Rosta Erzsébet weboldala

Az olyan kezet, amelyen a szív- és a fejvonalak egyetlen - a tenyér szélétől a kéz éléig futó - vonalban egyesülnek, vagyis a három hajlítóredő helyett csak kettő fedezhető fel, a kézelemzők lezárt kéznek nevezik. (Megjegyezzük, hogy a Simian-vonalnak számos különböző megjelenése lehet, nagyon gyakran a szív- és a fejvonal - orvosi kifejezéssel a disztális és proximális harántredő - csak részben egyesül.)  Ezt a tenyeret keresztben átszelő vonalat a nyugati palmisztria Simian-vonalnak nevezi, míg nálunk a majomredő vagy - kevésbé elterjedten - a majombarázda elnevezés használatos. (Az elnevezés valószínűleg onnan ered, hogy bizonyos majmoknak csak egyetlen hajlítóredő található a tenyerükön.) A lezárt kéz nem ritka jelenség, előfordulásának gyakorisága az ázsiai népeknél a 10%-ot is elérheti, viszont annak, hogy a Simian-vonal mindkét tenyéren megjelenjen már jóval csekélyebb a valószínűsége, ez az eseteknek mindössze 1%-ában fordul elő. A statisztikák szerint a Simian-vonal valamivel gyakoribb a bal kézen (1,3%), mint a jobbon (0,8%).

Simian-vonal tenyérlenyomatonA Simian-vonal orvosi diagnosztikai jelentőségét a múlt század elején R. L. Down fedezte fel. Negyven évvel azután, hogy apja, J. L. Down 1866-ban leírta a Down-szindrómát, ő vette elsőként észre, hogy a mongol idióták kezein a normálisnál sokkal gyakoribb e harántredő előfordulása. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy az egészséges emberek legalább 1%-ának a kezén is megjelenik ez vonalformáció, azonban a Down-kór egyéb olyan jellemzői, mint például a rövid hüvelykujj, görbült , két ízpercű kisujj, valamint a tenyér és az ujjlenyomatok bizonyos dermatoglífiai mintázatai már nem figyelhetők meg.

A Down-kór mellett az orvosi irodalom több mint egy tucat kromoszóma-rendellenességet sorol fel, mely összefüggésbe hozható a majomredővel. Ezeknél általában elég magas a korreláció (némelyiknél 84%) a genetikai rendellenesség és a vonal jelenléte között. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önmagában a Simian-vonal megléte bármiféle károsodást jelezne. Rengeteg olyan ember van, akinek a kezén megtalálható ez a formáció, még sincs semmiféle örökletes betegsége.

Másrészről a majomredő különböző (nem-genetikai) betegségekre is utalhat, ilyenek például a családi nagyothallás (süketség), a lepra és a reumás ízületi gyulladás. Az orvosok úgy találták, hogy a Simian-vonal bizonyos típusú örökletes szívrendellenességekkel is kapcsolatos. Ezekben az esetekben más jellemzők is megfigyelhetők a kézen, például íves ujjbegyrajzolatok és magas axiális trirádiuszok (a dermatoglífia nyelvén az ujjak tengelyvonalában elhelyezkedő dombok). Bárkinek a kezén is legyen Simian-vonal, nem árt elkerülnie az olyan tevékenységeket, melyek terhelést jelentenek a szív számára. Így pl. a dohányzást, az elhízást, a hirtelen nagy rendszeres, mérsékelt intenzitású testedzés, például a gyaloglás vagy a kocogás. Persze nem biztos, hogy a szív gyenge, azonban ez egy határozott lehetőség, ezért nem árt az óvatosság. A vonal helyes interpretálásához nagy gonddal kell eljárnunk. Ha egy durva kézen található, egyéb negatív jelekkel egyetemben, valószínűleg egy beilleszkedésre képtelen, antiszociális embert jellemez. Másik szélsőségként a majomredő a vallási fanatikusok jelvénye lehet. A gyerekek esetében a Simian-vonal jelenléte az átlagosnál több viselkedési problémát jelenthet, ezért fontos, hogy e vonal valódi jelentését pontosan megismerjük.

