Rosta Erzsébet weboldala

A tenyér legkomolyabb vonala a fejvonal, a mentális képességet, az intellektuális beállítottságot, a koncentráló készséget, a testrészek közül a pedig az agyat és az idegrendszert jelképezi. A fejvonal, mint az értelem vonala, hűen tükrözi az ember személyiségét.

Tartalom

A fejvonal eredete
A fejvonal kézen befutott útja
A fejvonal végződése
Fejvonalból kiinduló ágak
Többszörös fejvonalak
A fejvonal a szívvonal távolsága, a közöttük levő terület
A fejvonal minősége
A fejvonal normális megjelenése az alapvető kéztípusokon
A fejvonal és a kéztípusok kapcsolata
A fejvonalon jelzett időbeosztás
Elmeháborodottságra utaló jelek a fejvonal alapján
Öngyilkosságra utaló jelek a fejvonal alapján
Gyilkosságra utaló jelek a fejvonal alapján

A fejvonal eredete

A fejvonal három különböző helyről eredhet: a Jupiter-domb közepéről, az életvonal kiindulási helyéről és a kis Mars-dombról.
Az összes közül a Jupiter-dombról induló, az életvonalat érintő, hosszú fejvonal a leghatásosabb, ez ugyanis az éleselméjűség jele, kiváló gondolkodásmódot, remek memóriát sejtet. Azáltal, hogy később csatlakozik az életvonalhoz, a meggondolatlan vakmerő természet helyett a kiegyensúlyozottság válik jellemzővé. Ez a legjobb fejvonal-kezdet, az ilyen fejvonallal rendelkező személy vezetésre, mások irányítására született, minden helyzetben képes a legjobb döntés meghozatalára.
Az életvonallal egy tőből eredő, kezdetben vele összekapcsolódó fejvonal óvatos, elővigyázatos lelkületet jelez. Minél hosszabban halad a kiindulásnál együtt a két vonal, annál kisebb a kockázatvállalási hajlandóság. Ez a formáció gyakran a hezitálás, félénkség vagy szégyenlősség jele is.
Az életvonaltól távol eredő és messze húzódó fejvonal vakmerő, kockáztató, egoista embert szimbolizál, aki vakon rohan a vesztébe. Az elkülönülés a szellem önállóságát jelzi: minél messzebb fut egymástól a két vonal, annál nagyobb a függetlenség. Az egymástól távol futó vonalak túlzott önbizalomról, vakmerőségről árulkodnak.

Ha a kis Mars-dombról induló fejvonal az életvonalon belülről, a Vénusz és a Mars közti területről indul, a Mars agresszivitása túlzott óvatossággal, és egyúttal aggodalommal párosul. Ez a kisebbfajta üldözési komplexusra, üldözési mániára jellemző, ún. Mars-fejvonal. Nem jó jel, mert az ilyen személy túlságosan érzékeny, instabil alkat, gondolkodása szétszórt, állandóan valamilyen konfliktushelyzetet produkál. Jelentése ellentétes a Jupiter-fejvonaléval, következésképpen nem egy jó jel az emberi kapcsolatokban, hiszen az ilyen személy senkiben sem bízik meg, mindenkivel bizalmatlan.<

A fejvonal kézen befutott útja

A fejvonal futása két csoportra osztja az embereket, az egyikbe a racionális gondolkodás hívei tartoznak, míg a másik tagjait az intuíciós képzelőerőt igénylő feladatok izgatják. E két típus közti összes variáció leolvasható a fejvonal futásából. Fontos tudni (a tulajdonság intenzitásának megállapítása végett) azt is, hogy a fejvonal milyen kéztípuson található, azonban némi rutinnal a különbségek könnyen detektálhatók.

Ha a fejvonal végig a Mars-területeken maradva, egyenesen fut keresztül a kézen, praktikus fejvonalról beszélünk. Az ilyen személyre gyakorlatiasság jellemző, ez a fajta fejvonal nem tanúskodik sok fantáziáról, képzelőerőről.
A fejvonal futása során enyhén lejt: ez a lejtés nagyon kifejező. A Hold-domb felé lejtés a fantázia, a képzelőerő irányába történő elmozdulást jelzi. A lefelé görbülő fejvonal változást jelent: a gyakorlatias kéz az elméleti, fantázia gazdag típus felé veszi útját.
Ha a fejvonal a kéz közepétől kezdődően erősen lejt a Hold-domb felé, egy tökéletesen kiegyensúlyozott, átlagos kézzel van dolgunk. Az ilyen fejvonal azt jelzi, hogy a Hold, a képzelőerő a gyakorlati képességekkel rendelkező személyen érezteti hatását. (Ez a konfiguráció a gyakorlatiasság és a fantázia kombinációja.)

