Rosta Erzsébet weboldala


Csilla - bal kézfejKezére nézve, összehasonlítva ujjait a tenyerével, láthatóan a tenyere dominál. Ha tenyerébe hajtaná az ujjait, a középső ujja valószínűleg tenyere közepe alatt végződne. Ez normál hosszúságúnak számít, ami materiális gondolkodású, gyakorlatias embert jelez. Ugyanis amíg a tenyér az individuum gyakorlatias gondolkodását, viselkedését reprezentálja, addig az ujjak a szellemi, lelki beállítottságot, vagyis a mentális világot szimbolizálják.

Az ujjaknál fejlettebb (nagyobb, vagy erőteljesebb) tenyér feltétlenül az egyén praktikus gondolatvilágáról vall.

Ha az ujjakat egymással vetjük össze, a mutatóujja mindkét kezén valamivel hosszabb a gyűrűsujjánál, de egyikük sem nem éri el a középső ujj hegyét. Ez pozícióra való törekvést, sikeréhséget, ambíciókat, becsvágyat jelez.

Ujjperceinek hossza nagyjából azonos, talán a hüvelykujj kissé rövidebb körömperce kivétel, ami arra utal, hogy nagy akaraterővel rendelkezik, de néha nem ártana még több elszántság elképzeléseinek keresztülvitelében, szándékainak végrehajtásában, céljainak megvalósításához. A kisujj körömperce viszont a másik két ízhez képest hosszúnak mondható, ami tanulási hajlandóságot reprezentál.

A kisujj erősen beágyazódott a tenyerébe, ez pénzügyekben jelent olykor akadályt, elsősorban azért, mert nem mindig tud megfelelő kapcsolatot teremteni az emberekkel. Egyébként a beágyazottság miatt kisujja rövidnek tűnik, ha ez nemcsak látszat, az esetben zárkózottságot, szófukarságot, csendes szemlélődést szimbolizál.

Csilla - jobb kézfejUjjvégződései a tenyér felől párnásan kidudorodnak, tapintása ettől kifinomult, ez egyben utalhat fizikai érzékenységre is.

A passzív kezén (jelen esetben ez a bal keze), a kisujja és a gyűrűsujja egyaránt elhajlik a középső ujja felé, mintegy felerősítve a középső ujj által jelzett Szaturnusz-hatást, komolyságot, józanságot, egykedvűséget, beletörődést reprezentál. Az aktív kezén csak a kisujja hajlik a gyűrűsujj felé, az elhajló Merkúr-ujj egyáltalán nem ritka látvány, meglehetősen gyakori. Méhproblémát a görbült kisujj jelez, de csak, ha mindkét kézen ez a jellemző.

A többi ujjai egyenesek, nem hajlékonyak, hanem merevek, jelezve, hogy nehezen mobilizálható, hajlíthatatlan, makacs, nem szívesen alkalmazkodik, s néhány döntésében meglehetősen maradi nézeteket vall.

A hosszú, erős, merev hüvelykujj jelentése is hasonló, összecseng az előbb leírtakkal, erős egyéniséget jelöl, praktikus észjárással. A hüvelykujj második perce hosszabb a körömpercénél, ami logikus, megfontolt gondolkodásra enged következtetni.

A hüvelykujja mélyen lentről ered, és ha széttárja, nagy távolságot, valószínűleg 90 fokos szöget zár tenyerével. Ez önfejű természetet, némelykor szélsőséget mutat, módfelett független, nehezen irányítható, szívesen lázadozik a törvények és a társadalmi szokások ellen, nem tűr ellentmondást, néha kontrollálhatatlan.

Ujjai közül a középső-, a gyűrűs-, és a kisujja spatulás végződésű, melyek jelentése óvatos, pontos, gyakorlatias. A tenyere és az ujjvégződések ásószerűek, spatulás formájúak ezért a keze a spatulás kéztípusba sorolható. Jellemző erre a kéztípusra, hogy a tenyér az ujjakkal szabályos négyszöget alkot, a hüvelykujj feltűnően nagy. Ez a formáció a független és szabadságszerető ember sajátja, akin utálja a bezártságot, szabad levegőre van szüksége. Haszonleső, materialista életszemléletű, terveiben nagyvonalú. Mivel tenyere a csukló felé szélesedik érdeklődése - praktikus életvitelének némileg ellentmondva - elsősorban a szellemi régiók felé fordul.

