Rosta Erzsébet weboldala


A tenyérjósok a vonalak közül legszívesebben a szívvonalat tanulmányozzák, még az életvonalnál is nagyobb fontosságot tulajdonítanak ennek a vonalnak, ugyanis az érzelmi, szerelmi intimitások többet elárulnak viselőjükről, mint a vitalitást jelző életvonalon kiszámítható várható élettartam. A szívvonalat nem véletlenül nevezik még szerelemvonalnak is, hisz tükrözi az illető érzelemvilágát, idealizmusát, szívből fakadó szerelmeit. A szívvonal alsó része a szenvedélyes érzelmeket, a felső része pedig a gyengéd vonzalmakat szimbolizálja. Amíg a szívvonal a lírai szerelmet, szárnyalást, a lángolást ábrázolja, addig a prózai oldalú testiséget, az ösztönéletet a Vénusz-domb és a Vénusz-gyűrű reprezentálja.


TARTALOM

A szívvonal hiánya

A szívvonal eredete

A szívvonal hossza

A szívvonal minősége

Törések a szívvonalon

A szívvonal futása a kézen

A szívvonalból induló vagy a szívvonalba csatlakozó ágak az aktív kézen

Szívvonal végződések

Végzetes szerelmeket tükröző szívvonal variánsokA szívvonal hiánya

A szívvonal általában megtalálható mindenki tenyerében, de ha mégis hiányozna, az azt jelenti, hogy az illetőt érzései nem befolyásolják. Egyébként a hiányzó szívvonal mindig olyan rideg egyének sajátja, akik nem riadnak vissza semmitől sem céljaik elérése érdekében. Az ilyen emberek rendkívül érzékiek lehetnek, különösen akkor, ha a kezük ráadásul puha is (kemény kézen a szívvonal hiánya nem jelent érzékiséget, de az illetőnek mély érzelmei sincsenek).
A szívvonal az aktív kézről csak nagyon ritkán hiányzik, ezért ez az eset még nincs teljesen leírva a szakirodalomban. Gyakorlatilag normális embert jelez, aki azonban érzelmileg nem kötődik másokhoz, a társadalom perifériáján, visszahúzódva él.
A mindkét kézen hiányzó szívvonal érzelmi aberráltságot jelez. A szívvonal hiánya azonban szervi szívbajt is jelenthet.A szívvonal eredete

Eredetét és így irányát illetően megoszlanak a vélemények, elfoglalt pozíciója azonban egyértelmű: szívvonalnak a mutatóujj- és a kisujj dombjait összekötő vonalat tekintik. A kézolvasók többsége szerint a szívvonal kiindulási pontja normális esetben a Merkúr-ujj alatt található. A Mars-dombról eredő szívvonal nem jó jel, mert az illető ingerlékeny, követelődző minden érzelmi megnyilvánulásában.
A többi vonalhoz hasonlóan a szívvonal is akkor ideális, ha egyenletes, szép színű, nincsenek rajta szigetek és szakadások, enyhén felfelé ível, és csak egy-két elágazással, enyhe ívben fut fel a Jupiter-dombra. Akinek a kezében ilyen szívvonal található, az gyengéd érzéseket igénylő és erős érzelmekkel bíró ember.A szívvonal hossza

Az extrém hosszú szívvonal túláradó szerelem következtében erős késztetést jelöl féltékenységre, ami különösen megnövekszik, ha a fejvonal legörbül a Hold-dombra.
Rövid szívvonal az aktív kézen érzéketlen embert ábrázol. Minél rövidebb a szívvonal annál kevésbé realizálódnak a szerelem nagy érzései.
Ha csak a passzív kézen rövid a szívvonal, ez annak a jele, hogy valamelyik szülőnek szívpanaszai voltak (gyenge szíve volt), és feltehetően nem élt hosszú életet.A szívvonal minősége

A többi vonalhoz hasonlóan a szívvonal is akkor tökéletes, ha jól kirajzolt, töretlen, sima, rózsaszínű, a Merkúr-domb alatt indul, és innen ível fel egy-két elágazással a Jupiter- és a Szaturnusz-domb közé.