A már a kezdetétől a Hold-domb felé lejtő fejvonal a fantáziadús kéz jele. Minél meredekebb a fejvonal futása, annál nagyobb a képzelőerő, és annál kevésbé képes használni a személy a praktikus oldalát.

A fejvonal végződése

Az aktív kézen, a kiindulási helyéhez nagyon közel, a Szaturnusz-domb alatt végződő fejvonal szellemi, lelki zavarra, betegségre utaló jel.
A még a tenyér közepe előtt véget érő fejvonal a gyakorlatias, anyagias, de primitív, együgyű elme jele. A fő jellemzője a gyenge felfogás és a képzelőerő teljes hiánya. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen fejvonalú kéz, rendszerint az e vonallal jelzett többi karakterisztikát mutatja, a rövid ujjak, a vonalak általános hiánya (kevés vonal van a kézben) és rövid szögletes tenyér.
A kéz szélénél, a Mars-területen végződő fejvonal a gyakorlati értelemben vett nagy intellektuális erő jele, gyakran egoista egyén sajátja.
A kéz szélénél, a Hold-domb felső részén végződő fejvonal kiegyensúlyozottságot tükröz, mert a gyakorlatiasság és a fantázia kombinációja. Nagyon sikeres jel egy olyan kézen, amely kellő akaraterőt mutat (erős hüvelykujj).

A Merkúr-domb alján végződő fejvonal nagy sikert jelez az üzleti élet területén, azonban rendszerint mások költségére. Ez a fejvonal-formáció az olyan üzletember kezén látható, aki liheg a pénzért, s azért, amit vásárolhat rajta.

A Hold-dombon végződő fejvonal a sikeres fantasztikus könyvek íróira jellemző. A kreatív képesség ilyenkor teljesen a képzelőerőben gyökeredzik. Rossz kézen a képzelőerő nagyon elszaladhat, ami elmebajhoz vezethet. A “rossz, negatív kéz” kifejezés itt a logika hiányát jelképezi, azaz a valóságos és az elképzelt dolgok keveredésének a lehetőségére utal. A logika hiányát a hüvelykujj rövid másik perce mutatja. A negatív tulajdonság tovább erősödik, ha a kéz puha, petyhüdt, és az ujjak szélsőségesen flexibilisek.

Fejvonalból kiinduló ágak

Ha az aktív kéz fejvonalából indul egy ág valamelyik domb felé, az ágak iránya jelzi, hogy az egyén gondolataira mely domb(ok) van(nak) hatással. A rövid, egyértelműen nem meghatározható irányú ágak apró, megvalósítatlan kreatív ötleteket mutatnak.

A másik, illetve a passzív kéz fejvonalán a nagyon kicsi lefelé irányuló ágak enyhe természetű depressziós időszakokat jelölnek. Ezen ágak megjelenése esetén, ugyanabban az időperiódusban az életvonalon is hasonló kis ágak láthatók.

A fejvonalból a Jupiter-domb felé, vagy a Jupiter-dombról a fejvonal irányába futó ág büszkeséget, ambíciót és vezető rátermettséget kölcsönöz a kéznek. A vezetői képesség mibenléte, vagyis, hogy mely területre vonatkozik, a fejvonal irányából állapítható meg. A Jupiter-dombon csillagban végződő mellékág annak a jele, hogy az illető minden próbálkozása sikeres.

Ha a fejvonal a Szaturnusz felé növeszt ágat, vagy a Szaturnuszról indul ágszerű vonal a fejvonal felé (vigyázzunk, a fejvonal ágát nehogy összetévesszük a sorsvonallal) a negatív hatású Szaturnusz-domb lerontja a gondolkodást, mert komorságot, pesszimizmust és a fatalitás érzését adja az embernek. A Szaturnuszról vagy a Szaturnuszra induló fejvonal-ág azáltal, hogy bizonyos mértékű gyengeséget kölcsönöz neki, minden esetben lerontja a fejvonal által jelzett tulajdonságot.