A kézelemzők ezt a fajta vonalképződményt általában nem tekintik jó jelnek, sőt a régebbi könyvekben a lezárt kézről, illetve zárt tenyérről néhány elég ijesztő megállapítás is olvasható. A teljesen zárt tenyérről azt mondták, hogy a tulajdonosának óvakodnia kell minden olyan élvezettől, ami másokból bosszút, agressziót válthat ki, mert idővel pórul járhat, keserves véget érhet. Persze ezt csak akkor tartották lehetségesnek, ha a jel mindkét tenyérben kirajzolódott. Ha csak az egyik tenyérben látszódott, abból valamelyik szülő megháborodását, öngyilkosságát valószínűsítették. Dr. Kosutány István orvos 1937-ben megjelent könyvében többek között azt írja, hogy a lezárt kéz erőszakos vagy korai természetes halált jelenthet. Ma már azonban ezek a vélekedések meghaladottak - néhány genetikai rendellenesség kivételével, amikor négyujjas hajlító redő látható a tenyérben - ez a jel egyáltalán nem utalhat ilyen borzalomra. Hasonlóan látja ezt a hagyományos kínai orvoslás is, mely szerint a Simian-vonallal lezárt kéz elsősorban az örökletes jellemzőkről tájékoztat, vagyis azt mondja, hogy az ilyen formációval a szülőkéhez hasonló betegségekre lehet számítani. Summa summarum, ezeket a viktoriánus korból származó szentenciákat nem szabad komolyan venni.

Simian-vonal fényképenEz a fajta vonalformáció a teljesen normális, sőt az átlagosnál sokkal intelligensebb személyek kezén is fellelhető, akiknek elsősorban az a legfőbb megkülönböztető jelük, hogy kissé másabbak a többi embernél. Mivel a Simian-vonal a fej- és a szívvonal egyesülése, a kézelemzők, dermatoglífia szakértői ezt gyakran úgy interpretálják, hogy a Simian-vonal látja el a fej- és a szívvonalak funkcióit. Azaz e kezek tulajdonosaira jellemző belső harmóniájuk hiánya, nehezen tudják  érzelmeiket, vágyaikat a gondolataiktól elkülöníteni. Tehát mentális világukat megkülönböztetni az ösztöneiktől. Jellemző rájuk, hogy hirtelen és radikálisan megváltoztatják elképzeléseiket, értékrendszerüket és egészében önazonosságukat, nem tudnak hosszú ideig egy helyben maradni, és nincs türelmük bármit is hosszabb ideig csinálni, mindenre gyorsan ráunhatnak. Egyébként nagyon kreatívak. Az élmények felerősödése, intenzív átélése - különösen az érzelmieké - okozhat némi problémát, és néha nehéz lehet másoknak megérteni őket. Azonban még mindig jobb mélyebben átélni valamit, mint érzéketlennek maradni, a szenvedélyes érzelem kreativitás forrása lehet, és a koncentrálóképesség, jó szolgálatot tehet, attól függően, hogy mire használja az ember. A lezárt kéz egyáltalán nem jelent sikertelenséget. Számos ismert embernek van ilyen keze, közülük sokan jelentős karriert futottak be. A ma is élő hírességek közül ilyen vonal található például Seiji Ozawa (sz. 1935) japán karmester, Hillary Clintonnak (sz. 1947), az Egyesült Államok külügyminiszterének, vagy az Egyesült Királyság volt miniszterelnökének, Tony Blairnek (sz. 1953) a kezén, de a feljegyzések szerint Henry Miller (1891-1980) és John Steinbeck (1902-1968) amerikai írók, valamint Nyikita Szergejevics Hruscsov (1894-1971) kezén is majomredő volt.

Másrészről e formáció pozitív tulajdonsága a nagy összpontosító-képesség. A lezárt kézzel rendelkező személyre általában jellemző, hogy egyidejűleg az összes energiáját egyetlen feladatra fókuszálja. Ha belefog valamibe, mindent elfelejt addig, amíg a problémát meg nem oldotta. Ez a tulajdonság elonyös olyan munkaterületeken, amelyek figyelemkoncentrációt igényelnek, viszont problémát jelenthet például a gépkocsivezetésben, ahol egyszerre több dologra is oda kell figyelni. A Simian-vonal tulajdonosa annyira képes egy dologra koncentrálni, hogy ilyenkor minden más megszűnik körülötte. Hasonló intenzitással szeretnek, ezért ha egy asszonynak mind a két kezén majomredő található, teljesen azonosítja magát a férje karrierjével, hogy megtalálja maga számára a boldogságot. Úgy tartják, hogy ezek az emberek - az átlagosnál fejlettebb kreativitásukat, intuíciójukat kihasználva - gyakran sikeres életpályát futnak be, többre viszik másoknál. Az is igaz viszont, hogy - az erős belső hajtóerőnek köszönhetően - több balszerencse és kudarc is éri őket. Sokukban oly nagy a sikervágy, hogy ambícióik kielégítéséért képesek minden másról lemondani. A Simian-vonalú emberek összetett, energikus, célorientált és egocentrikus személyek.