A sima, töretlen szívvonal az aktív kézen a legjobb szívvonal, persze csak akkor, ha a kezdő- és végpontjával nincs baj. Ebben az esetben erős érzéseket jelez mások iránt, méltányos, könyörületes természetet mutat. Az illető megbízható, szavahihető, gyengéd érzéseket igénylő és erős érzelmekkel bíró ember.

A széles, sekély, kevésbé kontúros szívvonal érzelmi eltévelyedést jelezhet, tulajdonosa elsősorban önmagával van elfoglalva. Állítólag Szapphó tenyerében ilyen szívvonal volt.

A vékony, hosszú szívvonal szimbolizálhat passzív érzelmi életet. Az ilyen ember nehezen boldogul az életben, idővel életuntan sokat foglalkozik az öngyilkosság gondolatával. Ha ez a szívvonal ráadásul még halvány is, limfatikus alkat esetén, őszinte szeretetet ábrázol, de a szerelemben tartózkodást.

A láncolt szívvonal az aktív kézen az érzelmileg kiegyensúlyozatlan karakterre jellemző. Flörtölő típusú ember, aki nem törekszik tartós kapcsolatokra. A láncolattal jelzett időszak alatt könnyen teremt vagy szüntet meg kapcsolatokat.

A szívvonalon a sziget, valamint ha a szívvonal kezdetén szálkás, vagy a végződése során nagyon elvékonyodik betegségek jelei. A szívvonalon találhatók a szív és a vérkeringés zavarai, valamint a vese- és az epekőre utaló jelek (sötét pontok, sziget, ferde kereszt, csillag).

A szívvonalhoz csatlakozó, illetve belőle kilépő nagyon finom (apró) vonalkák - ha csak nem hangsúlyosabb és hosszabb valamelyikük - nem tekinthetők a szívvonal ágainak. Az, hogy sok apró vonal keresztezi a szívvonalat, csak a szélsőségesen ideges természetet jelzi.

Az ujjak irányába, felfelé mutató finom vonalkák a másik nem iránti szokatlan érdeklődés jelei.

A csukló irányába, lefelé mutató vonalkák viszont kisebb csalódásokat jelentenek a szexuális életben.

A szívvonalat keresztező vonalkák (nem szabad ezeket összekeverni valamelyik keresztező fővonallal, azaz a sors-, a Nap- vagy egészségvonalakkal) az érzelmeket, kapcsolatokat érintő aktuális hatásokat mutatják.

A kettős szívvonal tulajdonosa állandóan új kaland, más szerelem után lohol. Ha duplán fut fel a szívvonal a Jupiter-dombra, akkor az illetőnek egy szerencsés szerelem révén szinte ölébe hull a gazdagság.Törések a szívvonalon

Ez olyan szívvonal, amely a törést követően folytatódik. Alapjában véve eseményvonalként fogható fel. A törés válást, fizikai vagy érzelmi jellegű elkülönülést jelez a szeretett személytől (feleség, barát, élettárs, rokon stb.). A törés azonban utalhat a jellemre is, ami az eseményt előidézte. A személyiség egyéb karakterjeleit vizsgálva a kézen megállapítható, hogy a változó kilátások, magatartás révén helyrehozható-e a kapcsolat, avagy végleges szakításról van szó.

Törés a Szaturnusz-domb alatt: az elkülönülést végzetes balesethez vezető vakmerő, gondatlan viselkedés okozza.

Törés a Nap-domb alatt: a különválást a művészetekhez iránti vonzalomban bekövetkezett változás okozza. A személy filantrópiáját a művészet szeretetével helyettesíti.

Törés a Merkúr-domb alatt: a szakítást a pénz és a hírnév iránti vágy okozza, az ilyen ember mindent az anyagi és erkölcsi sikernek rendel alá.A szívvonal futása a kézen

Az egyén érzelmeinek megállapításához értelmezni kell a vonal futását, ugyanis futása során különböző tulajdonságokat mutathat, melyek mindegyikének határozott jelentése van.

A szívvonal futása során lefelé görbülve a fejvonalhoz közeledik: nem szabad összetéveszteni ezt az esetet azzal, amikor a fejvonal felfelé görbülve a szívvonalhoz közeledik. A különbség észrevehető, ha megnézzük, hogy a fej- és szívvonalak középső tájékán van-e kidudorodás. A deformációt mutató vonal az, amelyik arrébb helyeződött. Mivel a szívvonal sokkal inkább jelzi az ösztönös cselekedeteket, mint a fejvonal, ez esetben a gondolkodást befolyásoló érzelmekkel, olykor intuitív cselekedetekkel van dolgunk. Ez a formáció azt jelenti, hogy a szív minden esetben beleszól a fej ügyeibe, az érzelem uralkodik az ész felett. Ezen a kézen a család vagy a szeretett társ hatással lehet a hideg logikát igénylő üzleti döntésekre.

