Rosta Erzsébet weboldala


A kéz alakját az ujjak formája határozza meg.  Már a középkorban háromféle kéztípust ismertek: az elementárist, a motorikust és a szenzibilist, később négy kéztípust különböztettek meg: a szögletest, a kerek, a trapéz és az ovális alakúakat. A jelenleg használatos osztályozást Napóleon tisztje, d’Arpentigny foglalta rendszerbe. Az általa meghatározott hét típus: a primitív vagy elemi kéz; a szögletes vagy hasznos kéz; a spatulás vagy praktikus kéz; a filozofikus vagy intellektuális kéz; a kónikus vagy művészkéz; a pszichikus vagy ovális kéz és a vegyes vagy kevert kéz.


TARTALOM

Primitív vagy elemi kéz

Szögletes vagy hasznos kéz

(i) szögletes kéz rövid ujjakkal

(ii) szögletes kéz hosszú ujjakkal

(iii) szögletes kéz bütykös ujjakkal

(iv) szögletes kéz spatula ujjakkal

(v) szögletes kéz kónikus ujjakkal

(vi) szögletes kéz pszichikus ujjakkal

(vii) szögletes kéz kevert ujjakkal

Spatulás vagy praktikus kéz

Filozofikus vagy intellektuális kéz

Kónikus vagy művészi kéz

Pszichikus vagy ovális kéz

Vegyes vagy kevert kézPrimitív vagy elemi kéz

Ez a kéztípus a legalacsonyabb mentalitású, primitív emberek megkülönböztető jele. Többnyire férfiak között fordul elő, nőknél viszonylag ritkán található. Küllemét tekintve ez a kéztípus ormótlan, nagy, széles, négyszögletes, nehézkes, sötétvörös színű. A körmök rövidek. Az ujjak a tenyérhez képest tömpék, vaskosak, idomtalanok, szafaládéra emlékeztetők. A tenyéren kevés vonal látható.

Az ilyen kezű emberek alacsony szellemi szinten állnak, kevés képzelőerővel rendelkeznek. Erős késztetést éreznek brutalitásra. Szinte kivétel nélkül erős fizikumúak és jó idegrendszerrel megáldottak. Képtelenek uralkodni az ösztöneik fölött. Szexuális életükben az elemi ösztönök jutnak felszínre. Partnerként csak azoknak ajánlhatók, akik kedvelik és értékelik a nyers testi erőt. Ezek az emberek flegmák, érzelemszegények. Mivel testük idegcentrumai viszonylag fejletlenek, jobban viselik a fájdalmat, mint mások.

Képesek mindenfajta durva fizikai munka végzésére, de sűrűn kell őket fegyelmezni. Jól tűrik az irányítást, lehet őket vezetni, sőt igénylik is. Nem fűti őket a megismerés vágya, utálnak tanulni, elvétve olvasnak, kulturális igényük szinte minimális. A formák, a színek és a szépség szeretete nem jelent vonzerőt számukra, viszont igen sokan muzikálisak közöttük.

Az ilyen típusú kéz hüvelykujja többnyire rövid, vastag és merev. Ha a hüvelykujj körömperce viszonylag nagy, húsos és szögletes, akkor egy olyan erőszakos, szenvedélyes emberrel állunk szemben, akiből hiányzik a mersz és a bátorság. Az ilyen kezű emberek, ha gyilkosságot követnek el, mindig felindulásból, méregből teszik. Az elemi kezűek bizonyos fortéllyal rendelkeznek ugyan, ám ez nem az értelmük, hanem az ösztönösségük ravaszsága. Jellemző rájuk, hogy betegesen ragaszkodnak a megszokotthoz, a változatosságot nem igénylik, utazni sem szeretnek. Általában cél nélkül élnek, esznek-isznak, virtuskodnak, verekednek, szeretkeznek, alszanak. Ez a kéztípus megtalálható a világ minden táján, de különösen elterjedt a primitív fajoknál, ezen belül is a leggyakrabban a zord, hideg vidékeken, például az eszkimók, az izlandiak, a lappföldiek és Szibéria északi részén élők között.Szögletes vagy hasznos kéz

Kitűnő kéztípus, bár formára nem nevezhető szépnek. A szögletes kézen a szögletes arányok érvényesülnek: a kéz szögletes a csuklónál, az ujjak tövénél, és szögletesek maguk az ujjak és a körmök is. Jól fejlett a hüvelykgyökér, ezért a kézen a Vénusz-hatás dominál. Nem véletlenül nevezik ezt a kéztípust még hasznos vagy dolgos kéznek. Tulajdonosaik dolgos, hangyaszorgalmú, ügyes, vállalkozó kedvű, törekvő, kezdeményező emberek.