Ha fejvonal a Nap-domb felé, vagy a Nap-dombról a fejvonalhoz futó ág (vigyázzunk, hogy a fejvonal ágát össze ne keverjük a Nap-vonallal) érezhetővé válik a Nap befolyása, ami óriási vágyat jelent a hírnév után. Erős hüvelykujj, és megfelelő, összerendezett, összehangolt kéz esetén jó jel, mert ez esetben a cél elérhető.
Gyenge kézen viszont azt jelzi, hogy e vágy bármilyen áron kielégítésre kerül, ami a legaljasabb bűnözőkre jellemző.

Ha a fejvonalból a Merkúr-dombhoz vagy a Merkúrról indul ki egy ág a fejvonalhoz (vigyázzunk, a fejvonal ágát nehogy összetévesszük a Merkúr-vonallal, vagyis az egészségvonallal), a kézre a Merkúr-domb gondolkodása nyomja rá bélyegét. Erős érzéket jelez a biznisz és a tudomány iránt. Negatív esetben, gyenge kézen hajlamot a szélhámosságra.

A fejvonalból a Mars-domb felé, vagy a Mars-dombról a fejvonal irányába induló ág, erős hüvelykujj esetén, erőszakosságot kölcsönöz viselőjének.
A hosszú, egyenes fejvonalból a Hold-dombhoz futó ág, akaraterőt és logikát mutató hüvelykujj esetén, az eminens tanuló jegye. Minden tárgyat könnyen megtanul, általában osztályelső. Az éltanuló diák végső sorsát, boldogulását a sorsvonal, a Nap-vonal és az életvonalak mutatják.

A lejtősen futó fejvonalból a Hold-dombra induló ág villás végződése megerősíti a Hold képzelőerőre utaló sajátosságait, jó kézen ez a jel a legkiválóbb fantasztikus regények íróinak sajátja.

Ha a fejvonalból egy ág indul ki a szívvonal felé, előfordulhat, hogy az ág elvágja a sorsvonalat vagy a Nap-vonalat. Ez a formáció a veszély jele, akkor látható a kézen, ha a személyt súlyos fizikai sérülés fenyegeti. Az aktív kézen gondosan meg kell nézni az életvonal töréseit (ha vannak). Az előbbi formáció megerősítő jele az életvonalon az életveszélyt mutató eseményjeleknek. A következtetések levonásakor azonban óvatosnak kell lenni, mert ilyen formáció olyan racionális gondolkodású ember kezén is látható, aki nem ismeri a veszélyes helyzeteket.

Többszörös fejvonalak

Az aktív kézen található kettős fejvonal skizofréniához közelálló személyiséget jelez. Jó kézen különösen agilis elmére utal. Duális személyiség, egyrészt érzelmes és gyengéd, másrészt rideg, magabiztos.
Rossz kézen az őrültség jele, egyenes fejvonal esetén erőszakos; ha az aktív kéz fejvonala lejt, autista személyt jelez.

A fejvonal a szívvonal távolsága, a közöttük levő terület

Kérdés, hogy a fej- és szívvonalak miként osztják fel a kezet. Amelyikük a másik felé elmozdul (a normális helyétől elhajlik a másik irányába) kettőjük közül az a befolyásoló-vonal. Hasonló módon, amikor nagyon nagy köztük a távolság, a személy alapvető jellemzőit az a vonal mutatja, amelyik eltávolodott az eredeti (normális) helyétől.

Ha a fejvonal és a szívvonal a Mars-mező közepén a Szaturnusz- és a Nap-domb alatt közel kerülnek egymáshoz, az érzelmek erősebbek az értelemnél. Jó jel az altruista, önzetlen, áldozatkész, humánus vonásokat követelő területeken, azonban kedvezőtlen az üzletember vagy a politikus számára.
Ha a fejvonal és a szívvonalak a Mars-terület közepén a Szaturnusz- és a Nap-domb alatt messze eltávolodnak egymástól, ez a hideg, számító gondolkodás jele. Nagyon erős a hatása egy független kézen. A formáció egyenes fejvonalú, logikus kézen erősíti az absztrakt, racionális gondolkodást; pszichikus típus esetén ugyancsak, amennyiben a fejvonal erősen lejt.