A szívvonal magasan, a fejvonaltól távol fut a kézen: ne tévesszük össze a nagyon alacsonyan futó fejvonal-formációval. Ez a fajta ember mindig logikusan dönt, még az érzelmi, szerelmi ügyeiben is az esze után megy.A szívvonalból induló vagy a szívvonalba csatlakozó ágak az aktív kézen

Amikor ezek az ágak a szívvonalból dombokra futnak, vagy dombokról érkeznek a szívvonalba, jellem-módosító hatásuk van. Azok a területek hatása, melyekkel ezek az ágak a szívvonalat összekötik, befolyásolja a karaktert. Azt, hogy a szívvonalból indul-e ki, vagy oda érkezik egy ág, nem könnyű megállapítani, de az eredmény szempontjából ez nem is lényeges. A lényeg a domb azonosításán van.

A hatás szempontjából az a domb érvényesül jobban, amelyikhez az ág közelebb van, egyenlő távolság esetén azonos mértékben érvényesülnek, illetve a kéz többi jele dönt.

A Merkúr-dombról fut egy ág a szívvonalhoz: ez a kereskedés (csencselés) és az utazás szeretetét adja az érzelmekhez.

A Nap-dombról fut egy ág a szívvonalhoz: azt jelzi, hogy külső stimulálás erősen befolyásolja az érzelmeket. A művészetek szeretetével ajándékozza meg a filantrópokat.

A Szaturnusz-dombról megy egy ág a szívvonalhoz: ez egy gyengítő jel. Bizonytalanságot, rosszkedvet, borúlátást ad az érzelmi kilátásokhoz, ami megnehezíti az együttélést az ilyen személlyel.

A Jupiter-dombról megy egy ág a szívvonalhoz: ez egy kiváló jel, ha az ág a szívvonallal egy kis villát képez a mutatóujj alatt, akkor tulajdonosa abszolút becsületes, barátságos ember.

A fejvonalból indul egy ág a szívvonalhoz: ez egy rossz, veszélyre figyelmeztető jel arra vonatkozóan, hogy az illetőt fizikai sérülés fenyegeti.Szívvonal végződések

A villás végződésű szívvonal egyik ága a Jupiter-dombra, a másik ága a mutatóujj és a középső ujj közé fut: ez szeretetteljes diszpozíciónak a jele, szerelmi ügyekben. Ha a villa mindkét ága azonos hosszú, akkor a szerelem sírig tartó kapcsolat.

A villás végű szívvonal egyik elágazása a Jupiter-dombra a másik a Szaturnusz-dombra húzódik: ez az előbbi eltúlzása és már nem tekinthető jó jelnek. Ellentmondásos egyén sajátja, aki szerelmi érzéseiben a Jupiter és a Szaturnusz erők között ingadozik. Nehéz vele együtt élni, mert az ilyen ember végtelenül büszke, egyúttal azonban önfeláldozó és túlságosan lelkesedő, egyidejűleg érzéki és idealista, önző és nagylelkű, kitárulkozó és zárkózott, mindez pillanatnyi hangulatától függ.

A szívvonal a mutatóujj és a középső ujj között végződik: ez a legjobb végződés a szívvonal számára, ugyanis ez a formáció az érzelmi élet legkedvezőbb jele ugyanis érzelmileg kontrollált kiegyensúlyozott szerelmet reprezentál. Azért boldogsággal kecsegtető jel, mert a Szaturnusz józan befolyása visszafogja a Jupiter érzelmi dominanciáját. Ez a szívvonal forma átmentet képez a Jupiter idealizmusa és a Szaturnusz pesszimizmusa között, így az általa szimbolizált szerelem nem időlegesen botladozó, hanem állhatatosan stabil. Olyan szerelem ez, hogy aki birtokolja megbocsát minden hibáját kiválasztottjának.

