Rosta Erzsébet weboldala


Babec - bal kézfejA kezek állaga elasztikusnak, rugalmasnak látszik, amely szorításra olyan, mintha rugózna. Ez terhelhetőséget jelez, valamint azt, hogy a kéz tulajdonosa a váratlan helyzetekre gyorsan reagál. A kéz színéből normális vérkeringésre lehet következtetni, a vérmérsékletéről pedig arról árulkodik, hogy jó az alaptermészete, optimista és életszerető.

Az ujjait összehasonlítva a tenyerével, a tenyere látszatra nagyobbnak tűnik, mint az ujjai. Ez azt jelképezi, hogy a földön jár, vagyis a konkrét, kézzelfogható dolgokat tekinti elsődlegesnek. Az előbbi megállapítást támasztja alá, a viszonylag széles és egyenes tenyér is, ami ugyancsak anyagiasságra utal.

A szögletes ujjak logikus gondolkodást, határozott véleménynyilvánítást szimbolizálnak. Olyan személyről tanúskodnak, aki kedveli a rend látványát és gondolatát. Kerüli a veszekedést, de ha kell bármikor kész szembeszállni bárkivel. Nem túl érzelmes ember, szeretetét nem tudja demonstrálni, de nagyon megbízható.

A gyűrűs ujja egyenes, sima, nincs rajta bütyök, valamivel hosszabb, mint a mutatóujja, ami önbecsülést, magabiztosságot tükröz. A mutató- és a középső ujjak a gyűrűs ujj felé hajlanak, eszerint reálisan gondolkodó, a kitűzött célt szívós munkával éri el, viszont meglehetősen bizalmatlan.

Hüvelykujja a többi ujjához képest széles, nagyon nagy, a kéztőből mélyen lentről ered, nagy távolságot zár be a kézzel. Mindezt figyelembe véve, agilis, aktív, szellemileg független, bár reformgondolkodású, nem tűr ellentmondást.

Babec - jobb kézfejA felső körömperc mérsékelten hajlékony, a második íz viszont merev, ami emocionális sokoldalúságot, józanságot, nagy akaraterőt, makacsságot jelent, de ha kell, képes alkalmazkodni. Noha sokra becsüli az anyagi javakat, szeretteivel bőkezű. Azt is mondják, hogy az ilyen - vagyis felül flexibilis, alul merev - hüvelykujj azokra jellemző, akik ciklusokban „töltődnek fel energiával”. Hajlamosak félbehagyni a folyamatban lévő munkájukat, feladatukat, és később, olykor csak hónapok múltával folytatják, vagy fejezik be. Ennek ellenére meglehetősen kitartóak, mert képesek különféle nézőpontból megközelíteni a problémát.

Érdekes, hogy a jobb kezének a hüvelykujja úgy néz ki, mintha három ujjpercből állna, legalábbis az alsó perc közepén kirajzolódó többletredő ezt a látszatot kelti. A múlt század végén fedezték fel, hogy ez a fajta extra bőrredő a PRD (Pitt-Rogers-Danks) szindrómások hüvelykujján meglehetősen gyakori. Azonban ez a genetikai eredetű betegség olyan ritka (vagyis annyira kicsi a minta), hogy ezt a megfigyelést nem lehet szabálynak tekinteni, diagnosztizálásra használni. Már csak azért sem, mert ugyanez a többlet redő teljesen egészséges csecsemők és felnőttek hüvelykujjain is megtalálható.

Körmei rózsaszínűek, simák, fényesek, erősek, nincsenek rajtuk foltok, vonalak, nem recések, nincsenek berepedve, a holdak sem nem kicsik, sem nem nagyok, tehát egészséges emberre utalnak.

A kinagyított képeken viszont észrevettem, hogy a körömágya több helyen beszakadt, ami annak a jele, hogy a bőre száraz, vagy érzékeny a házi munkák során használt vegyszerekre.

Babec - jobb tenyérA keze a szögletes kéztípusba sorolható, eszerint ígéreteit megtartja, barátságaiban hűséges, elveiben kitartó, becsületes. Hajlamos mindennek a magyarázatát keresni, nem hisz el semmit sem, amit nem tud megmagyarázni vagy bebizonyítani.

A tenyér dombjai teltek, a felső ujjak alatt lévők azonban eltolódottak és elmosódottak, ezért nem lehet látni, hogy merrefelé találhatók a csúcsaik, vagyis, hogy hol futnak össze a bőr vonalkái, amiből következtetni lehetne a dombok jellegére. A kézél kissé telt, az itt található Merkúr-, nagy Mars-, és Hold-dombok együttesen azt reprezentálják, hogy kitartó, előrelátó, életvitelében praktikus, takarékos, olykor azonban önző.