A szögletes kezűek általában rendszeretők, alaposak, pontosak, ezek a tulajdonságok azonban nem velük született adományok, hanem inkább a harmonikus életmódjukkal és a szokásaikkal való összhang származéka. Szeretik a szimmetriát, a rendezett környezetet. Tisztánlátásuk, logikai készségük bármilyen nehéz helyzetből kisegíti őket. Respektálják a törvényt, rendeleteket, az előírásokhoz, paragrafusokhoz csökönyösen ragaszkodnak, szó szerint követik az utasításokat, és azt megkövetelik másoktól is. Emiatt gyakorta kerülnek konfliktushelyzetbe környezetükkel, sok ellenséget szerezve maguknak.

Az értelmet az agyafúrtság elé helyezik, a békességet fontosabbnak tartják a háborúskodásnál. Nagy kitartással rendelkeznek, makacsok, de nem elszántak. Munkájukban és életvitelükben módszeresek. Nem lelkesednek túlzottan a líráért, a művészetekért, őket inkább a fizikai világ érdekli, ezért sikereiket főleg a gyakorlati életben érik el.

A vallásgyakorlást nem viszik túlzásba, az anyagot fontosabbnak tartják a külszínnél, a gondolkodást pedig a dogmáknál. Kevés eredetiséggel vagy képzelőerővel bírnak, de rendkívüli szorgalmukkal, nagy akaraterejükkel gyakran túltesznek a jobb képességű vetélytársaikon. Természetükből fakadóan érdeklődnek az egzakt tudományok és a gyakorlati dolgok iránt. Szeretik otthonukat, szívesen végeznek házimunkát. Mint férj, önkényúrként viselkednek, nem tűrnek ellentmondást, véleménynyilvánítást. Ha a feleség is szögletes kezű, akkor pokol az életük, mert egyikük sem képes alkalmazkodni a másikhoz. Ha viszont egy házasságban hagyják irányítani a szögletes kezű férjet, akkor nagyon jó és kellemes társ.

A szögletes kezű emberek ígéreteiket megtartják, barátságaikban hűségesek, elveikben kitartók, üzleti ügyekben becsületesek. A külsőségekre nem adnak. Legnagyobb hibájuk, hogy hajlamosak mindennek a magyarázatát keresni, nem hisznek el semmit sem, amit nem tudnak megmagyarázni vagy bebizonyítani.

Ez a kéztípus Észak-Európában, főleg Skandináviában (svéd, norvég, finn) elterjedt, de gyakorta fellelhető a skótok, az angolok, a dánok és a hollandok között is. A nőknél viszonylag ritkán fordul elő.

Az ujjak mérete, alakja szerint a szögletes kéztípuson belül  hétféle altípust is megkülönböztethetünk.

A szögletes kéz rövid ujjakkal könnyen felismerhető
, nagyon elterjedt kézfajta. Az ilyen kezű emberek a szó szoros értelmében materialisták, olyanok, akik semmi másban nem hisznek, csak abban, amit a saját szemükkel látnak, fülükkel hallanak, sőt még ezek után is kételkednek. Makacs, hajlíthatatlan természetük néha szűklátókörűséggel párosul. Verejtékes munkával keresik kenyerüket. Vállalkozószelleműek és gyakorlatiasak. Szívesen gyűjtenek anyagi javakat, olykor vagyonra is szert tesznek. Gyanakvó, bizalmatlan alaptermészetük, túlzott anyagiasságuk kihat környezetükre, megkeserítheti szerelmi életüket.

A szögletes kéz hosszú ujjakkal fejlettebb
mentalitást, csavarosabb észjárást, logikát és módszerességet ábrázol, mint a rövid ujjú, szögletes kéz, amelyet nagymértékben korlátoznak a szabályok és a szokások. Ezzel szemben a hosszú ujjú, szögletes kezű emberek, bár mindent tudományos vizsgálatnak vetnek alá, mentesek az előítéletektől. Rendkívül körültekintőek, következtetéseikben óvatosak. Érzéseik kifürkészhetetlenek, de társként megértőek és hűségesek.