Ha a szívvonal végződése zegzugossá válik a Szaturnusz-domb és a  Jupiter-domb között: akkor az illető kiszámíthatatlan, szeszélyes, következetlen.

Ha a szívvonal magasan felível a Jupiter-domb csúcsára: e jelet viselő férfi vagy nő vakon rajong szerelméért, semmi sem térítheti el imádottjától, még az sem zavarja, ha a társa érdemtelen szeretetére. Nem érdekli jövője, vakon megy végzete felé, képtelen belátni téves választását, Gyakran éri csalódás, amikor eszményképéről kiderül, hogy az csak egy közönséges halandó. Férfi kézen az önfeláldozás jele, viselője a szeretett nőért mindent feláldoz, még akkor is, ha a legcsekélyebb reménye sincs szívének elnyerésére.

Ha a szívvonal a Jupiter-domb közepéig ér: mivel a Jupiter hozzáadja erejét az érzelmekhez, olyan embert szimbolizál, aki sikeres életre törekszik. Ritkán házasodik rangon alul, inkább felsőbb körökből választja partnereit, büszkesége miatt viszonylag kevés szerelmi ügye van.

Ha a szívvonal a Szaturnusz-dombig ér: az egoista érzések jele. A szenvedélyek önközpontúak, és a birtoklás vágya motiválja őket. Az ilyen ember csak szimulálja a szerelmet, valójában mindig saját önző céljain munkálkodik. Ez a szívvonal rossz kézen a másik nem teljes lebecsüléséről, a vele szembeni abszolút tiszteletlenségről árulkodik. Prostituáltak, kalandornők szívvonala ilyen, de találkozhatunk vele képmutató férfiak tenyerén is.

Ha a szívvonal az élet- és a fejvonalak kiindulási pontjáig ível: szélsőségesen számító természet jelképez minden kapcsolatban (szerelem, szeretet).Végzetes szerelmeket tükröző szívvonal variánsok

Ha a szívvonal felfelé görbül a Jupiter-domb alján: ez a jel az egyén számára különös végzetet jelent, ugyanis csalhatatlan pontossággal jelzi, hogy súlyos csalódást vagy tragédiát él meg a szerelmében és barátaiban. Képtelen megtalálni azt, akit érdemes szeretnie. Érzéseit, állhatatos szerelmét érdemtelen emberre pazarolja. Ennek a formációnak a tulajdonosa jóindulattal bír, nincs benne semmi előítélet másokkal szemben.

Ha a szívvonal sok láncszemből és kis lyukakból áll, és a Szaturnusz-dombra fut: mentális abnormitást jelez a szerelemben. Az ilyen ember mintha nem ismerné a mély lelki vonzalmat, szeretetet. Közömbös egyéniség, a gyengéd szeretetnek halvány sugarát sem mutatja. Ha ehhez a formációhoz puha kéz és erősen fejlett Vénusz-domb is társul, akkor szexuális aberrációt szimbolizál.

Akinek a szívvonala a Szaturnusz-domb alatt végződik képtelen valódi érzésekre.

Ha a szívvonal meredeken felfelé ível távol a fejvonaltól, azt jelenti a szív ügyeit a fej kormányozza. Az ilyen ember szélsőségesen számító, minden tettében az érdekei vezérlik. Pénzért eladja magát.

Ha a szívvonal a tenyér felső részén a Nap-dombtól ered és a Szaturnusz-dombig ér: az illető elsősorban a külsőségekre ad, a külvilág előtt megjátszva, hogy szerelme mindennél erősebb. A valóság azonban egészen más, az ilyen ember csak kifelé ilyen. Valójában önző, egoista. Miközben mosolygós arcát mutatja a világnak, a házastársával ideges, türelmetlen.

A szívvonal és a fejvonal között sok összekötő vonal látható: ez azt jelzi, hogy a forró érzelmek összekeverednek a hideg észérvekkel, rendszerint zűrzavart, sok szenvedést okozva.

Ha a szívvonal a tenyérnek a legmarkánsabb vonala az illetőnek mindene a szerelem azonban a túláradó érzelemgazdagsága és szerelmi vágya kínná válik, mert intenzíven és önfeláldozóan szeret, hogy az már szenvedés számára, ha nincs vele a szeretett lény, távollétét képtelen elviselni, ennek következtében boldogtalannak érzi magát.