Rosta Erzsébet weboldala


A részletes értékelés előtt megjegyzem, hogy a felvételek nem mindegyike jó minőségű, ezért egyes megállapítások nagy bizonytalanságot hordoznak. Ugyanakkor a vonalak értékelésében segítségemre volt a két korábban megküldött – a hüvelykujjak végeit nem tartalmazó – itt nem bemutatott felvétel.

Bizonytalanka - bal kézfejA kéz a képeken megfigyelhető jegyei - arányos hosszúságú, lekerekített (majdnem szögletes végződésű) ujjak, szögletes tenyér - alapján leginkább a szögletes kéztípushoz hasonlít. Ha a valóságban is ilyenek az ujjai és a tenyere, akkor hűséges társ, gyakorlatias, pontos és hagyománytisztelő. Szereti a fizikai munkát és a fizikai élvezeteket, kitartó és megbízható. Nehezen és lassan változtatja meg elképzeléseit, azonban a munkája eredményét szereti azonnal látni. Kedveli a természetet, a manuális tevékenységet, a rendezett környezetet, Elsődlegesnek tartja a biztonságos otthon megteremtését. Kerüli a veszekedést, nem könnyen jön ki a sodrából, azonban, ha nagyon felbosszantják, az indulatai vulkánszerűen törnek elő. Nem szereti kérdéseire hosszú válaszokat kap, idegesítik az összetett, komplikált elméleti okfejtéseket, az egyszerű fekete-fehéren megfogalmazható dolgokban és gondolatokban leli meg örömét. Nem elég rugalmas, és nem bízik kellően az intuícióiban, megérzéseiben. Szélsőséges helyzetben kritikus, gyanakvó és gyakran türelmetlen.

Az összezáródó ujjak szerint meglehetősen zárkózott, nem érzi magát biztonságban és nem elég fogékony az új ideákra, óvatosan ellenáll a változásoknak. Az ujjak végződése majdnem szögletesnek mondható, ami viszont gyakorlati érzékről praktikus szemléletről tanúskodik. Ez alapján jellemző vonása a határozott véleménynyilvánítás,

A hüvelykujj - bár a képeken nem látható elég jól - nyitott helyzetben feltehetően kb. 60 fokos szöget zár be a mutatóujjal, ha ez így van, akkor realista gondolkodásra és óvatos reakciókra vall. Az ilyen hüvelykujj tulajdonosa nem eléggé kezdeményező típus, elsősorban a személyét érintő dolgokra összpontosít, nem fordít túl nagy figyelmet a külső világ történéseire, nem képes sikeresen kontrollálni a környezetét, és a nagy változások előtt támogatásra van szükséges, hogy a döntését meghozza.A képek alapján a hüvelykujja merevnek is tűnik, amennyiben e feltevés helyes, akkor ez a változásoknak való ellenállást, merev személyiségét jelzi. Bár igyekszik kihozni magából és környezetéből a lehető legtöbbet, ám ehhez nagyobb változatosságra és több rugalmasságra lenne szüksége.

Bizonytalanka - jobb kézfejA hüvelykujjnak a felső perce a hosszabb, ebből az következik, hogy túl sok időt és energiát fecsérel céljai elérésére, több furfangra, leleményre lenne szüksége. Szakítania kellene a merevségével, a hagyományos, megszokott módszerekkel. A hüvelykujjai alsó ízpercén található jól árkolt, keresztben teljesen végigfutó horizontális vonalak arról adnak jelzést, hogy nem szólal meg elhamarkodottan, megfontolja gondolatait, mielőtt kimond valamit.

A mutatóujj felső perce enyhén a középső ujj felé hajlik, melynek alapján feltételezhető, hogy időnként csalódást érez amiatt, hogy elképzeléseit nem képes megvalósítani. Ugyanakkor a rövid felső ízperc alapján a szellemi, filozófiai kérdések nem túlságosan izgatják. Mivel az alsó íz a leghosszabb és a legvastagabb, biztonságvágy és bizonyos akarnokság is feltételezhető.

A középső ujj felső perce mindkét kézen rövidebb a többinél. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy túlságosan elővigyázatos, nem tervez hosszú távra előre, ami azzal a veszéllyel jár, hogy mind anyagilag, mind érzelmileg kellemetlen meglepetések érhetik. Ezt a fenyegetést azonban a lekerekített ujjvégződés némileg tompítja.

A gyűrűsujja mindkét kézen enyhén a középső ujja felé hajlik. Ez arra utalhat, hogy időnként bűntudat gyötri, aggódik cselekedetei következményei miatt. Ugyanakkor az erős legfelső ujjperc, és a lekerekített, majdnem szögletesnek tekinthető ujjvégződés gyakorlati kreativitásról tanúskodik.

A kissé befelé görbülő kisujj azt mutatja, hogy intim szféráját - lehet, hogy valami rossz múltbéli tapasztalata miatt - nem szívesen nyitja meg mások előtt. Mivel kisujján a felső ujjperce a leghosszabb, a gondolatait - szóban és írásban egyaránt - világosan és érthetően képes kifejezni. Az alsó perc kissé rövidebb a többitől, ami a viszonylag fejlett Vénusz-dombbal arról árulkodik, hogy szívesebben gyakorolja a szexet, minthogy fantáziáljon róla.