A szögletes kéz bütykös ujjakkal rendszerint a hosszú ujjúak között fordul elő, és elsősorban az alkotás örömére és a jóslatok különös szeretetére utal. Az ilyen ujjú emberek általában olyan területre specializálódnak, ahol tudásuk tökéletesítésében ki tudják használni a részletek iránt érzett vonzalmukat. Férfiként türelmes szeretők.

A szögletes kéz spatula ujjakkal olyan emberek sajátja, akik gyakorlati, mechanikus munkát végeznek. Ok azok, akik állandóan kísérleteznek, fúrnak, faragnak. A leghasznosabb, legtökéletesebb gépeket, műszereket, szerszámokat a spatula ujjú, szögletes kezű emberek találják fel. Házasságban ragaszkodók, a választott társ mellett jóban-rosszban kitartanak.

A szögletes kéz kónikus ujjakkal nagyon kedvező változata ennek a kéztípusnak, mert a szögletes kéz nemcsak a tudást jelzi, hanem a folytonos igyekezetet, szorgalmat is reprezentálja, a kónikus ujjak pedig az intuíciót és az ihletet szimbolizálják. A legtöbb zeneszerző keze ilyen. Náluk ugyanis a képzelőerő összekapcsolódik a gondolatgazdagsággal és a logikus, módszeres gondolatvezetéssel. Az ilyen típusú emberek lenyűgöző egyénisége mágnesként vonzza a másik nemet.

A szögletes kéz pszichikus ujjakkal rendkívül ritkán fordul elő, gyakoribb az, ha a szögletes tenyérhez olyan hosszú, hegyes ujjak csatlakoznak, amelyeken a körmök is hosszúak. Az ilyen kezű emberek jó szándékúak, de nagyon szeszélyesek, ki vannak teljesen szolgáltatva hangulatváltozásaiknak. Rendkívül ellentmondásos egyéniségek. Házasságban, párkapcsolatban kiszámíthatatlan hangulathullámzásaik miatt nehezen elviselhetők, de néha még önmaguk számára is rendkívül terhesek.

A szögletes kéz, kevert ujjakkal, jóval sűrűbb a férfiak között, mint a nőknél. Van, amikor minden ujj különböző alakú, de a legtöbbször csak kettő, esetleg három ujj tér el egymástól. Az ilyen kéz hüvelykujja hajlékony, vagy a középső íznél erősen visszahajlik, míg a kisujj szintén kónikus.

Ezeknek az embereknek a gondolatvilága rendkívül változatos, olykor tele vannak ihlettel, ötletekkel, tudományos gondolatokkal; máskor leszállnak a földre és a praktikus dolgok felé fordulnak. Bármely problémát könnyen áttekintenek, de sajnos nincs állandó célkitűzésük, ezért ritkán jutnak el képességük megfelelő szintjére, csak néha érnek el sikereket. A szerelemben is a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseik vannak, de ha találnak megfelelő partnert szárnyalásaikhoz, akkor nagyon kellemes, értékes társnak bizonyulnak.Spatulás vagy praktikus kéz

Ezt a kezet nemcsak az ujjak alakja miatt nevezik spatulásnak, hanem azért is, mert az előző szögletességével szemben ez a kéztípus szokatlanul széles vagy a csuklónál, vagy az ujjak tövében. Ha a kéz a csuklónál szélesebb, akkor a tenyér az ujjak felé keskenyedik, ha az ujjak tövében szélesebb, akkor a csukló felé keskenyedik el.

A spatulás kéz tömör, masszív, de nem olyan idomtalan, mint a primitív kéz. A tenyér az ujjakkal szabályos négyszöget alkot. Az ujjvégződések ásószerűek, spatula formájúak, a hüvelykujj feltűnően nagy. Az erős és kemény spatulás kéz nyughatatlan, ingerlékeny, túl energikus természetet jelöl; a puha ernyedt spatulás kéz (ez a gyakoribb) nyugtalan és nagyon érzékeny embert jelképez, aki végtelen rapszodikus, sok mindenbe belekap, de nincs elég kitartása, mindent abbahagy.

