalanságot, labilitást ábrázolhat. Viszont az, hogy életvonaltól távol ered, megerősíti kockázatvállalásáról, meggondolatlanságáról szóló korábbi megállapítást. Ugyanakkor a Jupiter-dombról induló fejvonal a jó gondolkodási készség jele. A fejvonal a középső ujj alatt hirtelen megszakad, majd kissé fentebb folytatódik, ami ideggyengeségre, vagy fejsérülésre utalhat. A szakadás után a fejvonal megjavul, és a Hold-domb felé veszi útját, ami jó képzelőerőt jelképez és miszticizmus iránti érdeklődést jelöl.

A szívvonal teljesen zavart, indulásánál ágas-bogas, és nagyon haloványan folytatódik (ha egyáltalán folytatódik, ugyanis még kinagyítva is nehezen követhető ez a vonal). Ha az életben is ilyen, mint ahogyan jellemeztem, akkor ez ugyancsak érzelmi labilitást jelez, de utalhat szívproblémára is.

Végezetül megjegyzem, hogy kezének elemzése eleinte egyszerű feladatnak tűnt, azonban az erős kézhez rossz minőségű vonalak társulnak, emiatt számos ellentétes, egymásnak ellentmondó információval találtam szemben magam. Ez fokozza a megállapítások bizonytalanságát.