Amikor egymástól messze fut a fej- és a szívvonal, a fej uralja a szívet, vagyis az érzelem hiányát jelzi; a többi jellemvonás megállapításához érdemes megjegyezni, hogyha az élet- és a fejvonalak is nagyon messze futnak egymástól (a normálishoz viszonyítva), minden lehetőséget megragadó, szélsőségesen hideg számító az illető. Ezek az emberek potenciálisan elég veszélyesek. A következő lépésként fontos megnézni a hüvelykujjat a hajtóerő és a logika szempontjából. Ritkán található logika az olyan kézen, amelyen a fejvonal nagyon messze fut a szívvonaltól. A kettő egymást kölcsönösen kizárja. Nagy akaraterőt, vagy despotizmust mutató hüvelykujj esetén az egyén társadalmi veszélyessége fokozódik. Ezután az intelligencia vizsgálata következik, amit a fejvonal hossza, iránya és végződése mutat.

A fejvonal minősége

Sima, töretlen fejvonal: a gyakorlati érzék szimbolikája, viselője az anyagi dolgokat részesíti előnyben a szellem teremtményeivel szemben. Ez a fejvonal normális megjelenési formája, a végzetes, lesújtó események hiányát jelzi, feltéve, hogy az esetlegesen szakadozott életvonal nem mutat valami rosszat.
Láncolt fejvonal: a vacillálás, ingadozás, inkonzisztens (következetlen) gondolkodás jele.
Szigetek a fejvonalon: határozatlan, hezitáló személyt mutat. Ez egyben eseményjel is; fejet érintő fizikai sérülést, vagy mentális (szellemi) károsodást jelez.
Ha a fejvonal hirtelen megszakad, akkor ideggyengeséget vagy fejsérülést szimbolizál.
Hiányzó fejvonal az aktív kézen gyámolatlanságot, önállótlanságot és befolyásolhatóságot tükröz. A passzív kézen észlelve ugyanez azt jelenti, hogy vagy a hiányzó vonal valóban a fejvonal, vagy egybeolvadt a fej- és szívvonal. Az öröklött tulajdonság az érzelem teljes hiánya.
A mindkét kézből hiányzó fejvonal nagyfokú stupiditást jelez.

A fejvonal normális megjelenése az alapvető kéztípusokon

A fejvonal rendszerint összhangban van azzal a kéztípussal, amelyen látható. Így például praktikusságot jelöl négyszögletes kézen; képzelőerőt háromszögletű kézen. Ebből következik, hogy a különböző kéztípus jelezte természettel ellentétes jelek nagy fontosságú információval szolgálnak.
Egyenes fejvonal
A szögletes- és spatulás formájú kezekhez tartozik. Következésképpen a Hold-domb felé kissé lehajló fejvonal a szögletes és spatulás kézen sokkal többet jelent, mint a többi kéztípuson. Az ilyen kézen előnyös, ugyanis képzelőerőt kölcsönöz a munkavégzéshez. Ezek az emberek ötletgazdagon végzik a munkájukat. Ez a kombináció jellemző a jó komponistákra, tervezőkre és az építészekre, persze csak akkor, ha a kéz egésze is a kreativitásról tanúskodik.

Fokozatosan lefelé görbülő fejvonal
Normálisan a kónikus ujjú kezekhez tartozik. Ezen a kézen az egyenes fejvonal jelzi, hogy a kónikus természet a gyakorlatiassággal kombinálódik. Ez a kombináció jellemző a művészi képességeiket gyakorlati téren kamatoztató emberekre.

Erősen lefelé görbülő fejvonal
A filozofikus és a pszichikus kezeken normális. Ha a fejvonal egyenesen fut keresztül a kézen, a gondolkodásmód szélsőségesen kritikussá válik. Ez a filozófusokra jellemző kriticizmus nem az emberek munkájában, tevékenységében, hanem a gondolkodásukban keresi a hibákat.

Tipikusan pszichikus kézen nagyon ritkán találni lejtés nélküli, vagy a tenyéren egyenesen átfutó fejvonalat. Ha egy pszichikus kézen egyenes fejvonal található, az komoly zavart okozhat, ugyanis ilyenkor a fantáziáló, képzelődő természet gyakran minden átmenet nélkül praktikus erőfeszítésbe csap át, rendszerint a művészetekben.

A fejvonal és a kéztípusok kapcsolata

Elemi kézen a normális fejvonal rövid, egyenes, ha ettől szokatlanul eltér, akkor valamilyen különleges tulajdonságról árulkodik. Például az elemi kézen a Hold-domb felé ívelő fejvonal babonás hajlamra utal. A primitív népek között gyakori az ilyen formáció, ez jelzi az ismeretlentől való beteges félelmüket, babonás rettegésüket.