A passzív kézen lévő majomredő inkább azt jelzi, hogy az illető védett közegben nőtt fel, vagy gyerekként magányos, érzelmileg szeparált és a családja részéről nem megértett volt. Az ilyen személy hajlamos elhárítani a felelősségvállalást, különösen élete korai szakaszában, vagy elutasítani a szabályokat, akaratosnak vagy szándékosan ügyetlennek mutatni magát. A szívügyeiben kérlelhetetlen, mert az ideálisat keresi. A szubjektív természete problémássá teheti a kapcsolatait, mivel nehezére esik odafigyelni a másik személy igényeire, és észrevennie, hogy megbántotta őt. A jobb kéz normális szív- és fejvonalai növelik a harmonikus kapcsolat megvalósításának esélyeit, azonban ez alapvetően intenzív, mélyen átélt lesz, ami nagy szeretetet és megértést kívánhat a partnertől. Ha viszont csak a jobb (aktív) kézen található Simian-vonal, a fizikai vágyak válhatnak kontrollálhatatlanná. Ez a hatalmas és koncentrált energia érzékenyen érintheti a kapcsolatokat, mert a szeretet csak a megszállottságon keresztül képes kifejezni magát, és problémát okozhat a legbelsőbb érzések megfelelő artikulálása. Az intenzív érzelem kimutatásának igénye gyakran a szexualitásra irányul, ezért a jobb kezén Simian-vonalat viselő személy számára olyan partner a megfelelő, aki hasonlóan tele van szexuális hajtóerővel, különben a társa az ilyen embert túlságosan követelőzőnek érezheti.

Simian-vonal bal kézenHa mindkét kézen Simian-vonal és emellett nagy Vénusz-domb található, az illető életét a féktelen szenvedélyek vezérlik, melyek szörnyű következménnyel járhatnak. Az ilyen emberek rendkívül szubjektívek és akaratosak. Nem könnyen fogadják el a társadalmi normákat. Szélsőséges esetben teljes mértékben a szenvedélyeik és ösztöneik hatásai alá kerülnek, és a dzsungel törvényeit követik.  Ezek az emberek, mivel mindent intenzíven élnek át, gyakran éreznek feszültséget, belső nyomást, emiatt váratlan érzelmi kitöréseik lehetnek, mely olykor agresszivitásba csaphat át. Ha más jellemzők is alátámasztják, a Simian-vonal jelenléte a kézen erőszakos hajlamot reprezentálhat. Ha a hüvelykujj nagyon egyenes, és nincs dereka (a közepén nem vékonyodik vagy karcsúsodik el), a józan ész hiányát jelzi. Ha a teteje (a körömperce) gumós, és nehezen hajlítható vissza (merev), erőszakos természet valószínű. Jobb, ha nem bosszantjuk az ilyen embert.

A valódi Simian-típus, akinek mindkét - semmi szélsőséget nem mutató - kezén jól árkolt Simian-vonal található, az élet minden eseményét nagy intenzitással éli meg. A koncentrálóképessége igen nagy, mivel minden szellemi kihívást érzelmileg is átél, és minden érzelmi hatásra egyidejűleg mentálisan is reagál. Bármilyen munkát is válasszon, a problémát az jelenti, hogy koncentrált energiáit inkább a megerőltető feladatokra fordítja, mint embertársaira. Az érzelmeik annyira elmerülnek a gondolataikban, hogy válaszaik hidegnek vagy érzéketlennek tűnhetnek. Gyakran nem túl jók a kapcsolatai, mert energiáit képtelen a feladatai és társa között megosztani. A Simian-típusnak érzékenysége, szubjektivitása miatt nehéz bensőséges és harmonikus kapcsolatot kialakítania.