A spatulás kezű emberek intenzív tetterővel, szívóssággal bírnak, az alárendelt szerepet nehezen viselik el, csak fogcsikorgatva engedelmeskednek. Önérzetesek, elszántak, magabiztosak, szívesen kockáztatnak. A spatulás kezű ember megkülönböztető sajátja a szellemi függetlensége és egyéni gondolkodásmódja. Ez teszi sokukat feltalálóvá, felfedezővé az ismeretlen kutatása közben. A spatulás kezűek mindig nagy önállóságra törekszenek, érvényesítve saját egyéniségüket. A hagyományos szabályokat szívesen megszegik, egyszerűen csak azért, mert eredeti módon látják a dolgokat, és függetlenségérzetüket eleve sérti, hogy más fejével gondolkodjanak. Közülük számos központi figura, vezéregyéniség kerül ki. Hiányzik belőlük a nyájszellem, képtelenek átlagpolgárrá válni. Eredeti gondolkodásmódjuknak köszönhetően gyakran megelőzik korukat. Olyan új gondolatok hordozói, amelyek csak évek múlva válnak elfogadottá. Környezetük sokszor értetlenül áll előttük, munkájukat többnyire nem ismerik el, pedig az eredeti gondolkodásmódon kívül egy jó adag vállalkozó szellem, spekulatív hajlam és remek üzleti érzék is van bennük.

Rendszeresen művelik magukat, sokat olvasnak, szívesen esznek nagy mennyiségben jó ételeket. Kedvelik a természetet, sportot, utazást. A szerelemben hűek, kitartóak, de a hosszú udvarláshoz nincs türelmük, a bókolás sem kenyerük. Inkább az eszükre hallgatnak, mint a szívükre. Gyakran létesítenek plátói kapcsolatot. A spatulás kezű nők szívósak, eredetiek, sokoldalúak, jó szervezői készséggel és vezetői rátermettséggel bírnak. Állandóságra, biztonságra törekednek, ezért nem váltogatják partnereiket. Az ásóujjú gyerekek szeretnek csavarogni, kedvelik az állatokat, szívesen csereberélnek, és sokat fantáziálnak.

Ez a kéztípus különösen gyakori Skóciában, de nagy számban fordul elő Angliában, Franciaországban és Spanyolországban is.

A spatulás kéz két változata közül a gyakorlatias típus az, amelyiknél a kéz az ujjak tövében szélesebb, ez jelzi, hogy birtokosa hasznos dolgok megalkotására használja a kezét. Ez a kéztípus hasonlít a szögletes kézhez. Ha azonban a tenyér a csuklónál szélesebb, akkor az illető a szellemi régiókban tevékenykedik. Ha a spatulás kézhez sima ujjak és viszonylag kicsi hüvelykujj társulnak, akkor viselője kényelemszerető; a tenyérnél hosszabb ujjak viszont kicsapongó embert jeleznek.Filozofikus vagy intellektuális kéz

Ez a kéztípus könnyen felismerhető. A tojásdad alakú kézhez téglalap formájú tenyér és hosszú, csontos ujjak társulnak. Fejlettek az ujjízek, hosszúak a körmök. A hüvelykujj két íze közel azonos hosszúságú. Az ujjvégződések inkább lekerekítettek, mint kónikusak. Az ujjakon gyakori a bütyökképződés, ami mindig előnyös jel. Ez kéztípus képviselői nem tartoznak a szép kezűek közé.

Ha a sikerességen az anyagi jólétet értjük, akkor még előnyös kéznek sem mondható. Az ilyen kezű ember inkább bölcsességet gyűjt, mint aranyat vagy pénzt. Gondolkodó, igazságszerető, okos, józan, higgadt típus. E kéz tulajdonosai olyan tudós emberek, akik speciális témakörben tanulmányozzák az emberiséget. Bár ugyanolyan ambícióval rendelkeznek, mint a többi ember, abban viszont különböznek tőlük, hogy tudásukat, ismereteiket kizárólag az emberiség javára fordítják.