Szögletes kézen a normális fejvonal egyenes és hosszú. Ha ilyen kézen a fejvonal csak kis mértékben lejt, már az is jelentős eltérést mutat a normálistól, mert azt jelzi, hogy az illető élénk képzelőerővel bír. Ez a kéz jellemző a fantáziadús, nagy ügyességű emberekre. például ez a jel gyakori festők vagy szobrászok kezén.

Spatulás kézen a normális fejvonal hosszú, tiszta, egyenes és enyhén lefelé ereszkedik. Ha ilyen kézen erősen lejt a fejvonal, akkor a spatulás tulajdonságok mintegy felsokszorozódnak. Ha egyenes a fejvonal, akkor a praktikus kézre jellemző tulajdonságok válnak uralkodóvá, olyannyira, hogy az illető elképzeléseit képtelen megvalósítani.

Filozofikus kézen a normális fejvonal hosszú és szorosan kapcsolódik az életvonalhoz. Ha a fejvonal eltér ettől a formációtól, vagyis egyenes és magasról ered, akkor mindent kritizáló, analizáló emberről van szó. Nem kötődik senkihez, semmihez, sem a spirituális, sem az anyagi dolgok nem izgatják.

Kónikus kézen a normális fejvonal fokozatosan lejt a Hold-domb felé annak kb. középső részéig. Ha a fejvonal egyenes, akkor a kónikus természet kombinálódik a hasznossal, ami rendkívüli eredményt biztosít. Az ilyen kezű ember minden művészi képességét gyakorlati téren kamatoztatja, intuitív módon ráérez arra, hogy mi kell a publikumnak. Sokkal inkább érdekli a pénz, mint a művészet.

Pszichikus kézen a normális fejvonal rendkívül mértékben lejt. Ritka eset, amikor a fejvonal az aktív kézen egyenes és a passzív kézen pedig erősen lejt, azt jelképezi, hogy a körülmények hatására a személy jelentős változáson megy át, gyakorlatiasabbá válhat az idők során. Ha mindkét kézen egyenes a fejvonal, az illető, bár gyakorlatiatlan, de mégis jó esélye van kibontakoztatni tehetségét művészi pályán.

A fejvonalon jelzett időbeosztás

A fejvonalon - az életvonalhoz hasonlóan - ugyancsak meghatározható az életkor, de mivel ezen a vonalon közel sem lehet olyan pontosan megállapítani, ezért a dátumok fokozott elővigyázatosságot igényelnek.
A fejvonalat három egyenlő részre felosztva, egy-egy szakasznak körülbelül 25 év felel meg. Az első szakasz nagyjából a mutatóujj és a középső ujj hajlatának meghosszabbításáig tart, a második a középső ujj és a gyűrűsujj hajlatáig ér, a harmadik rész pedig a gyűrűsujj és a kisujj hajlatáig nyúlik.

Elmeháborodottságra utaló jelek a fejvonal alapján

Az őrültségnek számos formája ismert, ezáltal a kézen is sokféle erre utaló jel figyelhető meg. Legjelentősebbek: a melankolikus és a vallási őrület (hallucinációk); az excentrikusság kifejlődése, valamint a természetes őrület.

A melankolikus és a vallási mánia esetében a fejvonal egy viszonylag széles kézen, éles kanyart véve lemegy a Hold-dombra. Ez a fejvonal azt jelzi, hogy az illető képzelődése, fantáziálása abnormális vagy legalábbis szokatlan. Ez a tény fokozottabban igaz az elemi, a szögletes, a spatulás és filozofikus kezeknél, mint a kónikus és a pszichikus kezeknél. Ehhez a fejvonal-formációhoz általában egy gyengén fejlett Vénusz-domb járul, mutatván tulajdonosának csökkent érdeklődését az emberek és a természet dolgai iránt.

Az excentrikusság kifejlődése esetén hasonló az előzőhöz: a fejvonal ereszkedő, társulva egy szokatlanul magas Szaturnusz-dombbal, egyértelműen morbid fantáziálást mutató jel. Az ilyen ember morózus, melankolikus hajlama gyakran minden ok nélkül felerősödik, mígnem végül lelki egyensúlya teljesen felborul.

