Rosta Erzsébet weboldala


Hét képet küldött a bal, vagyis a passzív kezéről, az aktív, illetve a jobb kezéről viszont mindössze egy csonka - a felső részén meglehetősen homályos - kézképet kaptam. Ezen a fotón csak az ujjak harmadát látni, így nem lehet megállapítani, hogy a tenyeréhez képest azok milyen hosszúak, miként azt sem, hogy milyenek az ujjakon lévő hosszanti vonalak, az ujjpercei hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyenek az ujjvégződései, ami például a kéztípus meghatározásánál lenne lényeges.  Fontos az ujjak egymáshoz viszonyított hosszának a megállapítása is, mert a passzív kéz ujjainak hossza csak az egyén öröklött képességeit jelzi, a tényleges, vagyis a szerzett kompetenciákat az aktív kéz mutatja.

Bogyóka - bal kézfejMivel az alapos elemzéshez mindkét kéz áttanulmányozása szükséges, erre ezúttal nem volt lehetőségem, mint ahogy a két kéz összehasonlítására sem. Mivel főleg a bal kéz elemzésére kellett hagyatkoznom, ez olykor bizonytalansággal töltött el. Ezt - a megfelelő helyen - többnyire jelzem is.

Ujjai meglehetősen hosszúak, a hosszú ujjúakra az alaposság, a részletekhez való ragaszkodás a jellemző. A karcsú, hosszú ujjak a gyöngéd lelkületű, érzékeny emberek megkülönböztető sajátjai, viszont hibájuk, hogy könnyen befolyásolhatók. Az ilyen ujjakkal rendelkezők nagy kézügyességgel bírnak. A nem keskenyedő ujjvégek - az olyan hosszú ujjak esetén, mint ezek - gyakorlatiasságot, pontos manuális és kreatív munkára való rátermettséget jelölnek.

Az ujjpercek közül a középső ízek meghatározók, melyek előrelátást, kísérletező hajlamot és remek összpontosító képességet jeleznek. A duzzadt ujjhegyek kifinomult érzékiséget, szenzibilis, szenvedélyes természetet jelképeznek. A bütyök nélküli sima ujjak pedig általában az impulzív személyekre jellemzőek. Az ujjak egyenesnek tűnnek, de ha jobban megfigyeli az ember, akkor látja, hogy két-két ujj, a mutató-, és a középső, valamint a gyűrűs-, és a kisujjak, kissé egymás felé hajlanak, ami bizonyos hajlékonyságot, függetlenségre való törekvést és fogékony elmét reprezentál. Ezt a megállapítást a lekerekített mutatóujj, valamint a kissé flexibilis hüvelykujj is megerősíti.

Az ujjait nem húzta elégé szét, ezért az egymáshoz viszonyított helyzetűkről nem tudok nyilatkozni. Viszont a hosszú, mélyen a kéztőből eredő hüvelykujjáról feltételezem, hogy kb. 60 fokos szöget zárhat be a mutatóujjával. Ha ez így van a valóságban is, akkor reális gondolkodású, toleráns, optimista ember, bár női kézen ez jelenthet hajlamot irányításra, sőt parancsolgatásra is.

Bogyóka - bal tenyérA mutatóujj valamivel rövidebb a gyűrűsujjnál, de oly kicsi az eltérés, hogy azonos hosszúságúnak tarthatjuk őket, ami józan értékítéletet, ösztönös megérzést jelez. Tulajdonosa minden területen kezdeményező, így a szerelmi életben is. A lekerekített mutatóujj szerint igazságkereső, a spatulás középső ujj alapján jó végrehajtó, a spatulás gyűrűsujj esztétikai érzékéről, a lekerekített kisujj pedig gyakorlatiasságáról árulkodik.

A rövid, kicsi körmei alapján széles látókörű, ragaszkodik a tényekhez, jó ítész, első pillanatban megragadja a dolgok lényegét, és szeret vitázni, viszont olykor türelmetlen. Körmei egészségesnek látszanak, fényesek, jó állagúak, a színűk viszont halvány, ami vérszegénységre utalhat. Erről tudósítanak a kis holdak, melyeket alig lehet kivenni.