A filozofikus kezűek komolyan hisznek a titokzatos erőkben, természetfölötti dolgokban. Jellemüket tekintve csendesek, sejtelmesek, meditálók, még a kis dolgokban és a szavak használatában is óvatosak. Büszkék arra, hogy különböznek másoktól. A sértést ritkán felejtik el, azonban nagyfokú türelemmel rendelkeznek, csak a kedvező alkalomra várnak, ami rendszerint el is jön. A filozofikus kezűek általában nagyfokú egoizmussal bírnak. Ha a kézen elsősorban a filozofikus jelleg érvényesül, akkor ez erőteljes fanatizmust jelez vallásban vagy miszticizmusban. Ilyen kezek nagy számban találhatók a keleti népeknél, különösen Indiában, a bráhminok, a jógik, az indiai szent emberek között.

A filozofikus kezűek, noha barátságosak, érzelmeikben mégis hidegek, ridegek, megfontoltak. Nehezen lehet beléjük látni, nehéz kiismerni őket. Zömmel észlények, de ha kisebb a kézfejük az átlagosnál, akkor már a szívük vezérli őket, nem az eszük.

A filozofikus kézen lévő fejlett ujjízek és bütykök az illető gazdag gondolatvilágára utalnak. Ennek értékét azonban lerontja, hogy túlzottan kétkedők, kritikusak, olykor szőrszálhasogatók. Mániákusan szeretik a rendet és a tisztaságot. Előfordulhat közöttük fösvény, zsugori, rosszindulatú ember is.

Ha ehhez a kéztípushoz sima, kónikus ujjak társulnak, akkor az az előbbi jellemzésnek az ellentéte érvényes. Ugyanis az ilyen kezű emberek az analizálás megszállottjai, azt azonban, hogy ez a vizsgálódás mire irányul, a kéz típusa vagy alakja dönti el. Tudományos érdeklődésükből adódóan nyitott szemmel járnak a világban. Erős morális és etikai érzékkel rendelkeznek, Vallásosak, de nem bigottak.

Ha a filozofikus kéz ujjai szögletesek és kónikus végződésűek vegyesen, akkor vallásos vagy okkult érdeklődést szimbolizálnak. Az ilyen személyek egyrészt rendelkeznek a szögletes kéz türelmével, másrészt a kónikusra jellemző önfeláldozással. Ezek az ellentétes tulajdonságok, amelyek miatt annyira különböznek, eltérnek a többi embertől. Nőknél ez a kéztípus ritkán fordul elő.Kónikus vagy művészi kéz

A kónikus kéz közepes méretű, kimondottan szép formájú, de nem jó kéztípus. A tenyér enyhén keskenyedő, ovális. Az ujjak a tövüknél teltek, az ujjvégek kónikusak, a körmök mandula formájúak. Nagyon hasonlít a pszichikus kézhez (hosszú kéz, extrém hosszú, keskenyedő ujjak), ezért gyakran össze is tévesztik a két kéztípust.

A kónikus kéz fő tulajdonságai a belső késztetés és öröklött hajlam. Tulajdonosaik általában kedélyes, vidám, intelligens emberek, ugyanakkor felületesek, nem gyakorlatiasak és nagyon érzékenyek.

E kéztípus nagy változatosságot mutat, de a leggyakrabban előforduló kónikus kéz: telt, puha tapintású, hegyes ujjú, hosszú körmű. Az ilyen kéz művészi, impulzív természetet jelez. Gazdái igazi bohémek, életművészek. Szeretik a luxust, a pompát, de mindenekelőtt legfontosabbnak a kényelmüket tartják. Kiváló empátiás készséggel rendelkeznek. Értenek a képző- és szépművészetekhez, rajonganak minden szépért. Otthonosak a zenében és az irodalomban. Nagy hibájuk, hogy bár ügyesek és gyors eszűek, de nincs elegendő türelmük és kitartásuk, hamar kifáradnak, ritkán tudják megvalósítani céljaikat. Nehezen kezdenek bármiféle tevékenységbe, de ha már végre belefognak, akkor néha szép eredményeket is elérhetnek. Közösségekben vagy idegen közegben tudnak a legsikeresebben működni.

Jó társalgók, hamar megragadják a dolgok lényegét, értelmét, de gyorsan kiderül róluk, hogy viszonylag tájékozatlanok, nem rendelkeznek megfelelő alapossággal, ismereteik elég felületesek. Hiányzik belőlük a szorgalom, az önképzés igénye. Általában nem logikával, hanem ösztönösen ítélkeznek. Szerelmi ügyekben befolyásolhatók. Erős hatással van rájuk környezetük, mindazok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülnek. Képesek túlzásba vinni szeretetüket és gyűlöletüket.