A Simian-vonalnak kétféle változata ismert. Ha a fejvonal mozdul el a szívvonal felé (ez a ritkább formáció), tehát a kezet lezáró vonal magasan húzódik, akkor elsősorban az érzelmek, az ösztönök érvényesülnek. Az ilyen személy döntéseiben nagy és fontos szerepet játszanak az érzései, azok ésszerűségének, gyakorlati hasznának vizsgálata másodlagos jelentőséggel bír. Mivel a szívvonal ragadja magához a fejvonal energiáit, inkább az intuíciói dominálnak, mindennapi életét, kapcsolatait áthatják az érzései. Még a legmegszokottabb mindennapi feladatokhoz sem képes érzelemmentesen közelíteni. Ha viszont a fejvonal vonja magához a szívvonalat - ez a formáció a dombok alatt van - akkor a praktikus, mentális oldal kerül túlsúlyba, mely erős vágyat gerjeszthet az elismertségre, a hatalomba kerülésre, vagy valamilyen magas pozíció elérésére. Mindkét típus általános jellemzője a heves - olykor indulatos - természet, a kellő önkontroll hiánya, és a közösségbe való beilleszkedés nehézsége. A lezárt kéz bizonyos mértékű különcséget és kiszámíthatatlanságot is jelezhet, az önmérséklet hiánya azonban nem szükségszerűen utal arra, hogy önmagára vagy másokra veszélyt jelentene. Ez csak számos egyéb kedvezőtlen jel esetén valószínűsíthető, ha a kéz más tulajdonságai (kézforma, ujjak alakja stb.) jónak tekinthetők, azok a Simian-vonalhoz kapcsolódó pozitív tulajdonságokat erősítik.

Ha a Simian-vonal a kezdeténél meglehetősen vastag, a személyiség hideg és számító. Ha a kéz élénél árkoltabb, az érzelmek ösztönszerűek. A kezeket egyenesen átszelő, vastag majomredők önző és anyagias természetet jeleznek. A vékonyabb, kevésbé árkolt Simian-vonal nagyon érzékeny belső természetről és természetes intuícióról árulkodik. A legjobb tulajdonságokat akkor mutatja, ha a két fővonal nem olvad teljes egészében egymásba, azaz a végeik a szív- és a fejvonal normális pozícióit követik. Ez esetben a tenyeret átszelő  vonalból a felfelé futó ág a szívvonalban, a lefelé menő ág pedig a fejvonalban folytatódik. Amennyiben mindkét kézen ez a formáció figyelhető meg, ez a családi és a társadalmi kapcsolatokban egyaránt kiegyensúlyozottságot, hosszú távú gondolkodást és gazdag fantáziát jelez. Ha viszont ez csak a passzív kézre jellemző, az előbbi a külvilággal való viszonyról nem mondható el.

Simian-vonal jobb kézen, fotóA lezárt kezű ember számára a legnehezebb az, hogy megtalálja az egyensúlyt érzelmei és gondolatai között. Annak eldöntése, hogy a fej vagy a szív kapjon-e elsőbbséget, nem könnyű feladat, folyamatos küzdelmet és állandó erőfeszítést igényel. A Simian-vonallal rendelkező számára a problémákat az okozhatja, hogy hajlamos összecserélni a racionálist az emocionálissal, az abszolút igazságokat keresi, mindig tényekre van szüksége és sohasem valószínűségekre. Csak az igen vagy nem választ fogadja el, és oly erősen fókuszál arra, ami érdekli, hogy vizsgálódása, döntése során gyakran a nem elhanyagolható körülményeket is kizárja. Mindent nagy intenzitással végez, ami - miközben segíthet a nagy célok elérésében - potenciálisan egocentrikussá, célorientálttá és ambiciózussá teszi az embert. Másrészről a Simian-típus erős eltökéltsége a katasztrófa kockázatát is magában hordozza. Ez a fajta mély átélés olykor a vallás felé irányítja őket. Azok az emberek közül, akik fanatikusan hisznek egy gondolatban vagy dogmában, sokan lezárt kezűek. Gyakran közülük kerülnek ki a vallási fanatikusok, a fundamentalizmus hívei. Általában idővel azt az eszmerendszert, amelyben felnőttek, és egy új, gyakran radikális nézetrendszert vagy hitet vesznek fel. Ez a fajta radikális változás gyakran az élet más területein is megjelenik, például a karrierben vagy az életmódban; az ilyen személy hajlik rá, hogy felhagyjon a régivel és valami teljesen újat, radikálisat vegyen fel.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megőrizzék stabilitásukat a számukra meglehetősen korlátozott, szűk és polarizált világban. Általában határozott véleménnyel vannak arról, hogyan kéne a dolgoknak menniük. Ritkán lelnek kielégülést bármilyen tevékenységben, és semmit sem csinálnak hosszú ideig. Belső feszültségük miatt nem érzik magukat nyugalomban, békében. A legtöbb dolgot viszont nagy elánnal végzik. Életük tele szélsőségekkel és állandó változásban van. Érdekes viszont, hogy a statisztikailag elvártnál jóval nagyobb számban akad köztük olyan ember, aki pozitívan járul hozzá a történelemhez. Talán az okozhatja ezt, hogy másoknál kevésbé hajlanak a középutas kompromisszumokra. A világuk sokkal „feketébb-fehérebb”, mint a többi emberé. Bár gondolkodásukban általában polarizáltak, könnyen átváltanak az ellenkező végletre, és úgy tesznek, mintha kezdettől fogva ez lett volna a véleményük.