Keze - a spatulás és a lekerekített ujjvégződések és a téglalap formájú tenyér alapján - a vegyes kéztípusba sorolható. Erre kéztípusra jellemző a gondolatok sokszínűsége, a célkitűzések változatossága. Megfelelő alkalmazkodási képesség az emberekhez és a körülményekhez. A vegyes kezűek - ha a kezeken egyébként a pozitív jegyek dominálnak - leleményesek, mindenhez értenek, szeretik az új gondolatokat, képtelenek állandóan változni, olykor végtelen nyugtalanok, izgágák.

A kéz dombjai teltek, az aktív tenyéren azonban annyira egymásba olvadtak, hogy nem lehetett külön-külön kielemezni őket, sőt még a domináns dombot sem volt azonosítható.

Bogyóka - jobb tenyérMegvallom őszintén, a szívvonal értékelésénél különösen zavarban voltam, ugyanis míg a bal kezén szépen ívelve felfut a Jupiter- és a Szaturnusz ujjak közé, az aktív kézen úgy tűnik, mintha az addig enyhén felfelé ívelő vonal a középső ujj tengelyét elérve véget érne. Ezt a kéz többi jellemzője alapján nem tartom valószínűnek, inkább arra gondolok, hogy csak a képen - a fotó rossz minősége miatt - ér a tenyér közepén véget a szívvonal.  Hajlok arra, hogy - még kevésbé árkoltabban is - a jobb kezén hasonlóan fut a szívvonal, mint a balon.

Ez a fajta szívvonal az érzelemben gazdag, gondoskodó emberekre jellemző. Jellemző tulajdonságuk, hogy nem szavakkal, hanem tettekkel fejezik ki a mások iránti szeretetüket. Szívesen segítenek másokon, és nem várnak érte viszonozást. Idealisták és emocionálisan meglehetősen érzékenyek. (Ha viszont mégis az lenne az igaz, ami a képen látható, vagyis a szívvonal rövid és a Szaturnusz-ujj tengelyénél végződik, akkor kevésbé segítőkész, nem túlságosan érzékeny a mások problémáira. Ez esetben jobban a szereti a békét és a harmóniát, olykor szívesen van egyedül, és - bár környezetéhez lojális - nem örül, ha problémáikkal, gondjaikkal megterhelik.)

A fejvonal esetében fordított a helyzet, itt a vonal kezdete nem látható. Csak sejteni lehet, hogy honnan indul. A mutató ujj tengelyétől viszont mélyen árkolttá válik, s ilyen marad egészen a tenyér közepéig. Itt ugyan kicsit megtörik és sekélyebbé válik, de továbbra is jól azonosítható, és közel egyenes vonalban futva, majdnem eléri a kisujj vonalának képzeletbeli meghosszabbítását.  Az egyenes fejvonal praktikus, logikus és elemző gondolkodásmódot jelez. Az ilyen fejvonal birtokosai jó koncentráló-képességgel rendelkeznek, alaposan elmerülnek abban, amit éppen csinálnak. Mivel a fejvonal viszonylag hosszú is, érdeklődő, nyitott személyiségről és sokféle érdeklődési körről tanúskodik.

Az életvonal kezdete az aktív kézen nehezen azonosítható, elég haloványnak látszik, és az sem zárható ki, hogy szakadások vannak rajta. Ha a valóságban is ez a helyzet, a gyermekkorában az egészségi állapota gyengélkedhetett. A bal kezén viszont a fej- és az életvonalak mindegyikének jól látható a kezdete, és az is, hogy külön futnak. Ha az aktív kezére is ez a jellemző, az az önállóság, függetlenség jele.

Bár a jobb kezén sekélynek látszik (ez lehet a felvétel hibája is), az életvonal szépen ívelt és hosszú. A többi vonalnál kevésbé árkolt (haloványabb) életvonal arra utalhat, hogy nem túlságosan szereti az aktív fizikai tevékenységet. (Persze csak akkor, ha tényleg haloványabb.) A hosszú életvonal önmagában nem garantál hosszú életet, csupán azt jelzi, hogy kellő vitalitással és energiával rendelkezik. Az pedig, hogy az életvonal a végén a hüvelykujj-párna alá kanyarodik, a „családi tűzhely melegségének” a szeretetét mutatja.

A hypothenar (kisujj párna vagy Hold-domb) közepén - mindkét kézen - egy horizontálisan futó vonal figyelhető meg, melyet méregvonalnak nevez a modern kézelemzés szakirodalma. Mivel erről a vonalról egy korábbi cikkemben igen részletesen írtam, javasolom annak az elolvasását.