Hirtelen haragúak, egész apró dolgok miatt megsértődnek, szerencsére ingerültségük csak pillanatokig tart, gyorsan megbékélnek. Ha kijönnek a sodrukból, kimondják azt, amit gondolnak, ami a nyelvükre tódul, és idegességükben bizony nem válogatják meg a szavaikat, mondanivalójukat.

Mások iránt nagylelkűek és megértést tanúsítanak, de ha a saját kényelmükről esik szó, rögtön önzővé válnak. Könnyű őket rávenni arra, hogy bármilyen karitatív célra, emberszeretetből pénzt adományozzanak, de képtelenek disztingválni, következésképpen bárkinek adnak pénzt, aki rokonszenvüket felkelti. Sohasem előre megfontoltan jótékonykodnak, hanem minden esetben a pillanatnyi ösztönzésükre hallgatva döntenek.

Ezt a típust joggal nevezik művészi kéznek, ez azonban inkább a temperamentumra vonatkozik, s nem a művészi dolgok megvalósítására. Helyesebb azt mondani, hogy az ilyen kezű emberek inkább csak befolyásolják a művészeteket, mint hogy művészekké válnának. Jobban hatnak rájuk a színek, a zene, az ékesszólás, a könnyek, az öröm, a bánat, mint másokra. Ezek az emberek rendkívül érzékenyek, örömükben képesek a legmagasabb csúcsokra emelkedni, ugyanakkor kétségbeesésükben bármely apróság miatt a legnagyobb mélységekbe süllyedni.

Ha a kónikus kéz kemény és elasztikus, akkor birtokolja az eddig említett összes jó tulajdonságot, sőt ráadásul még több energiát és határozott szándékot is reprezentál. A kemény, kónikus kéz művészi tulajdonságokat hordoz, és ha az illető energiáját és eltökéltségét művészi pályán kamatoztatja, akkor szép sikereket érhet el. A kónikus kezűek közül sokan játszanak vezető szerepet a nyilvánosság előtt. Többnyire érzelmi karriert futnak be. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek az emberek jobban függenek a pillanat szülte érzéseiktől, mint a gondolataiktól, a logikájuktól vagy a tudásuktól.

Jól végzik a dolgukat, de azt nem tudják, hogy miért is jó az, és hogy miként érték el a sikert. Ilyen például, ha az énekes a személyiségével ragadja magával a hallgatóságot, és nem a zenei tudásával; ha a színész a közönség rokonszenvét saját érzelmi kisugárzásával nyeri el, és nem a szerep művészi adoptálásával; ha a szónok ékesszólásával, orgánumával mozgósítja a tömegeket, és nem az általa elmondott szöveg logikájával. Jóllehet, ez a kéztípus kapcsolatban van a természetes temperamentummal és a társadalmi pozícióval, mégis az alapot jelenti, amelyről a talentum fölemelkedik, vagy amelyre leeshet. Például a kónikus kezű nő, akinek szögletes ujjai vannak, ugyanolyan sikereket érhet, mint a kónikus ujjú, azonban az elismertségig más módon: szorgalommal, tanulással, tudatos munkával jut el; neki jóval nagyobb kitartásra és türelemre van szüksége.

A művészi típusnak megfelelően az ujjak változatai jelzik, hogy melyik temperamentum a legerősebb. Például egy művészi kéz szögletes ujjakkal inkább tudást jelez, módszerességet és nagyobb pontosságot a dolgok megalapozásában. Ezek az emberek a siker érdekében újra és újra próbálkoznak.

Ha egy művészi kézhez spatula ujjak társulnak, ez a színek és a formák szeretetét, a merész gondolatok megvalósítását jelzi. Ha a kónikus kéz kónikus ujjakkal párosul, akkor ez azt jelképezi, hogy a gondolat misztikusságra inspirál.

Összességében a kónikus-művész kezűek könnyelműen élnek, két kézzel költekeznek, így rendszerint anyagi gondokkal küszködnek. Szívesen kérnek kölcsönt, amit nem szívesen adnak vissza. Megbízhatatlan adósok.