Majomredő bal kézen, fotóA Simian-vonal olyan emberek kezén található, aki erősen hajlanak arra, hogy öntörvényűvé váljanak. Általában másként viszonyulnak embertársaik problémáihoz. Talán a legfontosabb az lenne, ha megtanulnák, hogyan kezelhetik a legjobban e vonal által generált energiákat, és megértenék, mit kell tenniük annak érdekében, hogy egyensúlyt tartsanak az érzelmeik és a gondolataik között. Mivel mindent intenzíven élnek át, gyakran éreznek feszültséget, belső nyomást, emiatt váratlan érzelmi kitöréseik lehetnek, mely olykor agresszivitásba csaphat át. Ha más jellemzők - pl. merev, gumós körömpercű hüvelykujj - is alátámasztják, a Simian-vonal jelenléte a kézen erőszakos hajlamot reprezentálhat. Ha viszont a kezek - a Simian-vonal jelenlététől eltekintve - egyébként normálisak, és különösen, ha flexibilisek, a negatív személyiségjegyek kevésbé hangsúlyosak. A zárt tenyér azonban különböző gátlásokat, félelmeket, alárendeltségi érzést is kiválthat gazdájából. Ezek a tulajdonságok két véglet között alakulhatnak, az egyik esetben az illető önmegtartóztatóvá válik, megtagadja s elveti az élet örömeit, a másik véglet az előbbi ellentéteként alakulhat ki, a mértéktelen fegyelmezetlenség, önpusztító szenvedélyesség jellemzi.

A lezárt kezűek sokban különböznek embertársaiktól, miközben az átlagemberek kielégülést találnak a munkájukban, vagy az otthonukban, esetleg egy jó házasságban, a lezárt kezűeknek - a belső béke hiánya miatt - ezek mindegyikére szükségük lehet, hogy kielégülést nyerjenek. A lezárt kezű ember lehet, hogy sikeres, gazdag, híres, és mégis azt kérdezi magától, mindennek mi az értelme. A Simian-vonalat hordozó kéz gazdájának azt tanácsolhatjuk, hogy - a lehetetlen feladatra való vállalkozás helyett - azt próbálja meg a lehető legjobban csinálni, ami a feladata. Mivel a lezárt kézre jellemző állandó belső feszültség, akkor teszünk jót vele, ha segítünk relaxálni neki. A másik kulcsszó a majomredővel rendelkező ember esetében a kreativitás. A hajtóerő, mely ezeknél az embereknél gátak közé van szorítva, gyakran a kreativitás terén talál utat magának. Gyakran teljesen kielégíti a lelki szükségletüket, ha alkothatnak valamit. Akkor nyugodtak és boldogok, ha elfoglalják magukat valaminek az elkészítésével, megkonstruálásával. Ezért a Simian-vonallal rendelkező embert, ha nincs valamilyen kreatív hobbija, ösztönözni kell rá. Ám a lezárt kezű embert nem könnyű manipulálni, ezért az ösztönzésnek erőteljesnek kell lennie. Sokan közülük erősen vonzódnak a természethez, mindennapi szükségük, hogy idejük jó részét a szabadban tölthessék. Képességeik révén jól tudnak bánni az állatokkal és a növényekkel, nagy szeretettel és empátiával viseltetnek az élőlények iránt.