A lejtős fejvonal közepén látható keskeny sziget időleges elmeháborodottságot szimbolizál. Ez valamilyen betegség következménye. A mániának ez a típusa két nagyon különböző kézformánál figyelhető meg: a spatulás és a filozofikus kéznél. Az extrém spatulás kézen egy nagyon erősen lejtő fejvonal található; míg a kifejezetten filozofikus kézen a fejvonal hirtelen görbülettel, kanyart véve leível a Hold-dombra.

A természetes őrületnek két típusa ismert: a reménytelen idiótáé és a rosszindulatú, gonosz bolondé. Az első esetben a fejvonal széles és ferde, rajta szigetekkel és kis hajszálvonalakkal. E típus kevés intelligenciával rendelkezik, „észbeli képessége” alapján még csak esélye sincs arra, hogy valaha is több lesz neki. A fejvonal második típusánál a vonal rövid és nem folytonos, minden irányba szétfut, sok kis görbe, hullámos ágból áll össze. E formációnál a hüvelykujj általában nagyon kicsi, rosszul fejlett, a körmök rövidek, vörösek. Ezek a típusú emberek nagyon veszekedősek, agresszívek, gonosz őrültek.

Öngyilkosságra utaló jelek a fejvonal alapján

Az öngyilkos hajlamokat mutató kéz általában hosszúkás, a fejvonal lejtős, a Hold-dombja jól fejlett, különösen megfigyelhető ez a domb tövében. Ha a fejvonal szoros kapcsolatban, az életvonal közelében fut, akkor mintegy felfokozza a szubjektum szélsőségesen érzékeny természetét. Ebben az esetben nem biztos az, hogy az egyén morbid természetű lenne, sőt lehet, hogy öngyilkossági hajlama sincs, azonban annyira érzékeny lelkületű, hogy bármely probléma, fájdalom vagy botrány „ezerszeresére” növeli érzékenységét, ennek következtében kielégülést, megnyugvást jelenthet önmaga megsebesítése vagy elpusztítása.

Ugyanez figuráció egy jól fejlett Szaturnusz-dombbal bíró tenyéren teljesen érzékeny, morbid természetre vall, olyan valakit mutat, aki idővel arra a következtetésre jut, hogy az életének nincs értelme, akinek elegendő a legkisebb provokáció vagy csalódás, hogy eldobja az életét.

A szélsőségesen lehanyatló fejvonal egy hegyes, kónikus kézen hasonló eseményt ábrázol, az eltérés abban áll, hogy az ilyen személyre a hirtelen felindulás jellemző. Az ilyen emberek a megrázkódtatás vagy probléma következtében olyan önkívületi állapotba juthatnak, hogy még mielőtt gondolkodnának, már „meg is szabadulnak” az életüktől. Ennek épp az ellentéte igaz, ha a fejvonal nem abnormális módon görbül lefelé. Ez esetben a fejvonal szorosan kapcsolódik az életvonalhoz, a Jupiter-domb horpadt, a Szaturnusz-domb viszont rendkívül fejlett. Az ilyen kezű személy szokatlanul hevesen éli át a csalódásokat, ezért válik melankolikussá, búskomorrá. Hosszú szenvedés után, amikor már úgy látja, hogy nincs kiút, betelt a pohár, feladva a játszmát, megválik az életétől.

Gyilkosságra utaló jelek a fejvonal alapján

Az abnormális irányú vagy vonalvezetésű fejvonal abnormális tulajdonságokat jelképez, olyanokat, mint az őrület, a morbiditás és a szélsőséges melankólia, amelyek bizonyos körülmények között öngyilkossághoz vezethetnek. Ezekben az esetekben, mint láttuk, a fejvonal mindig lefelé görbül.

A fejvonal két részre, szellemi és anyagi világra osztja a tenyeret. Normális esetben a két rész területe nagyjából azonos nagyságú, tehát a test és a szellem egyensúlyban áll egymással. Ha viszont a fejvonal magasan fenn található, akkor az anyagi világ, az ösztönösség dominál, az illetőben a brutalitás, az alantas, állati ösztönök vannak túlsúlyban. Az ilyen kezeken a fejvonal felfelé emelkedik, majdhogynem elfoglalja a szívvonal pozícióját, néha még keresztezi is azt. Ez a szimbolika abnormálisan bűnöző hajlamot jelez. Az ilyen embernek nincs megfelelő morális kontrollja, célja elérésében nincs, ami meggátolja, a legkisebb provokáció is elegendő ahhoz, hogy felszínre törjön pusztító agresszivitása.