E kéz tulajdonosainál a szív dominál az ésszel szemben. Idealisták, könnyen esnek szerelembe. A kónikus kezű férfiak ellenállhatatlan varázzsal vonzzák a nőket. Kiváló szeretők, érzéseik azonban nem stabilak. A partnerkapcsolatban hűtlenek, ingatagok, hajlanak a szélhámosságra. A házasság intézményét nem nekik találták ki.

A kónikus kezű nők sem jobbak, léhaságuk, könnyelműségük miatt sem anyai, sem feleségszerepre nem alkalmasak. Ez a kéztípus leggyakrabban Afrikában, Dél-Európában (a görögök, olaszok, spanyolok és franciák között) valamint Írországban fordul elő.Pszichikus vagy ovális kéz

A hét kéztípus közül kinézetre ez a legszebb, tulajdonságait tekintve viszont a legszerencsétlenebb. Mivel szép kézfajta, ideális kéznek is nevezik. A tisztán pszichikus kéz viszont ritka.

A pszichikus kéz hosszúkás, keskeny, ovális formájú, kecses, törékeny. A tenyér nyújtott, az ujjak hosszúkásak, lágyak, simák, sem dudor, sem bütyök nincs rajtuk. Az ujjak vége lekerekített, kónikus. A körmök hosszúak, mandula formájúak. A kéz selymes tapintású, kézfogásnál kellemes, szinte csont nélküli. Noha ezek a kezek rendkívül finomak és szépek, az erő és az energia hiányát mutatják. Tulajdonosaik türelmesek, önfeláldozók, lemondók, idealisták, mint a „földre szállt angyalok”. Nagyon jóságos emberek. Minden rossz távol áll tőlük. Csendesek, gyengédek, szelídek, bizalomteljesek. Ösztönösen bíznak azokban, akik kedvesek hozzájuk.

Fogalmuk sincs a gyakorlati életről, nem törtetők. Az anyagiasság, az önzés, a tülekedés nem az ő világuk. Nem ismerik a logikus gondolkodás törvényszerűségeit. Nagyon befolyásolhatók, gyorsan eltéríthetők eredeti szándékuktól. Nagyra értékelik a szépséget, a színek rendkívüli hatást gyakorolnak rájuk, számukra minden zenei hangként, örömként, bánatként és egyéb érzelmi színekben reflektálódik.

E kéztípushoz tartózok zárkózottak, befelé fordulók, önkéntelenül is vallásosak, sok közülük pap és apáca. Ösztönösen megérzik, hogy mi lehet az igazi, de az igazság kereséséhez nincs elegendo erejük. Vallás tekintetében az istentisztelet megtartása, az orgona hangja nagyobb hatást gyakorol rájuk, mint a prédikáció igazsága, logikája. Velük született tulajdonságuk az állhatatosság.

A szellemiség korlátai között élnek, tisztelik az élet misztériumát anélkül, hogy tudnák, miért. A mágia és a misztika minden formája vonzza őket. Könnyen rászedhetők, ilyenkor keserűen veszik tudomásul, ha becsapták őket. Fejlett intuitív képességekkel rendelkeznek. Kitűnő médiumok, az érzések, ösztöneik, benyomásaik mindig vonzóbbak számukra, mint a tárgyilagos, tényszerű dolgok. A valláson és a miszticizmuson kívül az érdeklődési területük a spiritizmus, a pszichológia és a csillagászat. Hisznek a túlvilági életben, az emberfeletti dolgokban. Találhatók közöttük megszállott művészek és elhivatott tudósok, olyanok, akik hivatásukat teljes odaadással, elmélyülten végzik.

Régi festményeken, szobrokon a szenteket, vértanúkat jobbára ilyen kézzel ábrázolták.

Az ovális kezű emberek nem alkalmasak semmiféle fizikai munka végzésére. Az ovális kezű férfiak többnyire nőiesek, intenzív lelki életet élnek. Azok a szülők, akiknek ilyen kezű a gyermeke, nem tudnak vele megfelelően bánni, mert a szülők általában gyakorlatias, tárgyilagos emberek, ezért a gyereküket a maguk formájára kívánják alakítani, hasonló pályát szánva neki. Ez a törekvés egyszerűen azért nem sikerülhet, mert a pszichikus kezű gyerekek hallatlanul érzékenyek, gyakran fölöslegesnek érzik magukat, könnyen válnak melankolikussá, gyakran keresnek menedéket, a kábítószer okozta kábulatban.