Kommentek

archivált tartalom

Tőke Beatrix #27

Üdvözlettel érdeklődni szeretnék hogy tenyér jóslást lehet e kérni vagy hogy működik

2021-01-24 13:55:22

ariss #26

:lol: nekem a jobb kezemen van, de ha rajtam múlna..kéthavonta egyszer elég lenne a szex, ám általába véve sok igazság van az itt leírtakban, és csak remélni tudom, hogy valójában nem vagyok egocentrikus. Nem tesz boldoggá, ha mások elé helyezem magam... ;-)

2020-03-09 13:21:38

Sztojka Natália #25

Üdvözlöm! Lenne egy kérdésesem kisfiamnak mindkét tenyerén négyujjas barázda van és szeretném tudni hogy ez mit jelent terhességem alatt azt mondták rövidebbek a végtagok de majd csak 2017.03.09 én megyünk genetikára ! Köszönöm válaszát

2017-01-22 20:47:14

Rosta Erzsébet #24

Kedves Szilvia!
Megnéztem a kisfia tenyereiről készített képeit, és szeretném megnyugtatni arról, hogy semmi oka sincs aggodalomra. Genetikai problémát nem mutatnak a felvételek. Bár mindkét kézen – a jobbon markánsabb – Simian-vonal található, a kisfia kisujjai normális hosszúságúak, és mind a három percük megvan, továbbá a hüvelykujjai sem rövidek és tömpék. Azt nem írta, hogy hány éves, illetőleg melyik az aktív keze (melyiket használja ügyesebben), de talán most ez nem is nagyon fontos. Előfordulhat, hogy az óvodában és/vagy az iskolában hiperaktív lesz a gyermeke, de kellő figyelemmel és gondoskodással átsegítheti a nehézségeken. A lényeg az, hogy sokat kell foglalkozni vele, és engedni, illetve segíteni kell, hogy kiélhesse „kreativitását”.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-11-14 13:48:09

Szilvia #23

Kedves Erzsebet!
Nagyon erdekesnek talalom az oldalat.
A kisfiam tenyererol keszitettem egy-egy kepet.
Szertnem kikerni a velemenyet.
Valaszat itt vagy emailben elore is koszonom.
Tisztelettel
Szilvia
http://kepfeltoltes.hu/view/151112/915297772DSC_0406_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/151112/DSC_0407_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

2015-11-12 11:40:52

Rosta Erzsébet #22

Kedves László!
Az újabb képek alapján nem igazán értem, mire kíváncsi, ugyanis én csak egy szívvonalt látok. Egyébként mind a négy fővonala meglepően jól árkolt, a szívvonala és a fejvonala különösen hosszú. Az utóbbi eléri a tenyér szélét, az ilyen hosszú fejvonalat Sydney-vonalnak nevezi a modern kézelemzés. Erről az oldalamon bővebben olvashat.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-06-01 14:22:28

Mogyorósi László #21

Köszönöm.

2015-05-31 10:06:41

Mogyorósi László #20

Kedeves Erzsébet. A kért képek.

http://kepfeltoltes.hu/view/150531/11119753_1651767865045957_447726896_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

http://kepfeltoltes.hu/view/150531/11120023_1651768095045934_48733774_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

2015-05-31 10:04:40

Rosta Erzsébet #19

Kedves László!
Jó lenne, ha olyan felvételt kaphatnék, melyen az egész tenyere látszik, mert az elküldött kép alapján szerintem Sydney-vonala lehet.
Üdvözlettel,
Erzsébet

2015-05-30 09:58:42

Mogyorósi László #18

http://kepfeltoltes.hu/view/150530/tenyerem_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

tenyerem

2015-05-30 08:08:42

Mogyorósi László #17

Kedves Erzsébet! A kérdésem a következő lenne:
A szerelem vonalam a jupiter dombig fut, viszont felette egy ugyanolyan vonal jelenik meg. Képet csatolnék ha lehetne