A kéz szempontjából a gyilkosoknak három nagyon különböző csoportját lehet megkülönböztetni. A brutális gyilkosok azok, akiknél a gyilkosság ösztönös cselekedet, az indítéka gyűlölet, szenvedélyes bosszú. A nyereségvágyból gyilkolók, a mérhetetlen kapzsi természetük kielégítése érdekében ölnek. A könyörtelen, hidegvérű gyilkosokat maga a bűn igézete motiválja, megfontolt, kegyetlen bűnözők.

Az első csoport tagjai a szokványos körülmények miatt lesznek gyilkossá. Ezek az emberek lehetnek jó természetűek, melegszívűek, azonban a provokáció felébresztheti bennük az állati természetet. Általában hirtelen felindulásból ölnek, tettük súlya alatt rendszerint összetörnek. Ilyen esetekben a kéz nem mutat többet, mint egy kontrollálhatatlan temperamentumot, durva, brutális szenvedélyt. Ez pedig főleg az olyan elemi kéz sajátja, amelyen a fejvonal rövid, vastag és vörös, a körmök rövidek, vörösek, a kéz nehéz, durva. E kéz legmeghatározóbb karakterisztikáját azonban a hüvelykujj adja, amely nagyon alacsonyan ered, egész lentről nő ki, nagyon rövid és a második íze feltűnően vastag, az első íz ugyancsak rövid, széles és szögletes. Ha ezen a kéztípuson a Vénusz-domb extrém fejlett, akkor a szexuális szenvedély válhat pusztítóvá, vagy ha nem az, akkor a heves vérmérséklet.

A második csoport nem hordoz ennyire brutális tulajdonságokat, ez esetben is legszembetűnőbb sajátságokat a fejvonal mutatja, amely jól kirajzoltan, markánsan, határozottan növekszik felfelé és abnormális pozíciót foglalva el, magasan felemelkedik a Merkúr-domb felé. Mivel a hajlam kifejlődésében szerepet játszik a környezet, az abnormalitás az aktív kézen markánsabban kivehető. A hajlam erősödésével a fejvonal belép a szívvonalba, jelképezve azt, hogy átveszi annak szerepét, lassan elnyomva minden gyengédséget, érzelmi megnyilvánulást. Ez a kéztípus rendszerint merev, a tenyér belsejében összehúzódott. Az egész formáció kapzsiságot, mértéktelen nyereségvágyat tükröz.

A harmadik csoport esetében az egyén erőszakos természete nehezen fedhető fel, legfontosabb sajátságai a nagyon sovány, keskeny, merev kéz, hosszú, befelé görbülő ujjakkal, a hüvelykujj hosszú, az ízei jól fejlettek, kifelé hajlanak, vagy görbülnek. A fejvonal normális és abnormális pozícióban egyaránt előfordulhat, de feltűnő, hogy a szokásosnál magasabban keresztezi a kezet, nagyon hosszú és keskeny, jelezvén ezzel az illető álnok, hitszegő természetét. A Vénusz-domb lehet horpadt, de lehet extrém fejlett. Ha horpadt, akkor az illető gonosz tettét egyszerűen a bűnözés kedvéért követi el; ha viszont nagyon fejlett, akkor az állati vágyak kielégítése váltja ki a bűncselekményt. Az ilyen kezű emberek művészei a bűnözésnek. A gyilkosságot sohasem hirtelenjében, erőszakkal követik el, hanem mindent, a legapróbb részletig gondosan előre kidolgoznak. A gyilkossághoz eszközként balta helyett inkább mérget használnak. Később az egészet úgy állítják be, mintha az áldozat természetes halállal múlt volna ki.

Kommentek

archivált tartalom

Rosta Erzsébet #2

Kedves Csilla!
Bár elég jól leírta a fejvonalát, látatlanban nem kívánom értékelni.
Ha kíváncsi válaszomra, készítsen a tenyeréről egy lenyomatot, és küldje el nekem.
Üdvözlettel:
Erzsébet

2011-08-24 15:05:08

Csilla #1

Kedves Erzsébet!
Szeretnék Öntől kérdezni, mert sehol sem találom a választ arra, hogy mi a helyzet a "kettős" fejvonallal? Majdnem "szakadt",de mégsem,mert a második vonal kicsivel az első vonal alatt húzódik és egy darabon párhuzamos az elsővel.

2011-08-24 13:18:21