Csilla - bal tenyérA képekről nem tudom eldönteni, hogy vajon kemény és erős állagú, vagy puha, ernyedt a keze. Én az előzőre tippelek, ebben az esetben nyughatatlan, túlságosan energikus, ha a második megállapítás az igaz, akkor viszont nagyon érzékeny típus.

A körmök az ujjak ívét követve elszélesednek, ami azt jelenti, hogy nem keresi a mindent elsöprő nagy szerelmi kalandokat, de kapcsolatában kitartó, állandóságra törekvő, egyben azt is jelezheti, hogy hajlik a haragtartásra.

A tenyerén látható sok szerteágazó apró vonalka, nagyfokú érzékenységre, szenzitivitásra, komplikált, labilis lelkületre utal. Egyébként eléggé ellentmondásos a széles, gyakorlatias kéztípus a túlzottan vonalazott tenyérrel.

A passzív kezén az ujjak alatti domborulatok szinte egybeolvadnak, talán legerősebb dombjának az összeolvadt Szaturnusz- és a Jupiter-domb látszódik. (Sajnos az aktív tenyeréről nem kaptam összezárt ujjú képet, ezért az értékelésnél csak a passzív tenyerét tudom figyelembe venni.)

Ha a jobb tenyerében is ezt látja, akkor befelé forduló, gondolkodásmódja független, elutasítja, hogy korlátozzák elképzeléseiben. Szimpátiából képes sok mindent megtenni, de a szeretetről, a kötelességről furcsa nézeteket vall, nem viseli el, hogy világába bárki behatoljon. A túlkapásokat különösen kerüli, mély érzésű, hűséges.

Tenyerében a kézél is telt, ami arra utal, hogy a Mars hatására fegyelmezett, de a kötekedés sem áll távol Öntől; a Hold hatására pedig jó ítélőképességű, de zárkózott, túlzottan mértékletes tud lenni, s érdeklődéssel fordul a titokzatos, természetfölötti dolgok felé.

Csilla - jobb tenyérA Vénusz-domb viszont beesett, gyengén fejlett, sok vonallal szabdalt, rácsozatos, jelezve, hogy hiányoznak a Vénuszra jellemző tulajdonságok.

Az életvonal deformáltan indul, ami gyerekbetegséget, testi gyengeséget vagy családi problémát jelezhet. Később ez a fővonal megerősödik, és szép ívelten fut lefelé, majd villásan végződik. Ez utóbbi jel megrendült egészségi állapotra utalhat. Ezt a feltételezést erősíti meg a csukló felé haladó mellékvonal is, de felfoghatjuk ezt a vonalat dupla életvonalnak is, ebben az esetben mintegy védelmet nyújt a fővonalnak, hisz tovább folytatja útját, mint életvonal. Mivel a passzív kezének életvonala hibátlan, jobb minőségű, mint az aktív kezének életvonala, arra lehet következtetni, hogy élete második felében betegeskedik. Egyébként az életvonal hossza, milyensége elsősorban az ember szívósságáról, egészségi állapotáról tudósít.

Az aktív kezén a fővonala sokkal rosszabbak, mint a passzív kezén.

Ha jól veszem ki, a fejvonala távol indul az életvonaltól, ez lehet az impulzivitás jele, de önállóságát, függetlenségét is demonstrálja. Spatulás kéz lévén, a fejvonala egyenes, enyhén lefelé ereszkedő, ami azt jelenti, hogy a már leírt spatulás tulajdonságok dominálnak. Az sem látszódik pontosan, hogy a fejvonalból nőtt ki egy mellékvonal, vagy a fejvonala ágazik el. Ha az utóbbi igaz, akkor emiatt a praktikus kézre jellemző tulajdonságok válnak uralkodóvá, ezért képtelen terveit néha valóra váltani, és emiatt olykor csalódott. Ez a mellékág a Hold-domb felé tartva miszticizmus iránti, okkult dolgokra való hajlamot szimbolizál.

A szívvonal nagyon hosszú, a mutatóujj tövéig ér, jelezvén, hogy érzelmeivel kapcsolatos véleményét képes ráerőlteti a másik félre. A szív- és a fejvonal egymáshoz közelít, mutatva, hogy a feje uralja a szívét. A fej- és a szívvonal között sok összekötő vonal látható, ezek az érzések és az észérvek keveredését, konfliktusait jelzik, ami zűrzavart, szenvedést okozhat.