2015-05-30 07:59:41

Rosta Erzsébet #16

Kedves Ádám!
Nem könnyű így ismeretlenül tanácsokat adni, azt viszont fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Simian-vonal (majomredő) egy potenciális „ajándék”, s ha jól használjuk, az előnyünkre válik. Az pedig, hogy mind a két kezén majomredő található, megkétszerezi a lehetőségeit, de azt is, hogy ezek kihasználatlanok maradnak. Az már jó jel, hogy ismeri magát, tudatában van a személyisége problémáinak.
A legfontosabb az, hogy világosan tudja, mit akar, és ha egyszer a döntött erről, szívvel és lélekkel próbálja megvalósítani.
Ne csak az adottságai lebegjenek a szeme előtt, hanem lássa személyiségének árnyoldalait is. (Például azt, hogy gyakran úgy érzi, nem érti meg a környezete önt.)
Legyen toleránsabb másokhoz, értse meg őket, azt is fogadja el, ha nem tudnak lépést tartani önnel.
Mivel a majomredő gazdáit a szélsőségek jellemzik, a környezetük gyakran rugalmatlannak tekinti őket. Tudakolja meg, miként segíthet embertársainak, és próbáljon meg jobban együttműködni velük.
Hallgassa meg társai észrevételeit, és jobbító szándékként, ne pedig kritikaként értékelje azokat.
Előzze meg a félreértés lehetőségét, ha nem biztos valamiben, inkább kérdezzen vissza.
Legyen tudatában, hogy mikor van felfokozott állapotban, és arra is ügyeljen, hogy az önben lévő tűz nehogy „szalmalángként” elégjen.
Elsősorban kreatív feladatokat érdemes a maga számára kitűznie, amikor pedig úgy érzi, hogy érzelmei magasra csapnak, próbáljon meg lazítani, relaxálni.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2015-02-04 10:25:26

Kiss Ádám #15

16/f vagyok. Mind a két kezemen van majomredő és minden igaz rám, ami le van írva. Hamar a végletekbe sodródom, mindig az érzelmeim diktálnak és nem vagyok képes ellenállni vágyaimnak. Szeretném megtudni, hogy mit tegyek, mire vigyázzak.

2015-02-02 18:52:16

Rosta Erzsébet #14

Kedves Tünde!
Mivel a kislánya - mint írja - már 4 éves, nincs különösebb oka a félelemre, ugyanis, ha genetikai okok állnának a kezein megfigyelhető Simian vonalak mögött, annak egyéb jeleit már észrevették volna. Azzal viszont teljes mértékben egyetértek, hogy a gyermeke az átlagosnál több türelmet, törődést és figyelmet érdemel. Ha esetleg bármilyen egyéb kérdése van, vagy tanácsra lenne szüksége, a „Kapcsolat” menüponton keresztül anonimitását megőrizve bármikor megkereshet.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2014-05-27 08:29:07

tunde #13

Gyakorlatilag rettegek minden nap, igen rosszakat olvastam erről a jelről eddig.
Kislányom 4 éves, mindkettő kezén van Simian vonal. Egy szülő próbál mindent megtenni a gyerekéért ... Lehet, ha nem hinnék a vonalak jelentőségében, egyszerűbb lenne a bennem lévő féltő érzés. A leírtak alapján próbálom terelgetni majd kislányom.

2014-05-26 02:20:50

Rosta Erzsébet #12

Kedves Ákos!
Attól, hogy valaki Down-kóros, még egyáltalán nem biztos, hogy lezárt keze van, statisztikailag csak annyi állítható, hogy az ő kezeiken az átlagosnál nagyságrenddel nagyobb a Simian-vonal előfordulása. A leprás megbetegedés és a majomredő között pedig nincs semmiféle kapcsolat, sőt még az sem igazolható, hogy a majmok körében gyakoribb lenne a lepra előfordulása. Ami pedig a Simian-vonal "büszke tulajdonosait" illeti, többek között XXIII. János pápát, Wolfgang Amadeus Mozartot, Robert de Nirot, Eddy Murphyt, Kevin Costnert is megemlíthettem volna.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2013-05-13 09:13:24

Ákos #11

Mindkét kezemen határozott, zárt simian vonal van. Ettől függetlenül sem leprás, sem Down-kóros nem vagyok :-) A kreativitással kapcsolatos megjegyzések helytállóak. Az érzelmek kifejezését érintő leírás is csaknem tökéletesen fedi a valóságot. Amit viszont sajnálok, hogy az általam semmire nem becsült Clintonnéval egy kalap alá vesznek, csak mert mindkettőnknek majombarázdája van
:-)