Az életvonal elég korán véget ér, azonban a jobb kezén, beljebb a tenyerében vele párhuzamosan, még középső ujj tengelye előtt egy jól árkolt, markáns vonal indul el, és fut lefelé a csuklója felé. A kép alapján nagyon úgy tűnik, hogy egyre inkább ez az új vonal veszik át a megszakadt életvonal szerepét. Ez fajta életvonal-formáció egy igen jelentős változást jelez az életvitelben, mely gyakran olyan, mintha új életet kezdene az ember. A változás oka lehet válás, valamilyen súlyosabb betegség, a régi munkahely elvesztése, vagy az életet jelentősen befolyásoló költözés. (Az esemény időpontját a képek alapján csak becsülni lehet, a 30-as éveinek közepére tehető.) Mivel az új vonal markánsabb rajzolatú, mint amilyen az életvonala a megszakadása előtt volt, a változást pozitívan lehet értékelni. Mivel az új életvonal a tenyér belseje felé tart, azt jelzi, hogy teljesebbé válik az élete, nem kizárt, hogy egy új karriert épít (vagy más épített) magának. Az is valószínű, hogy az utóbbi 5-10 évben mozgalmasabbá vált az élete. Az életvonal megszakadásának helye a testsúly jelentős csökkenésének, vagy növekedésének, új hajviselet vagy belső, személyiségváltozások kezdetének időpontjára is utalhat.

Babec - bal tenyérAz életvonaltól távol induló fejvonal nagyfokú önállóságot és kockázatvállalási hajlamot jelezhet. A hosszú fejvonal jó mentális adottságokkal megáldott emberre jellemző, aki elsősorban saját érdekeit tartja szem előtt. A fejvonal rendszerint összhangban van azzal a képtípussal, amelyen látható. Jelen esetben - mivel szögletes a kéztípus - az ilyen egyenes és hosszú fejvonal teljesen normális. A fejvonalon látható hullámos rész viszont kissé gyengíti a vonal erejét, korlátozza a jó tulajdonságokat.

Alaposabban szemügyre véve az aktív kezét azonban úgy látom, hogy a fejvonal meglehetősen hosszú, szinte az egész tenyeret keresztülszeli. Ezt a fajta, szélesen elnyúló tenyérredőt Sydney-vonalnak nevezi a szakirodalom. E vonal jelentéséről korábban már bővebben írtam, most csak annyit emelnék ki, hogy az Önéhez hasonló szögletes kézen olyan személyről árulkodik, aki mindent mentálisan értékel, kerüli a szentimentalizmust, a dolgok praktikus oldalát preferálja. Bár józan gondolkodású, a környezete, embertársaik véleménye nem nagyon befolyásolja döntéseit. Néha túlságosan merev, megközelíthetetlen és nehezen alkalmazkodik a környezetéhez.

A hosszú szívvonal, mely a mutatóujj és a középső ujj között végződik, szorgos munkával teli életet jelképez, birtokosa önfeláldozó ember. Ez a formáció átmenetet képez a Jupiter idealizmusa és a Szaturnusz pesszimizmusa között, szerelme állhatatosan stabil, kiválasztottjának hibáit megbocsátja. Képes a szeretett lényért feláldozni magát. Az ilyen szívvonal gazdája sokkal inkább tettekkel, mint szavakkal fejezi ki a szeretetét. Egészségügyi szempontból viszont - legalábbis a kínai kézdiagnosztika szerint - az ilyen futású, hosszúságú szívvonal gyomorbántalmakra figyelmeztet.

Kommentek

archivált tartalom

Babec #1

Kedves Erzsébet!

Nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú elemzést és így igaz ahogy leírta, valóban ilyen vagyok :-)
Az életvonallal kapcsolatban (csak az nem látszik jól a kézen) mielőtt véget ér egy halványabb, vékony vonal köti össze a mellette levő erős vonallal, mint egy híd. És most vagyok ebben benne, vagyis kb 40 éves koromban indult egy életközép válsággal, szorongás, pánik, elköltözés, most ismét költözés, új munkahely, lehet válás is lesz és nagyon gondolkozom új karrierben. Most leszek 43 éves.....mindezzel párhuzamosan egy nagyon erős belső változás is zajlik, és felszedtem jó pár kg-ot, amit majd szeretnék is leadni :-)

2013-09-03 17:37:47