Bizonytalanka - bal tenyérA tenyér dombjai közül a felvételek alapján a Hold- és a Vénusz-dombok tűnnek a legfejlettebbnek.  Egyéb jellemzőket is - például a vonalak futását - is figyelembe véve a Hold-domb szerepe tűnik meghatározónak. A domb fejlettsége az okkult képességeket, az okkultizmus iránti érdeklődést jellemzi, míg fizikai értelemben a szexualitással és a túléléssel áll kapcsolatban. Értékelése során a kézvonalak futására is figyelemmel kell lenni. A horpadtnak tűnő Szaturnusz-domb alapján túlságosan felelősségteljesnek, súlyosnak érzi az életet, ezért gyakran elcsüggedtté, komorrá, pesszimistává válik.

A szívvonal mindkét kézen nagyjából azonos magasságban, a Merkúr-domb alól indul, ez a fajta kiindulási helyzet a leggyakoribb. A vonal azonban rövidebb az átlagosnál, ami kapcsolataiban az érzelgősséggel szemben a praktikusságot hangsúlyozza. A vonal kezdeti szakaszán látható apró, fenyőágszerű vonalkákról azt mondják, hogy korábbi flörtökre utalhatnak. Mivel ezek a bal kézen feltűnőbbek, a kapcsolatok valószínűleg inkább érzelmi jellegűek lehettek.

A fejvonal kezdetben együtt fut az életvonallal, amiből óvatosságra lehet következtetni. Az ilyen fejvonalú emberek kerülik a kihívásokat, az ambiciózus feladatokat, melyekben egyéni kezdeményezések, döntések szükségesek. A bal kézen rövid fejvonal látható, mely alig fut túl a tenyér közepénél, a jobb kézen viszont mélyen lehajlik a Hold-dombra. Szögletes kéz esetén - ahol a normális fejvonal egyenes és hosszú – ez túlságosan csapongó képzelőerőt, fantáziát jelképez, talán még az okkult képességeknek sincs hiányában. Másrészről a bal kéz rövid fejvonala azt jelzi, hogy a belső kapcsolataiban inkább az ösztöneire, a szívére hallgat.

A viszonylag alacsonyról, a fejvonallal együtt induló életvonal a család elsőbbségét, a biztonságra való törekvést, a kockázatvállalás kerülését jelzi. Több önállóságra, nagyobb függetlenségre lenne szüksége. Ez azért is fontos, mert a jól árkolt, viszonylag hosszú életvonala alapján lenne hozzá elegendő energiája.

Bizonytalanke - jobb tenyérA sorsvonal (Szaturnusz-vonal) a jobb kézen jelenik meg markánsan. Mélyről, az életvonalból indul ki, és miután eltávolodott tőle, egyenesen és töretlenül fut a Szaturnusz-dombig. Ez a fajta formáció azokra jellemző, akikre nagy hatással van a neveltetésük, és a családból magukkal hozott értékek határozzák meg céljaikat, döntéseiket. Ha a sorsvonal végig jól rajzolt, és egyenletesen mély (ez a képek alapján nem állapítható meg teljes bizonyossággal), akkor fennáll a munkamánia veszélye, mert az ilyen sorsvonallal rendelkező emberek erős késztetést éreznek arra, hogy minden rájuk bízott feladatot a lehető legrövidebb időn belül megoldjanak, elvégezzenek. Ez esetben időnként lazításra, esetleg irányváltásra lehet szüksége.

Ha jól látom, a tenyerét sok, szerteágazó vonal hálózza be, ez utalhat komplikált lelkületre, ideges alkatra, s noha jó munkabírású, erős függőviszonyban él környezetével. Egyébként a vonalkázott tenyér eleve valamilyen művészi képességeket, vagy a művészetek kedvtelésére utal. Mivel ez a vonalkázott tenyér kissé ellentmondásban van a szögletes kéz tulajdonságaival, az érzékenysége feltehetően időnként lelki zavarokat okozhat.

A körmeit nem tudtam analizálni, mert a képeken nem látszanak eléggé élesen. Az egyik körmén mintha egy kis fehér pötty vagy folt lenne látható, ha ez tényleg így van, akkor ez is a stresszre utal. Mivel a köröm fél év alatt nő le, a fehér pont helyzetéből megállapítható a stressz hozzávetőleges időpontja.

Kommentek

archivált tartalom

Ungvári Erika #3

Kedves Erzsébet!
Köszönettel vettem válaszát!
Szép napokat!
:zzz :-) :zzz
Ungvári Erika

2010-06-02 17:10:03

Rosta Erzsébet #2

Kedves Ungvári Erika! Egyáltalán nincs ellentmondás, ugyanis az értékelés során a kézen megfigyelhető összes jelre figyelemmel kell lenni. Így például, hiába mutat több kézkarakterisztika is művészi tehetséget, ha a hüvelykujj gyenge volta miatt nincs elegendő akaraterő az ember a tehetsége kiaknázására. Ugyanez igaz lehet a jó szóbeli kommunikációs készségre utaló kisujj esetében is, ha más jegyek zárkózottságot, gátlásosságot mutatnak. Szép estét! Rosta Erzsébet :-x

2010-05-30 18:30:27

Ungvári Erika #1

Kedves Rosta Erzsébet!
"Bionytalanka"kézelemzésénél azt írja;"Mivel kisujján a felső ujjperce a leghosszabb,a gondolatait-szóban és írásban egyaránt világosan és érthetően képes kifejezni".Nekem feltűnően hosszú kisujj körömpercem van mindkét kezemen,ám mégsem tudom szóban magamat jól kifejezni,csak írásban.Ez nem ellentmondásos?Igaz,nem mindig volt ez így,kb.15 éve figyeltem meg magamon,hogy hirtelen elfelejtem a kimondásra szánt szavakat,vagy éppen eszembe sem jut.Szép napot!Ungvári Erika

2010-05-30 16:53:58