2013-05-12 14:59:19

Rosta Erzsébet #10

Kedves Inferno!
Általában a másodlagos vonalakkal nem érdemes foglalkozni, ugyanis ezek - a kéz tevékenységétől függően - az élet folyása során gyakran megváltozhatnak, eltűnhetnek, átalakulhatnak. Jelentőségük csak akkor lehet, ha mélyen barázdáltak, jól rajzoltak, és már hosszabb ideje jelen vannak a tenyéren. Nem véletlen, hogy a palmisztria és a kézolvasás mértékadó irodalmában csupán kb. egy tucatnyi mellékvonal van név szerint is megemlítve. Ezek között az általad leírt - a középső ujj tövétől a hüvelykujj tövéig futó - vonal nem szerepel.
A Mars-vonalról a másik oldalamon (rostae-books.com), a Kezed nem hazudik című könyvem (http://rostae-books.com/downloads/A-kezed-nem-hazudik.pdf) 140. oldalán olvashatsz.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet

2013-04-03 08:26:33

inferno #9

Nekem van egy olyan vonalam, ami nemrég alakult ki, még elég halovány a fővonalakhoz képest, de azért jól kivehető és folytonos. A középső ujjam tövétől indul, és a hüvelykujjam tövében végződik. Gyakorlatilag körbeveszi a Jupiter dombot. Lövésem sincs, hogy mi lehet, nem találtam semmit róla. Van még Mars vonalam, ami az életvonal jobb oldalán fut, vele kb egyforma vastag, arról szintén nem találtam itt semmit, valaki mondta, hogy azom van, mondom okés. :) Bármi infotok van ezekről?

2013-04-02 20:23:57

Tóth György #8

Mindkét tenyeremen ilyen van :)

2012-12-27 05:45:11

Zsu #7

Kedves Erzsébet!
Végre valahol rátaláltam egy-két információra mindkét kezemen található - mint megtudtam - Simian vonallal kapcsolatban. :-) Nagyon érdekes amiket leír.... Nekem még további különlegességek is vannak a tenyeremen, pl. hogy semmilyen egyéb vonal nincs rajta... vagy hogy a kisujjam rendkívül rövid, stb.
Mindenesetre elgondolkodtató amiket itt olvastam.
További sok sikert kívánok!
Zsu

2012-11-22 15:31:29

Rosta Erzsébet #6

Kedves Julianna!
A Simian-vonal - még ha mindkét kézen is fellelhető - önmagában semmi rosszat nem jelent, sőt olykor különleges képességekre (összpontosítás, kreativitás, természet szeretete stb.) is utalhat. Viszont e vonal „tulajdonosai” gyerekkorban - érzékenységük, másságuk, esetleges belső labilitásuk miatt – szülői figyelmet, gondoskodást, támogatást igényelhetnek, mint testvéreik.
Üdvözlettel:
Erzsébet

2012-04-16 10:56:01

julianna #5

Az én legkisebbik fiam mindkét kezén simian vonal van, orulok hogy végre normális dolgokat olvashattam a témával kapcsolatban. Eddig amit errol olvastam csak elrémisztett... Ugye lehet így is "normális életet élni"?

2012-04-14 18:05:57

Csőszi Sándor #4

Nekem mind két tenyeremen teljesen zárt vonal van .Nem miden igaz rám a jellemzésből,de én vagyok az aki teljesen kívülállóként szemlélem a dolgokat ,és 7 évvel ez előtt újraélesztettek mert leállt a szívem .Kezemben a sorsom :lol:

2011-04-26 19:47:06

foldesim #3

Tetszett a cikk! Végre egy kifejtett olvasmány errõl a témáról.
Nekem mind két tenyeremen van Simian-vonal, viszont nem igazán illenek rám a leírtak...

2010-12-09 19:12:07

hajni #2

Nekem nagyon tetszett a cikk és köszönöm Erzsébet!!!Érintett vagyok a témában hiszen mindkét kisfiamnál jelen van a Simian vonal.A nagyobbik gyermekem 9 éves nála mindkét tenyéren van. A kicsi 9 hónapos neki csak a jobb kezén.Régóta vártam már,hogy ilyen részletesen olvashassak róla bár már sok mindent tudok a "jelenségről"...Önnek köszönhetően :-)Minden jót kívánok! :-)

2010-07-31 14:50:35

Anett #1

nekem a bal kezemen van
Hûûûûûûûûûûûûûûû ez nagyon én vagyok, ráadásul ikrek jegyû és bivaly a kínaiak szerint........ következő életemben nem akarok ilyet!!!!

2010-07-27 10:23:08