A pszichikus kéztípus ritka, többnyire csak keverten fordul elő. Délkelet-Ázsiában viszonylag nagy számban található.Vegyes vagy kevert kéz

A vegyes kéztípust nem lehet tisztán a szögletes, a spatulás, a kónikus, filozofikus vagy pszichikus osztályokba sorolni, ezért nehéz körülírni ezt a kézfajtát. Elsősorban az ujjak formája dönti el, hogy a kéz melyik csoportba sorolható, Mivel egy-egy kézen többféle ujjalakzat is megfigyelhető, ezért viszonylag ritka a „tiszta” típusú vegyes kéz.

A vegyes kézen az ujjak kettő, illetve három típushoz tartozhatnak. A legerősebb ujjak határozzák meg az uralkodó jellemvonást. Nagyon lényeges a hüvelykujj és a mutatóujj fejlettsége. Ha ez a két ujj a többi ujjnál erősebb, akkor a negatív hatások érvényesülnek. A vegyes kéz lehet szabályos és szabálytalan, a szabályos kézen inkább a jó tulajdonságok dominálnak.

A vegyes kéztípus a gondolatok sokszínűségét, a célkitűzések változatosságát reprezentálja. Az ilyen kezűek ügyesen alkalmazkodnak az emberekhez és a körülményekhez. Szinte mindenhez értenek, de tehetségük kihasználásában tévelygők. Nagy hibájuk, hogy nem tudnak igazán elmélyülni, kitűnni semmiben, ezért tudásuk csak felszínes, ismereteik szétforgácsoltak. Színes egyéniségük megnyilvánul abban, hogy kiváló társalgók, legyen bármilyen téma, tudományos, művészi vagy esetleg valamiféle pletyka. Szinte kivétel nélkül tudnak valamilyen hangszeren viszonylag jól játszani. Értenek a festészethez is egy kicsit, de sem a zenében, sem a festészetben nem válnak naggyá, nem emelkednek az átlag fölé.

Ha a vegyes kézben egy erős fejvonal uralja a tenyeret, akkor az illető élni fog képességeivel, mert a sokoldalúságához az éleselméjűség párosul. Az ilyen kezű emberek a legjobban olyan területen érvényesülnek, ahol diplomáciai tapintat szükséges, ugyanis sokoldalúságuknak köszönhetően a legkülönbözőbb szituációkban is feltalálják magukat.

A vegyes kezűek legfontosabb sajátja a rendkívüli alkalmazkodóképességük. A szerencse nem túlságosan befolyásolja őket, majdnem minden munkakört egyszerű feladatnak tartanak. Leleményesek, különösen, ha ezzel megkönnyíthetik a feladatukat. Végtelenül nyugtalanok, nem maradnak sokáig egy városban, vagy egy munkahelyen. Szeretik az új gondolatokat, náluk csak pillanat kérdése az, hogy elhatározzák, színdarabot írjanak-e, vagy következő pillanatban egy grillsütőt szerkesszenek, máskor tetőt javítsanak, vagy elmenjenek politikusnak, de csak ritkán érnek el az elismerés csúcsára, mert mint a vízfolyás, állandóan változnak.

A vegyes kezűek kiváló házastársak, tetteikben és érzéseikben egyaránt praktikusak. Szerelmükben szenvedélyesek, bár e kéztípus ellentmondásossága miatt ennek az állításnak az ellenkezője is igaz lehet. A vegyes kézben a jellemvonások aszerint módosulnak, hogy milyen típusú ujjak vannak a kézben túlsúlyban. Nagy általánosságban: ha a szögletes kéz filozofikus ujjakkal párosul, akkor józanságot jelent; ha a spatulás kéz filozofikus kézzel keveredik, akkor gyakorlatiatlanságot jelez; ha a pszichikus kéz kónikus kézzel egyesül, akkor az illető meditáló alkat.

Amikor az egész kéz vegyes, akkor a képességek és a célok változékonysága miatt az illető semmihez sem ért igazán, a palmisztria könyvek ezt a típust rendkívül szerencsétlennek tekintik. A vegyes vagy kevert kéz a világon a legsűrűbben előforduló kéztípus.